Umra - عُمْرَةٌ

Posjeta svetog harama u Meki, tokom godine, radi obavljanja posebnih obreda, kao što su tavaf i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Safa - صَفا

Brežuljak sa kojeg hadžija ili onaj ko obavlja umru počinje da čini sa'j.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Hadžerul-esved – Crni kamen - الحَجَرُ الأَسْوَدُ

Komad kamena crne boje, eliptičnog oblika, nalazi se u temelju same Kabe, na njenoj jugoistočnoj strani.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Dani boravka na Mini - أيّامُ مِنى

Jedanaesti, dvanaesti i trinaesti dan mjeseca zulhidžeta

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Bejtul-Makdis - بَيْتُ المَقْدِسِ

Grad Kuds u Palestini koji obuhvata Mesdžidul-Aksa.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Štetočine - فَواسِق

Životinje za koje je poznato da su agresivne prema ljudima u većini slučajeva.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Šehvetun - Strast - شَهْوَةٌ

Želja za seksulanim odnosom.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Lov - صَيْدٌ

Hvatanje divlje životinje koja se ne posjeduje, pomoću lovačkog pribora.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Vaške - هَوَامٌّ

Sitni insekti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Dolina Muhassir - وَادِي مُحَسِّرٍ

Dolina koja je smještena između Mine i Muzdelife i ne ulazi u njihove granice.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Biranje - تَخْيِيرٌ

Davanje slobode šerijatskom obvezniku da bira između određenih stvari.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Zulhidže - ذُو الحِجَّةِ

Dvanaesti mjesec hidžretskog kalendara koji dolazi nakon zulka'de.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Zulka'de - ذُو القَعْدَةِ

Jedanaesti mjesec hidžretskog kalendara koji dolazi poslije mjeseca ševala, a prije zulhidže.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Hromost - عَرَجٌ

Nakrivljenost na jednu stranu prilikom hodanja zbog mahane koju čovjek ima na nozi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Hromost - ظلع

Mala šepavost

Prevedeno na: Francuski Urdu Indonežanski Bosanski

Prekidanje ugovora skopljenog s nevjernicima - إِخْفارٌ

Kršenje sporazuma koji je dat nevjernicima na način da se napadnu njihovi životi, imanja ili čast.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

Svračak - صُرَدٌ

Ptica bijelog stomaka, zelenih leđa, velike glave i kljuna, koja lovi manje ptice.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

Ševval - شَوّالٌ

Mjesec koji nastupa nakon ramazana.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Ihja'u-bejtil-haram - Oživljavanje mekanskog Hrama - إحْياءُ البَيْتِ الحَرامِ

Često posjećivanje Kabe kroz obavljanje hadža ili umre

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Soko - شاهِينٌ

Ptica grabljivica koja ima duga krila.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

Upotpunjavanje hadžskih i umranskih obreda - إِتْمامٌ

Privođenje kraju hadžskih i umranskih obreda nakon što se otpočelo sa njima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Pletenica - ضَفِيرَةٌ

Čuperci kose, koji se preklapaju jedni u druge.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-merhaletu – razdaljina - مَرْحَلَةٌ

To je razdaljina koju osoba pređe u toku dana ili noći, pješke ili na jahalici. Računa se 24 milje ili 44.352 metra, otprilike.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Svraka - عَقْعَقٌ

Vrsta gavrana veličine goluba, dugog repa, kratkih krila, koja ima i crnu i bijelu boju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

Epiglotis (nepčana resica) - غَلْصَمَةٌ

Istaknuti položaj na vrhu grla.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

Stoka - ماشِيَةٌ

Deve, krave i sitna stoka (ovce i koze).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Koza - ماعِزٌ

Životinja koja pripada sitnoj stoci i koja posjeduje kostrijet.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Odlazak sa Muzdelife nakon pola noći - إِدْلاجٌ

Odlazak sa Muzdelife prema Mini nakon pola noći, tokom hadždža.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Kožna posuda (mješina) - إِداوَةٌ

Mala posuda napravljena od kože u kojoj se držala i čuvala voda i dr.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Ciljano traženje hlada - اِسْتِظْلالٌ

Ciljano traženje hlada kako bi se njime koristilo.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Akaba - العَقَبَةُ

Uzvišenje na Mini kod koje hadžije bacaju kamenčiće na džemretima deseti dan zulhidžeta.

Prevedeno na: Engleski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Slabovidnost - عَمَشٌ

Problemi u vidu popraćeni skoro stalnim curenjem iz očiju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski