Allah - الله

Allah: Kendisine sevgi, istek ve korku ile ibadet edilen hak ilahtır. Allah'ın bütün güzel isimlerini toplayıp kapsamakta ve Allah Teâlâ'nın diğer bütün sıfatlarını içermektedir.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Er-Rab - الرَّبّ

Er-Rab: O, mâlik, seyyid ve başkalarını ıslah eden, kullarının hepsini idare eden ve çeşitli nimetlerle terbiye eden, yetiştirendir.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Er-Rahmân - الرَّحْمن

Er-Rahmân: Her şeyi kapsayan yüce ve geniş rahmet sahibi olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Er-Rahîm - الرَّحِيْم

Er-Rahîm: Merhamet edilene karşı yüce bir merhamete sahip olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hayy - الحَيّ

El-Hayy: Öncesinde yokluğun olmadığı ve sonrasında da fani olmayan tam bir hayatın bütün manalarına sahip olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kayyûm - القَيُّوْم

El-Kayyûm: Kendi nefsine yeten, hiçbir kimseye ihtiyaç duymayan, her işi idare edip yapan ve hiç kimsenin kendisinden müstağni olmadığı varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Vâhid - الوَاحِد

El-Vâhid: Zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bütün mükemmelliklerin tek sahibi, bunların içinden hiç birinde ortağı olmayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Ehad - الأَحَد

El-Ehad: Rubûbiyyetinde, ulûhiyetinde, isimlerinde ve sıfatlarında bir ve tek olarak bütün mükemmelliklerin kendinde toplandığı ve bütün bunlarda hiçbir ortağı olmayandır.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Evvel - الأَوَّل

El-Evvel: Kendisinden önce hiçbir şey olmayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Âhir - الآخِر

El-Âhir: Kendisinden sonra hiçbir şey olmayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Ez-Zâhir - الظَّاهِر

Ez-Zâhir: Üstünde hiçbir şeyin olmadığı tek varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Bâtın - البَاطِن

El-Bâtın: Kendisinden başka (öte) hiçbir şeyin olmadığı.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Vâris - الوَارِث

El-Vâris: Yaratılmışların ölüp son bulmalarından sonra baki olan, yeryüzü ve üzerindekilerin kendisine kalacağı tek varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kuddûs - القُدُّوْس

El-Kuddûs: Ta'zim edilen ve bütün eksik ve noksan sıfatlardan uzak, yarattıklarından hiçbir şeyin kendisine benzemediği varlıktır.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Es-Subbûh - السُّبُّوْح

Es-Subbûh: Bütün noksanlık ve kusurlardan münezzeh olan, yeryüzünde ve gökyüzündeki her varlığın kendisini takdis ve tenzih ettiği.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Es-Selâm - السَّلَام

Es-Selâm: (Bütün Afet/Bela, Eksiklik ve Kusurlardan Selamette Olan)

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mü'min - المُؤْمِن

El-Mü'min: Peygamberlerine deliller ve mucizeler vererek onaylayan/destekleyen, eksiksiz ve tam olan adaletiyle yarattıklarını zulümden güvende kılan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hak - الحَقّ

El-Hak: Varlığı ve var oluşu gerçek olan, isimleri, sıfatları, hükümleri, cezalandırması (her şeyin karşılığını vermesi) bütün bunların hepsi tam ve hak olan, bunların içinde hiçbir şeyin batıl olmadığı varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mütekebbir - المُتَكَبِّر

El-Mütekebbir: Kâmil olması ve ululuğu sebebiyle kötülük, eksiklik ve kusurdan uzak, büyük ve yüce olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Azîm - العَظِيْم

El-Azîm: Ruhların yücelttiği, kalplerin sevdiği, eksiksiz, mükemmel, şerefli, büyük ve yüce olan bütün sıfatları kendisinde toplayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kebîr - الكَبِيْر

El-Kebîr: Her şeyin kendisinden düşük olduğu en azametli, kendisinden daha azametli hiçbir varlığın olmadığı en yüce olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Aliyy - العَلِيّ

El-Aliyy: Her yönden mutlak yücelik sahibi; gücünde, galip gelmesinde yüce olan, zâtında yüce olan/ mahlukatının üstünde olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-A'lâ - الأَعْلَى

El-A'lâ: Her yönden bütün yüce manaların Allah için sabit olduğuna delalet eden isimdir. Zâtın yukarıda oluşu, hükümranlıkta/muktedir olmakta yücelik ve galibiyette yücelik.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Muteâl - المُتَعَال

El-Muteâl: Her yönüyle Allah'ın mutlak yüceliğine delalet eden isim. Zâtıyla bütün mahlukatının üstünde olan, güç ve galip gelmesinde yüce olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Latîf - اللَّطِيْف

El-Latîf : Çok küçük dahi olsa hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı, kullarına çokça iyilikle muamele eden, kullarının iyiliğine olan şeylerde onları muvaffak kılan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hakîm - الحَكِيْم

El-Hakîm: Emirlerinde ve kanun koymasında mükemmel hikmet sahibi ve kulları arasında tam eksiksiz hüküm veren.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Vâsi' - الوَاسِع

El-Vâsi': Her sıfatın tam manası ve en mükemmel değerine sahip olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Alîm - العَلِيْم

El-Alîm: İlmi ile her şeyi kuşatan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Melik - المَلِك

El-Melik: O; yücelik, galip gelme ve düzenlemek/idare etmek gibi sıfatlarla sıfatlanmıştır. Mübalağasız ve savunmaya gerek duymadan bütün her şeyi istediği gibi yöneten ve sahip olandır.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hamîd - الحَمِيْد

El-Hamîd: Allah Teâlâ için bütün övgülere ve mükemmelliklere delalet eden bir isimdir. Zatında, isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde kâmil olması sebebiyle hamd edilmeyi hak eden.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Habîr - الخَبِيْر

El-Habîr: İlmi ile eşyanın görünen yüzünü bildiği gibi eşyanın iç yüzünü ve gizli olanını da en iyi bilen.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mecîd - المَجِيْد

El-Mecîd: Kemal sıfatlarından azametli (etkisi) geniş bir çok sıfatlara sahip olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kaviy - القَوِيّ

El-Kaviy: Takdir ettiğini hiçbir şeyin çeviremeyeceği, kendisine hiçbir şeyin galip gelemeyeceği tam bir güç ve kuvvet sahibi.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Metîn - المَتِيْن

El-Metîn: Kuvvet ve kudrette şiddetli ve en üst seviyesinde olan, kendisine zayıflık ve zorluğun etki edemeyeceği tek ve en yüce varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Azîz - العَزِيْز

El-Azîz: Kusursuz izzet sahibi, kendisinden başka bütün varlıkları kuvveti, galip gelmesi ve imkânsız kılmasıyla kahreden/galip gelen.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kâhir - القَاهِر

El-Kâhir: Bütün kâinatın kendisine boyun eğdiği, yaratılmışların kendisi karşısında alçaldığı, kudreti ve iradesine itaat ettiği tek ve en yüce olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kâdir - القَادِر

El-Kâdir: Kendisinden istenilen hiçbir şeyin elden kaçamayacağı, hiçbir şeyin aciz bırakamadığı, tam, kapsamlı ve mükemmel bir kudret sahibi.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kadîr - القَدِيْر

El-Kadîr: Acziyetten, bezginlik ve yorgunluktan soyutlanmış tam bir kudret sahibi.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Muktedir - المُقْتَدِر

El-Muktedir: Hiç bir şeyin imtina edemeyeceği/kaçınamayacağı tam bir kudret sahibi.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Cebbâr - الجَبَّار

El-Cebbâr: Yarattıklarının üzerinde, her şeye hükümran/egemen olan, karşısında her şeyin zayıf ve alçak düştüğü, her şeyin kendisine boyun eğdiği ve kendisine yönelenin ihtiyacını gideren.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hâlık - الخَالِق

El-Hâlık: Varlıkları yaratan, yoktan var eden, icat eden ve daha önce geçmiş bir örneği olmadan ortaya koyandır.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Bâri - البَارِئ

El-Bârî: Bütün varlıkları, kâinatı yaratan, şekil veren, yoktan var eden yaratıcı.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Musavvir - المُصَوِّر

El-Musavvir: O, ilminin ve hikmetinin kemaline delalet eder şekilde yarattıklarını farklı şekillerde ve değişik görünüşlerde yaratan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Muheymin - المُهَيْمِن

El-Muheymin: Yarattıklarının işleriyle ilgilenen, onlara hakim olan. Onları idare eden ve her şeyi ilmi ile kuşatan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hafîz - الحَفِيْظ

El-Hafîz: Yarattıklarını koruyan, ilminin yoktan var ettiği her şeyi kuşattığı, kendisine dost olanları günahlara ve fenalıklara/helaka düşmekten koruyan, kulların amellerini ve amellerinin karşılıklarını sayıp kayıt altına alan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Velî - الوَلِيّ

Velî: Mü'min kullarına yardım eden, yarattıklarının hepsinin işlerini idare eden.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mevlâ - المَوْلَى

El-Mevlâ: O, bütün yaratılmışların hepsinin mevlası, onların efendisi, mâliki, yaratıcısı, onların hak mabudu/ilahı, Mü'min kullarının mevlası, onları seven, muvaffak kılan, yardım eden, onlara faydalı şeyleri ulaştıran, onlara dinî ve dünyevî faydaları kolaylaştırandır.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

En-Nasîr - النَّصِيْر

En-Nasîr: Mü'min kullarını destekleyen ve onlara yardım eden.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

En-Nâsır - النَّاصِر

En-Nâsır: Kullarından dilediğine üstün gelmeyi ve galebe çalmayı takdir eden.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Vekîl - الوَكِيْل

El-Vekîl: Yarattıklarının rızkına kefil olan, onların yararlandığı şeyleri yapan, dostlarını seven ve onların işlerini kolaylaştıran, onlardan zor olanı uzaklaştıran, onlar adına işleri yüklenen ve sorumluluğu üstlenen.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kefîl - الكَفِيْل

El-Kefîl: Yarattıklarının işlerini idare eden, yöneten, onların yiyeceklerini ve rızıklarını veren, temin eden.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kâfî - الكَافِي

El-Kâfî: Kullarının ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılayan, Onun yardımının yeterli gelmesiyle diğerlerinin yardımına ihtiyaç duyulmayan, kendisi ile yetinilen, kendisinden başkasına ihtiyaç duyulmayan tek ve yüce varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Es-Samed - الصَّمَد

Es-Samed: Mükemmel olan Rab ve yüce sahip, ihtiyaç duyulan her şeyde isteyerek ve korku ile kendisine yönelmenin kast edildiği tek ve en yüce varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Er-Rezzâk - الرَّزَّاق

Er-Razzâk: Kullarının kalplerinin ve bedenlerinin yaşama ölçüsü olan rızıklarının sorumluluğunu elinde tutan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Fettâh - الفَتَّاح

El-Fettâh: Kulları arasında şer'î hükümleriyle hükmeden, kaderî hükümleri ile yargılayan ve cezaî hükümleri ile de kullarını hesaba çeken.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mübîn - المُبِيْن

El-Mübîn: Bir ve tek olmada durumu belli olan, ortağı olmayan, kullarına hakkı açıklayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hâdî - الهَادِي

El-Hâdî: Kullarını bütün yararlı işlere ve zararlı şeylerin de def edilmesine yönlendiren, onlardan dilediğini doğru yola girmeye muvaffak kılan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hakem - الحَكَم

El-Hakem: Her şeyin hükmünü veren, istediği gibi hüküm veren, kulları arasında hak ve adalet ile hükmeden.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Er-Raûf - الرَّؤُوْف

Er-Raûf: Kullarına çok şefkatli ve merhametli olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Vedûd - الوَدُوْد

El-Vedûd: Seven ve sevilen, O peygamberlerini, rasûllerini ve onlara uyanları sever ve onlar da O'nu severler.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Berr - البَرّ

El-Berr: Kulları, çeşitli nimetlerle nimetlendirip ihsanda bulunan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Halîm - الحَلِيْم

El-Halîm: Günahları sebebiyle kullarını cezalandırmada acele etmeyen vakar ve rıfk sahibi.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Gafûr - الغَفُوْر

El-Gafûr: Kullarını, günahlarının şerrinden koruyan ve onları işledikleri günahlardan dolayı cezalandırmayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Afuvv - العَفُوّ

El-Afuvv: O, kötülükleri silen ve günahları affedendir.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Et-Tevvâb - التَّوَّاب

Et-Tevvâb: Kulu tövbe etmeye muvaffak kılan ve tövbesini kabul eden.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Kerîm - الكَرِيْم

El-Kerîm: Hayrı ve (yarattıklarına) faydası çok büyük olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Ekrem - الأَكْرَم

El-Ekrem: Vermesi ve hayrı çok olan, bütün hayırları elinde tutan. Bütün hayırlar Allah -Subhânehû ve Teâlâ-'dandır.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Eş-Şâkir - الشَّاكِر

Eş-Şâkir: Kendine itaat edeni öven, sena eden, taati sebebiyle kula hak ettiğinden fazla sevap veren.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Eş-Şekûr - الشَّكُوْر

Eş-Şekûr: Az bir amel karşılığında çokça, bolca ve kat kat sevap veren, hatalardan çoğunu bağışlayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Es-Semi' - السَّمِيْع

Es-Semi': Bütün işitilenleri duyan, O açıktan olsun saklı olsun gizliyi de fısıltıyı da dile getirilip söyleneni ve söylenmeyeni de duyandır.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Basîr - البَصِيْر

El-Basîr: En ince ayrıntısına kadar herşeyi gözü ile görüp kuşatan, her şeyi en iyi şekilde idrak edip bilen ve gören, her şeyin gizlisine iç yüzüne muttali olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Eş-Şehîd - الشَّهِيْد

Eş-Şehîd: Kendisine hiçbir şeyin gizli kalmayacağı, her şeye muttali olup en iyi gören, ayrıntılarını en iyi bilen.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Er-Rakîb - الرَّقِيْب

Er-Rakîb: Her şeye muttali olan, sırlara ve en gizli olana şahit olan, bilen ve gören, görünmeyen ve fısıltı dahi kendisine gizli kalmayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Karîb - القَرِيْب

El-Karib: Kendine itaat edene sevap vererek, dua edene icabet ederek, diğer kullarına da ilmi ile yakın olan. Yakın olması Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın yüce ve zatı ile yukarıda olmasına ters değildir.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mucîb - المُجِيْب

El-Mucîb: İstekte bulunanların dileklerine ve dua edenlerin dualarına icabet edip kabul ederek karşılık veren.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Muhît - المُحِيْط

El-Muhît: Allah'ın yarattıklarının zatı ile üstünde, ulu ve yüce olduğuna, ilim, kudret ve galip gelmede her şeyi kuşattığına delalet eden isimdir.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hasîb - الحَسِيْب

El-Hasîb: Kendisine tevekkül eden Mü'min kullarının fiillerini en iyi bilen ve yaptıklarına karşı onları hesaba çekecek olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Ganiy - الغَنِيّ

El-Ganiy: Kendisinden başka her varlığın O'na muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir varlığa ihtiyaç duymadığı.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Vehhâb - الوَهَّاب

El-Vehhâb: Vermesi ve bahşetmesi bol ve geniş olan, bütün kâinatı cömertliği ve fazlı keremiyle kapsayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mukît - المُقِيْت

El-Mukît: İlmi ile yarattıklarının gıdalarını/yiyeceklerini takdir eden, sonra kudreti ile o yiyecekleri onlara götüren, ulaştıran ve aralarında pay eden.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mukaddim - المُقَدِّم

El-Mukaddim: Eşyaları hak ettikleri yere koyan, onlardan istediğini öne alan ve istediğini de geciktiren.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Muahhir - المُؤَخِّر

El-Muahhir: O gecikmesi gereken şeyleri geciktiren ve yerli yerine koyan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Er-Rafîk - الرَّفِيْق

Er-Rafîk: İşlerde acele etmeyen, yavaş yavaş kademeli bir şekilde yapan. Günahkârların cezalandırılmasında acele etmeyen.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mennân - المَنَّان

El-Mennân: Nimet veren, çok büyük şeyler bağışlayan, istenilmeden önce cömertliğiyle bolca nimet veren.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Cevâd - الجَوَاد

El-Cevâd: Çokça, bolca veren ve vermesiyle bütün kâinatı/mahlûkatı kapsayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Muhsin - المُحْسِن

El-Muhsin: Kullarına görünen ve görünmeyen çeşitli nimetler bahşederek cömert olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Ed-Deyyân - الدَّيَّان

Ed-Deyyân: Kulların amellerinin karşılığını eksiksiz veren ve onları yaptıklarına karşılık hesaba çekecek olan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Eş-Şâfî - الشَّافِي

Eş-Şâfî: Kulları, vücutlarında meydana gelen hastalıklardan, kalplerdeki şüphelerden ve nefislerindeki şehevî arzularından kurtarıp onlara afiyet veren.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Es-Seyyid - السَّيِّد

Es-Seyyid: Rab, Mâlik, hakiki manada üstünlük sahibi, bütün yaratılanların dünya ve âhiret işlerinde kendisine döndüğü tek ve yüce varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Vitr - الوِتْر

El-Vitr: Bir olan, eşi, benzeri ve ortağı olmayan.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Hayiy - الحَيِيّ

El-Hayiy: Çokça haya eden. O kendisine yakışan bir özellik olup yarattıklarının hayası gibi değildir. Bilakis o rahmetinin genişliğiyle, cömertliğinin ve bol vermesinin mükemmelliğine, affının büyüklüğü ve halim oluşuna uygun olmayan şeyi terk etmektir.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Et-Tayyib - الطَّيِّب

Et-Tayyib: Allah Teâlâ bütün kusurlardan ve eksikliklerden tenzih edilmiş ve temizlenmiş olandır.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Mu'tî - المُعْطِي

El-Mu'tî: Gerçek manada vermede tek olan, verdiğine kimsenin engel olamayacağı, engellediğine de kimsenin veremeyeceği tek varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-Cemîl - الجَمِيْل

El-Cemîl: Kendisi için zatında, isimlerinde, fiillerinde ve sıfatlarında mutlak bir güzelliğin sahibi.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

El-İlâh - الإِلَه

El-İlâh: O, bütün eksiksiz kemal sıfatlarını ve ululuk/azamet özelliklerini kendisinde toplayan, kendisinden başka hiçbir varlığın ibadeti hak etmediği tek mabut (ibadet edilen).

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Er-Rafi' - الرَّافِع

Er-Rafi': O, evliyalarını bu dünyada ve ahirette yücelttiği gibi, dilediğini dilediği gibi yücelten.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm - ذُو الجَلالِ والإِكْرامِ

Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm: Azamet, büyüklük, rahmet ve cömertlik sahibi, yüceltilmeyi ve övgüyü hak eden tek varlık.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي

Ahsenu'l-Hâlikîn - أحسن الخالقين

Takdir edenlerin en güzeli, yapanların ve şekil verenlerin en iyi ve güzel yapanı. Zira kimse O'nun yaratması gibi yaratamaz.

Diline tercüme: İngilizce Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça آسامي