المَلِك

English Al-Malik (The King)
Türkçe El-Melik
اردو بادشاہ
Indonesia Al-Malik (Maharaja)
Русский Аль-Малик (Царь, Владыка, Властелин)
Português O Rei (Al-Malik)
বাংলা ভাষা আল-মালিক (বাদশাহ)
中文 国权
فارسی المَلِک (پادشاه)
Tagalog Ang Hari
हिन्दी अल-मलिक (बादशाह)
മലയാളം അൽ-മലിക് (സർവ്വാധികാരി).
తెలుగు అల్-మలికు:-విశ్వసార్వభౌముడు
ไทย ผู้ทรงอภิสิทธิ์
অসমীয়া সৰ্বকৰ্তৃত্বময়, অধিপতি, মালিক

المَلِك: هو الموصوفُ بِصفاتِ العظمةِ والقهر والتدبير، المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مبالغة ولا مدافعة.

English Al-Malik (The King) is the One Who possesses the attributes of majesty, subjugation, and managing of affairs, and Who owns and disposes of everything without any difficulty.
Türkçe El-Melik: O; yücelik, galip gelme ve düzenlemek/idare etmek gibi sıfatlarla sıfatlanmıştır. Mübalağasız ve savunmaya gerek duymadan bütün her şeyi istediği gibi yöneten ve sahip olandır.
اردو المَلِك (بادشاہ) : جو عظمت، غلبہ اور تدبیر کی صفات سے متصف ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے اور ان کے بارے میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔
Indonesia Al-Malik: Penghimpun sifat-sifat keagungan, kekuasaan, dan pengaturan, serta pemilik segala sesuatu dan pengaturnya tanpa ada perlawanan maupun penolakan.
Русский Аль-Малик: Обладающий качествами величия, одолевания и управления, владеющий всем сущим, распоряжающийся всем сущим, власть Которого никто не способен оспорить и Которому никто не может противостоять.
Português O Rei: é descrito pelos atributos da grandeza, o domínio, o planejamento, o Soberano de todas as coisas, que manifesta nelas sem exageros e sem impedimento.
বাংলা ভাষা আল-মালিক (বাদশাহ): যিনি মহত্ব, সর্বক্ষমতা ও নিয়স্ত্রকের গুণে গুনান্বিত। আর যিনি সবকিছুর মালিক, তাতে কোন প্রকার বাঁধা-বিঘ্ন ও প্রতিরোধ ছাড়া পরিচালনাকারী।
中文 国权:是一种对伟大、征服、计划之属性的一种描述,是所有一切的掌管者,调配者,其中没有夸张,没有争论。
فارسی مَلِک: آن کسی که به صفات عظمت و قدرت و تدبیر موصوف است، آنکه مالک همه چیز است و بدون مبالغه و بدون آنکه کسی در برابر قرار گیرد در آن تصرف می کند.
Tagalog Ang Hari ay ang nailalarawan sa mga katangian ng kadakilaan, panlulupig, at pangangasiwa, ang tagapagmay-ari ng lahat ng mga bagay, ang nakapangyayari sa mga ito nang walang pagmamalabis at walang pagtutol.
हिन्दी अल-मलिक (बादशाह) : जो महानता, आधिपत्य और व्यवस्था करने के गुणों से विशेषित तथा तमाम वस्तुओं का मालिक एवं उन्हें अपने हिसाब से संचालित करने वाला हो और इस कार्य में न उसकी कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला हो और ना अड़चनें खड़ी करने वाला।
മലയാളം അൽ-മലിക്: മഹത്വത്തിൻ്റെയും അധീശത്വത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും വിശേഷണങ്ങളുള്ളവൻ. സർവ്വതിനെയും ഉടമപ്പെടുത്തുന്നവനും, അവയെ അതിരുകവിയാതെയും കുറഞ്ഞു പോകാതെയും മാറ്റിമറിക്കുന്നവനും അവനത്രെ.
తెలుగు అల్-మలికు:- ఇది గొప్పతనం,ఆధిక్యత మరియు ప్రణాళిక వంటి లక్షణాలతో వివరించబడింది, సమస్త వస్తువులకు యజమాని,మరియు ఎలాంటి హెచ్చుతగ్గులు లేకుండా అమలుపర్చే అధికారి.
ไทย ผู้ทรงอภิสิทธิ์ : กล่าวถึงคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ การควบคุม และการบริหารจัดการ ผู้ครอบครองทุกสิ่งสรรพสิ่ง ปกครองอย่างทั่วถึงและไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ
অসমীয়া আল-মালিক: মালিক বা অধিপতি যাক মহানতা আৰু আধিপত্যৰ সকলো গুণেৰে গুণাম্বিত কৰা হয়, মালিক হৈছে সেই সত্ত্বা, যিজনে সকলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু সকলোকে পৰিচালনা কৰে। এইক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই আৰু কোনো প্ৰতিৰোধকাৰীও নাই।

قال ابنُ تيمية: (هو الذي يَتصرَّفُ بِالأمر). وقال ابنُ القيم: (الذي يَأمرُ ويَنهى، ويُثِيبُ ويُعاقب، ويُهِينُ ويُكْرِم، ويُعِزُّ ويُذِلُّ). وقال الشيخ السعدي: (المَلِكُ المالكُ: الذي له المُلْكُ، فهو الموصوفُ بِصِفةِ المُلْكِ وهي صفاتُ العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرُّفُ المطلق، في الخَلْقِ والأَمْر والجَزَاء).

اسمُ (المَلِك) من الأسماءِ الثابتةِ لله تعالى، وقد ذَكَرَهُ أغلبُ مَنْ كَتَبَ في الأسماءِ الحسنى.

وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (المَلِك) في القرآنِ الكريمِ خمسَ مرّاتٍ، منها: قوله تعالى: {فتعالى الله المَلِكُ الحق} [طه: 114]، وقوله تعالى: {هو الله الذي لا إله إلا هو الملك} [الحشر: 23]، وقوله تعالى: {مَلِكِ الناس} [الناس:2]. وأمّا في السُّنّة: فقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: (اللهم أنت المَلِكُ لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدُك، ظلمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت) رواه مسلم برقم (771).

1- المَلكُ من الأسماءِ المفردة، ومن الأسماء المضافة، مثل: ملك الناس، فمن أسماء الله تعالى ما يكون مُضافًا. 2- لما كان المُلْكُ الحقُّ لله وحده، ولا مَلِك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم "شاهان شاه" أي: مَلِك المُلوك وسلطان السلاطين، فإنّ ذلك ليس لأحدٍ غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل. 3- الفرق بين المَلِكِ والمالِكِ: أنّ المَلِكَ أعمُّ من المالك، فإنّ الملك: ذو السُّلطان والقهرِ، النافِذُ الأمرِ في مُلْكِه، وليس كلُّ مالِكٍ يَنفُذُ أمرُهُ وتَصَرُّفُه فيما يَملِكه.

- النهج الأسمى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي، الكويت. -بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، تحقيق علي بن محمد العمران، طبعة دار عالم الفوائد -تفسير أسماء الله الحسنى، لعبيد بن علي العبيد طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار أضواء السلف للنشر والتوزيع. -فتح القديرلمحمد بن علي الشوكاني، دار الفكر. - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، مدار الوطن للنشر. - جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، طبعة المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية. - زاد المعاد لابن قيم الجوزية،مؤسسة الرسالة. -جامع الرسائل لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، دار العطاء.