Category: Other .
دَفنٌ الميت
English Burying the dead
Français L'enterrement du défunt (Dafn Al Mayyit)
Español Entierro.
Türkçe Ölünün Defnedilmesi
اردو میت کو دفن کرنا
Indonesia Penguburan Jenazah
Русский Погребение
Português Enterro do morto
বাংলা ভাষা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা
中文 埋葬亡人
Tagalog Ang Paglilibing ng Patay
हिन्दी दफ़्नुल मैइत (मुर्दे को दफ़्न करना)
മലയാളം മയ്യിത്ത് മറവു ചെയ്യൽ
తెలుగు మృతుణ్ణి సమాధి చేయడం.
ไทย การฝังศพ
وَضْعُ المَيِّتِ في قَبْرِهِ ورَدِّ التُّرابِ عَلَيْهِ.
English Placing the deceased person in his grave and covering him with dust.
Français Mise en terre du défunt dans sa tombe et lancement de terre sur lui.
Español Colocar el cuerpo del difunto dentro de su tumba y echarle tierra encima (2).
Türkçe Ölüyü kabrine koymak ve toprağı üzerine atmaktır.
اردو میت کو اس کی قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دینا۔
Indonesia Meletakkan jenazah di dalam kubur dan menimbunnya dengan tanah.
Русский Погребение — это опускание тела покойного в могилу и засыпание его землёй.
Português Colocar o morto no seu túmulo e jogar areia sobre ele.
বাংলা ভাষা দাফন করা জীবিতদের ওপর মৃত ব্যক্তির অধিকার যা দ্বারা আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন। আর তা হলো, মৃতের লাশকে মাটির নিচে গর্তে গোপন করা যাতে তা মাটি খুঁড়ে বের করা না যায়, হিংস্র প্রাণী তার পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে এবং তা থেকে লাশের দুর্গন্ধ না ছড়ায়, এটি তার সম্মানের স্বার্থে এবং যেন জীবিতদের কষ্টের কারণ না হয়। দাফন করার নিয়ম: কিবলামুখ করে ডান কাঁধের ওপর রাখবে। কবরে নামানো ব্যক্তি বলবে, (بِسْمِ اللهِ وعلى مِلَّةِ رَسولِ اللهِ) “আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত করে তাকে কবরে রাখলাম।” তারপর কাফনে বাঁধগুলো খুলে দিবে। কবরের ওপর মাটি বিছিয়ে দিবে। বাঁশ, খড়ি ইত্যাদি দ্বারা ছিদ্র বন্দ করে দেবে, যাতে লাশের উপর মাটি ভেঙ্গে না পড়ে।
中文 将亡人放在坟墓中,用土掩埋。
Tagalog Ang paglilibing ay kabilang sa mga karapatan ng patay sa mga buhay na ipinarangal ni Allāh (pagkataas-taas Siya) sa tao. Ito ay ang pagkukubli ng bangkay ng patay sa isang hukay sa ilalim ng lupa kung saan hahadlang ito sa paghukay at pag-abot ng mga mabangis na hayop sa bangkay at hindi lalabas ang amoy ng patay mula rito bilang pangangalaga sa karangalan niyon at upang hindi makapinsala sa mga buhay. Ang pamamaraan ng paglilibing ay ilapag ito sa kanang tagiliran nito na nakaharap sa qiblah habang nagsasabi ang tagalapag nito: "Bismi -llāhi wa `alā millati rasūli -llāh (Sa ngalan ni Allāh at ayon sa kapaniwalaan ng Sugo ni Allāḥ)." Pagkatapos kakalagin ang mga pagkakatali ng kafn, tatakpan ang laḥd ng tabla, papasakan ang mga siwang ng kimpal ng putik o kawayan o iba pa roon upang hindi lumusot ang lupa sa patay.
हिन्दी मरे हुए व्यक्ति को क़ब्र में रखना और उसपर मिट्टी डाल देना।
മലയാളം മയ്യിത്ത് ഖബ്റിൽ വെക്കുകയും, അതിൻ്റെ മേൽ മണ്ണ് ഇട്ടുമൂടുകയും ചെയ്യൽ.
తెలుగు మృతుణ్ణి సమాధిలో దింపడం మరియు అతనిపై మట్టిని పూడ్చడం.
ไทย วางผู้ตายลงในหลุมฝังศพแล้วกลบด้วยดิน
الدَّفْنُ مِن حُقوقِ المَيِّتِ على الأَحْياءِ التي أَكْرَمَ اللهُ تعالى بِها الإِنْسانَ، وهو: تَغْيِيبُ جُثَّةِ المَيِّتِ في حُفْرَةٍ تَحْتَ التُّرابِ، بِحَيْثُ تَمْنَعُ مِن نَبْشِها ووُصولِ السِّباعِ إِلَيْها، ولا تَخْرُجُ رائِحَةُ المَيِّتِ منها؛ حِفْظاً لِكَرامَتِهِ ولِئَلَّا تُؤْذِيَ الأَحْياءِ. وَصِفَةُ الدَّفْنِ: أن يُوضَعَ على شِقِّهِ الأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلاً القِبْلَةَ، ويقولُ واضِعُهُ: بِسْمِ اللهِ وعلى مِلَّةِ رَسولِ اللهِ، ثُمّ تُحَلُّ عُقَدُ الكَفَنِ ويُسَوَّى الطُّوبُ على اللَّحْدِ، وتُسَدُّ الفُرَجُ بِالمَدَرِ والقَصَبِ أو غَيْرِ ذلك كي لا يَنْزِلَ التُّرابُ مِنْها على المَيِّتِ.
English "Dafn al-Mayyit" (burying the dead) is one of the rights of the dead over the living with which Allah Almighty has honored humankind. It means burying the body of the deceased in a hole under the ground so that it would not be dug up by wild animals and the stench of decomposition would not be felt, so as to preserve the dignity of the deceased and not harm the living. In burial, we place the deceased in the grave on his right side facing the Qiblah and the person placing him in the grave should say: "Bismillāh wa ‘ala millat rasūlillāh " (In the name of Allah and upon the religion of the Messenger of Allah). Then he unties the knots of the shroud, places bricks over the grave, and fills the holes or cracks with mud, leaves, or something else to prevent dust from falling onto the deceased.
Français L’enterrement fait partie des droits du défunt sur les vivants par lequel Allah, Élevé soit-Il, a ennobli l’homme. C’est le fait de placer la dépouille du défunt, à l’abri des regards, dans un trou sous la terre de telle sorte qu’on ne puisse profaner sa dépouille et que les fauves et les charognards ne puissent l’atteindre. Cela permet aussi que l’odeur du mort ne sorte ce qui permet de préserver sa dignité tout en n’importunant pas les vivants par l’odeur de son corps en décomposition. La description de l’enterrement est la suivante : on place le mort sur son côté droit en direction de la « Qiblah » ; ensuite, on dit : « Au nom d’Allah et selon la voie du Messager d’Allah » ; puis, on dénoue les nœuds du linceul ; on nivelle alors la fosse avec des briques séchées ; enfin, on bouche les ouvertures avec de la boue sèche et des roseaux, ou autre chose, afin qu’il n’y ait pas de terre qui tombe sur le défunt.
Español El entierro es un derecho que Al-lah ha Dado a la persona fallecida y que han de cumplir los vivientes, y es colocar el cuerpo del difunto en una tumba, de forma que esté a salvo de los depredadores, y que no desprenda los hedores propios de los cadáveres. Es decir, proteger la dignidad del fallecido, y evitar la propagación de epidemias entre los vivientes. La forma de colocar el cuerpo del difunto, es de la siguiente forma: colocar el cuerpo del difunto hacia el lado derecho orientándolo hace al-qibla (dirección a La Meca), y se pronuncia la siguiente frase: “Bismi Al-lah wa ‘ala milati rasul Al-lah” (En el nombre de Al-lah, y acorde a las enseñanzas de Su Mensajero), luego se desatan las ataduras del sudario, luego la tumba se cubre con adobes, se taponan los espacio vacíos con arcilla o palo de caña, para evitar caída de la tierra sobre el cadáver. En caso de que de que la muerte haya sucedido en el mar, se sacaría el cadáver a tierra firme, para ser enterrado de forma legal, pero en caso de no poder hacer un entierro como es debido, se arrojará el cuerpo de nuevo al mar.
Türkçe Defin, ölen kişinin hayatta kalanlar üzerindeki ve Allah Teâlâ’nın insana ikram ettiği haklarından biridir. Ölen kimsenin cesedini toprağın altında bir çukura gizlemektir. Kazılmasını, yırtıcı hayvanların ona ulaşmasını engellemektir. Aynı zamanda ölünün değerini korumak ve yaşayanlara da eziyet vermemesi için gömülür ki kokusu dışarı çıkmasın. Defin işleminin vasfı şöyledir; sağ tarafına ve kıbleye doğru konur. Onu kabre koyan şöyle der: "Allah’ın adıyla ve Rasûlullah’ın dini üzere", sonra da kefenin bağını çözer. Lahit üzerine tuğlayı yerleştirir. Toprağın ölünün üzerine inmemesi için delikleri de ot ve çamur ile ya da başka bir şeyle kapatır.
اردو دفن کرنا زندہ لوگوں پر میت کے ان حقوق میں سے ایک حق ہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالی نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ اس سے مراد ہے میت کی لاش کو مٹی کے نیچے ایک گڑھے میں اس طرح چھپا دینا کہ اسے کھودنا اور درندوں کا اس تک پہنچنا ممکن نہ رہے اور نہ ہی اس میں سے میت کی بو نکلنے پائے، تاکہ اس کا وقار محفوظ رہے اور اس کی وجہ سے زندہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو اس کے دائیں پہلو پر قبلہ رخ رکھا جائے اور رکھنے والا کہے: ”بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسولِ اللهِ“۔ پھر کفن کی گرہیں کھول دی جائیں اور لحد کو اینٹوں سے بند کردیا جائے اور خالی جگہ کو گارے اور بانس وغیرہ سے بند کر دیاجائے، تاکہ ان میں سے مٹی سرک کر میت پر نہ پڑے۔
Indonesia Penguburan termasuk hak orang mati yang harus dikerjakan orang yang masih hidup, yang dengannya Allah memuliakan manusia. Yaitu mengubur jasad mayat di dalam sebuah lubang di bawah tanah hingga tidak dapat dibongkar dan dimangsa binatang buas serta bau mayat tidak keluar, tujuannya untuk memelihara kemuliaannya sekaligus tidak mengganggu orang yang hidup. Tata cara penguburan adalah mayat dibaringkan di atas sisi kanannya menghadap kiblat. Orang yang meletakkannya mengucapkan: Bismillāhi wa 'alā millati rasūlillāh (Dengan menyebut nama Allah dan di atas agama Rasulullah). Lalu ikatan kain kafan dilepas, kemudian tanah keras (papan) disusun di atas lahadnya, lalu sela-selanya ditutup dengan tanah, bambu, dan semacamnya agar tanah tidak jatuh mengenai mayat.
Русский Погребение относится к правам умерших в отношении живых. Всевышний Аллах почтил человека, наделив его этим и другими правами. Погребение состоит из помещения тела умершего в яму, под землю, дабы тело не могли вырыть и растерзать звери и чтобы на поверхность не выходил скверный запах разлагающегося тела: в этом сохранение его достоинства и избавление живых от беспокойства. Тело укладывают в могилу на правый бок в направлении киблы, и укладывающий говорит: «С именем Аллаха и в соответствии с религией Посланника Аллаха», после чего развязывают узлы на саване, нишу, в которую положено тело, прикрывают кирпичами, а щели закрывают глиной, тростником или чем-то подобным, дабы земля через них не попадала на тело умершего.
Português O enterro é um dos direitos do falecido pelo qual Allah honrou o ser humano, e é dever sobre aqueles que estão vivos. Consiste em esconder o cadáver do falecido num buraco debaixo da terra, onde deve impedir o desenterro e que os animais o alcancem, e não pode se sentir o cheiro do morto; como proteção de sua honra e para que não incomode os viventes. A descrição do enterro: O corpo é colocado na posição virada do lado direito dirigindo-se a quibla, e quem coloca deve dizer: "Bismillah wa alaa millat rassulullah"(Em nome de ALLAH, e na religião do Mensageiro de ALLAH). Em seguida, os nós da mortalha são afrouxados e os tijolos são nivelados no estreito buraco dentro do túmulo, as pequenas aberturas são tapadas com barro pegajoso e capim ou outras coisas para que a areia não desça sobre o morto.
中文 埋葬是在世者对亡人的义务,伟大的真主以此使人得以尊贵,即将亡人的尸体掩埋在土坑中,以防止尸体暴露和禽兽侵食,亡人的气味也不会散发,以维护其尊严,不伤害在世的人们。掩埋的方式:将其右侧面向朝向,放亡人者念诵“以真主之名,跟随真主的使者的宗教。”然后解开裹尸布的结,用土坯铺堵住偏洞,用土或者草堵住缝隙,以防止土落在亡人身上。
हिन्दी अल्लाह ने मरे हुए व्यक्ति के जीवित लोगों पर जो अधिकार निर्धारित किए हैं, उनमें से एक दफ़्न करना है। वास्तव में, दफ़्न करने से अभिप्राय है, मरे हुए व्यक्ति के शरीर को एक गड्ढे में रखकर मिट्टी के नीचे इस तरह छुपा देना कि वह उखाड़े जाने तथा चीर-फाड़ करने वाले जानवरों की पहुँच से सुरक्षित हो जाए और मुर्दे की दुर्गंध बाहर न निकले, ताकि वह जीवित लोगों के लिए कष्ट का कारण न बने। दफ़्न करने का तरीक़ा यह है कि मुर्दे को दाएँ कंधे के बल क़िबला-रू लिटा दिया जाए और रखने वाला कहे : "بِسْمِ اللهِ وعلى مِلَّةِ رَسولِ اللهِ"। फिर कफ़न के बंधनों को खोल दिया जाए और गड्ढे को ईंटों से बंद कर दिया जाए और छिद्रों को गारे और सरकंडों आदि के द्वारा बंद कर दिया जाए, ताकि मिट्टी सरक कर मुर्दे पर न गिरे।
മലയാളം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മേൽ മരണപ്പെട്ടവർക്കുള്ള അവകാശമാണ് അവരെ മറവു ചെയ്യുക എന്നത്. അല്ലാഹു മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ ആദരവിൻ്റെ ഭാഗമാണത്. മൃതദേഹം ഒരു കുഴിയിൽ, മണ്ണിനടിയിൽ മറവു ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. വന്യമൃഗങ്ങൾ മണ്ണ് മാന്തി മൃതദേഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനും, മൃതദേഹം ദ്രവിച്ച ദുർഗന്ധം പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനും, മരിച്ചവരോടുള്ള ആദരവിൻറെയും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണത്. മറമാടേണ്ട രൂപം: മയ്യിത്തിനെ അതിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ നിലയിൽ, ഖിബ്'ലയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് കിടത്തുക. മയ്യിത്ത് ഖബറിലേക്ക് വെക്കുന്ന വ്യക്തി 'ബിസ്മില്ലാഹ്, വ അലാ മില്ലത്തി റസൂലില്ലാഹ്' (അർത്ഥം: അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ മാർഗത്തിൽ) എന്ന് പറയണം. ശേഷം മയ്യിത്തിനെ ധരിപ്പിച്ച കഫൻപുടവയുടെ കെട്ട് അഴിക്കുകയും, ഖബറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിടവിന് (ലഹ്ദ്) മുകളിൽ സ്ലാബുകൾ വെക്കുകയും ചെയ്യുക. നനവുള്ള മണ്ണും ചെടികളും മറ്റും കൊണ്ട് കല്ലുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള വിടവുകൾ നികത്തുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിടവുകളിലൂടെ മണ്ണ് മയ്യിത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാം.
తెలుగు ఖననం మృతుని యొక్క హక్కు జీవించియున్నవారు నెరవేర్చవలసి ఉంది,ఇది మహోన్నతుడైన ఆ అల్లాహ్ మనిషికి అనుగ్రహించాడు;ఖననం అంటే –మృతుని దేహాన్ని మట్టిలో గొయ్యి తీసి కనిపించకుండా పుడ్చేయడం,తద్వారా మృగాలు దానిని త్రవ్వి వెలికితీయకుండా నిరోధించవచ్చు,మరియు దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది, మృతుని గౌరవాన్ని కాపాడటానికి మరియు మనుషులకు హాని కలిగించకుండా ఉంటుంది.ఖననంచేయుపద్దతి-:ఖిబ్లా వైపుకు త్రిప్పుతూ కుడివైపుకు పడుకోబెట్టాలి,పెట్టెవాడు:-బిస్మిల్లాహి వ అలా మిల్లతి రసూలిల్లాహ్’అని చెప్పాలి,పిదప కఫన్ యొక్క గాట్లు విప్పాలి,పరిమళాన్ని లహద్ లో వెదజల్లాలి,ఆపై కర్రలతో లేదా రాళ్ళతో లేదా మరేదైనావస్తువుతో మూసివేయాలి తద్వారా మట్టి మృతునిపై పడకుండా ఉంటుంది.
ไทย การฝังนั้นเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของผู้ตายที่มีเหนือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงให้เกียรติมนุษย์ด้วยกับการฝัง,คือ การอำพรางร่างของผู้ตายไว้ในหลุมใต้ดิน โดยมิให้สัตว์ร้ายสามารถขุดหรือเข้าถึงศพนั้นได้และกลิ่นของผู้ตายก็มิออกมาจากหลุม เพื่อเป็นการรักษาเกียรติของศพและเพื่อมิให้กลิ่นของศพสร้างความเดือดร้อนแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ รูปแบบการฝังมีดังนี้ คือ ให้วางศพตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัต แล้วให้ผู้ที่วางศพกล่าวว่า (بِسْمِ اللهِ وعلى مِلَّةِ رَسولِ اللهِ) ความว่า "ด้วยพระนามของอัลลอฮฺและบนศาสนาของท่านเราะซูลุลลอฮฺ" หลังจากนั้นให้แก้มัดผ้าห่อศพออก และแซะหลุมให้เป็นช่อง แล้วให้ปิดช่องด้วยดินเหนียวหรือต้นอ้อยหรืออย่างอื่นก็ได้ เพื่อมิให้ดินหล่นใส่ศพ
الدَّفْنُ: التَّغْطِيَةُ والسَّتْرُ، يُقال: دَفَنَ المَيِّتَ، يَدْفَنُهُ، دَفْناً، أيْ: غَطَّاهُ وسَتَرَهُ بِالتُّرابِ.
English "Dafn": covering, concealing. "Dafn al-Mayyit": covering him with dust.
Français L'enterrement est le fait de recouvrir et de dissimuler. On dit : enterrer le mort ; il l'enterre ; enterrement ; etc. C'est-à-dire : Il l'a recouvert et il l'a dissimulé de terre.
Español Es cubrir y ocultar. Tiene el significado de esconder y reservar.
Türkçe Defin: Kapatmak ve örtmek demektir. Ölüyü defnetti, defnediyor ve defnetti denir. Yani onu kapladı ve toprakla örttü.
اردو دفن: ڈھانکنا اور چھپانا۔ کہا جاتا ہے: ”دَفَنَ المَيِّتَ، يَدْفَنُهُ، دَفْناً“ اس نے میت کو دفن کردیا یعنی اسے مٹی میں چھپا دیا۔
Indonesia Ad-Dafnu artinya menyelimuti dan menutupi. Dikatakan, "Dafana al-mayyit - yadfanuhu - dafnan" artinya: ia menimbun dan menutupi mayat dengan tanah.
Русский «Дафн» означает «покрытие, сокрытие». А когда говорят об умершем, это означает предание его тела земле.
Português Enterro: é tapar e cobrir; diz-se: enterrou o morto, quando tapa e cobre (o túmulo) com areia.
বাংলা ভাষা লাশকে তার কবরে রাখা এবং তার উপর মাটি ফিরিয়ে দেয়া।
中文 埋葬:遮盖,又一说:埋葬亡人,即用土掩埋。
Tagalog Ang paglalagay ng patay sa libingan nito at ang pagtatabon ng lupa rito.
हिन्दी दफ़्न करना : ढाँपना और छुपाना। कहा जाता है : "دَفَنَ المَيِّتَ، يَدْفَنُهُ، دَفْناً" यानी मुर्दे को मिट्टी से ढाँप दिया तथा छिपा दिया।
മലയാളം ദഫ്ൻ: മൂടുക, മറക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. മയ്യിത്തിനെ ദഫ്ൻ ചെയ്തു എന്നാൽ അതിനെ മണ്ണ് കൊണ്ട് മൂടുകയും മറക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണർത്ഥം.
తెలుగు దఫ్'ను:- కప్పడం,దాచడం,దఫ'నల్ మయ్యిత 'అంటారు-అంటే 'మృతుణ్ణి దఫన్'చేశారు అంటే :- అతన్ని మట్టితో కప్పారు లేదా పూడ్చారు.
ไทย อัด-ดัฟนุ หมายถึง การปกปิดและการปิดบัง มีการกล่าวว่า การฝังศพ นั่นก็คือ การปกปิดมันด้วยดิน
يَرِد مُصْطلَح (دَفْن) في الفِقْهِ في كتاب القِصاصِ، عند الكَلامِ على حُكمِ مَن تَسَبَّبَ في دَفْنِ شَخْصٍ وهو حَيٌّ. ويُطلَق في كتاب الطَّهارَةِ، باب: سُنَن الفِطْرَةِ، عند الكَلامِ على دَفْنِ الشَّعْرِ والأَظْفارِ وتَغطِيتِها بالتُّراب، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الرِّكازِ عند الكلام على الكَنزِ المَدفونِ.
الدَّفْنُ: التَّغْطِيَةُ والسَّتْرُ، يُقال: دَفَنَ المَيِّتَ، يَدْفَنُهُ، دَفْنًا، أيْ: غَطَّاهُ وسَتَرَهُ بِالتُّرابِ، ومنه سُمِّيَت الكُنوزُ: دَفائِنَ؛ لأنّها تكون مَخْفِيَّةً، والدَّاءُ الدَّفِينُ: المَرَضُ المُسْتَتِرُ، ويأتي الدَّفْنُ بِمعنى الإِخْفاءِ والكِتْمانِ، يُقال: دَفَنَ سِرَّهُ، أيْ: كَتَمَهُ وأَخْفاهُ.
دفن

مقاييس اللغة : (2/286) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/349) - جمهرة اللغة : (2/673) - لسان العرب : (13/155) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/407) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (3/3) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/133) - القاموس الفقهي : (ص 132) - معجم لغة الفقهاء : (ص 210) -