Selawat kepada Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam - الصَّلاةُ على النَّبِيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّم

Pujian Allah kepada Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- di hadapan para malaikat yang didekatkan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Zikir - ذِكْرٌ

Setiap ucapan yang mengandung pengagungan dan kecintaan kepada Allah.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Amin - آمِينْ

Lafal yang diucapkan setelah membaca surah Al-Fātiḥah dan selepas berdoa, maknanya: Ya Allah, kabulkanlah (permohonan kami)!

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Berbakti pada Kedua Orang Tua - بِرُّ الوالِدَيْنِ

Taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ucapan dan perbuatan baik ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Istigfar - اسْتِغْفارٌ

Permohonan ampunan dari seorang hamba kepada Rabb-nya dari dosa-dosanya dan memohon penjagaan dari dampak-dampak negatifnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Setan - شَيْطانٌ

Nama bagi jin kafir yang diciptakan dari api.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Niat - نِيَّـةٌ

Tekad hati untuk mengerjakan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah -Ta'ālā-.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Durhaka kepada Kedua Orang Tua - عُقُوق الوالدين

Perbuatan menyakiti yang dianggap tidak ringan menurut kebiasaan, yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya atau salah satunya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Dusta - كَذِبٌ

Memberitahukan tentang sesuatu dengan berita yang berbeda dengan kenyataan, baik secara sengaja atau tidak.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Gibah - غِيبَةٌ

Seseorang membicarakan saudaranya terkait apa yang tidak disukainya berupa aib dan semacamnya yang memang ada pada orang tersebut, ketika dia tidak ada.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Takwa - تقوى

Seseorang menjadikan suatu penghalang antara dirinya dan siksa Allah -Ta'ālā- serta murka-Nya dengan cara mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Ayat Kursi - آيةُ الكُرْسِيِّ

Ayat ke-255 dari Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur`ān Al-Karīm.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Kesesatan - ضلال

Menyimpang dan belok menjauh dari kebenaran dengan sengaja atau tidak sengaja.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Bosnia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Hawa Nafsu - هَوَى

Kecenderungan jiwa pada apa yang ia nikmati dan lihat.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Tobat - تَوْبَةٌ

Meninggalkan kemaksiatan, menyesal telah melakukannya, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dari berbagai amal saleh dengan mengulanginya kembali.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Bosnia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Tasbih - تَسْبِيحٌ

Menyucikan Allah dari segala kekurangan dan menetapkan setiap kesempurnaan bagi-Nya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Kesaksian Palsu - شَهادَة الزُّورِ

Kesaksian dusta yang dilakukan secara sengaja untuk menggapai kebatilan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Mengikuti Hawa Nafsu - اتباع الهوى

Beramal dengan menyelisihi kebenaran, baik dalam ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Ria - رياء

Meniatkan ibadah untuk selain Allah -Ta'ālā-, seperti orang yang beramal supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Bosnia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Menuntut Ilmu - طَلَبُ العِلْمِ

Bersungguh-sungguh untuk mengetahui agama Islam dan hukum-hukumnya yang datang dari Allah dan Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari sumber-sumber yang sahih.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Silaturahmi - صلة الرحم

Berbuat kebajikan kepada kerabat dekat, memberikan kebaikan kepada mereka, dan mencegah keburukan dari mereka.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Memata-matai - تَجَسُّسٌ

Tindakan menyelidiki dan mengamati (secara diam-diam). Kata ini kebanyakan digunakan dalam diksi yang buruk. Ia berasal dari kata "al-jass" yang bermakna: mengenali sesuatu dengan sentuhan yang lembut.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kedustaan - إِفْكٌ

Al-Ifk ialah kedustaan. Ia berasal dari kata al-afk, artinya: membalik dan memalingkan. Di antara maknanya yang lain yaitu dosa, kebohongan, fitnah, dan kebatilan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Pemberian Pinjaman - إِقْراضٌ

Harta yang engkau berikan untuk kemudian dikembalikan lagi padamu. Asal arti al-qarḍ adalah memotong.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Istikharah - استخارة

Istikhārah ialah mencari hal yang terbaik. Ia berasal dari kata al-khiyār yang bermakna: kecenderungan kepada sesuatu. Sedangkan al-ikhtiyār artinya menyeleksi dan memilih.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Waswas - وَسْوَسَةٌ

Al-Waswasah adalah suara dan ucapan yang samar. Di antara arti al-waswasah adalah bisikan hati tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, keburukan, dan pikiran buruk.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Syafaat - شَفاعَةٌ

Asy-Syafā'ah artinya meminta sesuatu untuk orang lain. Juga bisa berarti tambahan, bergabung dengan orang lain dan bersekutu dengannya

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Petunjuk - إرْشادٌ

Asal kata al-irsyād ialah hidāyah dan dalālah (petunjuk).

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Adab - أَدَبٌ

Al-Adab adalah akhlak yang baik dan perilaku yang mulia. Makna asalnya adalah seruan; karena perilaku ini mengajak manusia kepada hal-hal yang terpuji dan menyatukan mereka di atasnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Menghidupkan sunah - إحْياءُ السُّنَّةِ

Menampakkan dan menyerukan pengamalan salah satu syiar Islam setelah sebelumnya diabaikan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Ucapan "Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn" - اسْتِرْجاعٌ

Al-Istirjā' artinya meminta kembali. Di antara makna al-istirjā' yang lain adalah ucapan "innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn".

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Mendoakan Orang yang Bersin - تَشْمِيتٌ

At-Tasymīt adalah mendoakan kebaikan dan keberkahan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Marah - غَضَبٌ

Al-Gaḍab adalah marah dan murka. Dikatakan gaḍiba 'alaihi, yagḍabu: apabila dia marah dan murka. Antonim kata Ar-Riḍā (rela). Asal makna Al-Gaḍab adalah kuat dan keras. Al-Gaḍab (marah) bagi makhluk adalah perubahan emosi yang terjadi ketika darah jantung bergolak untuk menuntut balas.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Profesional - إِتْقانٌ

Al-Itqān artinya mengerjakan sesuatu dengan sempurna, melakukannya dengan baik, memperbaikinya dan teliti.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Mencukur Alis - نَمْصٌ

Namṣ ialah mencabut bulu. Juga didefinisikan: mencabut dan mencukur bulu wajah.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Hasad - حَسَدٌ

Al-Ḥasad ialah membenci pemberian nikmat oleh Allah -Ta'ālā- kepada orang lain, atau mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Dengki - حِقْدٌ

Ḥiqd bermakna menahan amarah dan permusuhan dalam hati. Makna asalnya ialah memegang dan menahan. Di antara maknanya yang lain ialah kebencian dan kemarahan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Haukalah - حَوْقَلَةٌ

Al-Ḥauqalah adalah ucapan "lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh".

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Sogok - رِشْوَةٌ

Ar-Risywah ialah upah dan pemberian. Juga berarti menyuap dan memihak. Dipakaikan untuk perbuatan yang dapat menjadi media kepada sesuatu. Selanjutnya pemakaiannya dikhususkan untuk cara yang dipakai guna mencapai hal yang dilarang.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Kelembutan - رِفْق

Ar-Rifqu ialah kelembutan dan kehalusan. Antonim kata kasar dan keras. Juga berarti mudah, gampang. Asal artinya bermanfaat.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Pemborosan - تَبْذِيرٌ

At-Tabżīr artinya memisah-misahkan dan menyebarkan. Dikatakan, "Bażartu al-ḥabba fī al-arḍi bażran," artinya aku menebarkan biji di tanah dan memisah-misahkannya. Segala yang engkau pisah-pisahkan dan rusak maka engkau telah men-tabżīr-kannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Optimis - تَفاؤُلٌ

At-Tafā`ul adalah optimis terhadap perkataan baik dan gembira dengannya. Lawan katanya at-tasyāum (merasa sial/apes).

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Pengingkaran - جُحُودٌ

Al-Juḥūd adalah pengingkaran. Al-Juḥūd adalah lawan al-iqrār (pengakuan). Asal artinya adalah sedikit dari sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Penipuan - غِشٌّ

Al-Gisysy artinya menampakan sesuatu dan menyembunyikan yang sebaliknya. Lawan kata al-gisysy adalan an-nuṣḥ (menginginkan kebaikan untuk orang lain). Asal kata al-gisysy dari al-gasyasy, yang artinya air keruh yang tidak jernih.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Kemungkaran - مُنكَرٌ

Yang jelek. Makna asal al-inkār adalah tidak tahu akan sesuatu. Dikatakan, "ankarta al-khabara wa nakartahu" apabila Anda tidak tahu menahu akan berita itu dan tidak mengetahuinya. An-Nakirah adalah lawan al-ma'rifah. Al-Munkar juga digunakan untuk arti yang ditiadakan dan ditolak. Al-inkār artinya meniadakan sesuatu, mengingkarinya, dan menolaknya. Segala sesuatu yang tidak diketahui manusia dan mereka menolaknya disebut "munkar". Juga di antara makna al-inkār adalah mendustakan dan merubah.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Adu Domba - نَمِيمَةٌ

Melaporkan pembicaraan dengan tujuan merusak hubungan. Ada yang berpendapat, an-namīmah adalah memperindah ucapan dengan dusta. An-Nammām (orang yang mengadu domba) dinamakan al-qattāt. An-Namīmah juga berarti bisikan dan gerakan. Makna asal an-namm adalah menampakan dan memperlihatkan sesuatu. Sedangkan lawan katanya adalah al-ḥifẓ (menjaga) dan al-isrār (merahasiakan). An-Namīmah juga berarti menggoda, merayu, dan menyia-nyiakan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Warak - وَرَعٌ

Al-Wara' bermakna menahan diri dan berpangku tangan. Di antara maknanya yang lain ialah mencegah, melarang, dan adanya kesulitan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Mahram - مَحْرَمٌ

Al-Maḥram artinya adalah haram dan yang diharamkan, yaitu yang dilarang. Lawan katanya al-ḥalāl (halal). Makna asal at-taḥrīm adalah melarang.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Salam; Ucapan Penghormatan - تَحِيَّةٌ

At-Taḥiyyah adalah ucapan "ḥayyākallāh", artinya mudah-mudahan Allah memanjangkan usiamu dan melanggengkannya. Makna asal at-taḥiyyah adalah doa agar dilanggengkan kehidupannya. Ada yang mengatakan bahwa at-taḥiyyah berasal dari kata: menghadapkan al-muḥayyā yaitu wajah. At-Taḥiyyah juga diungkapkan untuk setiap ucapan atau perbuatan yang dilakukan saat bertemu muka dengan tujuan memberi penghormatan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Muruah - مُرُوءَةٌ

Al-Murū`ah artinya kejantanan yang sempurna. Juga memiliki makna: adab dan akhlak baik. Ia berasal dari kata "al-marī`", yakni saluran makanan dan minuman. Ada yang berpendapat berasal dari "al-mar`u", yaitu laki-laki atau seseorang.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Dusta - زُورٌ

Az-Zūr adalah dusta dan kebatilan. Makna asalnya adalah condong dan menyimpang. Az-Zūr juga bisa berarti sesuatu yang dipoles dan dihiasi. Juga berarti tuduhan, kekuatan, syirik, nyanyian, dan permainan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Ifah - عِفَّةٌ

Al-'Iffah: menahan dan menghindari hal yang buruk. Makna aslinya: sedikitnya sesuatu. Ia juga diungkapkan dengan makna kesucian dan kebersihan dari hal tertentu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Ilmu - العِلْمٌ

Al-'Ilm: al-ma'rifah (pengetahuan). Lawan katanya: al-jahl (kebodohan). Di antara makna lainnya ialah pemahaman dan keyakinan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Girah, Cemburu - غَيْرَةٌ

Al-Gairah artinya emosi dan marah pada sesuatu. Berasal dari kata at-tagayyur, artinya berubah. Sebab hati mengalami perubahan dan bergolak.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Perbuatan Keji - فاحِشَةٌ

Fāḥisyah: ucapan atau perbuatan yang buruk dan jelek. Ia berasal dari kata al-fuḥsy yang bermakna keburukan dan kekejian. Di antara makna lainnya ialah zina.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Pengawasan - مُراقَبَةٌ

Seorang hamba senantiasa mengetahui bahwa Allah mengawasinya dalam segala keadaannya diiringi rasa takut terhadap siksa-Nya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Istigasah - اسْتِغاثَة

Meminta al-gauṡ (pertolongan mendesak). Al-Gauṡ ialah penyelamatan dan pertolongan. Makna asalnya ialah menolong dalam kondisi mendesak atau darurat. Di antara makna itigasah yang lain: meminta pertolongan dan memohon bantuan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Cobaan - اِبْتِلاءٌ

Al-Ibtilā` artinya cobaan dan ujian. Ia berasal dari kata al-balā`, yakni membebani perkara yang berat. Al-Bala` (ujian) bisa diterapkan untuk kebaikan dan keburukan. Namun seringkali digunakan untuk keburukan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Memfitnah - افتراء

Kebohongan besar. Ada yang menyatakan, bahwa ia adalah kebohongan yang berkaitan dengan pencorengan kehormatan. Ia berasal dari kata al-faryu yang bermakna memotong dan membelah. Di antara makna iftirā` ialah memfitnah, menzalimi, dan memalsukan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Kezaliman - اعْتِداء

Zalim dan lalim. Makna asal at-ta'addī ialah melampaui batas. Lawan katanya: adil dan istikamah. Di antara makna lain i'tidā` ialah melakukan kerusakan dan memberikan bahaya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Menyucikan Diri - إِعْفافٌ

Tindakan untuk meraih karakter 'iffah (kesucian diri), yaitu terhindar dari berbagai perbuatan buruk. Makna asalnya ialah kesucian dan kebersihan dari sesuatu. Di antara maknanya yang lain ialah menjaga diri dan mengurangi.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Kerabat - أقارِب

Keluarga, kerabat, dan orang-orang yang dekat dari segi nasab

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Berjabat Tangan - مُصافَحَةٌ

Al-Muṣāfaḥah artinya meletakkan tangan pada tangan orang lain. Ia berasal dari kata aṣ-ṣufḥ, yaitu lebar dan sisi sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia

Tawaduk; Rendah hati - تواضع

Merendahkan diri dan menampakkan aḍ-ḍa'ah, yakni kehinaan, kerapuhan, dan ketidakmampuan. Lawan at-tawāḍu' adalah al-istikbār (sombong) dan al-'uluw (congkak). At-Tawāḍu' berasal dari kata al-waḍ'u, yaitu rendah dan jatuh. At-Tawāḍu' juga berarti khusyuk, mudah, dan lembut.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Rasa Takut - خشية

Takut dan gentar. Dikatakan pula, al-khasy-yah adalah rasa takut yang disertai pengagungan, dan kebanyakan muncul karena mengetahui apa yang ditakuti. Asalnya dari kata al-khasyiy, yakni tumbuhan yang kering.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Khianat - خيانة

Seleweng dan tipu daya. Lawan katanya: bersikap amanah. Makna asalnya ialah kurang, karena orang yang berkhianat mengurangi perkara yang diamanahkan pada dirinya serta tidak menunaikannya sebagaimana mestinya. Ia juga bermakna menyelisihi janji.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Sombong - خيلاء

Al-Khuyalā` - dengan mendamahkan khā` dan mengkasrahkannya - artinya: sombong, merasa kagum terhadap diri sendiri, dan meremehkan orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Ikhlas - إخلاص

Memurnikan, menyaring dari kotoran dan noda, menjernihkan, merampingkan, dan memilih. Selanjutnya kata ini digunakan dengan arti mengesakan dan meninggalkan riya dalam ketaatan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Akhlak - أَخْلاقٌ

Al-Akhlāq ialah bentuk jamak dari "khuluq" yang bermakna tabiat dan perangai, atau sifat-sifat yang menjadi tabiat seseorang tanpa keinginannya, baik ataupun buruk, atau sifat-sifat yang ia usahakan agar menjadi sifat pribadinya. Dikatakan, "Akhlaqa ar-rajulu - takhallaqa", artinya: orang itu menjadi berakhlak. Khuluq juga berarti agama dan adab.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Putus Asa - يأس

Al-Ya`su bermakna putus asa. Lawan kata ar-rajā` (harapan), atau memutus harapan pada sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Tidak Fasih - عجمة

Tidak fasih. Arti asal kata ini menunjukkan makna diam dan tidak bicara. Dari kata tersebut (muncul kata) "al-a'jamiy" yaitu orang yang tidak fasih dan tidak jelas dalam bicaranya meskipun dari kalangan Arab.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Ujian; Cobaan - فتن

Bentuk jamak dari "fitnah", yaitu cobaan dan ujian. Al-Fitnah berasal dari kata al-fatnu, yaitu membakar.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Boros - إِسْرَافٌ

Berlebih-lebihan dalam sesuatu. Makna asal al-isrāf adalah melampaui batas dalam segala hal. Kebalikannya adalah al-qaṣd dan al-i'tidāl (sederhana dan seimbang). Al-Isrāf juga berarti mubazir. Dan al-musrif adalah orang yang mubazir. Arti lain al-isrāf secara bahasa adalah melalaikan, meremehkan, merusak, menyia-nyiakan, menghamburkan, menghancurkan, berlebihan, dan memotong.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Melampaui Batas - إفراط

Melampaui batas. Al-Mufriṭ artinya orang yang melampaui batas. Al-Ifrāṭ juga berarti pendahuluan dan penyegeraan. Makna asal "al-ifrāṭ" adalah tindakan menghilangkan sesuatu dari tempatnya. At-Tajāwuz dinamakan "ifrāṭ" karena orang yang melampaui batasnya telah menghilangkan sesuatu dari yang seharusnya. Al-Ifrāṭ juga digunakan untuk arti berlebihan, bertindak sewenang-wenang, dan membebani orang lain di atas kemampuannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Adab-adab membaca Al-Qur`ān - آدَابُ التِّلَاوَةِ

Etika-etika secara lahir dan batin yang selayaknya disandang oleh orang yang membaca Al-Qur`ān Al-Karīm.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Doa-doa dalam Alquran - أَدْعِيَةُ القُرْآنِ

Doa yang disebutkan dalam Alquran al-Karim berupa pujian atau permohonan kepada Allah -Ta'ālā- untuk mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Husnuzan kepada Allah - حسن الظن بالله

Mengharapkan sesuatu yang baik dari Allah -Ta'ālā-, memohon rahmat serta ampunan-Nya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Dosa-dosa Kecil - صَغائِر

Ṣagā`ir: jamak ṣagīrah yang bermakna hal yang ringan dan kecil. Asal makna aṣ-ṣigar ialah sedikitnya sesuatu. Lawan kata ṣagā`ir ialah kabā`ir dan 'aẓā`im (hal-hal yang besar). Di antara maknanya ialah hal-hal yang detail.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Tumakninah - طمأنينة

Aṭ-Ṭuma`nīnah artinya ketenangan. Dikatakan, "Iṭma`anna ar-rajulu iṭmi`nānan wa ṭuma`nīnatan" artinya orang itu tenang dan tidak gelisah. Lawan kata aṭ-ṭuma`nīnah ialah al-iḍṭirāb (goncang) dan al-qalaq (gelisah). Makna asal aṭ-ṭuma`nīnah ialah tegak dan kokoh.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kezaliman - ظُلْمٌ

Aẓ-Ẓulmu artinya kezaliman dan melampaui batas. Kebalikannya adil. Asal maknanya ialah meletakan sesuatu bukan pada tempatnya. Juga bermakna pelanggaran.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Perbuatan dosa besar - فجور

Al-Fujūr: kefasikan dan kemaksiatan, seperti dusta dan zina. Asal maknanya ialah muncul dan menjulur. Juga dikatakan maknanya menyimpang, karena orang fasik menyimpang dari kebenaran.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Menuntut Berkah - تَيَمُّنٌ

Tayammun: menuntut berkah. Makna al-yumn: berkah dan tambahan kebaikan. Makna fulān maimūn: si polan menjadi orang yang diberkahi. At-Tayammun juga bisa bermakna memulai perbuatan dengan tangan kanan, dan al-yamīn (kanan) ialah lawan dari kiri.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Harapan - رَجاءٌ

Ar-Rajā`: angan-angan atau harapan. Lawannya ialah putus asa dan pesimis. Ia juga bermakna antusias pada sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Kriminal - إِجْرامٌ

Al-Ijrām artinya melakukan dosa. Dikatakan, "Ajrama ar-rajulu" apabila seseorang mengerjakan dosa atau melakukan tindak kriminal. Al-Jurm dan al-jarīmah artinya dosa. Al-Ijrām juga bisa berarti sewenang-wenang dan zalim. Berasal dari kata al-jarm, artinya memotong. Dikatakan pula, mengerjakan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Mengharap Pahala - اِحْتِسَابٌ

Iḥtisāb: mengakui sesuatu. Asalnya dari kata al-ḥisāb yang bermakna menghitung dan membilang. Di antara makna iḥtisāb adalah pengingkaran.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Menyebarkan salam - إِفْشاءُ السَّلامِ

Menyebarluaskan ucapan salam dan menampakkannya kepada setiap muslim secara ucapan atau tulisan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Belas Kasih - شَفَقَةٌ

Asy-Syafaqah artinya rasa takut dan khawatir. Asy-Syafaqah bisa juga bermakna waspada terhadap sesuatu yang tidak disukai dan semangat memperbaiki. Makna asalnya adalah lembut dalam sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Mengonsumsi makanan baik - أَكْلُ الطَّيِّباتِ

Mengonsumsi makanan yang jelas-jelas halal dari aspek barang dan usaha mendapatkannya, tanpa adanya unsur berlebih-lebihan dan kemaksiatan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Sabar; Tenang - حِلْم

Al-Ḥilm: perlahan dan sabar. Ia juga bermakna tenang dan menahan diri. Lawan katanya ialah tergesa-gesa, kebodohan, dan kedunguan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Takut - خَوْفٌ

Al-Khauf artinya takut dan khawatir. Lawannya adalah al-amn (rasa aman). Arti asal al-khauf adalah kurang. Dan di antara maknanya juga adalah sifat pengecut, gentar, takut, dan gemetar.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Khusyuk - خُشوعٌ

Al-Khusyū' adalah kehadiran hati dan perasaan takut kepada Allah sebagai bentuk cinta dan pengagungan kepada-Nya, ketenangan anggota badan, dan disertai ketundukan kepada kebenaran secara lahir dan batin.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Rasa Malu - حَياءٌ

Al-Ḥayā` artinya rasa malu. Lawannya adalah al-waqāḥah (tidak tahu malu) dan al-jur`ah (berani). Berasal dari kata al-ḥayāh (hidup) yang merupakan lawan kata al-maut (mati).

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Zuhud - زُهْدٌ

Zuhud artinya tidak cenderung kepada sesuatu. Kebalikannya ialah berhasrat dan tamak. Zuhud berasal dari kata az-zahd, artinya sesuatu yang sedikit. Juga bermakna berpaling dari sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Kebodohan - سَفاهَةٌ

As-Safāhah artinya kebodohan. Lawan katanya adalah al-ḥilm (santun) dan ar-rusyd (kedewasaan dalam berpikir). Makna asal as-safāhah adalah ringan, gerakan dan kecerobohan. Dikatakan pula, makna asalnya adalah condong dan goncang (tidak tenang). Dari sinilah, orang yang tidak cerdas disebut safīh; karena ketidak tenangannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Kasih Sayang - رَأْفَةٌ

Ar-Ra`fah: kasih sayang yang besar dan tinggi. Makna asalnya ialah kelembutan dan menyayangi.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Kegembiraan - سُرُورٌ

As-Surūr artinya kegembiraan. Bisa pula berarti kesenangan dan kebahagiaan. Berasal dari kata al-isrār, yakni menyembunyikan dan menutupi. Dikatakan pula, artinya terus menerus dan tetap.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Luhur budi - شَهامَةٌ

Asy-Syahāmah: keberanian. Ia juga bermakna kekuatan dan ketekunan. Asal maknanya ialah kecerdasan dan kecekatan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Toleran - سَماحَةٌ

As-Samāḥah: kedermawanan dan pemberian. Asal maknanya ialah lunak, mudah, dan tunduk. Makna al-musāmaḥah ialah pemberian maaf antara dua orang.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Ujub - عُجْب

Al-'Ujb artinya gembira dan senang dengan apa yang berasal dari diri sendiri disertai perasaan tinggi hati. Dikatakan, "Fulān mu'jab bi mālih", artinya fulan gembira dengan hartanya. Berasal dari kata al-i'jāb, yakni menganggap besar, luar biasa dan baik pada sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Melampaui Batas - عُدْوانٌ

Al-'Udwān artinya kezaliman. Al-'Udwān berasal dari kata at-ta'addī, yaitu melewati batas. Lawan katanya adalah al-'adl (keadilan) dan al-istiqāmah (lurus). Sedang al-'adāwah ialah menginginkan keburukan pada orang yang engkau tidak suka dan benci. Di antara makna lainnya adalah pertengkaran, memberikan mudarat.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Tergesa-gesa - عَجَلَةٌ

Al-'Ajalah: kecepatan. Lawannya: terlambat, menunda, dan mengakhirkan. Asal katanya dari al-i'jāl yang bermakna mempercepat.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Ingkar janji - غَدرٌ

Al-Gadr artinya meninggalkan janji dan tidak menepatinya. Dikatakan, "Gadara ar-rajul, gadran, wa gudrānan", artinya orang itu merusak janjinya dan tidak menepatinya. Lawan kata al-gadr adalah al-wafā` (menepati) dan al-amānah (dapat dipercaya). Makna asal al-gadr adalah meninggalkan dan tidak menetap.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Ampunan - غُفْرانٌ

Al-Gufrān artinya kelapangan dada dan ampunan. Juga bermakna memaafkan dosa dan tidak memberi hukuman. Al-Gufrān berasal dari kata al-gafru, artinya menutup dan memasukkan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Bangga Diri - غُرُور

Gurūr ialah tipuan dan kebatilan. Asal arti gurūr ialah kekurangan. Juga bermakna menipu dan memalsukan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Kekerasan - عُنْفٌ

Al-'Unf: keras dan kuat. Al-'Anīf ialah orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut. Lawannya: lembut dan mudah. Asalnya dari al-i'tināf yang bermakna benci dan sulit.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Membangkang - عِنادٌ

Al-'Inād: menentang dan enggan menerima. Asal maknanya: tidak lurus, condong, dan menyimpang. Al-'Inād juga bermakna menyimpang dari kebenaran.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Kasih Sayang - عَطْفٌ

Al-'Aṭf artinya kasih sayang dan kelembutan. Al-'Aṭf juga berarti sayang. Makna asalnya adalah condong dan miring.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Berbuat Maksiat - عِصْيانٌ

Al-'Iṣyān: keluar dari ketaatan. Ia juga bermakna pelanggaran. Lawan katanya: ketaatan dan memenuhi panggilan. Asal katanya dari al-'aṣwi yaitu mengeraskan dan mengumpulkan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Tekad - عزيمة

Azm: mengikat hati pada sesuatu. Asal maknanya ialah memutuskan dan memotong. Di antara maknanya yang lain: sabar, keras, yakin, sungguh-sungguh, dan wajib.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Perbuatan Keji - فُحْشٌ

Al-Fuḥsy: ucapan atau perbuatan yang buruk dan jelek. Makna asalnya ialah tambahan dan melampaui batas.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kekerasan - غِلظةٌ

Gilẓah: keras dan kasar. Lawannya: sifat lembut dalam akhlak, tabiat, tingkah laku, ucapan, kehidupan, dan semisalnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Murah Hati - كَرَمٌ

Al-Karam: mulia. Makna asalnya ialah murah hati dan banyaknya kebaikan. Lawan katanya: bakhil dan kikir.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kanaah - قَنَاعَة

Qanā'ah: rida terhadap sesuatu. Al-Qāni': orang yang rida. Di antara makna qanā'ah ialah menutup, menerima, dan menyerahkan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Orang Sakit - مَرِيض

Al-Marīḍ: orang yang sakit. Lawan katanya: orang sehat. Ia juga bermakna: kurang dan lemah. Asal maknanya ialah rusak.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Pemenuhan Janji - وَفاءٌ

Al-Wafā`: menjaga janji. Lawannya: ingkar janji. Asal maknanya ialah sempurna dan lengkap.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kebaikan - بِرٌّ

Al-Birr artinya ketaatan. Al-Birr bisa berarti perbuatan baik dan kebaikan. Lawannya adalah al-'uqūq (durhaka) dan al-isā`ah (berbuat buruk). Makna asal kata al-birr adalah jujur.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Kebencian - بُغْضٌ

Al-Bugḍ artinya kebencian dan kemurkaan. Lawan kata al-bugḍ adalah al-ḥubb (cinta). Dan makna asal al-bugḍ ialah tindakan jiwa menjauhi dan menghindari sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Mendahulukan Orang Lain - إِيثارٌ

Īṡār: memprioritaskan selain dirimu. Lawan katanya: mendahulukan diri sendiri. Asal maknanya ialah memprioritaskan dan mengkhususkan sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Taaruf; Perkenalan - تَعارُفٌ

Ta'āruf: sebagian manusia mengenal sebagian yang lain. Ia juga bermakna mencari pengetahuan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Tolong-menolong - تَعاوُنٌ

At-Ta'āwun artinya saling menolong dalam mengatasi sesuatu. Makna asalnya adalah menolong dan mendukung. Dikatakan, "A'ānahu 'alā 'amalihi - 'aunan - ma'ūnatan - i'ānatan", artinya ia membantunya mengerjakan pekerjaannya. At-Ta'āwun juga bisa berarti menguatkan dan memenangkan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Tafakur - تَفَكُّـرٌ

Tafakkur: merenung atau memperhatikan. Ia juga bermakna penggunaan nalar dan penelitian yang berkesinambungan. Asal maknanya ialah keraguan hati dan kembalinya hati pada sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Pertengahan; Moderat - تَوسُّطٌ

Tawassuṭ: istikamah dan menetap (di tengah). Asal maknanya: tegak, dan juga bisa bermakna memilih yang lebih utama dan paling baik.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Keburukan - سُوءٌ

As-Sū` artinya kejelekan dan kerusakan. As-Sū` juga berarti kesedihan dan duka. Bisa pula berarti bahaya dan gangguan. Segala yang tidak disukai dapat disebut "sū`". Makna asalnya adalah buruk. Sedang lawan katanya adalah al-ḥusn (baik).

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Keceriaan wajah - طَلاقَةُ الوَجْهِ

Menemui manusia dengan senyuman, keceriaan, perkataan baik dan memperlihatkan kesenangan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Laknat, Kutukan - لَعْنٌ

Al-La'n: mengusir dan menjauhkan. Adapun laknat yang muncul dari makhluk artinya adalah cacian dan makian.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kembali kepada Allah - إِنابَةٌ

Al-Inābah: kembali kepada Allah dengan bertobat. Dikatakan, "Anāba - yunību - inābatan" artinya: dia menghadap dan kembali kepada ketaatan. Juga, "Nāba ilallāh" artinya: ia bertobat kepada Allah.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Saling Memboikot - تقاطع

At-Taqāṭu' artinya berpisah. Dikatakan, "Taqāṭa'a an-nāsu taqāṭu'an" artinya mereka terpisah, masing-masing berada di arah (berbeda). Berasal dari kata al-qaṭ'u. Juga bermakna saling boikot. Kebalikannya saling sambung dan saling ikat.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Membaca Alquran - تِلاوَةُ القُرْآنِ

Membaca lafal-lafal Alquran sebagaimana diturunkan dan mengikuti makna-maknanya sebagaimana dikehendaki Allah -Ta'ālā- dan Rasul-Nya -șallallāhu ‘alaihi wa sallam-.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Mengagungkan kehormatan - تَعْظِيمُ الحُرُماتِ

Menunaikan sesuatu yang harus dihormati dan dijaga berupa hak-hak, orang, waktu, dan tempat serta memelihara dan menjaganya agar tidak hilang.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Indonesia Rusia

Tadaruk - تَضَرُّعٌ

At-Taḍarru' artinya menghinakan diri dan merendah. At-Taḍarru' berasal dari kata "aḍ-ḍar'u", artinya lembut dan lemah.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Penelantaran - خِذْلانٌ

Tidak memberikan pertolongan dan bantuan. Dikatakan, "Khażalahu ṣadīquhu" artinya, sahabatnya tidak membelanya, tidak menolongnya dan tidak membantunya. Makna asalnya adalah meninggalkan sesuatu. al-Khiżlān bisa juga berarti menghalangi dan melemahkan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Rasa Takut - رَهْبَةٌ

Ar-Rahbah artinya takut dan kawatir. "Tarahhaba gairahu" artinya menakut-nakuti (mengancam) orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kesesatan - غواية

Gawāyah: sesat, mengikuti hawa nafsu dan tenggelam dalam kebatilan. Lawannya: lurus atau baik.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Memuliakan manusia - تَكْرِيمُ الإنْسانِ

Takrīm al-Insān adalah mengutamakan manusia dari yang lainnya dengan melakukan apa yang baik dan berguna baginya di dunia dan akhirat, serta mencegah apa yang merusak dan membahayakannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Indonesia

Istiazah - اسْتِعاذَةٌ

Berlindung dari keburukan. Asal arti isti'āżah ialah meminta al-‘auż, yaitu perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan. Sedangkan al-ma'āż artinya tempat berlindung, benteng.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Membesuk - عِيادَةٌ

Al-'Iyādah artinya mengunjungi. Asal kata al-'iyādah menunjukkan makna al-'aud (kembali), yaitu mengulang sesuatu; kembali lagi setelah memulai.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Sarana - وسيلة

Wasīlah: pendekat atau perantara untuk sampai pada orang lain. Ia juga bermakna: penghubung dan jalan menuju sesuatu. Ia berasal dari at-tawassul yang bermakna keinginan dan permohonan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Melepaskan pandangan - إطْلَاقُ البَصَر

Memandang dengan sengaja sesuatu yang dilarang Allah.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Buruk sangka - سُوءُ الظَّنِّ

Meyakini sisi yang buruk dan lebih mengedepankannya daripada sisi yang baik tanpa bukti.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Menjaga lisan - حِفْظُ اللِّسانِ

Menggunakan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat dan menahannya dari hal-hal yang membahayakan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Berbaik sangka - حُسْنُ الظَّنِّ

Meyakini sisi kebaikan dan memenangkannya atas sisi kejelekan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Berakhlak baik - حُسْنُ الخُلُقِ

Berinteraksi yang baik kepada orang lain dengan cara melakukan kebaikan, berwajah ramah, dan tidak melakukan tindakan yang menyakitkan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Baik - طَيِّب

Yang lezat, yang halal dan yang boleh. Asal kata aṭ-ṭayyib adalah aṭ-ṭībah, yaitu selamat dari keburukan. Lawan aṭ-ṭayyib adalah al-khabīṡ (yang jelek). Dan di antara makna aṭ-ṭayyib juga adalah yang saleh, yang baik, yang mudah, yang suci, dan yang jernih.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Keadilan - قِسْط

Al-Qisṭ -dengan mengkasrahkan huruf qāf- bermakna adil. Sedangkan al-qasṭ -dengan memfatahkan huruf qāf- bermakna lalim dan zalim. Al-Qisṭ juga bermakna bagian dan nasib (peruntungan). Jamaknya ialah aqsāṭ.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Panjang angan-angan - طُولُ الأَمَلِ

Tamak untuk hidup lama disertai sikap rakus terhadap nikmat dunia dan tidak mempersiapkan (bekal) untuk kematian.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Menahan amarah - كَظْمُ الغَيْظِ

Mengendalikan dan menahan diri dari balas dendam saat amarah meluap.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Introspeksi diri - مُحاسَبَةُ النَّفْسِ

Memikirkan amalan diri lalu mengaturnya dengan sesuatu yang dapat memperbaikinya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Indonesia Rusia

Saling Mewasiati - تَوَاصِي

Suatu kaum saling mewasiati satu sama lain. Al-Waṣiyyah bermakna perkara yang ditekankan. Asal maknanya ialah menyambung sesuatu dengan yang lain. Di antara makna tawāṣī juga ialah: saling memerintahkan, saling melarang, saling menasihati, dan saling berjanji.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Pemuliaan; Penghargaan - تَكْرِيْم

Takrīm: pengagungan dan penghormatan. Asal makna al-karam ialah: kemuliaan sesuatu. Lawannya: penghinaan. Di antara makna at-takrīm ialah: mengutamakan, menghargai, menyucikan, memperbanyak dan menguatkan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Berjihad melawan hawa nafsu - مُجاهَدَةُ النَّفْسِ

Mendorong jiwa mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan demi mencari pahala Allah -Ta’ālā-.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Menyantuni anak yatim - كَفالَةُ اليَتِيمِ

Menangani perkara-perkara anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya dan berusaha mewujudkan kemaslahatannya, baik dalam urusan dunia maupun agama, demi mencari pahala dari Allah -Ta’ālā-.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Menyimpan rahasia - كِتْمانُ السِّرِّ

Sikap seseorang menjaga rahasia, baik berkenaan dengan dirinya atau terkait orang lain apabila ia dipercayai menjaganya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Fitnah - فِتْنَةٌ

Perkara yang digunakan untuk menguji manusia agar tampak jati dirinya, baik atau buruk.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Ucapan keji - فُحْشُ القَوْلِ

Setiap perkataan yang melampaui batas hingga dicap jelek dan dicela.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Cacian - سَبٌّ

As-Sabb adalah setiap perkataan jelek yang ditujukan untuk merendahkan dan menghina.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Merusak - تَخْبِيبٌ

Merusak (kecintaan) hati seorang wanita terhadap suaminya.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Bahasa Persia - فارِسِيَّةٌ

Bahasa yang digunakan oleh bangsa Persia.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Saleh - صَلاحٌ

Stabilnya kondisi seseorang dengan komitmen melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara haram.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Tarabbu' (duduk bersila) - تَرَبُّعٌ

Posisi duduk orang yang salat di atas kedua pantatnya dengan menarik lutut kanan ke sisi kanan dan telapak kaki kanan ke sisi kiri, dan kaki kiri dengan posisi sebaliknya.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Taraḥḥum (memintakan rahmat) - تَرَحُّمٌ

Memohonkan rahmat untuk orang lain.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Makruf - مَعْروفٌ

Makruf adalah setiap perkataan maupun perbuatan yang mengandung ketaatan pada Sang Pencipta dan kebaikan kepada sesama makhluk.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Meminta dengan mendesak - شِحاذَةٌ

Mendesak dalam meminta sedekah kepada orang lain.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Memohon keridaan - تَرَضِّي

Memohon keridaan pada Allah -Ta'ālā- untuk orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Berbuat buruk - إِساءَةٌ

Melakukan perbuatan yang mengundang cercaan dan celaan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Rekomendasi - تَزْكِيَةٌ

Keterangan mengenai kredibilitas (kelayakan) seseorang menjadi saksi bagi orang lain.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Famili - آلٌ

Keluarga seseorang dan kerabatnya dari pihak bapak.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Berlemah-lembut, Minta izin masuk - اسْتِئْناسٌ

Bersikap ramah saat masuk (rumah) diiringi dengan ketenangan, rasa aman, dan kegembiraan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Memenuhi permintaan - إجابة

Persetujuan orang yang meminta untuk melakukan apa yang diminta darinya baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat dan semacamnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Memberi label buruk - تَنابُزٌ

Memberikan gelar atau sifat buruk kepada orang lain.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Menjamu - ضِيافَةٌ

Memuliakan orang yang datang ke rumah dan yang semisalnya, berbuat baik kepadanya dan memenuhi kebutuhannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Indonesia

Menutupi - سَتْرٌ

Merahasiakan aib orang lain dan tidak menampakkannya kepada orang banyak.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Pengurangan takaran - تَطْفِيـفٌ

Memberi seseorang kurang dari haknya.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Mimpi - رُؤْيا

Sesuatu yang dilihat oleh orang ketika tidur, dan biasanya menyenangkan..

Diterjemahkan ke: Indonesia

Rahasia - سِرٌّ

Perkara yang diperdengarkan oleh seseorang kepada yang lain dengan cara berbisik sambil merahasikannya dari orang lain.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Orang kota menjualkan barang milik orang pedalaman - بَيْعُ الحاضِرِ لِلْبادِي

Orang yang tinggal di kota dan desa besar menangani penjualan barang orang lain yang tinggal di pedalaman atau pendatang meskipun bukan penduduk pedalaman.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Dayus - دِياثَةٌ

Tidak adanya kecemburuan suami terhadap keluarga dan para mahramnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Sombong - مَخِيلَةٌ

Sombong, membanggakan diri, dan merasa lebih tinggi dari orang lain.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Pujian - مَدْحٌ

Memuji seseorang dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang sempurna dan utama, baik sifat bawaan/watak dasar ataupun karena usaha pilihan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Gibṭah - غِبْطَةٌ

Seseorang mengharapkan memiliki nikmat seperti yang dimiliki orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain itu.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Qurbah - قُرْبَةٌ

Ibadah, baik ucapan ataupun perbuatan.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Merampas - نَهْبٌ

Mengambil harta di hadapan pemiliknya secara terang-terangan dan paksaan tanpa ada imbalan (ganti).

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Mengaminkan doa - تَأْمِينُ الدُّعاءِ

Ucapan seseorang "Āmīn" setelah doa orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Membuka aib - تَشْهيرٌ

Tindakan penguasa membuka aib seseorang dan mengumumkannya di hadapan masyarakat sebagai pelajaran bagi orang tersebut dan orang-orang yang sepertinya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Sombong - كِبْرٌ

Tidak menerima kebenaran karena merasa tinggi dan berkuasa atas yang lain, meremehkan orang lain dan merasa lebih mulia dari mereka.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Tasybīb - تَشْبِيبٌ

Menyebutkan ketampanan anak laki-laki yang belum berjenggot dan berkumis maupun kecantikan wanita asing yang terjaga dalam sebuah puisi atau prosa.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Uzlah - عُزْلَةٌ

Meninggalkan pergaulan manusia dan mengasingkan diri dari mereka.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Mencuri pandang dan dengar - مُسارَقَةٌ

Melihat atau mendengar kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan kerelaan mereka.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Gulul - غُلُولٌ

Mencuri harta ganimah sebelum dibagikan tanpa ada kebutuhan mendesak.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Sanksi - تَأْدِيبٌ

Pendidikan dan hukuman ringan yang diberikan oleh wali -selain hakim- terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya dengan tujuan untuk memperbaikinya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Berjalan sombong - تَبَخْتُرٌ

Cara berjalan orang yang sombong dan membanggakan diri.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Kesungguhan - حزم

Serius dalam melakukan urusan, waspada supaya tidak terlewatkan dan bersemangat mengerjakannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Ketundukan - إخبات

Ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah dalam perkara syariat dan takdir disertai keyakinan hati.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Kebaikan - خير

Nama yang mencakup segala amal kebajikan dan ketaatan dalam akidah, perbuatan, dan perkataan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Tingkatan ke bawah - دَرْكٌ

Salah satu tingkatan azab di neraka Jahanam.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Gangguan - أذى

Sesuatu yang menimpa manusia berupa bahaya ringan pada jiwa, tubuh atau hartanya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Kedekatan - زُلْفَى

Mendekat kepada Allah -Ta'ālā- dengan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya untuk mencari keridaan-Nya dan sebagai sarana untuk menunaikan berbagai kebutuhan dari-Nya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Berkhianat - إغلال

Pengkhianatan terhadap sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Keluh kesah - جزع

Al-Jaza' adalah kelemahan dalam jiwa dan ketakutan dalam hati yang menyebabkan pemiliknya bersedih ketika mendapat cobaan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Waspada - حذر

Bertindak hati-hati agar tidak terjatuh ke dalam gangguan yang dikhawatirkan manusia, baik yang masih berupa dugaan atau yang telah diyakini.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Berterus terang - مُصارَحَةٌ

Tindakan orang yang bicara atau penulis mengungkapkan pendapatnya dengan jelas dan gamblang, tanpa adanya kerancuan atau ketidakjelasan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Egois - أَثَرَةٌ

Tindakan seseorang mengutamakan dirinya atau kerabatnya dalam suatu manfaat duniawi atas orang lain yang memiliki hak atau kebutuhan terhadap manfaat tersebut.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Tipuan - خِداعٌ

Menimpakan keburukan kepada orang lain dengan cara laten (tersembunyi).

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Indonesia Rusia

Kejahatan - خُبْثٌ

Menyembunyikan kejahatan pada orang lain dan menampakkan kebaikan padanya, serta menggunakan makar dan tipu daya dalam bersikap kepada orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kewaspadaan - حِيطَةٌ

Waspada dan hati-hati dari semua arah; karena khawatir terjatuh pada keburukan pada saat ada keraguan, kecurigaan, atau semacamnya.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Kedermawanan - سَخاءٌ

Sebuah sifat dalam jiwa yang mendorong pemiliknya berbagi kebaikan dengan mudah dan ringan hati.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Waria - خُنُوثَةٌ

Perbuatan lelaki menyerupai sifat-sifat wanita.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Kemurkaan - سُخْطٌ

Kemarahan besar yang disertai ketidaksukaan kepada sesuatu dan tidak meridainya.

Diterjemahkan ke: Inggris Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Mengolok-olok - سُخْرِيَّة

Mengejek orang lain dengan perkataan atau perbuatan karena sebuah aib atau semacamnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Berani - شَجاعَةٌ

Keteguhan dan kekuatan hati yang mendorong untuk maju menghadapi bahaya pada saat dibutuhkan.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Syamātah - شَماتَةٌ

Kebahagiaan jiwa atas keburukan atau gangguan yang menimpa orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Syafaat - شَفاعَةٌ

Menjadi mediator bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat baginya atau mencegah bahaya supaya tidak menimpanya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Kikir - شُحٌّ

Keinginan menggebu-gebu terhadap harta yang dimiliki atau harta yang ada pada orang lain sebelum memilikinya, dan enggan berbagi dengan orang lain setelah mendapatkannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Keutamaan - فَضْلٌ

Inisiatif berbuat baik kepada orang lain tanpa imbalan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Pendengaran - سَماعٌ

Setiap suara merdu yang dinikmati oleh pendengaran manusia.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Ceroboh - طَيْشٌ

Sifat gegabah yang membuat pemiliknya tidak bisa mengontrol diri ketika ada yang menyulutnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Kesewenang-wenangan - عُتُـوٌّ

Tindakan melampaui batas dalam kesombongan dan kesewenang-wenangan, serta berlebih-lebihan dalam berbuat rusak dan kemaksiatan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Bermuka masam - عُبُوسٌ

Mengerutnya wajah saat bertemu disertai sedikit senyuman dan menampakkan ketidaksukaan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Ambisi - طُمُوحٌ

Semangat jiwa mencurahkan segenap kekuatan demi mencapai derajat paling tinggi untuk dirinya atau orang lain.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Tamak - طَمَعٌ

Hasrat jiwa kepada sesuatu dan keinginan kuat untuk memperolehnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Memaafkan - صَفْحٌ

Memaafkan kesalahan disertai menghapus bekasnya dari jiwa, dan menggugurkan celaan dan makian dari pelaku kesalahan tersebut.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Membuka aib - فَضْحٌ

Membuka aib orang lain agar diketahui manusia.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Indonesia Rusia

Kemarahan - غَيْظٌ

Kemarahan tersembunyi dalam jiwa karena keburukan yang menimpanya dari orang lain disertai ketidakmampuan untuk menolaknya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Pergaulan yang baik - حُسْنُ العِشْرَةِ

Menunaikan hak-hak dan adab-adab kepada orang lain saat berinteraksi dengan mereka dan menahan gangguan darinya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Lemah motivasi - صِغَرُ الهِمَّةِ

Kelemahan jiwa dan tidak adanya semangat jiwa untuk menggapai kedudukan yang tinggi.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Roh - نَفْسٌ

Roh yang ditiupkan ke dalam badan dan yang mengaturnya, serta yang akan meninggalkannya dengan kematian.

Diterjemahkan ke: Inggris Indonesia Rusia

Kewaspadaan - يَقَظَةٌ

Kesadaran hati dari kelalaiannya dan persiapannya menghadap Rabb-nya dengan tekad membekali diri dengan ketaatan dan melewati segala rintangan dan hambatan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Saling membanggakan - تَكاثُرٌ

At-Takāṡur adalah keinginan kuat untuk memperbanyak barang-barang dunia dan berkompetisi dengan orang lain dalam hal itu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Tahlil - تَهْلِيلٌ

Berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat "Lā ilāha illallāh."

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Membebani diri - تَكَلُّـفٌ

Memikul perkara yang menyusahkan diri.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Syirik niat dan kehendak - شرك النية والإرادة

Keinginan seseorang yang melakukan perbuatannya untuk mencari keridaan selain Allah -Ta'ālā- dengan meniatkan amal-amalnya untuk dunia atau ria (pamer) dan selain itu, baik keinginan tersebut secara total atau parsial (sebagian).

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Perselisihan - شقاق

Meninggalkan jamaah kaum muslimin dan menyelisihi kebenaran.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Keutamaan-keutamaan - فَضائِل

Sifat-sifat yang baik dan derajat-derajat yang tinggi dalam kebaikan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Menunjukkan kasih sayang - توَدُّدٌ

Pendekatan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain dengan sesuatu yang disukainya demi mencari cintanya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Interaksi buruk - سُوءُ المُعامَلَةِ

Tindakan menimpakan keburukan kepada orang lain terkait diri, harta, ataupun kehormatannya, baik dengan lisan ataupun fisik.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Indonesia Rusia

Menjaga kemaluan - حِفظُ الفَرْجِ

Meninggalkan zina dan apa yang dikategorikan sebagai zina, serta meninggalkan segala sarana yang mengantarkan kepadanya.

Diterjemahkan ke: Inggris Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Sifat kasar - جَفَاءٌ

Sifat keras dalam hati, kasar dalam pergaulan, dan jauh dari orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Keras - قَسوةٌ

Sifat keras dan keringnya hati yang mendorong pemiliknya bertindak buruk dan tidak berbuat baik.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Teladan yang buruk - القُدْوَةُ السَّيِّئَةُ

Setiap orang yang menjadi contoh yang diikuti dalam kejahatan dan kerusakan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Kasar; keras - فَظَاظَةٌ

Sifat keras dalam pergaulan disertai kasar dalam ucapan.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Motivasi tinggi - عُلُوُّ الهِمَّةِ

Mencari kesempurnaan yang bisa diraih untuk diri dan orang lain, dan tidak merasa puas dengan kekurangan dan kerendahan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia

Istidraj - استدراج

Menarik seseorang dengan hal-hal yang digemarinya untuk dijerumuskan ke dalam kebinasaan yang tanpa diduga-duga.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Bersahaja - اقتصاد

Menempuh sikap pertengahan dalam suatu perkara dan memasukinya dengan lembut, dengan cara yang dapat dipertahankan secara terus-menerus.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Sanjungan - ثناء

Mengulang-ulang dan menghitung-hitung pujian kepada Allah -Ta’ālā-; dengan menyebutkan berbagai sifat indah-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya yang terpuji.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Bisikan hati - خواطر

Segala yang terlintas dalam hati berupa pendapat atau makna.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Karatan hati - ران

Kegelapan dosa yang menyelimuti hati dan merasukinya sehingga menghalanginya dari melihat kebenaran dan tunduk kepadanya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Berakhlak mulia - فُتُـوَّةٌ

Mempraktikkan budi pekerti yang baik terhadap makhluk.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Berbaring - اضْطِجاعٌ

Posisi orang yang meletakkan bagian samping tubuhnya di atas tanah.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Senyum - تَبَسُّمٌ

Tawa ringan tanpa diiringi suara.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Menguap - تَثاؤُبٌ

At-Taṡāub adalah seseorang membuka mulutnya tanpa sengaja; karena kantuk, malas atau semacamnya.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Pemalsuan - تَزْوِيرٌ

Memperindah sesuatu dan menampakkannya dengan bentuk yang berbeda dari bentuk aslinya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Memboncengkan - إرْدافٌ

Perbuatan seorang pengendara yang menaikkan orang lain di belakangnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Pemberian jasa - إخْدامٌ

Memberikan jasa pembantu pada orang lain; agar melayani seluruh kebutuhannya dan memperhatikan keperluan-keperluannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Mencuri dengar - اسْتِراقُ السَّمْعِ

Mencuri dengar ialah menyimak pembicaraan secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari pembicara.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Mengamati - اسْتِشْرافٌ

Melihat sesuatu dengan tujuan untuk menyeleksinya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Meminta izin - اِسْتِئْذانٌ

Permintaan seseorang kepada tuan rumah agar dibolehkan masuk menemui mereka.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Menyerahkan diri - اِسْتِئْسارٌ

Seseorang yang menyerahkan diri kepada musuh untuk menjadi tawanan mereka.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Melarikan diri - إباقٌ

Pelarian budak dari tuannya ke luar daerahnya; karena disengaja dan membangkang.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Pencarian - اِبْتِغاءٌ

Bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Teko - إِبْرِيقٌ

Wadah yang memiliki gagang dan belalai tempat jalan tertuangnya cairan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Orang terhormat - أَثِيرٌ

Orang yang berkedudukan tinggi yang diutamakan dari lainnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Pengangguran - بَطالَةٌ

Berhenti kerja dan berpangku tangan (tidak berusaha).

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Memperluas - تَبَسُّطٌ

Memperluas dan memperbanyak dalam mengambil manfaat makanan dan lainnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Tidur siang - قيلولة

Tidur siang hari, atau istirahat siang hari meskipun tidak disertai tidur.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Lisan - لِسانٌ

Organ berupa daging yang berwarna merah di mulut, yang merupakan alat bicara, mengecap dan menelan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Naqī'ah - نَقِيعَةٌ

Makanan yang dibuat untuk pengembara ketika dia datang dari safar dan semacamnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Berjalan - مَشْيٌ

Berpindah dengan bertumpu pada kaki dengan cepat, namun lebih lambat dari berlari.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Gigih - حِرص

Mencurahkan usaha untuk meraih sesuatu yang bermanfaat berupa urusan agama atau dunia.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Dosa - حوْبٌ

Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia, besar ataupun kecil.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Merendahkan suara - إِخفْاءٌ

Merendahkan suara ketika membaca dan semacamnya, dan tidak mengeraskannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Seandainya - لَوْ

Kata bantu untuk mengungkapkan angan-angan yang menunjukkan tiadanya perbuatan yang kedua karena ketiadaan perbuatan yang pertama.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Perjalanan malam - إِدْلاجٌ

Keberangkatan dari Muzdalifah ke Mina dalam ibadah haji selepas tengah malam.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Idlāl (bangga) - إِدْلالٌ

Bangga dengan diri dan merasa memiliki ketaatan yang besar disertai lupa bersyukur dan memastikan pahala di sisi Allah Ta’ālā.

Diterjemahkan ke: Inggris Indonesia

Memanfaatkan sinar - اِسْتِضاءَةٌ

Memanfaatkan cahaya lampu, matahari, api, atau lain sebagainya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Berteduh - اِسْتِظْلالٌ

Sengaja memanfaatkan suatu naungan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Mendengarkan dengan saksama - إصغاء

Menyimak dengan saksama disertai kehadiran hati.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Memaafkan - إِغْمَاضٌ

Memaafkan orang lain disertai melupakan kesalahannya dan tidak mengungkapnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Banjir - طوفان

Setiap peristiwa yang mengelilingi manusia dan biasanya dalam jumlah banyak dan berturut-turut sehingga menutupi segala sesuatu, seperti banjir yang menenggelamkan dan kematian masal.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

'Abqarīy - عبقري

Jenis permadani besar yang sangat indah, bagus, dan sempurna, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ālā, "Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah."

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Kesempitan - ضنك

Segala sesuatu yang menimpa hamba berupa kesempitan dan penderitaan di dunia atau akhirat akibat berpaling dari kebenaran.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia

Meremehkan - تهاون

Melalaikan perkara agama serta tidak memperhatikan dan melaksanakan haknya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Dungu - حُمْقٌ

Kurangnya akal dalam diri seseorang yang mendorongnya mengerjakan perbuatan yang membahayakannya, padahal ia tahu kejelekannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Perkataan keji - بَذاءَةٌ

Perkataan yang buruk meskipun benar.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Pencegahan - وِقايَةٌ

Menjaga jiwa dan memeliharanya dari hal-hal yang membahayakannya dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Merenungkan - تَأَمُّلٌ

Teliti dan cermat dalam memandang sesuatu dengan tujuan mengambil pelajaran dan memahami.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Menjenguk orang sakit - عِيَادَةُ الْمَرِيْض

Mengunjungi orang yang menderita sakit atau lemah yang mengeluarkannya dari keadaan sehat dan normal.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Merasa benci - اِشْمِئْزازٌ

Sikap jiwa yang berpaling dan sombong dari menerima kebenaran.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Kekuatan kehendak - قُوَّةُ الإرادَةِ

Tekad kuat untuk meraih kebaikan atau mencegah keburukan dengan melakukan sebab dan bersandar dengan benar kepada Allah Ta'ālā.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Aḥwāl - أَحْوالٌ

Makna-makna dan pengetahuan-pengetahuan yang masuk ke dalam hati tanpa disengaja, tanpa paksaan dan tidak bertahan lama.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Petunjuk - هدي

Sifat yang melekat pada diri seseorang, baik dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia