Zabluda - ضلال

Namjerno ili nenamjerno skretanje sa puta istine.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Islamski vjerozakon - الشريعة

Vjera koju je Allah objavio svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a koja obuhvata uvjerenja i propise.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Ikrah - Prisiljavanje - إِكْراهٌ

Tjeranje druge osobe putem prijetnje da kaže ili uradi nešto čime ona nije zadovoljna.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Batil - Ništavno djelo - باطِلٌ

Postupak koji je suprotan principima islama.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Fard/fard - Obaveza - فَرْضٌ

Obaveza koju je Zakonodavac naredio kategoričkom naredbom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nesh - Derogacija - نَسْخٌ

Derogacija je uklanjanje prethodnog šerijatskog propisa šerijatskim dokazom koji je uspostavljen nakon njegovog propisivanja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Hakk - Istina - حَقٌّ

Potvrđena činjenica koju nije dozvoljeno negirati.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-hurumatun – zabrane - حُرُماتٌ

Pod zabranama se podrazumijeva sve ono što su Allah i Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, zabranili da se čini ili ono što je zabranjeno uzurpirati ili oskrnaviti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Preciznost - إِحْكامٌ

Usavršavanje nečega i sprečavanje da se ono iskvari i da ga kakva mahana pogodi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Dokazivanje - استدلال

Argumentovanje u cilju potvrđivanja ili negiranja nečega.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Ittihaz - Pribavljanje zlatnih i srebrnih posuda za ukras - اتَّخاذٌ

Pribavljanje ili korištenje nečega, poput pribavljanja zlatnih i srebrenih posuda za ukras i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Specificiranje - تخصيص

Izuzimanje dijela onoga što tretira općeniti izraz.

Prevedeno na: Engleski Bosanski

Dijeljenje - تَبَعُّضٌ

Podijeljenost nečega na dva i više dijelova, tako da svaki dio ima svoj status ili opis koji se njega tiče.

Prevedeno na: Bosanski Ruski