El-Hafiz - حفيظ

Onaj Koji čuva ono što je stvorio, vodi brigu o njemu, Čije znanje obuhvata ono što je stvorio i zapisao.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Ajatullah - Allahova znamenja - آيات الله

Sve što ukazuje na Allaha i vodi Njemu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Kur'an - القرآن

Allahov govor objavljen poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, čije je čitanje ibadet, koji je napisan u Mushafima i koji je prenesen predajama u koje nema nikakve sumnje (mutevatir).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Zalaženje u kakvoću Božijih atributa - تكييف

Pojašnjavanje suštine svojstava koja se pripisuju Allahu ili pitanje o njihovoj suštini.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Tenzih: predstavljanje Gospodara Uzvišenog kao slobodnog od svake manjkavosti - تَنْزِيهٌ

Smatranje da je Allah čist od svake mahane i negiranje bilo kakve sličnosti sa drugima u svojstvima savršenstva i ljepote.

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Vahdetul-vudžud - Transcendentno jedinstvo bitka (panteizam) - وحدة الوجود

Vjerovanje da je postojanje Boga, ustvari, postojanje stvorenja, odnosno da su Bog i stvorenja jedno.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sifatu menfijja – negirana svojstva - صفات منفية

To su svojstva za koja Allah u Svojoj Knjizi kaže da ih ne posjeduje, a to isto tvrdi i Poslanik u svojim hadisima, poput nemoći, sna, nepravde i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Arš: Prijesto - العَرْشٌ

Allahovo prijestolje koje ima stupove, koje je Allah stvorio, a zatim se na njega uzvisio.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Keramet - كَرامَةٌ

Nešto što je neuobičajeno, a što nije predmet izazova, niti znak vjerovjesništva, a što Allah daje nekim evlijama, odabranim ljudima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Spoznaja Allaha Uzvišenog - مَعْرِفَةُ اللهِ تعالى

Znanje o Allahovim imenima, svojstvima, postupcima i vjerozakonu koji je propisao Svojim robovima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Poniznost pred Allahom - تَضَرُّعٌ

Veliki osjećaj ovisnosti o Allahu i potrebe za Njim.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Hakk - Istina - حَقٌّ

Potvrđena činjenica koju nije dozvoljeno negirati.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Lična Božija svojstva - صفات ذاتية

To su lična Božija svojstva, svojstva Bića, esencijalni Božiji atributi koji postoje oduvijek i zauvijek i nisu vezani za Njegovu volju i htijenje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Atributi zasnovani i na predaji i na razumu - الصِّفاتُ الشَّرْعِيَّةُ العَقْلِيَّةُ

Allahova svojstva čije se postojanje može dokazati vjerskim tekstom, kao i razumskim dokazom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Amuleti - تولة

Vrsta sihra koja se koristi s ciljem da se žena omili mužu i muž ženi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Svojstva pojmljiva razumom - الصفات العقلية

Allahova svojstva koja se pored vjerskih tekstova koji o njima govore mogu pojmiti i razumom, i na koja ukazuje ljudska neiskvarena priroda.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Tebarekallahu - Slavljen je Allah - تبارك الله

Izraz koji ukazuje na veličanje Allaha, a znači: neka je Allah uzvišen i slavljen.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Pohvala Allahu - ثناء

Stalno iskazivanje veličanja Allaha putem spominjanja Njegovih osobina, ljepote i postupaka.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Dodatni atributi - صِفاتٌ إضافِيَّةٌ

Svojstva koja nije moguće ispravno razumijeti bez razumijevanja onih koja su naspram njih.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Svojstva čija je potvrda zasnovana i na predaji i na razumu. - الصِفاتُ السَمْعِيَّةٌ العَقْلِيَّةٌ

Allahova svojstva čije se postojanje može dokazati vjerskim tekstom, kao i razumskim dokazom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Išk - Strastvena i pretjerana ljubav - عِشْقٌ

Pretjerana ljubav popraćena strašću.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Inoviranje - إبداع

Inovacija (stvaranje) nečega što prije nije bilo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Emed - određeni vremenski period - أمد

Ograničeni vremenski period koji ima svoj krajnji rok i cilj.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Stvorenja - أَنامٌ

Sva živa bića koja postoje na Zemlji.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Stvaranje iz ničega - إيجاد

Oblikovanje i formiranje (stvaranje) nečega bez prethodnog primjera za to.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Bosanski Ruski

Objava - تنزيل

Allahov govor objavljen Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, putem meleka Džibrila, alejhis-selam.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-hubuk – sklad - حُبُك

Harmoničnost i vrhunac savršenog i potpunog stvaranja

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Dvosmisleni izrazi - ألفاظ مجملة

To su izrazi koji mogu ukazivati i na ispravno i na neispravno značenje, u smislu da se ne poznaje tačno značenje dok se ne provjeri o čemu se radi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nemoguća pojava - ممتنع

Ono što je nemoguće da postoji u vanjskom svijetu, nego se može samo zamisliti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-musemma – značenje na koje naziv ukazuje - مُسَمَّى

To je poznato i precizirano značenje na koje ukazuje ime.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

El-hejula – praiskonska tvar - هَيُولَى

To je tvar koja nema formu niti određeni oblik, može da se preobrazi u razne forme.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Sifetun nefsijja – svojstvo bića - صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ

To je opis koji ukazuje isključivo na biće, bez bilo kakvih drugih svojstava.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Dvije oprečne stvari - ضِدّانِ

Dvije stvari koje se zajedno ne mogu naći u isto vrijeme, kao npr. crnilo i bjelilo, uz postojanje mogućnosti da ne postoji nijedno.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Mutevati -Podudarni izraz - متواطئ

Podudarni izrazi su oni izrazi koji se slažu u formi i značenju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

Sinonim - مُتَرادِفٌ

Leksemi koji pripadaju istoj vrsti riječi, imaju različite izraze, a sadržaj i značenje im se podudaraju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Suština - ماهِيَّةٌ

Odgovor na pitanje: šta je srž tog, što nam daje stvarnu sliku nečega.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Posebno sjedinjenje - الاتِّحادُ الخاصُّ

Vjerovanje da se Allah sjedinio samo sa nekim stvorenjima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Raspitivanje - اسْتِفْهامٌ

Raspitivanje je traženje informacije o nečemu što ne znamo, uz korištenje određenih oblika poput: Ko? Da li je? Kako? i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Naziv - اسم

Izraz putem kojeg se prepoznaje nešto.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Aksiomi - أَوَّلِيّاتٌ

Pitanja koja čovjek svojim razumom nužno spoznaje bez uzroka koji iziskuje tu spoznaju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sinonimija - تَرادُفٌ

Sinonimija je odnos između dva leksema različitih izraza, a istog značenja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Lančani slijed - تسلسل

Nadovezivanje stvari (ili pojava) na slične pojave.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Percepcija - تَصَوُّرٌ

Pojava neke slike u mislima, i spoznaja njenog značenja, bez donošenja suda o njenom negiranju ili potvrđivanju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Antropomorfizam - تَشْبِيه

Uvjerenje da je Tvorac sličan stvorenju u Svojim svojstvima, odnosno da je stvorenje slično Tvorcu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Novonastala stvar - حادث

Pojava nečega nakon što nije postojalo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Suština govora - حَقِيقَةٌ

Korištenje riječi za ono za šta je ona u osnovi iskazana.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski