Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e Salat Etmek - الصَّلاةُ على النَّبِيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّم

Allah Teâlâ'nın Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i el-Meleu’l-A’lâ’da mukarrebin makamındaki meleklerin yanında övmesi.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Mü'minlerin Anneleri - أُمَّهاتُ المُؤْمِنِينَ

Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendileriyle zifafa girdiği hanımlarıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Şirk - شِرْكٌ

Allah Teâlâ'ya has olan meselelerde mahlûkatının Allah Teâlâ'ya denk/eşit tutulmasıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Kabir - قَبْرٌ

Ölünün defnedildiği mekâna denir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Şeytan - شَيْطانٌ

Ateşten yaratılmış kâfir cinlerden olan varlığın ismidir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Niyet - نِيَّـةٌ

Kalbin Allah Teâlâ'ya ibadet ve yakınlaşmak kastıyla bir şeyi yapmaya azmetmesidir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Çokça Hamd Etmek - تَحْمِيدٌ

Namaz kılan kimsenin, rükû etmesinin ardından kalkarak, doğrulduğunda "Rabbena ve leke'l-hamd" demesidir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Şeriat - الشريعة

Dinin akide, hüküm ve adâp ile ilgili hususlarındaki apaçık yoldur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Tekfîr Etmek - تَكْفِيرٌ

Müslüman bir kimse hakkında dinden çıktığı hükmünü vermek.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Cin - جِنٌّ

Akıllı, dinî emir ve yasakları yerine getirmekle mükellef kılınmış, gizli ve şekilden şekle girme gücüne sahip mahluklar olup, yaratılışlarının aslı ateştendir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İtikat - اعْتِقاد

İnsanın, kalbini bağladığı kesin bir iman ile inanarak benimsediği yoldur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Irkçılık - عَصَبِيَّةٌ

Kabile, aşiret, renk veya bunun dışında, durumunu önemsediğin kimseleri, doğru veya yanlış olsun, kazanmaları için savunmak ve müdafaa etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Peygamberlere ve Rasûllere İman - الإيمان بالأنبِياء والرُّسل

Allah Teâlâ'nın her millette, onları bir tek Allah Teâlâ'ya ibadet etmeye, O'nun dışında ibadet edilenleri inkâr etmeye çağıran, sevabını müjdeleyen, cezalandırmasına karşı uyaran bir peygamber gönderdiğini ve hepsinin dosdoğru elçiler olduklarını kesin olarak tasdik etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Küfür - كُفْرٌ

Sahibini İslam dininden çıkaran herhangi bir söz, fiil, inanç, şüphe, terk etme hali veya İslam'ın zıt anlamıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Dokunulmazlık - عِصْمَةٌ

İnsanın namus, mal ve can güvenliğinin korunmasıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Rükû - ركوع

Namazda başını ve sırtını belli bir şekilde eğerek Allah Teâlâ'ya ibadet etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Kitaplara İman - الإيمان بالكتب

Allah’ın Kur'an’da ve sünnette indirdiği kitapları hakkında genel ve ayrıntılı/detaylı olarak haber verdiklerini tasdik ve ikrar etmek, bize indirdiği kitap ile amel etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Allah'a İman Etmek - إيمان بالله

Allah’ın varlığına kesin bir itikatla inanmaktır. O Rab, yaratıcı, Malik, Müdebbir (bütün işleri idare eden/düzenleyen) ve ibadeti tek başına hak edendir. Onun en güzel isimleri ve yüce sıfatları vardır. Bütün bunlar da tektir ve onun bir ortağı yoktur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Ulu'l-Azm Peygamberler - أولو العزم من الرسل

Allah Teâlâ'nın kendilerine vahiy gönderip dinini tebliğ etmelerini emrettiği, güçlü ve sabırlı, faziletli ve üstün görüşlü, istikrarlı ve ciddiyet sahibi peygamberlerdir. Onlar; Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed -aleyhimu's-salatu ve's-selam-'dır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Meleklere İman Etmek - الإيمان بالملائكة

Kur'an ve sünnette değerli meleklerin özellikleri, vazifeleri ve isimleri hakkında gelen her şeyi genel ve ayrıntılı olarak tasdik etmek ve onaylamaktır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Ahiret Gününe İman Etmek - إيمان باليوم الآخر

Allah Teâlâ’nın kitabında ve O'nun Rasûlü Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetinde ölümden sonra olacaklara dair haber verdikleri her şeyi kesin olarak tasdik etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Kadere İman Etmek - الإيمان بالقدر

Kainatta yaşanan tüm olayların yüce Allah'ın takdiri, ilmi, iradesi ve yaratması ile yaşandığını kesin olarak tasdik etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Berzah - برزخ

Ölüm ve yeniden diriliş arasında kalan insanların bulunduğu yer ve süreçtir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Yeniden Diriliş - بعث

Kıyamet gününde Allah Teâlâ'nın kullarını diriltip, kabirlerinden çıkartıp, hesap ve karşılık için bir alanda toplamasıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Yüceltme, Ta'zim - تقديس

Allah Teâlâ'yı noksansız ve güzel sıfatlarla ta'zim etmek, bütün noksanlık ve kusurlardan tenzih etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Takva - تقوى

İnsanın, kendisi ile Allah Teâlâ’nın azabı ve öfkesi arasına, O'nun emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınarak, bir koruma koymasıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Tevhid - توحيد

Allah’ı kendine has olan rububiyyet, uluhiyyet, isim ve sıfatlarında tek ve eşsiz saymak, O'na şirk/eş koşmaktan ve O'na şirk/ortak koşanlardan beri/uzak olmaktır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Uluhiyet Tevhidi - توحيد الألوهية

Allah Teâlâ’yı, açık ve gizli, sözlü, amelî ve itikadî bütün ibadet türlerinde birlemek ve her kim olursa olsun Allah’tan başkasına ibadet etmemektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Rububiyet Tevhidi - توحيد الربوبية

Yüce Allah'ın her şeyin yaratıcısı ve sahibi olduğunu, bütün işlerin idaresinin ve çekip çevrilmesinin kendisine döndüğünü kesin bir inançla ve eksiksiz bir şekilde kabul etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Tevrat - توراة

Yahudiler tarafından tahrif edilmeden ve Kur'an-ı Kerim ile nesh edilmeden önce, Allah Teâlâ'nın, Musa -aleyhisselam-'a İsrailoğulları için bir nur ve hidayet olarak indirdiği kitaptır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Cennet - الجنة

Allah Teâlâ’nın kıyamet günü, veli kulları ve kendisine itaat eden kimseler için hazırladığı, büyük karşılık ve mükâfat yurdudur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İmanın Artması ve Eksilmesi - زيادة الإيمان ونقصانه

İmanın Artması: Mü'minin ibadetleri ve Allah'a yakınlaşmak için yaptığı amelleri sebebi ile imanında meydana gelen kuvvettir. İmanın Eksilmesi: Mü'minin işlediği günahlar ve haramlar sebebiyle imanında meydana gelen zayıflıktır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Sünnet - سنة

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ve Sahabe-i Kirâm'ın -radıyallahu anhum- din hususunda söz, amel ve itikat olarak üzerinde oldukları yoldur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Kelime-i Şehâdet - الشَهادَتانِ

'Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ibadet edilecek hiçbir hak ilah yoktur, yine şahitlik ederim ki Muhammed –sallallahu aleyhi ve sellem- Allah’ın kulu ve elçisidir.'' sözüdür.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Hulefâ-i Raşidîn - الخُلفاءُ الرّاشِدُونَ

Allah'ın Rasûlü Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in vefatından sonra Müslümanların yöneticiliğini ardarda yapan ilk dört halifedir. Onlar, Ebu Bekir es-Sıddık, Ömer Bin Hattab, Osman Bin Affan ve Ali Bin Ebutalib'dir -radıyallahu anhum

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Sihir - سحر

Büyücü, sihir yapılan kimsenin beden, akıl, irade ve benzeri, zarar görmesini istediği şeyler için şeytanları kullanmak adına yardımına başvurduğu efsun, düğüm ve okumalardır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İncil - إنجيل

Allah Teâlâ'nın İsa -aleyhisselam-'a indirdiği kitabıdır. Onun içinde hidayet, nur ve öğütler vardır. Onların ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eder. Hristiyanlar onu, İsa -aleyhisselam-'ın semaya yükseltilmesinin ardından tahrif etmişler ve böylece Kur'an-ı Kerim ile hükmü ortadan kaldırılmıştır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Küçük Şirk - شرك أصغر

Şeriatın yasakladığı, şirk koşmaya vesile olan, naslarda şirk olarak isimlendirilen ve büyük şirk derecesine ulaşmayan şeylerdir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Evliya - أولياء

Yaptıkları her işlerinde, Allah Teâlâ’yı gözeten, Allah'ın azabından ve öfkesinden korkarak, emirlerine uyup yasaklarından kaçınan, rızası ve Cennet'i için çalışan, takva ve iman sahibi kimselerdir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Sahâbî - صحابي

Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-'e iman edip, onunla karşılaşan ve İslâm üzere vefat eden kimsedir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Sırat Köprüsü - الصِراطٌ

Cehennem'in üzerinde, insanların geçmesi için kurulan, amellerine göre, iyilik sahibi kimselerin Cennet'e geçtiği, günahkâr kimselerin ise kayıp düştüğü bir köprüdür.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Havz-ı Kevser - حَوْضٍ

Kıyamet günü Mahşer alanında Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- için hazırlanan ve ümmetinin uğrayacağı Kevser Nehri'nden akan suyun toplandığı yerdir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Dalâlet - ضلال

Bilerek veya bilmeyerek, doğru yolu terk etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İtaat - طاعَةٌ

İtaat etmek kasdıyla kişinin emredileni yapması ve yasaklananı terk etmesidir. Emredilen ya da yasaklanan şeyin itikat, söz ve amel edilecek bir şey olması arasında bir fark yoktur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İbadet - عبادة

Allah’ın sevdiği ve razı olduğu, gizli ve açık bütün sözleri ve amelleri içine alan geniş ve kapsamlı bir kavramdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Aşırı Gitmek - غُلُـوٌّ

Dinin, nitelik ve miktar olarak izin verdiği şeylerin aşılmasıdır. Aşılan bu hususun itikadî ya da amel ile ilgili olması arasında bir fark yoktur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Fıtrat - فطرة

İslam ve Tevhid

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Hicret - هِجْرَةٌ

Kişinin dinini muhafaza etmesi için küfür ve şirk beldesini terk edip İslam beldesine intikal etmesidir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Bidat Çıkarmak - اِبْتِداعٌ

Allah Teâlâ’ya ibadet için bir amel yaparken gereğinden fazla yapılma maksadıyla dinde sonradan çıkarılmış yeni bir yöntem uydurulmasıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Tesbih Etmek - تَسْبِيحٌ

Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih etmek ve O'nun bütün mükemmelliklerini kabul etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Hevaya Tabi Olmak - اتباع الهوى

İster itikat, ister amel, isterse de söz olsun hakkın hilafına amel etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İslâm - الإسلام

Allah'a tevhid ile teslim olmak, O'nun emirlerini yerine getirmek, şirkten ve Müşriklerden beri olmaktır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat - أهل السنة والجماعة

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine, inanç ve amel olarak uyan ve Müslümanların cemaatine tabi olanlardır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İman - الإيمان

İtaat etme ve kabulü gerekli kılan kesin inançtır. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve azalar ile amel etmektir. İtaatler ile artar ve günahlar ile azalır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Bid'at - بدعة

Dinde sonradan uydurulan her şeydir. İtikat ve ibadetlerde dinî olarak hiçbir delili olmayan şeydir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Allah'ın Ayetleri, Allah Teâlâ'ya İşaret Eden Deliller - آيات الله

Allah'a işaret ve irşat eden her şeydir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Riya - رياء

İbadet eden kimsenin Yüce Allah'ın rızasından başkasının (rızasını) gözeterek ibadet etmesidir. İnsanların kendisini görüp övmesi için bir kimsenin amel etmesi bunun bir örneğidir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Sevgide Şirk Koşmak - الشِّرْكُ في المَحَبَّةِ

Yüceltme, tazim, boyun eğme ve itaat etmede gerekli olan sevgiyi Allah -Azze ve Celle-'den başkasına sarf etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İtaatte Şirk Koşmak - الشِّرْكُ في الطَّاعَةِ

Bir kulun, haramı helal kılmak, helali haram kılmak gibi hükümlerin değiştirilmesinde Allah Teâlâ'dan başkasına itaat etmesidir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

En doğru yol - الصراط المستقيم

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dili ile AllahTeâlâ'nın, kulları için tayin ettiği yoldur. Emrettiklerini yapıp yasakladıklarından kaçınarak, haber verdiklerini tasdik ederek kendisine ulaştıran yoldur.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Kur'an - القرآن

Allah Teâlâ'nın, peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e indirdiği, okunması ibadet olan, mushaflarda yazılı, tevatür yoluyla nakil olmuş kelamıdır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Büyük Günahlar - كَبائِرٌ

Dünyada had cezası olan, ahiret için tehdit içeren, lanet, gazap ve imanı nefyeden her günahtır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

Sünnet - سُّنَّةُ

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'den aktarılan söz, fiil, takrir, vasıf veya peygamberlikten önce ya da sonra aktarılan siyerdir.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça