توحيد

English Monotheism
Français Monothéisme / Unicité [Divine] (Tawhîd)
Español At-Tawhid
Türkçe Tevhid
اردو توحید
Indonesia Tauhid
Русский Единобожие
Português Unicidade
বাংলা ভাষা তাওহীদ
中文 认主独一
فارسی توحید
Tagalog Tawḥīd
हिन्दी एकेश्वरवाद (तौहीद)
മലയാളം അല്ലാഹുവിനെ ഏകനാക്കൽ (തൗഹീദ്)
తెలుగు తౌహీద్ /ఏకత్వం
ไทย เตาฮีด (การให้เอกภาพ)

إفراد الله تعالى بكل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والبراءة من الشرك وأهله.

English Singling Allah out in everything exclusive to Him: His Lordship, His divinity (worship), and His names and attributes; and dissociating oneself from polytheism and its people.
Français L'Unicité signifie le fait de singulariser Allah, Élevé soit-Il, de tout ce qui Lui est spécifique parmi la Seigneurie, la Divinisation, les Noms et les Attributs tout en se désavouant du polythéisme et de ses partisans.
Español Creer que Al-lah es Uno y Único en Su condición de Señor (rububiah), en Su divinidad (uluhiah) y en Sus nombres y atributos (asma’ was sifat); y rechazar el Shirk (asociar iguales a Al-lah) y a quienes lo practican.
Türkçe Allah’ı kendine has olan rububiyyet, uluhiyyet, isim ve sıfatlarında tek ve eşsiz saymak, O'na şirk/eş koşmaktan ve O'na şirk/ortak koşanlardan beri/uzak olmaktır.
اردو اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام خصوصیات جیسے ربوبیت، الوہیت، اسما و صفات میں یکتا ماننا اور شرک اور مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرنا۔
Indonesia Mengesakan Allah dalam setiap perkara yang khusus bagi-Nya berupa rubūbiyyah (ketuhanan), ulūhiyyah (keilahian), nama-nama dan sifat-sifat, serta berlepas diri dari syirik dan pelakunya.
Русский Признание единственности Аллаха во всём, что присуще исключительно Ему — Господстве, Божественности, обладании прекрасными именами и совершенными качествами, — и отречение от ширка.
Português Tornar ALLAH único naquilo que é específico para Ele, dentre o Senhorio, Divindade, nomes e atributos, e isenção do politeísmo e seus aderentes
বাংলা ভাষা তাওহীদ হলো, সবচেয়ে বড় বিষয় আল্লাহ তাআলা যা তাঁর বান্দাদের ওপর ফরয। এটি হলো বান্দার ওপর আল্লাহর হক। আর এটি হলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের ভিত্তি। আর তাওহীদ হলো, এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনায় একক। তিনিই ইবাদাতের একমাত্র হকদার। তিনি একক তার কোনো শরীক নেই। ইবাদত থেকে কোন কিছুই গাইরুল্লাহকে সোপর্দ করা যাবে না। আর তার জন্য রয়েছে নামসমূহ ও গুণসমূহ। তাতে তার কোন দৃষ্টান্ত ও সাদৃশ নাই। এই তাওহীদ তিন প্রকার: 1- তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ। 2- তাওহীদুর রবুবিয়্যাহ। 3- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। সাব্যস্ত করা ও অসাব্যস্ত করা ছাড়া কোনো মানুষের তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় না। প্রথম: সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ উবুদিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত এবং নাম ও সিফাতসমূহের যাবতীয় বৈশিষ্ট আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। দুই: অসাব্যস্ত করা, উবুদিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত এবং নাম ও সিফাতসমূহের যেসব বৈশিষ্ট আল্লাহর জন্যে খাস তা গাইরুল্লাহর জন্যে অসাব্যস্ত করা।
中文 崇高的真主在养育性、受拜性、尊名与属性方面都是独一的,弃绝一切的以物配主和以物配主者。
فارسی یکتا و بی همتا دانستن الله متعال در موارد مختص به او: ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات و برائت جستن از شرک و اهل آن.
Tagalog Ang Tawḥīd ay ang pinakadakila na isinatungkulin ni Allāh (pagkataas-taas Siya) sa mga lingkod Niya. Ito ay karapatan ni Allāh sa mga tao. Ito ay pundasyon ng paanyaya ng mga propeta at mga sugo sa kalahatan, mula sa kauna-unahan sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila. Ang Tawḥīd ay ang paniniwala na si Allāh ay nag-iisang namumukod-tangi sa paglikha Niya, paghahari Niya, at pangangasiwa Niya; na Siya ay ang karapat-dapat sa pagsamba, tanging Siya na walang katambal sa Kanya, kaya walang ibinabaling sa iba pa sa Kanya na anuman; at na mayroon Siyang mga pangalan at mga katangian na walang katulad at walang kawangis sa mga ito. Nahahati ang Tawḥīd sa tatlong bahagi: 1. Tawḥīd Al-Ulūhīyah (Tawḥīd ng Pagkadiyos); 2. Tawḥīd Ar-Rubūbīyah (Tawḥīd ng Pagkapanginoon); 3. Tawḥīd Al-Asmā’ wa Aṣ-Ṣifāt (Tawḥid ng mga Pangalan at mga Katangian). Hindi nalulubos para sa tao ang Tawḥid malibang sa pamamagitan ng pagkilala at pagkakaila: A. Ang Pagkilala. Ito ay na kilalanin para kay Allāh ang anumang nauukol sa Kanya na pagpapakaalipin [sa Kanya], pagkapanginoon, at mga pangalan at mga katangian. B. Ang pagkakaila ng anumang nauukol kay Allāh (kaluwalhatian sa Kanya) na pagpapakaalipin [sa Kanya], pagkapanginoon, at mga pangalan at mga katangian sa iba pa sa Kanya (pagkataas-taas Siya).
हिन्दी सर्वशक्तिमान एवं महान अल्लाह को, उसके रब एवं अकेले पूज्य होने जैसी बातों और उसके नामों और सद्गुणों में, जो उसके साथ ख़ास हैं, एक मानना और स्वयं को बहुदेववाद एवं वहुदेववादियों से अलग रखना।
മലയാളം അല്ലാഹുവിന് മാത്രം പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവനെ ഏകനാക്കൽ. അതായത് അല്ലാഹു മാത്രമാണ് എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് (റുബൂബിയ്യത്ത്), അല്ലാഹു മാത്രമാണ് ആരാധനക്ക് അർഹൻ (ഉലൂഹിയ്യത്ത്), അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ, ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അവൻ ഏകനാണ് എന്നിങ്ങനെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം അംഗീകരിക്കുകയും, അവനിൽ പങ്കുചേർക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും അകൽച്ച പ്രഖ്യാപിക്കലുമാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയാം.
తెలుగు మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ తనకోరకు ప్రత్యేకించిన రుబూబియ్యత్ (పరిపోషకత్వం) ఉలూహియ్యత్ (దైవత్వం) మరియు (అస్మా వ సిఫాత్) నామాలు మరియు గుణగణాలలో ఆయన్ని ఏకైకుడిగా భావించడం,మరియు షిర్కు మరియు దానికి చెందిన రకాల నుండి తెగత్రెంపు చేసుకోవడం.
ไทย การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ในทุกๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ จากอัรรุบูบียะฮฺ(การให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ ในส่วนที่เป็นการสร้างของพระองค์) และอัล-อุลูฮียะฮฺ(การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในด้านการเคารพภักดี)และอัล-อัสมาอฺ วัศศิฟาต(การศรัทธาอย่างมั่นคงว่า อัลลอฮฺทรงมีพระนามอันวิจิตร ทรงมีคุณลักษณะอันสูงส่ง พระองค์ทรงมีลักษณะที่พร้อมสมบูรณ์ทุกประการ ไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลย)และบริสุทธิ์จากการตั้งภาคีและผู้ตั้งภาคี

التوحيد: أعظم ما فرضه الله تعالى على عباده، وهو حق الله على العبيد، وهو أساس دعوة الأنبياء والرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، والتوحيد هو: اعتقاد أن الله واحد منفرد في خلقه وملكه وتدبيره، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا تصرف لغيره منها شيء، وأن له أسماء وصفات لا مثيل ولا شبيه له فيها، وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 1- توحيد الألوهية. 2- توحيد الربوبية. 3- توحيد الأسماء والصفات. ولا يتم للإنسان التوحيد إلا بإثبات ونفي: الأول: الإثبات وهو أن يثبت لله ما يختص به من عبودية وربوبية وأسماء وصفات. الثاني: نفي العبودية والربوبية والأسماء والصفات عن غير الله تعالى.

English "Tawhīd" (monotheism) is the greatest thing that Allah Almighty has made obligatory upon His servants. It is Allah’s right upon His servants and the foundation of the mission of all the messengers and prophets. Tawhīd is the belief that Allah is One and that He is unique in His creation, His dominion, and His planning. He is the only One worthy of worship, without any partners; so, no acts of worship should be devoted to anyone other than Him. He has names and attributes that are matchless. Tawhīd is divided into three parts: 1. Tawhīd of worship. 2. Tawhīd of lordship. 3. Tawhīd of names and attributes. One’s belief in Tawhīd is incomplete without an affirmation and a negation: 1. Affirming what is unique to Allah; the right to be worshiped, His Lordship, and His names and attributes. 2. Negating the right of worship, lordship as well as the divine names and attributes from anyone other than Allah.
Français Le monothéisme, ou Unicité divine, est la chose la plus immense qu’Allah, Élevé soit-Il a imposé à Ses serviteurs. C’est le droit d’Allah sur les serviteurs. C’est la base de la prédication de l’ensemble des Prophètes et des Messagers, du premier jusqu’au dernier (paix sur eux tous). Le monothéisme ou Unicité divine est la croyance qu'Allah est le Seul, l’Unique dans Sa Création, Sa Royauté et Sa Gestion et qu’Il [est le Seul qui] mérite l’adoration, Seul, sans associé. Par conséquent, on ne doit pas vouer quoi que ce soit [comme culte] à qui que ce soit [comme créature]. En outre, Il possède des Noms et des Attributs qui n’ont aucune équivalence ou ressemblance avec quoi que ce soit. L’Unicité se divise en trois catégories : 1- L’Unicité de la Divinité [ou Adoration]. 2- L’Unicité de la Seigneurie. 3- L’Unicité des Noms et Attributs. Et l’Unicité n'est complète, en l’homme, que par [le biais de deux conditions] : l’affirmation et l’infirmation. En premier : l’affirmation qui est le fait d’affirmer à Allah tout ce qui Lui est spécifique comme : servitude, seigneurie, noms et attributs. En second : l’infirmation de tout ce qui Lui est spécifique, parmi : la servitude, la seigneurie, les noms et attributs, attribués à autre qu'Allah, Élevé soit-Il.
Español Al Tawhid es lo más grandioso que Al-lah ha ordenado a Sus criaturas, es Su derecho sobre ellas y es el fundamento principal de la Da'wah de los profetas y mensajeros, desde el primero de ellos hasta el último. El Tawhid consiste en creer que Al-lah es Uno y Único en Su creación, soberania y administración. Solo Él merece ser adorado, no tiene socios ni iguales, y no se debe dedicar ningún acto de adoración a otro sino Él. Sus nombres y atributos son únicos e incomparables. El Tawhid se divide en tres partes: 1. Tawhid Al Uluhiah (Al-lah es la única divinidad) 2. Tawhid Ar-Rububiah (Al-lah es el único Señor) 3. Tawhid al Asma' was Sifat (Al-lah posee nombres y atributos únicos e incomparables). Para que la creencia en el Tawhid de una persona sea completa esta debe confirmar algo y negar algo: Primero: Debe afirmar sobre Al-lah todo aquello que se relaciona con Su uluhiah, Su rububiah y Sus nombres y atributos divinos. Segundo: Debe negar la uluhia, rubibiah y nombres y atributos divinos de cualquiera que no sea Al-lah.
Türkçe Tevhid, Allah Teâlâ’nın kullarına farz kıldığı en yüce emirdir. O, Allah’ın kulları üzerindeki hakkı olup, ilkinden en sonuncusuna kadar gelen bütün peygamber ve rasûllerin davetlerinin esasıdır. Tevhid; Allah’ın yaratmasında, mülkünde ve her şeyi çekip çevirmesinde bir ve tek olduğuna, hiçbir ortağı olmadan ibadeti tek başına hak ettiğine itikad etmektir. Hiçbir ibadet, Allah’tan başkasına yapılamaz. O'nun eşi benzeri olmayn isim ve sıfatları vardır. Tevhid üç kısma ayrılır: 1- Uluhiyyet Tevhidi 2- Rububiyyet Tevhidi. 3- İsim ve Sıfatlar Tevhidi. Bir insan, ispat (kabul) ve nefiy (red) olmaksızın tevhidini tamamlamış olamaz. Birincisi: İspat; yalnızca Allah'a has/özel olan ibadetler, rububiyyet, isim ve sıfatları ispat etmek, bunları kabul edip, tasdiklemektir. İkincisi: Yalnızca Allah'a has/özel olan kulluğu, rububiyyeti, isim ve sıfatları, O'nun dışındaki her şeyden reddetmek, kabul etmemektir.
اردو ’توحید‘ اللہ تعالی کی طرف سے بندوں پر عائد کردہ سب سے عظیم فریضہ ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس کے بندوں پر عائد ہوتا ہے۔ یہ اول تا آخر تمام نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کی دعوت کی بنیاد ہے۔ ’توحید‘ اس عقیدے کا نام ہے کہ اللہ اپنی صفتِ تخلیق، اپنی بادشاہت اور تدبیر میں یکتا ہے۔ وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پس عبادت میں سے کوئی شے غیر اللہ کے لیے نہیں کی جاسکتی۔ اس کے اپنے نام اور صفات ہیں جن میں اس کا کوئی مثیل و نظیر اور مشابہ نہیں۔ توحید کی تین قسمیں ہیں: 1- توحیدِ الوہیت۔ 2- توحیدِ ربوبیت۔ 3- توحیدِ اسما و صفات۔ انسان کا عقیدۂ توحید اثبات و نفی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا: 1- اثبات: یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات جیسے عبودیت، ربوبیت اور اسما و صفات کو اس کے لیے ثابت کرنا۔ 2- نفی: یعنی عبودیت، ربوبیت اور اسما و صفات جیسی وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان کے اللہ کے علاہ کسی اور کے لیے ہونے کی نفی کرنا۔
Indonesia Tauhid adalah perkara paling agung yang Allah -Ta'ālā- wajibkan kepada hamba-hamba-Nya dan merupakan hak Allah atas hamba. Tauhid adalah fondasi dakwah para nabi dan rasul secara keseluruhan, dari yang pertama hingga yang terakhir. Tauhid adalah meyakini bahwa Allah tunggal, sendiri dalam menciptakan, memiliki dan mengatur, satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu bagi-Nya dan tak boleh ada satu pun ibadah yang diberikan pada selain-Nya, dan juga meyakini bahwa Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tiada bandingannya serta tiada yang menyerupainya. Tauhid terbagi menjadi tiga: 1. Tauhid ulūhiyyah. 2. Tauhid rubūbiyyah. 3. Tauhid al-asmā` waṣ-ṣifāt. Tidak sempurna tauhid seseorang kecuali dengan adanya penetapan dan penafian: Pertama: penetapan, maksudnya menetapkan bagi Allah apa yang khusus bagi-Nya berupa peribadatan, rubūbiyyah (ketuhanan), dan nama-nama serta sifat-Nya. Kedua: penafian segala yang menjadi hak khusus Allah berupa peribadatan, rubūbiyyah, dan nama-nama serta sifat-sifat-Nya dari selain Allah.
Русский Единобожие — величайшая обязанность рабов Аллаха и право Аллаха в отношении рабов, основа призыва всех пророков и посланников. Единобожие — это убеждённость в том, что лишь Аллах творит, владеет и распоряжается, и только Он достоин поклонения и нет у Него сотоварищей, и нельзя обращать ничто из поклонения к кому-то или чему-то, кроме Него, и что Ему присущи имена и качества, подобных которым нет ни у кого. Единобожие делится на три категории: 1) Единобожие Божественности; 2) Единобожие Господства; 3) Единобожие имён и качеств. Единобожие человека не будет полноценным без утверждения и отрицания: утверждения в отношении Аллаха того, что присуще Ему — что лишь Он достоин поклонения и лишь Ему присущи Господство, прекрасные имена и возвышенные качества; и отрицание всего присущего лишь Ему (право на поклонение, Господство, совершенные имена и возвышенные качества) в отношении других.
Português A Unicidade: A maior ação que ALLAH impós sobre seus servos, e é um dever dos servos de ALLAH, e é o princípio da propagação dos profetas e mensageiros, desde o primeiro até o ultimo. E a Unicidade é: A crença de que ALLAH é Único na sua criação, reino e controle, e que Ele é único que merece adoração, não deve ser desviada para ninguém além de ALLAH, e que Ele tem nomes e atributos exclusivos, e divide-se em três partes: 1- Unicidade de Divindade 2- Unicidade de Senhorio 3- Unicidade de Nomes e atributos. E o crente não pode completar a Unicidade exceto se assumir e rejeitar. O primeiro: Assumir: Assumir aquilo que é digno para ALLAH, de adoração, Senhorio e nomes e atributos. O segundo: A rejeição de tudo que é específico para ALLAH, de adoração, Senhorio, nomes e atributos, para além de ALLAH.
中文 认主独一:这是真主对其仆人规定的最重要功修之一,是仆人对真主应尽的义务,也是众先知和使者自始至终宣教的基础。认主独一就是相信真主在创造、掌管和安排方面是独一无二的,他也是值得应受崇拜的,独一的,没有任何的匹敌,他没有任何的同伴。他拥有唯独于自己的无与伦比尊名和属性。认主独一分为三类:1、真主独一的受拜性。2、真主独一的养育性。3、真主独一的尊名和属性。认主独一只有以确信和否定才会得到完美:第一、确信受拜性、养育性和尊名与属性唯独于崇高的真主。第二、禁止把养育性、受拜性和尊名与属性归于除真主之外的任何人。
فارسی توحيد: بزرگترین امری است که الله متعال بر بندگانش فرض کرده، و آن هم حق الله متعال بر بندگانش می باشد، و اساس دعوت پیامبران از اولین تا آخرین آنان بوده است، توحید عبارتست از: اعتقاد به اينكه الله متعال در آفرینش، پادشاهی و تدبیرش یکتا و بی همتا است، و تنها اوست که مستحق عبادت بوده، یکتاست و شریکی ندارد، و نبايد هیچگونه عبادتى براى غير او انجام شود، و اسامى و صفاتی دارد که مثل و شبیه ندارند، و توحید به سه بخش تقسیم می شود: 1- توحید الوهیت. 2- توحید ربوبیت. 3- توحید اسماء و صفات. توحید براى انسان تكميل نمى شود مگر با نفی و اثبات: 1- اثبات: عبارتست از: اينكه براى الله متعال آنچه را كه از ويژه گى هاى عبودیت، ربوبیت و اسماء و صفات دارد برای او اثبات شود. 2- نفی: عبارتست از: نفى آنچه كه از ويژه گى هاى عبودیت، ربوبیت و اسماء و صفات براى غیر الله است.
हिन्दी तौहीद (एकेश्वरवाद) : तौहीद अल्लाह की ओर से बंदों पर फ़र्ज़ की गई सबसे महत्वपूूर्ण वस्तु है। यह बंदों पर अल्लाह का हक़ और शुरू से अंत तक तमाम रसूलों के आह्वान का आधार है। तौहीद दरअसल, इस बात पर पूर्ण विश्वास रखने का नाम है कि अल्लाह ही सृष्टिकर्ता, प्रभु और नियंता है और केवल वही इस लायक़ है कि उसकी वंदना की जाए। इन बातों में उसका कोई साझी नहीं है और इन मामलों में उसके सिवा किसी का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही, यह कि उसके कुछ नाम और गुण हैं, जो अतुल्य और बेमिसाल हैं। तौहीद के तीन प्रकार हैं : 1- तौहीद-ए-उलूहियत। (केवल अल्लाह ही को पूज्य मानना) 2- तौहीद-ए-रुबूबियत। (केवल अल्लाह ही को रब मानना) 3- तौहीद-ए-असमा व सिफ़ात। (अल्लाह के नामों और गुणों में उसके एकत्व के सिद्धांत को मानना) किसी इनसान की तौहीद सम्पूर्ण हो, इसके लिए दो बातों की ज़रूरत होती है : सिद्धि करना और इनकार करना प्रथम : अल्लाह के साथ जो चीज़ें ख़ास हैं, जैसे उसका अकेले पूज्य होना, प्रभु होना और उसके नाम एवं गुण, उन्हें सिद्ध करना। द्वितीय : अल्लाह के साथ जो चीज़ें ख़ास हैं, जैसे उसका अकेले पूज्य होना, प्रभु होना और उसके नाम और गुण, उनका अल्लाह के सिवा किसी और के अंदर होने का इनकार करना।
മലയാളം അല്ലാഹു തൻ്റെ അടിമകൾക്ക് മേൽ നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് തൗഹീദ്. തൻ്റെ അടിമകൾക്ക് മേൽ അവനുള്ള അവകാശമാണത്. എല്ലാ നബിമാരുടെയും റസൂലുകളുടെയും - ആദ്യത്തെ നബി മുതൽ അവസാനത്തെയാൾ വരെയുള്ളവരുടെ - പ്രബോധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തൗഹീദായിരുന്നു. സർവ്വതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചതിലും, ഉടമപ്പെടുത്തുന്നതിലും, അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അല്ലാഹു ഏകനാണെന്നും, അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധനക്ക് അർഹനായുള്ളതെന്നും, അതിൽ യാതൊരു പങ്കുകാരനും അവനില്ലെന്നും, ആരാധനകളിൽ ഒന്നും അല്ലാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെടരുത് എന്നും, അല്ലാഹുവിന് ചില നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളുമുണ്ടെന്നും, അവയിലൊന്നും അവന് പങ്കാളിയോ തുല്ല്യനോ സദൃശ്യരോ ഇല്ലെന്നുമുള്ള വിശ്വാസമാണ് തൗഹീദ്. തൗഹീദിനെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളായി വേർതിരിക്കാം. 1- അല്ലാഹു മാത്രമാണ് ആരാധനക്ക് അർഹൻ എന്നറിയിക്കുന്ന തൗഹീദുൽ ഉലൂഹിയ്യഃ. 2- അല്ലാഹു മാത്രമാണ് സർവ്വരുടെയും രക്ഷാധികാരി എന്നറിയിക്കുന്ന തൗഹീദുൽ റുബൂബിയ്യഃ. 3- അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമഗുണവിശേഷണങ്ങളിൽ അവൻ ഏകനാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന തൗഹീദുൽ അസ്മാഇ വ സ്വിഫാത്ത്. തൗഹീദ് ശരിയാകണമെങ്കിൽ അതിൽ സ്ഥിരീകരണം, നിഷേധം എന്നീ രണ്ട് അടിത്തറകൾ കൂടിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥിരീകരണം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന് മാത്രം അർഹമായ ആരാധ്യതക്കുള്ള അവകാശവും, സൃഷ്ടികർതൃത്വവും നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കലാണ്. നിഷേധം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹുവിന് പുറമെ മറ്റൊരാൾക്കും ഇല്ലെന്ന് നിഷേധിക്കലാണ്.
తెలుగు అల్ తౌహీద్ :- ఇది అల్లాహ్ తన దాసులపై ఫర్జ్’గా విధి చేసిన అతిపెద్ద కార్యం,ఇది దాసులు తప్పనిసరిగా పూర్తిచేయవలసిన అల్లాహ్ యొక్క హక్కు,మరియు ఇది ఆది నుండి అంతిమం వరకు ప్రభవించిన సమస్త దైవప్రవక్తల,సందేశహరుల దావతు యొక్క ప్రధానమౌలిక అంశం,అత్-తౌహీద్ :-నిశ్చయంగా ‘సర్వసృష్టిని రూపొందించడంలో,పాలించడంలో మరియు వాటిని ప్రణాళికదాల్చడంలో’కర్త’ ఏకైకుడైన అల్లాహ్’ఒక్కడే’ అని విశ్వసించడం,ఆయన ఒక్కడే సమస్త ఆరాధనలకు అర్హుడు,ఆయనకు భాగస్వామ్యం లేదు,అందులో ఆయనకు తప్ప ఇతరులేవ్వరికీ ఎటువంటి శక్తిలేదు,నిశ్చయంగా ఆయనకు మాత్రమే అత్యుత్తమ పేర్లు మరియు గుణాలు చెందుతాయి,అందులో ఆయనకు ఎటువంటి సాటి లేదు మరియు పోలినవాడు లేడు,తౌహీదు మూడు భాగాలుగా విభజించబడింది- 1-తౌహీద్ ఉలూహియ్యతు,2-తౌహీదు రుబూబియ్యత్ 3-తౌహీద్ అల్-అస్మావ సిఫాతు,ఒక వ్యక్తి యొక్క తౌహీదు సంపూర్ణం అవ్వటం కొరకు ‘నిరూపణ మరియు ఖండన’అత్యంత అవసరం,మొదటిది:- నిరూపణ;అల్లాహ్ తన కొరకు ప్రత్యేకించిన ఆరాధన,పరిపోషణ మరియు అస్మా వ సిఫాతు’(నామాలు మరియు గుణాల)ను ఆయన కోసం మాత్రమే స్తాపించడం,నిరూపించడం,రెండు;- అల్లాహ్ తన కొరకు మాత్రమే ప్రత్యేకించిన ఆరాధన,పరిపోషణ మరియు అస్మా వ సిఫాతు’(నామాలు మరియు గుణాల)ను ఎట్టిపరిస్థితిలో ఇతరులకు చెందవు అని ఖండించడం.
ไทย เตาฮีด เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺ ตะอาลาทรงกำหนดไว้ให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ ซึ่งเป็นสิทธิของอัลลอฮฺต่อบ่าว และเป็นพื้นฐานของการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดาศาสดาและศาสนทูตทั้งหมดตั้งแต่คนแรกของพวกเขาไปยังคนสุดท้ายของพวกเขา และเตาฮีดคือ การเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺทรงเอกะ โดดเดี่ยวในการสร้าง การครอบครอง และการบริหารจัดการ และพระองค์คู่ควรต่อการเคารพภักดี ไม่มีภาคีใดกับพระองค์ โดยไม่ปฏิบัติสิ่งใดนอกเหนือพระองค์ และสำหรับพระองค์นั้นมีพระนามอันวิจิตรและมีคุณลักษณะที่ไม่มีสิ่งใดเหมือนหรือคล้ายคลึงถึงคุณลักษณะนั้น และเตาฮีดแบ่งออกเป็นสามประเภท 1-เตาฮีด อัล-อุลูฮียะฮฺ 2-เตาฮีด อัร-รุบูบียะฮฺ 3-เตาฮีด อัล-อัสมาอฺ วัศศิฟาต และเตาฮีดของมนุษย์จะไม่สมบูรณ์ยกเว้นด้วยการยืนยันและการปฏิเสธ อย่างที่หนึ่ง การยืนยันคือการยืนยันต่ออัลลอฮฺในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ในด้านการเคารพภักดี การสร้าง และพระนามอันวิจิตรและคุณลักษณะของพระองค์ อย่างที่สอง การปฏิเสธสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับพระองค์จากสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่อัลลอฮฺ ตะอาลาในด้านการเคารพภักดี การสร้าง และพระนามอันวิจิตรและคุณลักษณะของพระองค์

جعل الشيء واحدا غير متعدد، يقال: وحد الشيء، يوحده، توحيدا، أي: جعله واحدا. والواحد: أول العدد. ويأتي التوحيد بمعنى الإفراد والتمييز. وضده: الإشراك. والأحد والواحد: المنفرد الذي لا نظير له.

English "Tawhīd": to make something one and not numerous. "Wāhid": the first number (one). "Al-Ahad" and "Al-Wāhid" refer to the unique One Who has no equivalent. Opposite: "ishrāk" (polytheism). Other meanings: singling out, distinguishing.
Français L'Unicité [Divine] est le fait de rendre une chose unique sans multiple. On dit : rendre unique la chose. C'est-à-dire : il la rend seule, unique, etc. " Un " désigne le premier chiffre. Parfois, l'unicité revêt la signification de la singularisation et de la distinction. Son contraire est l'association. Ce qui est Un et Unique désigne Celui qui est seul et qui n'a aucun semblable.
Español Significa unificar, es decir hacer de algo uno solo (wahid). Al Wahid es el primero. El plural de Wahid es Wuhdan. Tawhid también significa singularizar y distinguir. Al Ahad y Al Wahid es el único, que no tiene iguales. El antónimo de Tawhid es Ishrak (asociar).
Türkçe Bir şeyi çok adetli olmadan tek yapmaktır. Şöyle söylenir: Bir şeyi tek yaptı, yani onu birledi. Bir sayıların ilkidir. Tevhid, birlemek ve ayırt etmek manalarına da gelir. Zıt anlamlısı eş tutmaktır. Bir ve tek, benzeri olmayan yegâne manasına gelir.
اردو توحید: کسی چیز کو ایک اور غیر متعدد بنانے کو کہتے ہیں۔ اسی سے کہاجاتاہے: ”وَحَّدَ الشَّيْءَ، يُوَحِّدُهُ، تَوْحِيداً“ یعنی اس نے اس چیز کو ایک قرار دیا۔ ’وَاحِد‘ پہلا عدد ہے۔ ’توحید‘ اکیلا بنانے چھانٹ کر الگ کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس کی ضد شریک ٹھہرانا آتی ہے۔ ’أَحَد‘ اور ’وَاحِد‘ کے معنی ہیں یکتا، جس کی کوئی نظیر نہ ہو۔
Indonesia Menjadikan sesuatu satu, tidak berbilang. Dikatakan, "Waḥḥada asy-syai`a" artinya ia menjadikan sesuatu satu. Al-Wāḥid (satu) adalah bilangan yang pertama. At-Tauḥīd bisa juga berarti menyendirikan dan memisahkan. Lawannya adalah "al-isyrāk" (menyekutukan/menduakan). Al-Aḥad dan al-wāḥid artinya yang sendiri lagi tidak memiliki tandingan.
Русский Это когда что-то делают единственным. «Ваххада» — сделать что-то одним, единственным. «Вахид» — один, первое из чисел. «Таухид» употребляют в значении «делать что-то единственным, отличать, выделять». Противоположность ему — придавание Аллаху сотоварищей (ширк). «Аль-Ахад» или «Аль-Вахид» — «Единственный, не имеющий подобий».
Português Torna algo Uno, e vem também com o significado de singular e distinção, e seu antônimo é: Parceiros.
বাংলা ভাষা রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত এবং নাম ও গুণসমূহ থেকে যে সব বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সাথে খাস তাতে তাকে একক জ্ঞান করা এবং শির্ক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকা।
中文 使一件事成为独一。又说:单独某事。即使它成为独一的。一是数字的开头。独一就是单一的,反义词是众多。一和独一就是单独的,没有同类。
فارسی چیزی را یکتا دانستن كه قابل تعدد نيست، گفته می شود: چيزى را يكتا دانست، يعنى: آن چیز را یکتا قرار داد. و «الواحد»: اولین عدد می باشد. و توحید به معنای بی مانند و متمایز می آید. و متضاد آن: شریک قرار داده است. و «الأحد» و «الواحد» به معنای یکتا و بی همتاى است که همانند ندارد.
Tagalog Ang pagbubukod-tangi kay Allāh (pagkataas-taas Siya) sa bawat nauukol sa Kanya na pagkapanginoon, pagkadiyos, at mga pangalan at mga katangian at ang pagpapawalang-kaugnayan sa pagtatambal (shirk) at mga alagad nito.
हिन्दी तौहीद (एकेश्वरवाद) : किसी चीज़ को अनेक नहीं, एक बनाना। कहा जाता है : 'وحد الشيء' यानी उसने किसी वस्तु को एक बनाया। 'वाहिद' पहली संख्या है। 'तौहीद' शब्द का प्रयोग अकेला मानने और छाँटने के लिए भी होता है। इसका विपरीतार्थक शब्द है : 'الإشراك' यानी साझी बनाना। 'अहद' और 'वाहिद' का अर्थ है : एकल, जिसके समान कोई और न हो।
മലയാളം ഒരു കാര്യത്തെ - ഒന്നിലധികമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ - ഏകമാക്കുക എന്നർത്ഥം. ഏകനാക്കുക, വേർതിരിക്കുക എന്നെല്ലാം ഈ പദത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട്. അതിന് വിപരീതമാണ് പങ്കുചേർക്കൽ. തുല്ല്യതയുള്ള മറ്റൊരുവനുമില്ലാത്തവന് അഹദ്, വാഹിദ് എന്നെല്ലാം പറയാം.
తెలుగు ఒక విషయాన్నిబహులీకరించకుండా ఒకటిగా చేయడం, وحد الشيء –అనబడుతుంది అంటే ‘వస్తువును ఏకంచేయండం దాన్ని ఒకటిచేయడం,అల్ వాహిదు:అంకెల్లో మొదటిది,మరియు తౌహీద్ అనేది అల్ ఇఫ్రాదు(ఒక్కటిగా చేయడం) మరియు తమ్’యీజ్’(వేరుపర్చడం)అని అర్ధం ఇస్తుంది,దీనికి వ్యతిరేఖము:అల్ ఇష్’రాకు(భాగస్వామ్యపర్చడం),అల్ అహదు మరియు వాహిదు :- ఏకైకుడు. అతనికి సాటిలేదు.
ไทย การทำให้สิ่งหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวไม่หลากหลาย มีการกล่าวไว้ว่า รวมสิ่งนั้นเข้าด้วยกัน นั่นคือทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวกัน และหนึ่งคือหมายเลขแรก และเตาฮีดมาในความหมายของการให้เอกภาพและการเลือกปฏิบัติ และคำตรงกันข้ามของเตาฮีด คือ การมีส่วนร่วม และเป็นหนึ่งเดียวและหนึ่ง นั้นคือ หนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเทียบได้

يرد مصطلح (توحيد) في العقيدة في مواطن كثيرة، منها: باب: توحيد الربوبية، وباب: توحيد الأسماء والصفات، وباب: الإيمان وأركانه، وباب: الفرق والأديان، وغير ذلك من الأبواب.

جعل الشيء واحدا غير متعدد، يقال: وحد الشيء وأوحده، يوحده، توحيدا، أي: جعله واحدا. والواحد: أول العدد. وجمعه: وحدان. ويأتي التوحيد بمعنى الإفراد والتمييز، يقال: توحد برأيه، أي: انفرد به، وكل شيء على حدة، أي: متميز عن غيره. والوحدة: الانفراد والعزلة. والأحد والواحد: المنفرد الذي لا نظير له. وضده: الإشراك.

وحد

مجموع فتاوى ابن تيمية : (3/74) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (4/73) - مدارج السالكين : (1/330) - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة : 3/938) - شرح العقيدة الطحاوية : (1/89) - العين : (3/281) - تهذيب اللغة : (5/125) - مقاييس اللغة : (6/90) - لسان العرب : (3/499) - تاج العروس : (9/268) - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : (1/305) - لوامع الأنوار البهية : (1/57) - التعريفات للجرجاني : (ص 96) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (1/11) - تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 35) -