Niyet - نِيَّـةٌ

Kalbin Allah Teâlâ'ya ibadet ve yakınlaşmak kastıyla bir şeyi yapmaya azmetmesidir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Çokça Hamd Etmek - تَحْمِيدٌ

Namaz kılan kimsenin, rükû etmesinin ardından kalkarak, doğrulduğunda "Rabbena ve leke'l-hamd" demesidir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Rükû - ركوع

Namazda başını ve sırtını belli bir şekilde eğerek Allah Teâlâ'ya ibadet etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Allah'a İman Etmek - إيمان بالله

Allah’ın varlığına kesin bir itikatla inanmaktır. O Rab, yaratıcı, Malik, Müdebbir (bütün işleri idare eden/düzenleyen) ve ibadeti tek başına hak edendir. Onun en güzel isimleri ve yüce sıfatları vardır. Bütün bunlar da tektir ve onun bir ortağı yoktur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Yüceltme, Ta'zim - تقديس

Allah Teâlâ'yı noksansız ve güzel sıfatlarla ta'zim etmek, bütün noksanlık ve kusurlardan tenzih etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Şeriat - الشريعة

Dinin akide, hüküm ve adâp ile ilgili hususlarındaki apaçık yoldur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Takva - تقوى

İnsanın, kendisi ile Allah Teâlâ’nın azabı ve öfkesi arasına, O'nun emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınarak, bir koruma koymasıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Tevhid - توحيد

Allah’ı kendine has olan rububiyyet, uluhiyyet, isim ve sıfatlarında tek ve eşsiz saymak, O'na şirk/eş koşmaktan ve O'na şirk/ortak koşanlardan beri/uzak olmaktır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Uluhiyet Tevhidi - توحيد الألوهية

Allah Teâlâ’yı, açık ve gizli, sözlü, amelî ve itikadî bütün ibadet türlerinde birlemek ve her kim olursa olsun Allah’tan başkasına ibadet etmemektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Rububiyet Tevhidi - توحيد الربوبية

Yüce Allah'ın her şeyin yaratıcısı ve sahibi olduğunu, bütün işlerin idaresinin ve çekip çevrilmesinin kendisine döndüğünü kesin bir inançla ve eksiksiz bir şekilde kabul etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Kelime-i Şehâdet - الشَهادَتانِ

'Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ibadet edilecek hiçbir hak ilah yoktur, yine şahitlik ederim ki Muhammed –sallallahu aleyhi ve sellem- Allah’ın kulu ve elçisidir.'' sözüdür.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Hulefâ-i Raşidîn - الخُلفاءُ الرّاشِدُونَ

Allah'ın Rasûlü Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in vefatından sonra Müslümanların yöneticiliğini ardarda yapan ilk dört halifedir. Onlar, Ebu Bekir es-Sıddık, Ömer Bin Hattab, Osman Bin Affan ve Ali Bin Ebutalib'dir -radıyallahu anhum

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Küçük Şirk - شرك أصغر

Şeriatın yasakladığı, şirk koşmaya vesile olan, naslarda şirk olarak isimlendirilen ve büyük şirk derecesine ulaşmayan şeylerdir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Evliya - أولياء

Yaptıkları her işlerinde, Allah Teâlâ’yı gözeten, Allah'ın azabından ve öfkesinden korkarak, emirlerine uyup yasaklarından kaçınan, rızası ve Cennet'i için çalışan, takva ve iman sahibi kimselerdir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İtaat - طاعَةٌ

İtaat etmek kasdıyla kişinin emredileni yapması ve yasaklananı terk etmesidir. Emredilen ya da yasaklanan şeyin itikat, söz ve amel edilecek bir şey olması arasında bir fark yoktur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İbadet - عبادة

Allah’ın sevdiği ve razı olduğu, gizli ve açık bütün sözleri ve amelleri içine alan geniş ve kapsamlı bir kavramdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Fıtrat - فطرة

İslam ve Tevhid

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Tesbih Etmek - تَسْبِيحٌ

Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih etmek ve O'nun bütün mükemmelliklerini kabul etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İslâm - الإسلام

Allah'a tevhid ile teslim olmak, O'nun emirlerini yerine getirmek, şirkten ve Müşriklerden beri olmaktır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Allah'ın Ayetleri, Allah Teâlâ'ya İşaret Eden Deliller - آيات الله

Allah'a işaret ve irşat eden her şeydir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

En doğru yol - الصراط المستقيم

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dili ile AllahTeâlâ'nın, kulları için tayin ettiği yoldur. Emrettiklerini yapıp yasakladıklarından kaçınarak, haber verdiklerini tasdik ederek kendisine ulaştıran yoldur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Kur'an - القرآن

Allah Teâlâ'nın, peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirdiği, okunması ibadet olan, mushaflarda yazılı, tevatür yoluyla nakil olmuş kelamıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça