Feraid – nasljedno pravo - فَرائِضُ

Feraid je nauka kojom se dolazi do spoznaje ko je nasljednik i koliki dio nasljedstva kome pripada.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

En-neseb – srodstvo - نَسَبٌ

Izraz en-neseb označava rodbinsku vezu po srodstvu (porijeklu) između dva čovjeka, bilo da je bliža ili dalja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Pobačeno dijete - سِقْطٌ

Fetus koji je pobačen nakon što je njegov oblik formiran.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Bosanski Ruski

Rodbinska veza - قَرابَةٌ

Veza po porijeklu koja povezuje ljude.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Srodstvo sa strane sina ili kćerke po porijeklu - بُنُوَّةٌ

Srodstvo sina ili kćerke po porijeklu i onoga što se od njih grana.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Kelala - كَلالَةٌ

"Kelala" je osoba koja umre, a nema ni djece ni roditelja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Pripajanje - اسْتِلْحاقٌ

Nazivanje osobe svojim djetetom čije porijeklo se ne zna.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Ummul-furuh - Naziv za pitanje u nasljednom pravu koje obuhvata: muža, majku, dvije sestre po ocu i majci ili po ocu, i dvojicu i više braće po majci - أُمُّ الفُرُوخِ

Naziv za pitanje u nasljednom pravu koje obuhvata: muža, majku, dvije sestre po ocu i majci ili po ocu, i dvojicu i više braće po majci.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

Prebacivanje udjela nekog nasljednika njegovom smrću - تَناسُخٌ

Prebacivanje udjela nekog nasljednika njegovom smrću prije podjele ostavštine, onima koji od njega nasljeđuju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Kćerka sina (unuka) - بِنْتُ الِابْنِ

Svaka kćerka koja se pripisuje umrlome putem sina koliko god bila silazna loza njenog oca. Obuhvata kćerku sina i kćerku sinovog sina koliko god bila silazna loza.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Fer'un - Ogranak - فَرْعٌ

Djeca, unuci i daljnja silazna loza.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sin - ابنٌ

Dijete muškog roda koje pripada nekom po rođenju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Veled - Dijete - وَلَدٌ

Sin ili kćerka, muško ili žensko dijete, bez obzira bilo malo ili veliko.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski