Eš-Širk - Mnogoboštvo - شِرْكٌ

Izjednačavanje stvorenja s Allahom u stvarima u kojima Mu niko ne sudjeluje niti mu je ravan ili sličan.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Sihr - سحر

Sihr je vračanje, zapisivanje i vezivanje čvorova kojim sihirbaz dolazi do korištenja šejtana u onome što želi kako bi naudio opsihrenoj osobi i imao utjecaj na njegovo tijelo, razum, želje i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Evlije - أولياء

Bogobojazni vjernici koji su svjesni Allaha u svim prilikama, te čine ono što je naredio i ostavljaju Njegove zabrane, iz straha od Njegove kazne i srdžbe, tražeći Njegovo zadovoljstvo i Džennet.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Zabluda - ضلال

Namjerno ili nenamjerno skretanje sa puta istine.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Inoviranje u vjeri - اِبْتِداعٌ

Uvođenje novog puta u vjeri u cilju da se, slijeđenjem njega, obožava Allah.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Pretvaranje (Rijaluk) - رياء

Želja onoga ko čini ibadet da njime postigne nešto mimo Allahovog zadovoljstva, kao što je ugled kod ljudi i dr.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Islam - الإسلام

Pokornost i predanost Allahu kroz ispoljavanje Njegove jednoće i odricanje od širka i mušrika.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

El-Iman - Vjerovanje - الإيمان

Govor riječima, uvjerenje srcem i djelovanje organima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Fasik - Grešnik - فاسِقٌ

Musliman koji uradi veliki grijeh ili ustrajava u malom, a ne kaje se.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Ikrah - Prisiljavanje - إِكْراهٌ

Tjeranje druge osobe putem prijetnje da kaže ili uradi nešto čime ona nije zadovoljna.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Riddet - Otpadništvo - رِدَّةٌ

Izlazak iz islama u nevjerstvo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Proricanje - عِرافَةٌ

Tvrdnja da se poznaje nevidiljvo i budućnost.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Et-tendžim – astrologija - تَنْجِيمٌ

Astrologija se bavi dokazivanjem događaja na Zemlji putem kosmičkih događaja vezanih za planete i zvijezde.

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Neposluh - عِصْيانٌ

Napuštanje pokornosti na način da se ostavi naredba ili uradi zabrana, bilo da se radi o riječima ili djelima, vanjskim ili unutarnjim.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Vahdetul-vudžud - Transcendentno jedinstvo bitka (panteizam) - وحدة الوجود

Vjerovanje da je postojanje Boga, ustvari, postojanje stvorenja, odnosno da su Bog i stvorenja jedno.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Osnova imana - مُطْلَقُ الإيمانِ

Osnova imana, ustvari je, temelj vjerovanja bez kojeg se ne može biti musliman.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Opreznost - تَـقِيَّةٌ

Čovjekova zaštita sopstvene ličnosti od štete koju mogu prouzrokovati riječi ili djela, pa makar smatrao suprotno onome što čini.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Tjeranje ljudi od islama - تَنْفِيرٌ

Svaki postupak koji utječe da se neko udalji od primjene islama ili nekog njegovog propisa.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Fuhš – razvrat - فُحْشٌ

To su riječi i djela čija su ružnoća i odvratnost veliki.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Istinoljubivost - صديقية

Potpuna predanost Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, uz potpunu iskrenost prema Allahu Uzvišenom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Umjerenost - تَوسُّطٌ

Prakticiranje propisanog, bez dodavanja ili oduzimanja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Keramet - كَرامَةٌ

Nešto što je neuobičajeno, a što nije predmet izazova, niti znak vjerovjesništva, a što Allah daje nekim evlijama, odabranim ljudima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Proricanje - كهانة

Smatranje da se poznaje nevidljivi svijet i dešavanja u budućnosti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Neprijateljstvo prema Allahu i Njegovom Poslaniku - محاربة لله ورسوله

Okretanje od Allahove knjige i prakse Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te smatranje da u njima postoje kontradikcije.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Kumir - وثن

Sve što se obožava mimo Allaha.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Skrivanje srdžbe - كَظْمُ الغَيْظِ

Samokontrola i sputavanje izljeva srdžbe i osvete drugome.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Briga o jetimu - كَفالَةُ اليَتِيمِ

Pažnja o malodobnom djetetu kojem je umro otac i vođenje brige o njegovim ovosvjetskim i ahiretskim koristima, sa željom da se postigne Allahova nagrada.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-itra – pretjerana pohvala - إطراء

To je prelaženje granice u pohvali nekoga, popraćeno laganjem.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Trojstvo - تثليث

Vjerovanje kršćana da je Allah jedan od trojice, a to su, prema njihovom uvjerenju: Otac, Sin i Duh sveti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Širk u vjerovanju da je Allah Tvorac i Gospodar svega - شرك في توحيد الربوبية

Izjednačavanje nekog sa Allahom u stvarima koje su posebno vezane za Njega, poput stvaranja i upravljanja, ili pripisivanje nekih od tih stvaralačkih svojstava nekome mimo Njega, poput stvaranja, opskrbljivanja, upravljanja i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Pesimizam - قُنُوطٌ

Gubljenje nade u Allahovu milost i njegovu dobrotu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nevjerstvo odbijanja i oholosti - كُفْرُ الإباءِ والاسْتِكْبارِ

Ostavljanje istine, u smislu da se ona ne izučava i da se po njoj ne radi, bez obzira radilo se o riječima, djelima ili ubjeđenju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Veliko nevjerstvo - كفر أكبر

Svaka riječ, djelo ili uvjerenje koje čovjeka izvodi van okvira islamske vjere.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Malo nevjerstvo - كُفْرٌ أَصْغَر

Malo nevjerstvo su grijesi koji se u islamskom vjerozakonu nazivaju nevjerovanjem, ali čovjeka ne izvode van okvira islama.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Prepreke tekfira - موانع التكفير

Uzroci koji obavezuju šerijatskog obveznika da određenu osobu ne proglasi nevjernikom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Veliko (unutarnje) licemjerstvo - نفاق أكبر اعتقادي

Verbalno ispoljavanje vjerovanja u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i kader, a skrivanje u srcu onoga što se tome u cijelosti ili djelimično suprotstavlja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Et-tebettul – celibat - تبتل

Celibat označava uzdržavanje od braka iz religijskih razloga, te okretanje ka služenju Bogu, činjenje ibadeta samo Njemu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Amuleti - تولة

Vrsta sihra koja se koristi s ciljem da se žena omili mužu i muž ženi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Atf - Sihr ljubavi - عطف

Vrsta sihra pomoću kojeg se muškarac omili ženi i žena muškarcu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Naklonost prema nevjerstvu - تولي

Ljubav prema širku i mušricima, pomaganje nevjernika imetkom, fizički i idejno, te davanje podrške protiv muslimana, hvaljenje i stajanje u njihovu odbranu.

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Spoznaja - عِرْفانٌ

Saznanje o nečemu preko razmišljanja i razmatranja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Kukavičluk - جبن

Strah i slabost koji čovjeka usporavaju da krene naprijed.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Bliskost Allahu - زُلْفَى

Blizina Allahu kroz činjenje onoga što je naredio i ostavljanje onoga što je zabranio, sa željom da se postigne Njegovo zadovoljstvo i tražeći od Njega da ispuni naše potrebe.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Ekvivalentan - نَظِيرٌ

Stvorenja koja se porede sa Allahom u stvarima na koje isključivo pravo ima Allah, poput božanstvenosti, stvaranja i upravljanja, imena i svojstava.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-ijafetu – gatanje na osnovu leta i pokreta ptica - عِيافَةٌ

To je gatanje i način proricanja budućnosti na osnovu leta ptica, njihovih pokreta, glasova i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Negiranje istine - إِنْكارٌ

Odbijanje istine srcem i jezikom i njeno nepriznavanje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-hurumatun – zabrane - حُرُماتٌ

Pod zabranama se podrazumijeva sve ono što su Allah i Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, zabranili da se čini ili ono što je zabranjeno uzurpirati ili oskrnaviti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Et-teferuk – raskol - تَفَرُّق

Ovaj izraz označava napuštanje istine koju je Allah naredio i slijeđenje neistine i njenih pobornika.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Kauterizacija/žigosanje - كي

Prženje kože zagrijanim predmetom u cilju liječenja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sumnja u vjerovanje - ريب

Muslimanovo dvoumljenje u svoju vjeru, odnosno u neki od vjerskih temelja u vezi kojih postoji saglasnost, kao i neodlučnost da povjeruje u neku predaju i propis koji su nužno poznati.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Išk - Strastvena i pretjerana ljubav - عِشْقٌ

Pretjerana ljubav popraćena strašću.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Gajbe: skrivanje imama - غَيْبَةٌ

Skrivanje vođe (imama) od ljudi i njegov povratak u budućnosti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Neprijateljstvo prema Allahu i Njegovom Poslaniku - محادة لله ورسوله

Suprotstavljanje i odbijanje pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, te neprijateljski odnos prema islamu i muslimanima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Prebacivanje udjela nekog nasljednika njegovom smrću - تَناسُخٌ

Prebacivanje udjela nekog nasljednika njegovom smrću prije podjele ostavštine, onima koji od njega nasljeđuju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Grijeh - حوْبٌ

Grijesi u koje čovjek upada, bez obzira da li bili mali ili veliki.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Griješenje - فسوق

Otkazivanje pokornosti Allahu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kroz neispunjavanje obaveza i činjenje zabranjenih djela.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nemarnost - تهاون

Zanemarivanje nekog vjerskog propisa, nemarnost prema njegovom izvršavanju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

El-musemma – značenje na koje naziv ukazuje - مُسَمَّى

To je poznato i precizirano značenje na koje ukazuje ime.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Govor - قَولٌ

Svaki izraz koji se izusti, bio potpun ili nepotpun.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Srčana stanja - أَحْوالٌ

Značenja i spoznaje koje dolaze u srce bez namjere i izvještačenosti, ali se ne zadržavaju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Izuzimanje u pogledu posjedovanja vjerovanja - استثناء في الإيمان

Čovjekovo vezivanje svoga imana za Allahovu volju i sl.

Prevedeno na: Engleski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Sova - هامة

Mala noćna ptica.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski