رُكْنٌ
English Pillar
Français Pilier.
Español Pilar.
اردو رُکن
Indonesia Rukun
Bosanski Rukn - Sastavni dio namaza
Русский Столп ("рукн").
ما لا تَصِحُّ الصَّلاةُ إلا بِهِ مِـمّا هو داخِلٌ في حَقِيقَتِها، كالقِيام، والرُّكوعِ، والسُّجودِ، ونحو ذلك.
English "Rukn": foundation, support, strongest side, pivot. It is derived from "rakn", which means strength, firmness. Other meanings: the supporting pillar of something, which keeps it erect.
Français Sans ses piliers, la prière n’est pas valide. En fait, ils font partie intégrante de la prière, comme : la position debout, l’inclinaison, la prosternation, etc.
Español Al-rukn [en árabe: pilar] son los pilares que constituyen al-salat [la oración] y que sin ellos no es válida, como al-qiyam (ponerse de pie), al-ruku’ (inclinaciones), al-suyud (postraciones) etc…
اردو رُکْن : بنیاد اور کنارہ۔ کسی شے کے ارکان سے مراد اس کی گوشے اور بنیادیں ہیں، جن کے سہارے وه کھڑی اور قائم ہوتی ہے۔ رکن کے معنی کسی شے کے ستون اور بنیاد کے بھی آتے ہیں۔ رکن کا لفظ دراصل "الرَّكْنِ" سے مشتق ہیں، جس کے معنی ہیں قوت اور ثبوت۔
Indonesia Ar-Rukn artinya dasar atau sisi. Arkān segala sesuatu adalah sisi-sisinya dan dasar-dasarnya yang menjadi sandaran dan penopangnya. Ar-Rukn juga berarti tiang dan pilar sesuatu. Kata ar-rukn berasal dari ar-rakn, yang berarti kuat dan kokoh.
Bosanski Rukn je sastavni dio bez kojeg namaz nije validan, poput: kijama, rukua, sedžde i sl.
Русский То, без чего молитва не будет действительной, и что является неотъемлемой частью её сути, например, стояние, поясные и земные поклоны и тому подобное.
الرُّكْنُ: هوَ ما يَتَوَقَّفُ عليْهِ وُجودُ الشَّيْءِ، وهو داخِلٌ فِيهِ، ومن ذلك: أركانُ الصَّلاةِ، وهي: أقوالٌ وأفعالٌ لا تصِحُّ الصَّلاةُ إلا بها، وتَبْطُلُ إذا ما تُرِكَتْ عَمداً، وأمّا إن تَرَكَها الـمُصلِّي سَهواً أو جَهلاً فلا تَصِحُّ إلّا إن أمكَنَهُ تَدارُكها.
Français Le pilier est ce qui sert de support à une chose car il en est la partie constituante. Parmi cela, on distingue : les piliers de la prière qui sont des actes et des paroles sans lesquels la prière n’est pas valide et peut même être caduque si on les délaisse intentionnellement. Cependant, si le fidèle délaisse l’un de ses piliers par oubli ou par ignorance, alors sa prière ne sera valide que s’il essaie de pallier à son erreur.
Español El pilar de una cosa es su base y el sostén en el que se apoya. De ahí que en al-salat (la oración) son fórmulas verbales y acciones, que son imprescindibles para concretar una oración válida, y sería una oración inválida si no se cumple con los pilares básicos de la oración.
Bosanski Rukn je sastavni dio nečega od čijeg postojanja zavisi postojanje nečega. Primjer tome jesu ruknovi (sastavni dijelovi) namaza, kao što su riječi i postupci bez kojih namaz nije validan. Ukoliko se neki od ruknova izostavi namjerno, namaz se poništava, a ako se izostavi iz nemara, namaz nije ispravan, osim ako postoji mogućnost da se mogu izvršiti.
Русский Столп — то, с чем связано существование какой-либо вещи; то, что является неотъемлемой её частью. Сюда относятся "столпы молитвы" — фразы и действия, без которых молитва не будет действительной. Если какой-либо из столпов не совершается преднамеренно, то молитва становится недействительной, если же это произошло по невнимательности или незнанию, то она будет действительной, если человек успел возместить это прежде, чем завершил молитву.
الرُّكْنُ: الأَساسُ والجانِبُ، وأَرْكانُ كُلِّ شَيْءٍ: جَوانِبُهُ وأُسُسُهُ التي يَسْتَنِدُ إِليها ويَقُومُ بِها. ويأْتي بِمعنى: عِماد الشَّيْءِ ورَكِيزَتِهِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الرَّكْنِ، وهو: القُوَّةُ والثُّبُوتُ.
Français Le pilier ("rukn", plu. "arkân") est le fondement, la base de toute chose. Ce sont les côtés et les fondations sur lesquels une chose repose et s’établit. Parfois, on emploie ce mot pour désigner le support et le point d’appui d’une chose. L'étymologie de ce terme vient de " Ar-Rakn" qui renvoie à la force, la fermeté. On parle de : "solide montagne", ce qui signifie qu'elle est ferme et stable. Parmi ses significations, on compte également : la portion, une chose grandiose, la gloire, la robustesse.
Español Cosa que sostiene o en que se apoya algo. Es el sostén de algo y su base.
Bosanski "Rukn" je temelj, najjači i najčvršći dio nečega. "Ruknovi" nečega su stubovi na kojima to nešto stoji. Može značiti i oslonac nečega. Osnova riječi je rekn: snaga i stabilnost.
Русский "Рукн" буквально означает "основа, сильнейшая сторона чего-либо". "Рукн" какой-либо вещи означает "её стороны и основы, на которые она опирается и на которых стоит". Также используется в значении "столп" и "устой", "опора".
يُطلَق مُصطلَح (رُكْن) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الصِّيامِ، باب: أركان الصَّومِ، ويُراد به: الإمْساكُ عن الـمُفَطِّراتِ. ويُطلَق في كتابِ الحَجِّ، باب: أَرْكان الحَجِّ، ويُراد به: الوُقُوفُ بِعَرفَةَ، وطَوافُ الإفاضَةِ، وغيرُ ذلك. ويُطلَق في كتاب البُيوعِ، باب: أركان البَيْعِ، ويُراد به: الإيجابُ والقَبولُ، والبائِعُ، والمشْتَرِي، وغيرُ ذلك. ويُطْلَق في كتاب الحَجِّ، ويُراد به: كُلُّ جِدارَيْنِ في الكَعبَةِ، ومِن ذلك: رُكْنُ الحَجَرِ الأسْوَدِ، والرُّكْنُ اليَمانِي. ويُطْلَق في العقيدةِ، باب: الإِيمان وأَرْكانه، ويُراد به: ما يتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَّةُ الاِعْتِقادِ.
الرُّكْنُ: الأَساسُ والجانِبُ، وأَرْكانُ كُلِّ شَيْءٍ: جَوانِبُهُ وأُسُسُهُ التي يَسْتَنِدُ إِليها ويَقُومُ بِها. ويأْتي بِمعنى: عِماد الشَّيْءِ ورَكِيزَتِهِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الرَّكْنِ، وهو: القُوَّةُ والثُّبُوتُ، ورُكْنُ الشَّيْءِ: جانِبُهُ الْأَقْوَى. والرُّكونُ أيضاً: المَيْلُ، تَقول: رَكَنْتُ إِلَيْهِ، أيْ مِلْتُ؛ لِأنّه سَكَنَ إِلَيْهِ وثَبَتَ عِنْدَه. ويُطْلَق الرُّكْنُ على الجُزْءِ الذي يَتَكَوَّنُ مِنْهُ الشَّيْءُ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الأَمْرُ العَظِيم، والعِزُّ، والـمَنَعَةُ. وجَمعُه: أَرْكانٌ.
ركن

المفردات في غريب القرآن : (ص 365) - الصحاح : (5/2126) - لسان العرب : (13/185) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 230) - الكليات : (ص 761) - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 71) - معجم لغة الفقهاء : (ص 226) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/109) -