La catégorie: Autre .
سُفْتَجَةٌ
English Bill of exchange
Français Lettre de charge
Español Suftaya.
اردو ہُنْڈی کا عمل
Bosanski Zadužnica
Русский Переводной вексель ("суфтаджа").
أَنْ يُقْرِضَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مالاً في بَلَدٍ ويَطْلُبَ مِن الـمُسْتَقْرِضِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتاباً يَسْتَوْفِي بِهِ بَدَلَ القَرْضِ في بَلَدٍ آخَرَ.
English It is when someone lends money to another in a country and asks the borrower to write him a document by which he (the lender) can collect the exchange of his money in another country.
Français Prêt d’une somme d’argent par une personne en faveur d’une autre dans un pays donné dont le prêteur demande ensuite au débiteur de lui écrire une lettre de change afin de pouvoir récupérer la somme prêtée dans un autre pays [selon le taux en cours].
Español Es el préstamo que realiza una persona a otra en un lugar determinado, donde el prestamista solicita al prestatario que le redacte una nota que le sirva de garantía para recibir su préstamo en un lugar diferente (2).
اردو کسی شخص کا ایک ملک میں کسی دوسرے کو مال بطور قرض دینا اور قرض دار سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اس کے لیے ایک نوشتہ (پرچی) لکھ دے جس سے وہ اس قرض کو کسی دوسرے ملک میں وصول کرسکے۔
Bosanski Ovdje se misli na to kada osoba u nekom mjestu da pozajmnicu nekome, a zatim od dužnika traži da papir (dokument) na osnovu kojeg može naplatiti to u drugom mjestu.
Русский Переводной вексель — это документ, согласно которому заемщик в одной местности предоставляет право заимодателю получить эквивалент одолженных средств в другой местности.
السُّفْتَجَةُ: قَرْضٌ يَسْتَفِيدُ بِهِ المُقْرِضُ الأَمْنَ مِن خَطَرِ الطَّرِيقِ ومُؤْنَةَ حَمْلِ المالِ، وصورَتُها: أن يُقرِضَ شَخْصٌ مالاً لِشَخْصٍ آخَرَ ويَطْلُبَ مِنْهُ أن يَكْتُبَ لَهُ وَثِيقَةً أو صَكّاً يُوكِلُّ فيها وَكِيلاً ويُلْزِمُهُ بِدَفْعِ بَدَلَ القَرْضِ إِلَيْهِ في مَوْضِعٍ آمِنٍ. وسُمِّيَتْ هَذه المُعامَلَةُ سُفْتَجَةً؛ لِما فيها مِنْ إِحْكامِ الأَمْرِ وتَوْثِيقِهِ. وفائِدَته: السَّلامَة مِن خَطَرِ الطَّرِيق، ومُؤنَةِ الحَمْلِ.
English "Suftajah" (bill of exchange) is a kind of loan that the lender benefits from by avoiding carrying cash while traveling and thus securing himself against the dangers of the journey. A "suftajah" is done in the following way: Person 'A' gives money to person 'B' and asks 'B' to write him a letter of credit in which 'B' authorizes an agent to pay 'A' the money upon showing him the letter once 'A' has safely reached his destination. This transaction was called "suftajah" because of its level of consolidation, as well as the security that it provides to the traveler against the dangers of the journey.
Français La lettre de change est un prêt consenti [à une personne] mais dont le créancier se prémunit des périls du trajet en n’ayant pas avec lui de l’argent liquide. Cela consiste à ce qu’une personne prête une somme d’argent à une autre personne en lui demandant d’écrire un document ou un titre (i.e : un chèque] par lequel il désigne un garant à qui il confie la tâche de régler la personne en échange de ce titre et dans un lieu sécurisé. On a appelé cette transaction : une lettre de change, du fait de circonstances bien définies, de son authentification, de la sureté du lieu et du danger évité. En effet, cette lettre de change est une affaire sûre et légalisée dont le bénéfice est d'éviter les dangers lors du voyage et le transport de bien
Español Es un crédito que un individuo confía a otro en un lugar determinado, para evitar trasportar ese crédito debido a que haya algún peligro durante su viaje. Y se realiza mediante la prestación de un crédito a otra persona, y este facilita al prestamista una garantía para que le sea devuelto ese préstamo pero ya en un lugar más seguro. Para que este tipo de letra de cambio pueda llevarse a cabo, ha de existir la condición de que el prestamista no solicite una garantía si antes no ha confiado su préstamo al prestatario.
اردو السُّفْتَجَةُ: وہ قرض جس میں قرض دینے والا راستے کے خطروں سے بچنے اور مال اٹھانے کی مشقت سے بچ جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک آدمی کسی دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک دستاویز یا اقرار نامہ لکھ دے جس میں وہ کسی کو وکیل بنادے اور اس کے لیے اس قرض کا بدل ایک امن والی جگہ میں ادا کرنا ضروری قرار دے۔ یہ معاملہ ”سُفتَجَہ“ اس وجہ سے کہلاتا ہے کہ اس میں معاملے کی پختگی، اور اس کی توثیق ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ راستے کے خطرات سے حفاظت اورمال اٹھاکر لے جانے کی مشقت سے بچ جاتے ہیں۔
Bosanski Zadužnica je pozajmnica na osnovu koje onaj ko ju je dao biva siguran od opasnosti na putu, tj. da jedna osoba posudi imetak drugoj osobi i zatraži da napiše papir na osnovu kojeg može uzeti imetak na drugom mjestu. Ovaj postupak nazvan je ovim imenom jer se putem njega daje garancija na imetak i njegovu sigurnost. Korist od nje jeste sigurnost od opasnosti na putu i čuvanje onoga što se nosi.
Русский Переводной вексель — это документ о долговом обязательстве, благодаря которому заимодатель получает безопасность передвижения в пути и не прилагает усилий для транспортировки имущества. Суть его заключается в том, что один человек (заимодатель) дает в долг другому (заемщику) определенное имущество и просит его взамен этого предоставить документ или чек, в котором он поручает и обязывает третье лицо выплатить (отдать) эквивалент одолженного имущества в другом безопасном месте. Эта финансовая операция названа "суфтаджа" в силу того, что предоставляется документ в виде долгового обязательства, благодаря которому обретается безопасность передвижения в пути. Обязательным условием правильности оформления переводного векселя является то, что заимодатель не вправе требовать его предоставления до передачи имущества в долг, а иначе это будет предоставлением долга с целью извлечь выгоду.
السُّفْتَجَةُ: أن يُعْطِيَ شَخْصٌ لِآخَرَ مالاً في بَلَدٍ مُقابِلَ أن يُعْطِيهِ إِيّاهُ في بَلَدٍ آخَرَ، يُقال: سَفْتَجَ بِالمالِ: إذا عَمِلَ بِهِ سُفْتَجَةً. وأَصْلُها: سَفْتَهْ، أي: الشَّيْءُ المُحْكَمُ.
English "Suftajah": exchange wherein someone gives an amount of money to someone else in a country with the agreement that he will give it back in another country. Original meaning: something secure (solid).
Français La lettre de charge : consiste à ce qu’une personne prête une somme d’argent à une autre [personne] en étant dans un pays donné et qu'en contrepartie ce dernier le lui rende [une fois] dans un autre pays avec une monnaie différente. Ce mot vient du terme : « Safatah » qui signifie : une chose juste. On a ainsi appelé cet emprunt du fait de l’exactitude de ses circonstances définies.
Español Es cuando un individuo confía una cantidad de dinero a otra persona en un lugar determinado, para que después le sea devuelta esa cantidad pero en otro lugar diferente.
اردو السُّفْتَجَةُ: یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو کسی ملک میں کوئی رقم دے اس شرط پر کہ وہ اسے دوسرے ملک میں واپس دیدے۔ جب کوئی (مال میں) اس طرح کا تصرف کرے تو کہا جاتا ہے: ”سَفْتَجَ بِالمالِ“۔ اس کی اصل سَفْتَہْ ہے یعنی محکم ومضبوط چیز۔
Bosanski Kada osoba drugoj osobi da pozajmnicu u jednom mjestu, a da to naplati u drugom mjestu. Kaže se: sefteğe bi-l-māli: zadužio ga je imetkom. Osnova tome jest riječ "sefteh": nešto utvrđeno (precizirano).
Русский Переводной вексель — это документ, согласно которому один человек передал определенное имущество другому человеку в одной местности с условием, что тот вернет ему его эквивалент в другой местности. Слово "суфтаджа" в основе происходит от слова "сафтах", которое означает "точно установленный предмет (объект)". Это долговое обязательство названо "суфтаджа", так как оно предполагает точную фиксацию его возврата.
السُّفْتَجَةُ: كَلِمَةٌ فارِسِيَّةٌ مُعرَّبَةٌ، وهي: أن يُعْطِيَ شَخْصٌ لِآخَرَ مالاً في بَلَدٍ مُقابِلَ أن يُعْطِيهِ إِيّاهُ في بَلَدٍ آخَرَ، يُقال: سَفْتَجَ بِالمالِ: إذا عَمِلَ بِهِ سُفْتَجَةً. وأَصْلُ السُّفْتَجَةِ: سَفْتَهْ، وهو: الشَّيْءُ المُحْكَمُ، ومنه سُـمـِّيَ بِهِ هذا القَرْضُ؛ لإِحْكامِ أَمْرِهِ. وجَمْعُها: سَفاتِجٌ.
سفتج

القاموس المحيط : (ص 193) - لسان العرب : (2/298) - تاج العروس : (6/39) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/278) - تـهذيب الأسـماء واللغات : (3/149) - المعجم الوسيط : (1/432) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 82) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 193) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 312) - التعريفات للجرجاني : (ص 120) - معجم لغة الفقهاء : (ص 245) - القاموس الفقهي : (ص 173) - التعريفات الفقهية : (ص 113) -