نِيَّـةٌ
English Intention
Français Intention (Niyyah)
Türkçe Niyet
اردو نیت
Indonesia Niat
Русский Намерение
Português Intenção
বাংলা ভাষা নিয়ত
中文 举意
فارسی نيت
Tagalog Layunin
हिन्दी नीयत
മലയാളം നിയ്യത്ത് (ഉദ്ദേശം)
తెలుగు నియ్యతు -సంకల్పం.
ไทย การตั้งเจตนา
عَـزْمُ القَلْبِ على فِعْلِ الشَّيْءِ تَقَرُّبـاً إلى اللهِ تعالى.
English The determination of the heart to do something seeking to get close to Allah Almighty.
Français Résolution du cœur dans l'accomplissement d'une chose afin de se rapprocher d'Allah, Élevé soit-Il.
Türkçe Kalbin Allah Teâlâ'ya ibadet ve yakınlaşmak kastıyla bir şeyi yapmaya azmetmesidir.
اردو اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے ارادے سے دل کا کسی کام کے کرنے کا عزم کرنا۔
Indonesia Tekad hati untuk mengerjakan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah -Ta'ālā-.
Русский Намерение — это твёрдое желание сердца совершить какой-либо поступок ради приближения к Всевышнему Аллаху.
Português A decisão do coração em praticar algo com intuito de aproximar-se de ALLAH
বাংলা ভাষা নিয়ত: আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোনো কাজের ব্যাপারে অন্তরের প্রতিজ্ঞা অথবা বলা যায়, এটি হলো, কোনো কর্ম করার ক্ষেত্রে আনুগত্য ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রতিজ্ঞা করা। তার স্থান হলো অন্তর। নিয়ত দুটি অর্থে ব্যবহার হয়: এক- ইবাদতগুলোর একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা। যেমন, যোহরের সালাতকে আছর থেকে পৃথক করা। দুই- আমলের দ্বারা উদ্দেশ্যকে আলাদা করা।
中文 为了接近清高的真主而决心做某件事。
فارسی عزيمت قلبى براى انجام كارى به قصد نزديک شدن به الله متعال است.
Tagalog Ang pagtitika ng puso sa paggawa ng anuman bilang pagpapakalapit kay Allāh (pagkataas-taas Siya). O sinasabing ito ay ang pagpapakay ng pagtalima at pagpapakalapit kay Allāh (pagkataas-taas Siya) sa pagpapairal ng gawain. Ang kinalalagyan nito ay ang puso. Nagaganap ang layunin ayon sa dalawang kahulugan: 1. Ang pagtatangi sa mga pagsamba sa isa't isa gaya ng pagtatangi ng ṣalāh sa đuhr sa ṣalāh sa `aṣr. 2. Ang pagtatangi sa pinapakay ng gawain kung ito ba ay ukol kay Allāh lamang.
हिन्दी अल्लाह की निकटता प्राप्त करने के कारणवश, किसी चीज़ को करने के लिए, दिल का पक्का इरादा करना।
മലയാളം അല്ലാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കലാണ് നിയ്യത്ത്.
తెలుగు అల్లాహ్'కు ప్రసన్నతను పొందటానికి ఒక కార్యాన్ని చేయడానికి మనసులో చేసుకునే సంకల్పం.
ไทย ตั้งใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ตะอาลา
النِّيَّة: العَزْمُ على فِعْلِ الشَّيْءِ تَقَرُّباً إلى اللهِ تعالى، أو يُقال: هي قَصْدُ الطَّاعَةِ والتَّقرُّبِ إلى الله تعالى في إيجادِ الفِعلِ، ومحلُّها: القَلْبُ. وتَقَع النِّيَّةُ بِمَعنَيَين: أحدهما: تَميِيزُ العِبادات بعضِها عن بَعضٍ، كتَميِيزِ صَلاةِ الظُّهر مِن صَلاةِ العَصْرِ. والثّاني: تَميِيز المَقصودِ بِالعَمَلِ، هل هو لِلّه وحدَه.
English "Niyyah" (intention) is the intent to do something seeking to get closer to Allah Almighty and to obey Him. It lies within the heart. Niyyah has two meanings: 1. Distinguishing between acts of worship, like distinguishing Zhuhr prayer from ‘Asr prayer. 2. Realizing the purpose of the act, and whether it is done purely for Allah’s sake.
Français L’intention est la résolution dans l’accomplissement d’une chose afin de se rapprocher d’Allah, Élevé soit-Il. On a [aussi] dit : c’est le fait de viser l’obéissance à Allah, Élevé soit-Il, et se rapprocher de Lui en accomplissant un acte. La place de l’intention est dans le cœur. L’intention peut recouvrir deux significations : 1- La distinction des adorations les unes des autres, comme le fait de distinguer entre la prière du Dhuhr et celle du ‘Asr. 2- La distinction de l’objectif de l’œuvre, à savoir : celle-ci est-elle uniquement [accomplie] pour Allah, Seul ?
Türkçe (Niyet): Allah Teâlâ'ya yaklaşmak için bir işi kast ederek yapmaktır. Ya da; Allah Teâlâ'ya itaat ve yaklaşmak kastı ile bir amel ortaya çıkarmaya denir. Niyetin yeri kalptir. Niyet iki manada meydana gelir. Birincisi; ibadetlerin bazılarını bazılarından ayırt etmek için, öğle namazını ikindi namazından ayırmak gibidir. İkincisi; iş/amel ile kast edileni ayırt etmek ve o amel sadece Allah için mi yapılır, o (niyet ile) ayırt edilir.
اردو نیت: تقرب الی اللہ کی خاطر کسی کام کے کرنے کا عزم کرنا۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کوئی کام انجام دینے کا ارادہ کرنا جو کہ طاعت اور تقرب الی اللہ سے عبارت ہو۔ نیت کی جگہ دل ہے۔ نیت دو مقصد سے کی جاتی ہے: پہلا مقصد: ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنے کے لیے، جیسے ظہر کی نماز کو عصر کی نماز سے الگ کرنے کے لیے۔ دوسرا مقصد: عمل کے مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے کہ وہ صرف اللہ کے لیےکیا گیا ہے یا نہیں؟
Indonesia Niat ialah tekad untuk mengerjakan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah -Ta'ālā-. Atau dikatakan, niat ialah meniatkan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah -Ta'ālā- ketika melakukan perbuatan. Niat terletak dalam hati. Niat memiliki dua makna: Pertama: membedakan satu ibadah dari ibadah yang lainnya, seperti membedakan salat Zuhur dari salat Asar. Kedua: membedakan tujuan perbuatan, apakah hanya untuk Allah semata atau tidak?.
Русский Намерение — твёрдое желание совершить нечто ради приближения к Всевышнему Аллаху. Можно сказать также, что это стремление к покорности и приближению к Всевышнему Аллаху в совершении действий. Место его — в сердце. Намерение имеет два значения: 1) Различение видов поклонения, например, намерение совершить молитву-зухр или молитву-‘аср; 2) Конкретизация того, ради кого совершается действие: это Всевышний Аллах или нет.
Português A intenção: A decisão do coração em praticar algo com intuito de aproximar-se de ALLAH, ou diz-se: O desejo de obedecer e aproximar-se de ALLAH fazendo surgir práticas, e o seu local é no coração. E a intenção carrega dois significados: Primeiro: A distinção de um ato de adoração do outro, como distinguir a oração do meio-dia e da tarde. O segundo: Distinguir o objetivo da prática: será que é exclusivamente para ALLAH?
中文 举意:为了接近清高的真主而决心做某件事。又说:为了顺从和接近清高的真主而决心做某件事,举意在于内心,它有两层含意:一是将各项功修进行区分。比如将响礼与晡礼区分。二是将功修的目的进行区分,这项功修是全为真主而做吗?
فارسی نيت: عزيمت انجام كارى براى نزديک شدن به الله متعال است، يا گفته مى شود: قصد عبادت و نزديكى به الله متعال در ايجاد كارى مى باشد، و مكان آن: قلب است. و نيت به دو معنا مى آيد: اولين آنها: فرق گذاشتن بين عبادت ها از هم ديگر است، مانند: فرق گذاشتن بين نماز ظهر از نماز عصر. و دومين آنها: فرق گذاشتن در مقصود از انجام كارها، و آيا اين كار فقط براى الله يگانه بوده است.
हिन्दी नीयत : अल्लाह तआला की निकटता प्राप्त करने के लिए कोई काम करने का पक्का इरादा करना या दूसरे शब्दों में कोई काम करते समय इबादत तथा अल्लाह की निकटता प्राप्त करने का इरादा करना। इसका स्थान दिल है और नीयत दो मायनों में स्थापित होती है : प्रथम : इबादतों को एक-दूसरे से अलग करना, जैसे ज़ुहर की नमाज़ को अस्र की नमाज़ से अलग करना। द्वितीय : कार्य के उद्देश्य तथा इस बात की पहचान कि उसे केवल अल्लाह के लिए किया जा रहा है या नहीं?
മലയാളം അല്ലാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കലാണ് നിയ്യത്ത്. അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കണമെന്നും, അവനിലേക്ക് സാമീപ്യം തേടണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കലാണ് എന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഹൃദയമാണ്. രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ നിയ്യത്ത് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഒന്ന്: ഇബാദത്തുകൾ പരസ്പരം വേർതിരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ. ഉദാഹരണത്തിന് നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ദ്വുഹറാണോ അല്ല അസ്വറാണോ എന്ന് വേർതിരിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകൽ. രണ്ട്: പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം വേർതിരിക്കൽ. അതായത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തൽ.
తెలుగు నియ్యతు-సంకల్పం: సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునికి దగ్గరగా చేర్చేకార్యం చేయాలనే సంకల్పం చేయడం,లేదా ఇలా చెప్పబడింది: ఇది విధేయత వైపుకు సంకల్పం,మరియు కార్యనిర్వాహణలో సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ సాన్నిహిత్యం పొందే సంకల్పం.మరియు దీని స్థానం:హృదయం.నియ్యతు రెండు అర్ధాల కొరకు ప్రయోగించబడుతుంది: ఒకటి –ఆరాధనలు ఒక దాని నుండి మరొకదానిని వేరుచేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది,ఉదాహరణకి –జొహర్ నమాజును అసర్ నమాజు నుండి ప్రత్యేకించడానికి,-రెండు :- కార్యనిర్వహణ ముఖ్య ఉద్దేశ్యాన్ని అంటే ‘అది ఏకైకుడైన అల్లాహ్ కోసమేనా’ అని ప్రత్యేకించడంలో ఉపయోగించబడుతుంది
ไทย การเนียต คือ การตั้งใจว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ตะอาลา หรือกล่าวได้ว่าเป็นการทำเพื่อเคารพภักดีและใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ตะอาลา ในการกระทำแต่ละครั้ง สถานที่ของมันคือหัวใจ และการเนียตเป็นไปได้สองความหมาย 1- เพื่อเป็นการแยกแยะประเภทของอิบาดะฮฺ เช่น การแยกละหมาดดุฮรี่ออกจากละหมาดอัสรี 2- เพื่อเป็นการแยกจุดประสงค์ของการกระทำ โดยที่การกระทำนั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺ องค์เดียวหรือไม่
النِّيَّةُ: القَصْدُ والإِرادَةُ وعَزْمُ القَلْبِ.
English "Niyyah": intention, will, resolve.
Français L'intention est l'objectif, la volonté et la résolution du cœur.
Türkçe (Niyet): Kasıt, irade ve kalbin kararıdır/gayretidir.
اردو نیت : دل کا عزم، ارادہ اور قصد۔
Indonesia Niat artinya maksud, keinginan, dan tekad di hati.
Русский Стремление, желание, твёрдое желание сердца.
Português A intenção: O desejo, pretenção e decisão do coração.
বাংলা ভাষা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজের জন্য অন্তরের প্রতিজ্ঞাকে নিয়ত বলে।
中文 举意:目的,意愿和决心。
فارسی نيت: قصد، اراده، و عزيمت قلبى است.
Tagalog Ang pagtitika ng puso sa paggawa ng anuman bilang pagpapakalapit kay Allāh (pagkataas-taas Siya).
हिन्दी नीयत : इच्छा, निश्चय और दिल का पक्का इरादा
മലയാളം നിയ്യത്ത്: ലക്ഷ്യം വെക്കുക, ഉദ്ദേശിക്കുക, ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട്.
తెలుగు అన్నియ్యతు :- ఉద్దేశ్యం,సంకల్పం మరియు మనసు యొక్క సంకల్పం.
ไทย การเนียต คือ การตั้งเจตนา ความต้องการและการตั้งใจ
يردُ مُصطَلَحُ (النِّيَّة) في الفقهِ في مَواطِنَ كثيرةٍ، منها: كِتابُ الطَّهارَةِ، باب: صفة الغُسْلِ، وباب: التَّيَمُّم، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: أَرْكان الصَّلاةِ، وفي كِتابِ الزَّكاةِ، وكِتابِ الحَجِّ، وغَيْر ذلك مِنَ الأبواب. ويُطلَق في عِلم العَقيدَةِ، باب: تَوْحيد الأُلوهِيَّةِ، ويُرادُ بِها: إِخْلاصُ العَمَلِ للهِ تعالى، وضِدُّها الشِّرْكُ.
النِّيَّةُ: القَصْدُ والإِرادَةُ، يُقال: نَوَى الشَّيْءَ، يَنْوِيهِ، نِيَّةً، أي: قَصَدَهُ وأَرادَهُ. وتَأْتي بِمَعنى عَزْمِ القَلْبِ، يُقالُ: نَوى السَّفَرَ إلى بَلَدِ كذا، أيْ: عَزَمَ وصَمَّمَ. ومِنْ مَعانيها: الحِفْظُ، يُقالُ: نَوَى اللهُ فُلاناً، أيْ: حَفِظَهُ. وتُطْلَقُ على الاِعْتِمادِ، والتَّوَجُّهِ إلى الشَّيْءِ.
نوي

العين : (8/394) - مقاييس اللغة : (5/366) - مختار الصحاح : (ص 322) - لسان العرب : (15/347) - تاج العروس : (40/138) - حاشية ابن عابدين : (1/222) - الذخيرة للقرافـي : (1/240) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 88) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/291) - معجم لغة الفقهاء : (ص 490) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (42/59) - التعريفات الفقهية : (ص 234) - التعريفات الفقهية : (ص 234) -