El-Hafiz - حفيظ

Onaj Koji čuva ono što je stvorio, vodi brigu o njemu, Čije znanje obuhvata ono što je stvorio i zapisao.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-imanu billahi – vjerovanje u Allaha - إيمان بالله

Vjerovanje u Allaha podrazumijeva čvrsto uvjerenje da Allah postoji, i da je On Gospodar, Tvorac, Vlasnik, Onaj koji upravlja, i da jedino On zaslužuje svaki vid ibadeta, i da ima savršena imena i svojstva, te da On nema sudruga ni u čemu od navedenog.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Ajatullah - Allahova znamenja - آيات الله

Sve što ukazuje na Allaha i vodi Njemu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Islamski vjerozakon - الشريعة

Vjera koju je Allah objavio svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a koja obuhvata uvjerenja i propise.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Es-Siratul-mustekim - Pravi put - الصراط المستقيم

Allahov put koji je Allah zacrtao Svojim robovima preko Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i koji vodi do Njega tako što se izvršavaju naredbe i kloni zabrana, te se vjeruje u ono što je kazao.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Evlije - أولياء

Bogobojazni vjernici koji su svjesni Allaha u svim prilikama, te čine ono što je naredio i ostavljaju Njegove zabrane, iz straha od Njegove kazne i srdžbe, tražeći Njegovo zadovoljstvo i Džennet.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Islam - الإسلام

Pokornost i predanost Allahu kroz ispoljavanje Njegove jednoće i odricanje od širka i mušrika.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Kur'an - القرآن

Allahov govor objavljen poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, čije je čitanje ibadet, koji je napisan u Mushafima i koji je prenesen predajama u koje nema nikakve sumnje (mutevatir).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Zakletva - قَسَمٌ

Potvrđivanje nečega spominjanjem nečega što se cijeni, uz korištenje jednog od harfova zakletve: ba, vav, ta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Arš: Prijesto - العَرْشٌ

Allahovo prijestolje koje ima stupove, koje je Allah stvorio, a zatim se na njega uzvisio.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Zalaženje u kakvoću Božijih atributa - تكييف

Pojašnjavanje suštine svojstava koja se pripisuju Allahu ili pitanje o njihovoj suštini.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Et-tendžim – astrologija - تَنْجِيمٌ

Astrologija se bavi dokazivanjem događaja na Zemlji putem kosmičkih događaja vezanih za planete i zvijezde.

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Tenzih: predstavljanje Gospodara Uzvišenog kao slobodnog od svake manjkavosti - تَنْزِيهٌ

Smatranje da je Allah čist od svake mahane i negiranje bilo kakve sličnosti sa drugima u svojstvima savršenstva i ljepote.

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Strahopoštovanje - خشية

Strah od Allaha zasnovan na veličanju, te na znanju o Njegovoj veličini i savršenosti Njegove vlasti i uzvišenosti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Poniznost pred Allahom - تَضَرُّعٌ

Veliki osjećaj ovisnosti o Allahu i potrebe za Njim.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Vahdetul-vudžud - Transcendentno jedinstvo bitka (panteizam) - وحدة الوجود

Vjerovanje da je postojanje Boga, ustvari, postojanje stvorenja, odnosno da su Bog i stvorenja jedno.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sifatu menfijja – negirana svojstva - صفات منفية

To su svojstva za koja Allah u Svojoj Knjizi kaže da ih ne posjeduje, a to isto tvrdi i Poslanik u svojim hadisima, poput nemoći, sna, nepravde i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

El-mudahenetu – laskanje na štetu vjere - مُداهَنَةٌ

Ovaj izraz označava lijepo ophođenje prema nevjernicima i grješnicima i zadovoljstvo njima uz mogućnost negiranja njihovih postupaka, kako bi se ostvarila neka dunjalučka korist.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Hakk - Istina - حَقٌّ

Potvrđena činjenica koju nije dozvoljeno negirati.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Strah od Allaha - رَهْبَةٌ

Bijeg srca ka Allahu iz strahopoštovanja, uz činjenje djela kojima je On zadovoljan.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Istinoljubivost - صديقية

Potpuna predanost Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, uz potpunu iskrenost prema Allahu Uzvišenom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Lična Božija svojstva - صفات ذاتية

To su lična Božija svojstva, svojstva Bića, esencijalni Božiji atributi koji postoje oduvijek i zauvijek i nisu vezani za Njegovu volju i htijenje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Atributi zasnovani i na predaji i na razumu - الصِّفاتُ الشَّرْعِيَّةُ العَقْلِيَّةُ

Allahova svojstva čije se postojanje može dokazati vjerskim tekstom, kao i razumskim dokazom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Keramet - كَرامَةٌ

Nešto što je neuobičajeno, a što nije predmet izazova, niti znak vjerovjesništva, a što Allah daje nekim evlijama, odabranim ljudima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Spoznaja Allaha Uzvišenog - مَعْرِفَةُ اللهِ تعالى

Znanje o Allahovim imenima, svojstvima, postupcima i vjerozakonu koji je propisao Svojim robovima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

El-itra – pretjerana pohvala - إطراء

To je prelaženje granice u pohvali nekoga, popraćeno laganjem.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Trojstvo - تثليث

Vjerovanje kršćana da je Allah jedan od trojice, a to su, prema njihovom uvjerenju: Otac, Sin i Duh sveti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Širk u vjerovanju da je Allah Tvorac i Gospodar svega - شرك في توحيد الربوبية

Izjednačavanje nekog sa Allahom u stvarima koje su posebno vezane za Njega, poput stvaranja i upravljanja, ili pripisivanje nekih od tih stvaralačkih svojstava nekome mimo Njega, poput stvaranja, opskrbljivanja, upravljanja i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Pesimizam - قُنُوطٌ

Gubljenje nade u Allahovu milost i njegovu dobrotu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nevjerstvo odbijanja i oholosti - كُفْرُ الإباءِ والاسْتِكْبارِ

Ostavljanje istine, u smislu da se ona ne izučava i da se po njoj ne radi, bez obzira radilo se o riječima, djelima ili ubjeđenju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Amuleti - تولة

Vrsta sihra koja se koristi s ciljem da se žena omili mužu i muž ženi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Tjeskoba (anksioznost) - جزع

Duševna slabost i strah u srcu koji čovjeka čine tužnim prilikom nedaće.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Et-tebettul – celibat - تبتل

Celibat označava uzdržavanje od braka iz religijskih razloga, te okretanje ka služenju Bogu, činjenje ibadeta samo Njemu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Preciznost - إِحْكامٌ

Usavršavanje nečega i sprečavanje da se ono iskvari i da ga kakva mahana pogodi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Bliskost Allahu - زُلْفَى

Blizina Allahu kroz činjenje onoga što je naredio i ostavljanje onoga što je zabranio, sa željom da se postigne Njegovo zadovoljstvo i tražeći od Njega da ispuni naše potrebe.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Svojstva pojmljiva razumom - الصفات العقلية

Allahova svojstva koja se pored vjerskih tekstova koji o njima govore mogu pojmiti i razumom, i na koja ukazuje ljudska neiskvarena priroda.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Dodatni atributi - صِفاتٌ إضافِيَّةٌ

Svojstva koja nije moguće ispravno razumijeti bez razumijevanja onih koja su naspram njih.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Svojstva čija je potvrda zasnovana i na predaji i na razumu. - الصِفاتُ السَمْعِيَّةٌ العَقْلِيَّةٌ

Allahova svojstva čije se postojanje može dokazati vjerskim tekstom, kao i razumskim dokazom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Tebarekallahu - Slavljen je Allah - تبارك الله

Izraz koji ukazuje na veličanje Allaha, a znači: neka je Allah uzvišen i slavljen.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Pohvala Allahu - ثناء

Stalno iskazivanje veličanja Allaha putem spominjanja Njegovih osobina, ljepote i postupaka.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Išk - Strastvena i pretjerana ljubav - عِشْقٌ

Pretjerana ljubav popraćena strašću.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Optimizam - فأل

Nadanje dobru.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Inoviranje - إبداع

Inovacija (stvaranje) nečega što prije nije bilo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Svemirsko prostranstvo - أفق

Strane (krajevi) Zemlje i ono što se na njima nalazi, te nebeske sfere i ono što je u njima. "El-ufukul-a'la" (najviše obzorje) jest izraz koji je svojstven sufijama. Oni su mu dali pogrešno i neispravno značenje, a to je: dostizanje krajnjih stepena duše i njeno pojavljivanje u božanskom liku i sa božanskim svojstvima, i kada stvorenje dostigne ovaj stepen uzdigne se iznad ostalih stvorenja i pojavi se sa svojstvima stvoritelja kao što je oživljavanje mrtvih i slično tome. Sufije prave razliku između pojmova "el-ufukul-a'la" (najviše obzorje) i "el-ufukul-mubin" (jasno obzorje), jer je "el-ufukul-mubin", prema njima, krajnji stepen srca. Ehli-sunnet ne pravi razliku između ova dva pojma. To je, po sljedbenicima ehli-sunneta, mjesto izlaska sunca, i opis mjesta na kome se Džibril, alejhis-selam, ukazao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a znači: uzvišenost i jasnoća. "El-ufukul-a'la" je naudaljenije mjesto na Zemlji sa istočne strane; naziva se i "el-ufukul-mubin", a to je mjesto na kojem se pojavio Džibril, alejhis-selam, kada ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio nakon što je tražio od njega da mu se pokaže u njegovom stvarnom liku u kojem ga je Allah stvorio. Pokazao mu se dva puta: jednom na Zemlji, kad je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio u pećini Hira, pa je Džibril izašao sa istočne strane i zaklonio čitavu istočnu stranu do zapada, i jednom na nebesima, kod Sidretul-muntehaa. Izraz "el-ufukul-a'la" spominje se u pitanjima o vjerovanju.

Prevedeno na: Engleski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Emed - određeni vremenski period - أمد

Ograničeni vremenski period koji ima svoj krajnji rok i cilj.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Stvorenja - أَنامٌ

Sva živa bića koja postoje na Zemlji.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nemarnost - تهاون

Zanemarivanje nekog vjerskog propisa, nemarnost prema njegovom izvršavanju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Stvaranje iz ničega - إيجاد

Oblikovanje i formiranje (stvaranje) nečega bez prethodnog primjera za to.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Bosanski Ruski

Sinonim - مُتَرادِفٌ

Leksemi koji pripadaju istoj vrsti riječi, imaju različite izraze, a sadržaj i značenje im se podudaraju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Suština - ماهِيَّةٌ

Odgovor na pitanje: šta je srž tog, što nam daje stvarnu sliku nečega.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Posebno sjedinjenje - الاتِّحادُ الخاصُّ

Vjerovanje da se Allah sjedinio samo sa nekim stvorenjima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Objava - تنزيل

Allahov govor objavljen Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, putem meleka Džibrila, alejhis-selam.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Naziv - اسم

Izraz putem kojeg se prepoznaje nešto.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Aksiomi - أَوَّلِيّاتٌ

Pitanja koja čovjek svojim razumom nužno spoznaje bez uzroka koji iziskuje tu spoznaju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sinonimija - تَرادُفٌ

Sinonimija je odnos između dva leksema različitih izraza, a istog značenja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-hubuk – sklad - حُبُك

Harmoničnost i vrhunac savršenog i potpunog stvaranja

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Dvosmisleni izrazi - ألفاظ مجملة

To su izrazi koji mogu ukazivati i na ispravno i na neispravno značenje, u smislu da se ne poznaje tačno značenje dok se ne provjeri o čemu se radi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nemoguća pojava - ممتنع

Ono što je nemoguće da postoji u vanjskom svijetu, nego se može samo zamisliti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Percepcija - تَصَوُّرٌ

Pojava neke slike u mislima, i spoznaja njenog značenja, bez donošenja suda o njenom negiranju ili potvrđivanju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Suština govora - حَقِيقَةٌ

Korištenje riječi za ono za šta je ona u osnovi iskazana.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-musemma – značenje na koje naziv ukazuje - مُسَمَّى

To je poznato i precizirano značenje na koje ukazuje ime.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

El-hejula – praiskonska tvar - هَيُولَى

To je tvar koja nema formu niti određeni oblik, može da se preobrazi u razne forme.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Sifetun nefsijja – svojstvo bića - صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ

To je opis koji ukazuje isključivo na biće, bez bilo kakvih drugih svojstava.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Dvije oprečne stvari - ضِدّانِ

Dvije stvari koje se zajedno ne mogu naći u isto vrijeme, kao npr. crnilo i bjelilo, uz postojanje mogućnosti da ne postoji nijedno.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Mutevati -Podudarni izraz - متواطئ

Podudarni izrazi su oni izrazi koji se slažu u formi i značenju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

El-Kesb - Stjecanje - كَسْبٌ

Sve ono što čovjek uradi svojom voljom, s ciljem pribavljanja koristi ili otklanjanja štete.

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Raspitivanje - اسْتِفْهامٌ

Raspitivanje je traženje informacije o nečemu što ne znamo, uz korištenje određenih oblika poput: Ko? Da li je? Kako? i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Lančani slijed - تسلسل

Nadovezivanje stvari (ili pojava) na slične pojave.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Antropomorfizam - تَشْبِيه

Uvjerenje da je Tvorac sličan stvorenju u Svojim svojstvima, odnosno da je stvorenje slično Tvorcu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Novonastala stvar - حادث

Pojava nečega nakon što nije postojalo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sova - هامة

Mala noćna ptica.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski