اِبْتِداعٌ

English Religious Innovation
Français L'innovation
Español Innovación, creatividad.
اردو بدعت کی ایجاد
Indonesia Bidah
Bosanski Inoviranje u vjeri
Русский Ибтида‘а - Введение новшеств в религию

إِحْداثُ طَرِيقَةٍ في الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عليها المُبالَغَةُ في التَّعَبُّدِ لِلهِ تعالى.

English Introducing a new way in the religion for the purpose of exaggerating in worshiping Allah Almighty.
Français Une voie religieuse inventée qui a pour but l'adoration d'Allah.
Español Es innovar o inventar nuevas formas o vías en la religión con el propósito de adorar a Al-lah.
اردو دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا جس پر چلنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ آرائی ہو۔
Indonesia Mengadakan cara yang dibuat-buat dalam urusan agama yang tujuan pengerjaannya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah.
Bosanski Uvođenje novog puta u vjeri u cilju da se, slijeđenjem njega, obožava Allah.
Русский Создание какого-то новоизобретённого пути в религии, следование по которому осуществляется в качестве чрезмерного поклонения Аллаху.

إنَّ الابْتِداعَ في الدِّينِ، سَوَاءً كان في الاعْتِقاداتِ أو في العِباداتِ مِن أَخْطَرِ الأُمُورِ؛ لأنَّهُ يُؤَدِّي إلى ضَياعِ السُّنَّةِ ومَوْتِها؛ فإنَّ مَسْلَكَ الابْتِداعِ مَعْناهُ: أنَّ هناك طَرِيقاً يُوصِلُ إلى مَرْضاتِ اللهِ تعالى غَيْرَ الطَّرِيقِ الذي سَلَكَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وأَصْحابهُ رِضْوانُ اللهِ عليهِم. وأَهَمُّ مُمَيِّزاتِ الابْتِداعِ: 1- أنَّهُ إِحْداثٌ واخْتِراعٌ في الدِّينِ، فَخَرَجَ مِنْهُ ما اخْتِرِعَ في أُمُورِ الدُّنْيا كَسائِرِ الصِّناعاتِ. 2- أنَّ الابْتِداعَ لا يَنْطَلِقُ مِن نَصٍّ أو قاعِدَةٍ أو أَصْلٍ شَرْعِيٍّ يَدُّلُّ عَلَيْهِ. 3- أنَّ الابْتِداعَ في الدِّينِ قد يكون بِالإِنْقاصِ كما يكون بِالزِّيادَةِ، بِشَرْطِ أن يكون الدَّافِعُ لِلْإِنْقاصِ أو الزِّيادَةِ هو التَّقَرُّبُ إلى اللهِ، أمَّا مَن تَرَكَ عِبادَةً تَكاسُلاً ونَحْو ذلك فلا يُسَمَّى فِعْلُهُ ابْتِداعاً. وينقَسِم الابْتِداعُ إلى قِسْمَيْنِ: 1- ابْتِداعٌ في العَقائِدِ، كَمَقالاتِ الجَهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ والرَّافِضَةِ وغَيْرِهِم مِن الفِرَقِ الضَّالَةِ. 2- ابْتِداعٌ في العِباداتِ، كالتَعَبُّدِ لِلهِ بِعِبادَةٍ لم يَشْرَعْها، وهي أَنْواعٌ: 1- ما يكون في أَصْلِ العِبادَةِ، وتُسَمَّى: بِدْعَةً حَقِيقِيَّةً، كأن يُحْدِثَ عِبادَةً ليس لها أَصْلٌ في الدِّينِ، كأَعْيادِ المَوالِدِ. 2- ما يكون إِضافَةً على الأَصْلِ، وتُسَمَّى بِدْعَةً إِضافِيَّةً، وهذه منها ما يكون بِالزِّيادَةِ على العِبادَةِ المَشْرُوعَةِ، كما لو زادَ رَكَعْةً خامِسَةً في صلاةِ الظُّهْرِ، ومنها ما يكون في صِفَةِ أَداءِ العِبادَةِ، كأن يُؤَدِّيها على صِفَةٍ غَيْرِ مَشْروعَةٍ، كأَداءِ الأَذْكارِ المَشْروعَةِ بِأَصْواتٍ جَماعِيَّةٍ مُطْرِبَةٍ، ومنها ما يكون بِتَخْصِيصِ وَقْتٍ لِلْعِبادَةِ المَشْروعَةِ لم يُخَصِّصْهُ الشَّرْعُ، كتَخْصِيصِ يَوْمِ النِّصْفِ مِن شَعْبانَ ولَيْلَتِهِ بِصِيامٍ وقِيَامٍ، فإنَّ أَصْلَ الصِّيامِ والقِيَامِ مَشْروعٌ؛ ولكنَّ تَخْصِيصَه بِوَقْتٍ يَحْتاجُ إلى دَلِيلٍ صَحِيحٍ.

English "Ibtidā‘" (religious innovation), whether in matters of creed or worship, is from the most dangerous of matters. This is because it means that there is a way to seek Allah’s pleasure that is different from the one followed by the Messenger of Allah (may Allah’s peace and blessings be upon him) and his Companions. The following are some characteristics of Ibtidā‘: 1. It is to create or invent something new in the religion. Therefore, worldly inventions, such as all types of industries, are not included in this definition. 2. It does not emerge from a text, maxim, or a legal principle that proves it to be valid. 3. It can be done by addition or reduction on condition that the motive behind that is to get closer to Allah. However, if someone leaves an act of worship out of laziness, this is not called Ibtidā‘. Ibtidā‘ falls under two categories: 1. Ibtidā‘ in matters of creed like the views of Jahmis, Mu‘tazilites, Rāfidis, and other deviant sects. 2. Ibtidā‘ in matters pertaining to acts of worship like introducing a new act of worship that Allah has not prescribed for His servants. This second category is of two types: a. Ibtidā’ that lies at the core of the act of worship and is called a real Bid‘ah: This is when the innovated act has no origin in the religion like celebrating the Prophet’s birthday. b. Ibtidā‘ that is additional: This is when an act of worship has a basis in the religion, however, something has been added to it. An example of this is adding a fifth Rak‘ah to Zhuhr prayer. Also, if someone were to perform an act of worship in a way different from the way we were ordered to, such as reciting the prescribed Dhikr collectively in a singing-like manner. This category also includes specifying certain times for acts of worship which the religion has not specified like the observance of fast and night prayer on the day and night of mid Sha‘bān. Fasting and performing night prayer are, in principle, permissible but observing them on specific times needs a valid proof. This also includes specifying certain places for a prescribed act of worship like reciting a certain supplication or observing an act of worship, which has not been prescribed by Shariah, at a specific grave.
Français L'innovation religieuse, qu'elle concerne le dogme ou les adorations, est l'une des choses les plus dangereuses, car il conduit au délaissement et l'extinction de la tradition prophétique. Emprunter la voie de l'innovation signifie : il y a une voie qui mène à la satisfaction d'Allah autre que celle empruntée par le messager d'Allah -paix et salut sur lui- et ses compagnons -qu'Allah les agrée. Parmi les principaux signes distinctifs de l'innovation : 1- il s'agit d'une invention dans la religion. N'entre pas dans cette définition toutes les inventions de cette vie d'ici-bas. 2- l'innovation n'émane pas d'un texte, d'une règle ou d'un fondement religieux qui le prouve, 3- l'innovation peut se manifester par une restriction ou un ajout mais à condition que cette restriction ou ajout aient pour objectif le rapprochement à Allah. En effet, si un individu délaisse une adoration par fainéantise ou autres, ce n'est pas considéré comme une innovation. 4- toutes les innovations sont condamnables, il n'y en a pas de bonne et de mauvaise. Il y a deux types d'innovation : le premier : une innovation dans la croyance telle que les paroles des Jahmiyyah, des Mu'tazilah, des Chiites ou autres groupes égarés. Le deuxième : une innovation dans les adorations telles que l'adoration d'Allah par quelque chose qui n’a pas été prescrit. Il y a plusieurs genres : 1- ce qui est à la base de l'adoration et qui se nomme « innovation véritable » : comme celui qui invente une adoration qui n'a aucun fondement religieux ; par exemple fêter l'anniversaire de la naissance du Prophète -paix et salut sur lui. 2- ce qui est ajouté à la base d'une adoration et qu'on nomme « l'innovation ajoutée » : certaines de ces innovations ajoutent quelque chose à l'adoration prescrite telle que l'ajout d'une unité de prière au Zuhr, d'autres, changent la manière de l'adoration et font qu’elle est pratiquée de manière non légiférée telle que le rappel d'Allah fait en groupe à voix haute avec de la musique. Une autre innovation consiste à accomplir l'adoration à un moment précis non spécifié par la législation telle que le jeûne du quinzième jour et la prière nocturne de la quinzième nuit de Sha'bân. Si, certes le jeûne et la prière nocturne sont recommandés, il est nécessaire d'avoir une preuve pour désigner un moment précis. Parmi les méfaits de l'innovation : 1- l'annulation des œuvres même si elles sont nombreuses. 2- cela implique que la religion est imparfaite. 3- l'innovateur est l'assistant des diables et il est peu probable qu'il se repente. 4- l'innovation est plus détesté auprès d'Allah, le Grand, le Noble, que la désobéissance. 5- le péché de l'innovation est perpétuel, tant que l'innovation ne cesse d'être accomplie sur terre. 6- il crée la confusion et l'égarement des gens car le vrai et le faux se mélangent.
Español Al-ibtida’ [en árabe] en la religión es uno de los elementos más reprobables y peligrosos en el Islam, ya sea innovar en aspecto relativos la doctrina islámica o a las adoraciones. Porque las innovaciones perjudican a la Sunnah. Las vías de las innovaciones [masaliq al-ibtida’] significan: la existencia de formas o vías que conducen a la complacencia de Al-lah, pero que no están en consonancia con las vías o caminos que siguieron el Mensajero de Al-lah (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) y sus sahabas (que Al-lah está complacido de todos ellos). Las características más llamativas de las innovaciones son: 1. Es una innovación e invención dentro de la religión. 2. Que la innovación no está basada en ningún texto fuente de la Shari'ah, base o fundamento de la Shari'ah, ni tampoco existe nada en la religión que lo corrobore. 3. La innovación puede ser añadir nuevos elementos o quitar elementos de la religión. 4. Toda innovación es un acto reprobable e inmoral. Las innovaciones se dividen en dos tipos: 1. Innovación dentro de la doctrina del Islam [al-‘aqida], como las innovaciones de las sectas de al-Jahmia, al-Mu’tazila, al-Rafidah, entre otros. 2. Innovaciones dentro de los ritos de adoración [al-‘ibada], son las invenciones de nuevos ritos de adoración que Al-lah no prescribió, y es de varios tipos. A). Innovaciones de ritos de adoración inexistentes en origen. A esto se lo llama Bid'a haqiqía (innovación herética real). Por ejemplo, la celebración del día del nacimiento del Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). B). Aquello que se añade a los ritos de adoración como un elemento extra, como por ejemplo, rezar cinco raka’at [inclinaciones] en salat al-Duhur, cuando lo correcto son solo cuatro, o recitar de forma grupal las invocaciones, o adorar en momentos que no están especificados para ello. Las daños que provocan las innovaciones: 1. Anulan las buenas obras aunque sean muchas. 2. Falta de fe. 3. Seguir a Satán. 4. Para Al-lah, glorificado sea, las innovaciones son peores que las desobediencias. 5. Los pecados del innovador continuarán mientras sea innovador. 6. Crea confusiones entre la gente sobre aquello que es válido y aquello que no lo es.
اردو دین میں کوئی نئی بات نکالنا خواہ عقائد میں ہو یا عبادات میں، انتہائی خطرناک امور میں سے ہے۔ کیونکہ یہ سنت کے ضیاع اور اس کی موت کا باعث بنتا ہے۔ بدعت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے مسلوکہ طریقہ کے علاوہ یہاں کوئی ایسا دوسرا طریقہ بھی ہے جو اللہ تعالی کی رضا وخوشنودی تک پہنچا سکتا ہے۔ بدعت کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں: 1: یہ دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ لھٰذا اس سے وہ چیز خارج ہوگئی جو دنیاوی امور میں ایجاد کی گئی ہے، جیسے دیگر صنعتیں۔ 2: بدعت کی ایجاد کسی نص یا قاعدہ یا اصلِ شرعی سے نھیں چلتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہو۔ 3: دین میں ابتداع کبھی اضافہ کرنے کی صورت میں ہوتی ہے تو کبھی کمی کرنے کی صورت میں ہوتی ہے بشرطیکہ اس کمی یا زیادتی کا سبب و محرّک تقرب الی اللہ ہو۔ البتہ جو شخص کسی عبادت کو سستی، کاہلی وغیرہ کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس کا یہ فعل بدعت نکالنا نہیں کہلائے گا۔ ابتداع کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم: عقائد میں ابتداع: جیسے جہمیہ، معتزلہ اور روافض وغیرہ جیسے گمراہ فرقوں کے عقائد۔ دوسری قسم: عبادات میں بدعت نکالنا: جیسے اللہ کی عبادت گزاری کسی ایسے کام کے ذریعہ جو اس نے مشروع نھیں کی ہے۔ اس کی کئی انواع ہیں: 1: وہ ابتداع جو اصلِ عبادت میں ہو۔ یہ ’حقیقی بدعت‘ کہلاتی ہے۔ جیسے کوئی ایسی عبادت ایجاد کرلینا جس کی دین میں کوئی اصل ہی نہ ہو۔ مثلاً عیدِ میلاد۔ 2:وہ بدعت جو اصل پر اضافہ ہو، یہ ’اِضافی بدعت‘ کہلاتی ہے۔ اس کی بعض صورتوں میں مشروع عبادت میں زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے ظہر کی نماز میں ایک رکعت کا اضافہ کرنا۔ بعض صورتوں میں یہ عبادت کی ادائیگی کے طریقے میں ہوتی ہے۔ جیسے عبادت کو غیر مشروع طریقے پر ادا کرنا۔ مثلا اذکارِ مشروعہ کو اجتماعی صورت میں طربیہ انداز میں ادا کرنا۔ بعض صورتوں میں یہ عبادتِ مشروعہ کی کسی وقت کے ساتھ تخصیص کرنے کی شکل میں ہوتی ہے حالانکہ شریعت نے اس کی تخصیص نھیں کی ہوےی ہے، جیسے کہ نصف شعبان کے دن کو روزہ رکھنے اور اس کی رات کو قیام کرنے کے لیے خاص کر لینا۔ کیوںکہ اصلِ صیام اور قیام مشروع ہے، لیکن اس کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہے۔
Indonesia Al-Ibtidā' (bidah) dalam agama, baik terkait masalah keyakinan atau ibadah, termasuk perkara yang paling berbahaya. Karena perbuatan ini menyebabkan hilang dan matinya sunah. Menempuh jalan ibtidā' berarti meyakini adanya jalan yang menghantarkan pada keridaan Allah -Ta'ālā- selain jalan yang ditempuh Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- dan para sahabatnya -riḍwānullāhi 'alaihim-. Beberapa ciri penting bidah adalah: 1.Mengada-adakan dan membuat cara baru dalam agama. Maka keluar dari pengertian ini berbagai urusan duniawi yang diciptakan seperti berbagai hasil industri. 2. Perbuatan bidah itu tidak berlandaskan dalil, kaidah atau dasar agama yang menjadi acuannya. 3. Perbuatan bidah dalam agama bisa dalam bentuk mengurangi atau menambah, dengan syarat motivasi melakukan pengurangan atau penambahan itu guna mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang meninggalkan ibadah karena malas dan sebagainya maka perbuatannya tidak dikatakan sebagai perkara bidah. Al-Ibtidā' terbagi menjadi dua macam: 1. Al-Ibtidā' (membuat bidah) dalam perkara keyakinan / akidah, seperti pernyataan-pernyataan kaum Jahmiyyah, Muktazilah dan serta kelompok-kelompok sesat lainnya. 2. Al-Ibtidā' (membuat bidah) dalam perkara ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang tidak disyariatkan. Jenis kedua ini ada berapa macma: 1. Bidah yang terajdi dalam inti ibadah (pengadaan ibadah baru). Ini dinamakan bidah murni. Seperti membuat ibadah tanpa ada pijakan sama sekali dalam agama, misalnya peringatan maulid. 2. Bidah yang ditambahkan pada dasar (ibadah) yang sudah ada. Ini disebut bid'ah iḍāfiyyah (bidah penambahan). Jenis ini ada yang berupa tambahan pada ibadah yang disyariatkan seperti menambah rakaat kelima pada salat Zuhur. Ada pula berupa tambahan dalam sifat (cara) pelaksanaan ibadah yang dilakukan dengan sifat yang tidak disyariatkan, seperti melakukan zikir-zikir yang disyariatkan tetapi dengan suara serempak dan berirama. Ada pula berupa mengkhususkan waktu ibadah yang disyariatkan sedangkan syariat tidak mengkususkan waktu tersebut. Seperti mengkhususkan pertengahan Syakban untuk puasa di siang harinya dan salat tahajud di malam harinya. Puasa dan tahajjud itu disyariatkan, akan tetapi pengkhususannya di waktu ini membutuhkan dalil yang sahih.
Bosanski Inoviranje u vjeri, bilo da je vezano za vjerovanje ili ibadete, jedna je od najopasnijih stvari, jer se time doprinosi nestajanju sunneta. Inoviranje označava da postoji put kojim se stiže do Allaha mimo puta kojim su kročili Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi. Najvažnije značajke inoviranja u vjeri: 1. ono podrazumijeva uvođenje nečega novog u vjeru, tako da se u ovo ne ubrajaju uvedene stvari vezane za nešto što nije vjersko pitanje, poput dunjalučkih proizvoda i sl; 2. inoviranje ne polazi od šerijatskog teksta, pravila ili principa na kojem se zasniva i koji na njega ukazuje; 3. inoviranje u vjeri nekada može biti oduzimanjem nečega, kao i dodavanjem, pod uslovom da to oduzimanje ili dodavanje bude radi približavanja Allahu. Ako je ono zbog lijenosti ili nemarnosti, onda se ne naziva novotarija. Inoviranje u vjeri se dijeli na dvije vrste: 1. inoviranje u pitanjima vjerovanja, poput stavova džehmija, mutezila, rafidija i drugih zabludjelih skupina; 2. inoviranje u polju ibadeta, kao što je obožavanje Allaha nečim što On nije propisao, a ovo inoviranje se dijeli u nekoliko kategorija: 1. inoviranje u samoj osnovi i temelju ibadeta. Ova novotarija se naziva bid'atun hakikijja (stvarna, prava, suštinska novotarija), a označava svaki ibadet koji nema nikakvo uporište u vjeri, poput obilježavanja mevluda; 2. inoviranje koje je vid dodatka na osnovu, a ova novotarija naziva se bid'atun idafijja, poput određenih dodavanja na ibadet koji je propisan, kao npr. kada bi neko dodao na četiri rekata podnevskog farza još jedan rekat. Također, u ovu vrstu ubraja se i inoviranje vezano za način izvršavanja nekog ibadeta, kao npr. da se izvršava na način koji nije propisan, kao što je slučaj sa učenjem propisanim zikrovima koji se uče glasno i zajednički. Zatim, ovdje se ubraja i preciziranje vremena za propisani ibadet, kojeg šerijat nije precizirao, kao npr. određivanje polovine mjeseca šabana za post ili noćni namaz. Post i noćni namaz jesu propisani, ali preciziranje vremena za neki ibadet mora biti zasnvano na ispravnom argumentu.

الاِبْتِداعُ: الاِبْتِداءُ والإِحْداثُ، يُقال: ابْتَدَعَ الشَّيْءَ، يَبْتَدِعُهُ ويُبْدِعُهُ، إِبْداعاً وابْتِداعاً، أي: ابْتَدَأَهُ وأَحْدَثَهُ. ويأْتي بِمعنى الاخْتِراعِ. وأَصْلُه مِن الإِبْداعِ، وهو: إِنْشاءُ الشَّيْءِ على غَيْرِ مِثالٍ سابِقٍ.

English "Ibtidā‘": starting, originating. It is derived form "ibdā‘", which means innovating something in an unprecedented way. Other meanings: inventing.
Français Le commencement et l'engendrement. Allah est l'Innovateur des cieux et de la Terre, c'est-à-dire qu'Il les a créés et fondés. L'innovation revêt également les sens de : l'invention, l'extraction et la déduction. L'innovateur est l'inventeur. Le mot en Arabe provient originellement de l'invention: c'est-à-dire, faire une chose qui n'a pas de semblable dans le passé. L'innovation signifie : la chose nouvelle qui n'a pas d'antécédent.
Español Al-ibtida’ [en árabe] es la innovación y la creatividad. Al-lah es badi’ [El Innovador] del Cielo y la Tierra, es decir, Él creó e inició al cielo y a la Tierra. Al-ibtida’ tiene el significado de invención, extracción y deducción. De ahí que al-ibtida’ es todo aquello que ha sido inventado y que nunca antes había existido.
اردو الاِبْتِداعُ: ابتدا کرنا، نئی بات پیدا کرنا۔ نئی شے بنانے اور شروع کرنے پر کہتے ہیں: ”ابْتَدَعَ الشَّيْءَ، يَبْتَدِعُهُ ويُبْدِعُهُ، إِبْداعاً وابْتِداعاً“ یعنی اس نے نئی شے شروع کی۔ ابتداع اختراع، استخراج اور استنباط کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ اصل میں الإِبْداع سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے کسی سابقہ نمونے کے بغیر کوئی چیز بنانا۔
Indonesia Al-Ibtidā' artinya memulai dan mengadakan. Dikatakan, "Ibtada'a asy-syai`a yabtadi'uhu wa yubdi'uhu ibdā'an wa ibtidā'an" artinya ia memulai sesuatu dan mengadakannya. Al-Ibtidā' bisa juga berarti membuat. Asalnya dari kata al-ibdā', yaitu membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya.
Bosanski Početak, uvođenje nečeg novog. Kaže se: ibtede'a-š-šej'e, jebtedi'uhu, jubdi'uhu, ibda'an, ibtida'an: tj. inovirao je nešto. "El-ibtida" može značiti i: inoviranje, izvođenje, pronalaženje. "El-mubtedi" je inovator. Osnova riječi "el-ibtida'u" je "el-ibda'u": kreiranje nečega bez presedana.
Русский аль-Ибтидаа" означает «начинать» и «совершать что-то новое». Слова ибтада"а аш-шай – йабтади"уху – йубди"уху ибдаа"ан и ибтидаа"а имеют общий смысл «сделать что-то изначально», «создал нечто новое». Также аль-ибтидаа" используется в значении «изобретать». Основой слова аль-ибтидаа" является аль-ибдаа" – «создавать что-то, не имеющее примера ранее».

يُطلَق مُصطلَح (ابْتِداع) في العقيدة، باب: توحيد الأَسْماءِ والصِّفاتِ مُضافاً إلى اللهِ تعالى، ويُراد بِه: إِيجادُ شَيْءٍ وإِحْداثُهُ على غَيْرِ مِثالٍ سابِقٍ.

الاِبْتِداعُ: الاِبْتِداءُ والإِحْداثُ، يُقال: ابْتَدَعَ الشَّيْءَ، يَبْتَدِعُهُ ويُبْدِعُهُ، إِبْداعاً وابْتِداعاً، أي: ابْتَدَأَهُ وأَحْدَثَهُ. والمُبْتَدِعُ: المُبْتَدِئُ المُحْدِثُ. ويأْتي الابْتِداعُ بِمعنى الاخْتِراعِ والاسْتِخْراجِ والاسْتِنْباطِ، يُقال: ابْتَدَعَ فُلانٌ البِئْرَ: إذا اسْتَنْبَطَها وأَخْرَجَ ماءَها، والمُبْتَدِعُ: المُخْتَرِعُ. وأَصْلُ الكلِمَة مِن الإِبْداعِ، وهو: إِنْشاءُ الشَّيْءِ على غَيْرِ مِثالٍ سابِقٍ، وكُلُّ مَن أَنْشَأَ ما لم يُسْبَقْ إليه فقد أَبْدَعَ وابْتَدَعَ، ومِنْهُ البِدْعَةُ، وهي: الشَّيْءُ المُحْدَثُ الذي لم يُسْبَقْ إِلَيْهِ.

بدع

الاعتصام : (1/49) - تهذيب اللغة : (2/143) - مقاييس اللغة : (1/209) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/34) - درء تعارض العقل والنقل : (7/369) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (4/107) - الفروق للقرافي : (4/202) - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : (1/213) - مختار الصحاح : (ص 30) - لسان العرب : (8/6) - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : (ص 114) - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : (ص 228) - جواهر الإكليل : (1/112) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (25/37) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (5/156) -