Klasifikasi: Lainnya .
Tampilkan Terjemahan Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia
اسْتِطَاعَةٌ
English Ability
Français Capacité
اردو استطاعت
Indonesia Kemampuan
Русский Способность
تَمَكُّنُ الشَّخْصِ مِنَ فِعْلِ الشَّيْءِ أَوْ تَرْكِهِ.
English "Istitā‘ah": the ability to do something. Opposite: inability. It is derived from "taw‘", which means: submission, responding. Other meanings: endurance, likelihood, capability, power.
Français Possibilité pour une personne de pouvoir accomplir une chose ou de la délaisser.
اردو استطاعت کے معنی ہیں کسی چیز کی قدرت۔ اس کی ضد عاجزی اور بے بسی ہے۔ کلمۂ استطاعت اصل میں "الطَّوْع" سے ہے، جو بات ماننے اور دعوت قبول کرنے کے معنی میں ہے۔ استطاعت کے کچھ اور معانی ہیں : طاقت رکھنا، ممکن ہونا، وسعت رکھنا اور قوت رکھنا۔
Indonesia Kemampuan atas sesuatu. Lawan katanya ialah kelemahan. Asal kata al-istiṭā'ah dari aṭ-ṭau' yang bermakna mengikuti dan mengabulkan. Di antara makna al-istiṭā'ah lainnya ialah kesanggupan, kebolehan, kelapangan dan kekuatan.
Русский Способность – возможность человека сделать либо не сделать что-либо.
الاسْتِطَاعَةٌ هِيَ أَنْ يكونَ عندَ الإنسانِ وُسْعٌ وَإِمْكَانِيَّةٌ أن يَفْعَلَ أو لا يَفْعَلَ، وَتَخْتَلِفُ مِنْ شَخْصٍ إِلَى شَخْصٍ آخَرَ، وَمِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ، وَتَنْقَسِمُ الاِسْتِطَاعَةُ إِلَى عِدَّةِ تَقْسِيمَاتٍ بِحَسَبِ أَنْوَاعِهَا: 1- فَتَنْقَسِمُ إِلَى اسْتِطَاعَةٍ مَالِيَّةٍ وَاسْتِطَاعَةٍ بَدَنِيَّةٍ. 2- وَتَنْقَسِمُ إِلَى اِسْتِطَاعَةٍ بِالنَّفْسِ وَتَكُونُ بِقُدْرَةِ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا كُلِّفَ بِهِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إِلَى غَيْرِهِ، وَإِلَى اِسْتِطَاعَةٍ بِغَيْرِه وَهِيَ قُدْرَةُ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا كُلِّفَ بِهِ بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ وَعَدَمِ قُدْرَتِهِ بِنَفْسِهِ. 3- وَتَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلًى اسْتِطَاعَةٍ قَبْلَ الفِعْلِ وَتُسَمَّى اسْتِطَاعَةً شَرْعِيَّةً، وَهِيَ التَّمَكُّنُ وَسَلَامَةُ الآلاَتِ، وَهِيَ شَرْطُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَهِيَ المَقْصُودَةُ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ، وَإِلَى اسْتِطَاعَةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْفِعْلِ مُوجِدَةٌ لَهُ، وَتُسَمَّى اسْتِطَاعَةً كَوْنِيَّةً.
Français La capacité est la faculté et la possibilité présente chez l’homme de pouvoir accomplir une chose ou non. Ceci diverge d’une personne à une autre, d’une œuvre à une autre, etc. La capacité se divise en plusieurs selon leurs genres. Il y a : 1- Elle se divise en capacité financière (ou matérielle) et en capacité physique (ou corporelle). 2- Elle se divise encore en capacité par soi-même, c’est-à-dire la capacité de la personne responsable à accomplir ce dont on l’a chargé sans avoir besoin d’aide ; et en capacité par autre que soi, c’est-à-dire la capacité de la personne responsable à accomplir ce dont on l’a chargé avec l’aide d’un tiers, avec l’incapacité de l’accomplir tout seul. 3- Elle se divise enfin en capacité avant l’acte qu’on appelle : une capacité légale, c’est-à-dire la capacité de faire quelque chose et avoir ses facultés intactes. Elle est la condition de l’injonction et de l’interdiction. Et c’est celle qui est visée par les savants du fondement de religion (« Al Usûliyyûn »). Et [la seconde est] une capacité liée à l’acte, celle qui produit l’acte. On appelle cette capacité : la capacité universelle.
Русский Способность – возможность человека сделать либо не сделать что-либо. Люди не одинаковы в своей способности, а также в делах, которые они могут сделать либо оставить. В зависимости от вида способность может быть разделена на разные категории: 1. Финансовая и физическая способность; 2. Индивидуальная и коллективная способность. Что касается индивидуальной способности, то речь идёт о возможности совершеннолетнего по Шариату человека выполнить возложенные на него обязанности в одиночку. Что касается коллективной способности, то речь идёт о возможности совершеннолетнего по Шариату человека выполнить возложенные на него обязанности при помощи другого человека, а не в одиночку. 3. Изначальная и бытовая способность. Способность человека выполнить какое-либо действие до его совершения называется изначальной способностью. Речь идёт о наличии возможности и благополучия средств. Наличие изначальной способности является условием для приказа и запрета. Она является предметом изучения специалистов по основам фикха. Бытовая способность сопутствует совершаемому действию и производит его.
الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَضِدُّهَا العَجْزُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الاسْتِطَاعَةِ مِنَ الطَّوْعِ، وَهُوَ الانْقِيَادُ وَالاسْتِجَابَةُ، وَمِنْ مَعَانِي الاسْتِطَاعَةِ أَيْضًا: الإِطَاقَةُ والإِمْكَانُ والوُسْعُ والقُوَّةُ.
Français La capacité à [faire] quelque chose. Son contraire est : l’incapacité, l’impuissance. L’origine du mot « Istitâ’ah » vient du mot « At-Taw’ » qui signifie : la soumission, le fait de répondre, etc. Parmi les significations du mot « capacité », il y a aussi : la capabilité, la possibilité, la faculté, la puissance, etc.
Русский Способность (истита‘а) – возможность, сила к чему-либо. Антоним: бессилие, немощь. Слово истита‘а образовано от слова тау‘ (подчинение, соответствие). Слово истита‘а имеет и другие значения: мощь, возможность, состоятельность, сила.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (اسْتِطَاعَةٍ) أَيْضًا فِي بَابِ الإِجْماعِ، وَبَابِ الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ. وَيَرِدُ فِي الفِقْهِ فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَكِتَابِ الصَّلاَةِ، وَكِتَابِ الصِّيَامِ، وَكتَابِ الحَجِّ، وَالجِهَادِ، وَغَيْرِهَا.
الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَضِدُّهَا العَجْزُ، تَقُولُ: اسْتَطَاعَ القِيامَ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ، فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ، وَالقِيَامُ مُسْتَطَاعٌ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الاسْتِطَاعَةِ مِنَ الطَّوْعِ، وَهُوَ الانْقِيَادُ وَالاسْتِجَابَةُ، يُقَالُ: طَاعَهُ يَطُوعُهُ طَوْعًا وَطَاعَةً إِذَا انْقَادَ مَعَهُ، وَسُمِّيَتْ القُدْرَةُ اسْتِطَاعَةً؛ كَأَنَّ الشَّيْءَ انْقَادَ لِلمُسْتَطِيعِ وَاسْتَجَابَ لَهُ حَتَّى قَدِرَ عَلَيْهِ، وَتَأْتِي الاسْتِطَاعَةُ بِمَعْنَى: الإِمْكَانِ، كَقَوْلِ: في اسْتِطاعَتِهِ كَذَا أَيْ في إِمْكانِهِ، وَمِنْ مَعَانِي الاسْتِطَاعَةِ أَيْضًا: الإِطَاقَةُ والوُسْعُ والقُوَّةُ.
طوع

القاموس المحيط : (ص:745) - تاج العروس : (1/ 5428) - لسان العرب : (8/ 240) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (380/2) - مجموع الفتاوى : (103/14) - المستصفى : (69/1) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (319/3) - الفصل في الملل والأهواء والنحل : (19/3) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (130/8) -