Perfekcionizam - كمالية

Dostizanje savršenstva i potpunosti u nečemu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Zabluda - ضلال

Namjerno ili nenamjerno skretanje sa puta istine.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Islamski vjerozakon - الشريعة

Vjera koju je Allah objavio svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a koja obuhvata uvjerenja i propise.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Ikrah - Prisiljavanje - إِكْراهٌ

Tjeranje druge osobe putem prijetnje da kaže ili uradi nešto čime ona nije zadovoljna.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Batil - Ništavno djelo - باطِلٌ

Postupak koji je suprotan principima islama.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Rukn - Sastavni dio namaza - رُكْنٌ

Rukn je sastavni dio bez kojeg namaz nije validan, poput: kijama, rukua, sedžde i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Fard/fard - Obaveza - فَرْضٌ

Obaveza koju je Zakonodavac naredio kategoričkom naredbom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nesh - Derogacija - نَسْخٌ

Derogacija je uklanjanje prethodnog šerijatskog propisa šerijatskim dokazom koji je uspostavljen nakon njegovog propisivanja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Arapski - عَرَبِيَّةٌ

Jezik kojim govore Arapi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Običaj, tradicija - عُرْفٌ

Način života koji je poznat među ljudima koji ga prihvataju kao takvog, shodno vremenu i mjestu u kojem žive.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Luđak - مَجْنُونٌ

Svako onaj ko je izgubio razum, potpuno ili djelimično, u smislu da njegove riječi i postupci nisu uravnoteženi i normalni.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sevabit - Vjerske konstante - ثوابت

Vjerska pitanja koja su jasna i, bez imalo sumnje, ispravna, a koja se ne mijenjaju s promjenom vremena ili mjesta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Diskusija - جدل

Ispoljavanje dokaza i argumenata u sporu s ciljem potvrđivanje istinitosti svoga govora i negiranja istinitosti govora strane sa kojom se ima spor.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Hakk - Istina - حَقٌّ

Potvrđena činjenica koju nije dozvoljeno negirati.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Opća nedaća (potreba) - عُمُومُ البَلْوَى

Raširenost neke pojave za koju postoji ogromna potreba, a šerijatskom obvezniku predstavlja poteškoću da je se sačuva.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nužno potrebne stvari - ضَرُورِيّاتٌ

Potrebe koje su neophodne za ostvarenje ciljeva vjere i života na ovome svijetu, a koje, ako nisu ostvarene, mogu dovesti do ugrožavanja ili uništavanja života.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Biranje - تَخْيِيرٌ

Davanje slobode šerijatskom obvezniku da bira između određenih stvari.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Primarna situacija - أَصْلٌ

Primarna situacija ili asl je slučaj (pravilo) sa kojim se poredi i na osnovu kojeg se analogno njemu zaključuje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Zakonski razlog norme - عِلَّةٌ

Opis koji je uočljiv i konzistentan, a koji obuhvata značenja odgovarajuća šerijatskom propisu (zakonskoj normi), u smislu da je vezan za postojanje, odnosno nepostojanje tog propisa (norme).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

El-bejan – pojašnjavanje - بيان

Otkrivanje željenog značenja koje se hoće iskazati nekim govorom i otklanjanje svega što u tom govoru ukazuje na nejasnoću.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Spoznaja - عِرْفانٌ

Saznanje o nečemu preko razmišljanja i razmatranja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Preciznost - إِحْكامٌ

Usavršavanje nečega i sprečavanje da se ono iskvari i da ga kakva mahana pogodi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-hurumatun – zabrane - حُرُماتٌ

Pod zabranama se podrazumijeva sve ono što su Allah i Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, zabranili da se čini ili ono što je zabranjeno uzurpirati ili oskrnaviti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Prenamaganje - تَكَلُّـفٌ

Činjenje nečega što je teško.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Dokazivanje - استدلال

Argumentovanje u cilju potvrđivanja ili negiranja nečega.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nejasnoća - إِبْهامٌ

Skrivenost nečega i njegovo nejasno stanje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Ittihaz - Pribavljanje zlatnih i srebrnih posuda za ukras - اتَّخاذٌ

Pribavljanje ili korištenje nečega, poput pribavljanja zlatnih i srebrenih posuda za ukras i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Kontradiktornost - تَناقُضٌ

Ovo označava da onaj ko tuži ili svjedoči ispolji nešto zbog čega njegovo svjedočenje bude ništavno, bez obzira na to da li to bilo vezano za Allahova prava ili prava ljudi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Tahridž menat (izvođenje razloga) - تَخْرِيجُ المَناطِ

Deriviranje razloga iz nekog propisa koji je potvrđen vjerskim tekstom ili konsenzusom islamskih učenjaka.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Specificiranje - تخصيص

Izuzimanje dijela onoga što tretira općeniti izraz.

Prevedeno na: Engleski Bosanski

Razumljivo (implicirano) značenje - مَفْهُومٌ

Razumljivo značenje jest ono značenje na koje ukazuje sam izraz iako govornik nije to izravno kazao.

Prevedeno na: Engleski Francuski Urdu Indonežanski Bosanski

Spajanje dva ili više djela iste vrste - تَداخُلٌ

Zajedničko činjenje dva ili više djela jedne vrste, kao npr. jedno kupanje od džunupluka i menstrualnog ciklusa.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Bosanski Ruski

Dijeljenje - تَبَعُّضٌ

Podijeljenost nečega na dva i više dijelova, tako da svaki dio ima svoj status ili opis koji se njega tiče.

Prevedeno na: Bosanski Ruski

Potreba - احتياج

Ovisnost o nečemu čije nepostojanje dovodi do poteškoće.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Stvarni uzrok nečega - علة فاعلية

Ono što utječe na postojanje nečega ili je razlog pojave nečega drugog.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-ihamu – obmanjivanje - إيهام

To je korištenje riječi čije značenje može biti dvosmisleno, jedno može označavati istinu, a drugo neistinu, s ciljem ispoljavanja neistine.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

En-netidžetu – rezultat - نتيجة

To je plod nečega.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Delaletut-tedammun - Parcijalno ukazivanje nekog izraza - دَلالَةُ التَّضَمُّنِ

Tumačenje nekog izraza nekim od njegovih značenja ili dijelom onoga na što on ukazuje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sinonim - مُتَرادِفٌ

Leksemi koji pripadaju istoj vrsti riječi, imaju različite izraze, a sadržaj i značenje im se podudaraju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Slijepo slijeđenje - تَـقْلِيدٌ

"Taklid" je kada osoba koja nije u mogućnosti uspostaviti dokaz prihvati bez dokaza riječi onoga čiji govor nije dokaz sam po sebi u pitanjima vjerovanja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Dvosmisleni izrazi - ألفاظ مجملة

To su izrazi koji mogu ukazivati i na ispravno i na neispravno značenje, u smislu da se ne poznaje tačno značenje dok se ne provjeri o čemu se radi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Govor - قَولٌ

Svaki izraz koji se izusti, bio potpun ili nepotpun.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nemoguća pojava - ممتنع

Ono što je nemoguće da postoji u vanjskom svijetu, nego se može samo zamisliti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Delaletul-iltizam - Logična nužnost - دَلالَةُ الالْتِزامِ

Ukazivanje izraza na značenje koje je izvan onoga na što sam izraz ukazuje, a koje slijedi iz značenja tog izraza.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Aksiomi - أَوَّلِيّاتٌ

Pitanja koja čovjek svojim razumom nužno spoznaje bez uzroka koji iziskuje tu spoznaju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sinonimija - تَرادُفٌ

Sinonimija je odnos između dva leksema različitih izraza, a istog značenja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Percepcija - تَصَوُّرٌ

Pojava neke slike u mislima, i spoznaja njenog značenja, bez donošenja suda o njenom negiranju ili potvrđivanju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Suština govora - حَقِيقَةٌ

Korištenje riječi za ono za šta je ona u osnovi iskazana.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski