صَلاةُ الجَماعَةِ
English Congregational prayer
Français La prière en groupe (Salât Al Jamâ'ah)
Türkçe Cemaatle Kılınan Namaz
اردو نماز باجماعت
Indonesia Salat berjamaah
Русский Коллективная молитва
Português Oração em congregação
বাংলা ভাষা জামাতের সালাত
中文 集体拜
فارسی نماز جماعت
Tagalog Ang Ṣalāh sa Jamā`ah
हिन्दी सलातुल जमाअह (जमाअत के साथ नमाज़)
മലയാളം ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം
తెలుగు జమాతుతో ఆచరించే నమాజు.
ไทย การละหมาดญะมาอะฮฺ (เป็นหมู่คณะ)
فِعْل الصَّلاةِ في جَماعَةٍ.
English Performing prayer in congregation.
Français Accomplissement de la prière en groupe.
Türkçe Namazı cemaatle kılmak.
اردو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔
Indonesia Pelaksanaan salat secara berjamaah.
Русский Коллективное совершение молитвы.
Português Prática da oração em congregação
বাংলা ভাষা ইসলাম মুসলিমদের ঐক্য ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগীতার ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। এ কারণে আল্লাহ আমাদের জন্য জামাআতবদ্ধ কিছু ইবাদতের প্রচলন করেছেন যা মানুষ একা একা আদায় করতে পারে না। যেমন, নসিহত, ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা, হজ করা। অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করা। আর এতে রয়েছে অনেক উপকার। অপরাগতা না থাকলে তা যে ওয়াজিব সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ রয়েছে।
中文 与大众一起完成拜功。
فارسی خواندن نماز همراه با جماعت
Tagalog Nagsisigasig ang Islām sa pagkakaisa ng mga Muslim at pagtutulungan nila sa mga pagtalima. Dahil dito nagsabatas si Allāh (pagkataas-taas Siya) para sa atin ng mga pagsambang pangkonggregasyon, na hindi nakapagsasagawa ng mga ito ang tao nang namumukod, gaya ng pagpapayo, pag-uutos ng nakabubuti at pagsaway ng nakasasama, at [pagsasagawa ng] ḥajj. Kabilang doon ang ṣalāh sa jamā`ah para sa limang ṣalāh. Mayroon itong maraming kabutihang-dulot. May nasaad na maraming patunay sa pagkakailangan nito sa sandali ng kawalan ng maidadahilan.
हिन्दी जमात के साथ नमाज़ पढ़ना
മലയാളം നമസ്കാരം സംഘമായി നിർവ്വഹിക്കൽ.
తెలుగు జమాతుతో నమాజు ఆచరించడం.
ไทย การละหมาดในรูปแบบญะมาอะฮฺ (เป็นหมู่คณะ)
يحرصُ الإسلامُ على وِحدةِ المسلمينَ وتعاونِهم على الطَّاعاتِ؛ لذا شَرَعَ الله تعالى لنا عباداتٍ جماعيَّةً لا يقومُ بها المرءُ بمفردِه، كالنَّصحيةِ والأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ والحجِّ، ومن ذلكَ صلاةُ الجماعةِ للصَّلوات الخمسِ، وفيها فوائدُ كثيرةٌ، وجاءت أدلَّةٌ كثيرةٌ في وجوبِها عندَ عدمِ العذرِ.
English "Salāt al-Jamā‘ah" (congregational prayer) is a manifestation of the keenness of Islam on fulfilling the unity of Muslims and their cooperation in acts of obedience. Hence, Allah Almighty prescribed collective acts of worship that should not be performed individually, such as giving advice, enjoining good and forbidding evil, Hajj, and the five obligatory prayers that are to be performed in congregation. This serves many useful purposes. There is ample evidence of its being obligatory to offer the prayer in congregation unless there is a valid excuse not to.
Français L'islam vise à l'unité des musulmans et leur entraide dans les actes d'obéissance. C'est pourquoi, Allah - Élevé soit-Il - nous a prescrit des adorations collectives que l'individu n'accomplit pas de manière individuelle, comme le conseil sincère, l'injonction du convenable, l'interdiction du blâmable, le pèlerinage, etc. Et parmi cela, il y a la prière en groupe durant les cinq prières quotidiennes. Il y a de nombreux bénéfices dans cela et de nombreuses preuves ont été rapportées concernant l'obligation de celle-ci lorsqu'on n'a pas d'excuse.
Türkçe İslam, Müslümanların Allah'a ibadetlerinde bir olmaları ve yardımlaşmaları hususunaönem vermektedir. Bunun için Allah Teâlâ, bir kişinin tek başına yapamayacağı, cemaatle yapılan ibadetleri bizim için meşru kılmıştır. Bu ibadetler; nasihat, iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek ve hac gibi ibadetlerdir. Beş vakit namazın cemaatle kılınması da bu kabildendir. Bunun birçok faydası vardır. Özür olmadığı durumlarda (cemaatle namazın) farz olduğuna dair çokça delil gelmiştir.
اردو دینِ اسلام مسلمانوں کی وحدت اور نیکی کے کاموں میں باہمی تعاون کا خواہاں ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایسی اجتماعی عبادتیں مشروع کی ہیں، جنھیں ایک مسلمان اکیلے ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے خیر خواہی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور حج کرنا۔ پنجگانہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی اسی کا ایک مظہر ہے، جس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس بات کے بہت سے دلائل موجود ہیں کہ کوئی عذر نہ ہونے کی صورت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔
Indonesia Islam sangat antusias untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin dan kerja sama di antara mereka dalam ketaatan. Oleh karena itu, Allah -Ta'ālā- mensyariatkan ibadah-ibadah yang dikerjakan secara kolektif, tidak dikerjakan oleh seseorang sendirian, seperti nasihat, amar makruf nahi mungkar, dan ibadah haji. Termasuk juga salat berjamaah pada salat lima waktu yang di dalamnya terkandung banyak pelajaran. Terdapat banyak dalil tentang kewajibannya ketika tidak ada uzur.
Русский Ислам заботится о единстве и сплочённости мусульман и побуждает их помогать друг другу в проявлениях покорности Аллаху. Поэтому Всевышний Аллах предписал нам коллективные виды поклонения, которые человек должен совершать не в одиночку. Это, например, проявление чистосердечия и добрый совет, побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого, хадж. Сюда относится и коллективное совершение пятикратной обязательной молитвы, в котором заключено много пользы. В нашем распоряжении много доказательств обязательности коллективного совершения молитвы при отсутствии уважительных причин.
Português O Islam zela pela a união dos crentes e a ajuda mútua naquilo que trata-se de virtude, por isso ALLAH instituiu para nós rituais que são observados em congregação, não individualmente, como conselhos, ordem ao bem e proibição ao mal e a peregrinação, e dentre isso as cinco orações em congregação, e existem vários benfícios nelas, e consta inúmeros argumentos que indicam a sua obrigatoriedade, caso não haja desculpas.
中文 伊斯兰教致力于穆斯林的团结,互助行善。因此崇高的真主为我们设立了一些集体的功修,不能一个人独自进行,比如:尽忠言、命人行善,止人作恶、朝觐等。每日的五次礼拜也属于集体功修,其中有许多的益处。有许多证据证明,无故必须集体礼拜。
فارسی اسلام بر وحدت مسلمانان و همكارى باهمديگر براى انجام عبادت ها تشويق مى كند؛ به همين خاطر الله متعال عبادت هاى دسته جمعى را براى ما مشروع كرده است، كه فرد به تنهايى آنها را انجام نمى دهد، مانند: نصيحت كردن، امر به معروف و نهى از منكر، حج، و از جمله آنها نيز نماز جماعت براى نمازهاى پنجگانه است، و در آنها فايده هاى فراوانى وجود دارد، و دليل هاى زيادى براى واجب بودن ادايى آنها همراه با جماعت براى غير معذور، وجود دارد.
हिन्दी इसलाम, मुस्लिम-एकता और नेकी के कामों में परस्पर सहयोग की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि अल्लाह ने कुछ सामूहिक इबादतें नियत की हैं, जो आदमी अकेले नहीं करता, जैसे नसीहत (शुभचिंतन), भलाई का आदेश देना, बुराई से रोकना और हज आदि। इसी का एक उदाहरण पाँच वक़्त की नमाज़ों को जमात के साथ पढ़ना भी है, जिसके अनगिनत लाभ हैं और जिसके वाजिब होने के,जब कोई मजबूरी न हो, बहुत-से प्रमाण मौजूद हैं ।
മലയാളം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരുമ നിലനിർത്തുവാനും, നന്മകളിൽ അവരുടെ പരസ്പര സഹകരണം ഉണ്ടാകുവാനും ഇസ്ലാം ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. അതു കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സംഘമായി നിർവ്വഹിക്കേണ്ട ചില ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് നിയമമാക്കി നൽകിയത്. അവ ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതല്ല. (പരസ്പരം) ഉപദേശിക്കലും, നന്മ കൽപ്പിക്കലും തിന്മ വിരോധിക്കലും, ഹജ്ജുമെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അതിൽ പെട്ടതാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്തായി (സംഘമായി) നിർവ്വഹിക്കുക എന്നത്. ധാരാളം ഉപകാരങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ഒറ്റക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒഴിവുകഴിവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നമസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിർവ്വഹിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ധാരാളം തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുമുണ്ട്.
తెలుగు ఇస్లాం ధర్మము ఎల్లప్పుడు ముస్లింల ఐక్యత మరియు విధేయతలో వారి పరస్పర సహకారం పట్ల ఆసక్తి కనబరుస్తుంది.కాబట్టి సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ మనకు ఒంటరిగా కాకుండా సమిష్టిగా’ఆచరించమని’ఆరాధనలను నియమించాడు.ఉదాహరణకు:-ఉపదేశం,మంచిని భోదించడం,చెడును ఖండించడం,హజ్.ఇందులోనే ఐదు పూటల నమాజులు సమిష్టిగా ఆచరించడం,ఇందులో అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి,కారణంలేనప్పుడు ఇది వాజిబు అని సూచిస్తూ అనేక ప్రామాణిక హదీసులు పేర్కొనబడ్డాయి.
ไทย ศาสนาอิสลามเอาใจใส่ต่อความเป็นเอกภาพของบรรดามุสลิมและการช่วยเหลือพวกเขาในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงบัญญัติแก่พวกเราซึ่งการปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างเป็นกลุ่มๆ ที่บุคคลคนหนึ่งมิสามารถปฏิบัติเพียงลำพังได้ เช่น การตักเตือนกัน การสั่งใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามมิให้ทำความชั่วและการประกอบพิธีฮัจญ์ และส่วนหนึ่งจากเรื่องดังกล่าวก็คือ การละหมาดฟัรฎู 5 เวลา ซึ่งในการละหมาดฟัรฎู 5 เวลานั้น มีประโยชน์มากมาย พร้อมทั้งได้มีหลักฐานอีกมากมายเช่นเดียวกันที่บ่งบอกว่าการละหมาดฟัรฎูเป็นญะมาอะฮฺ (เป็นหมู่คณะ) นั้นเป็นสิ่งที่วาญิบ เมื่อไม่มีอุปสรรคใด ๆ
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (صَلاة الـجَماعَةِ) في الفِقْهِ: في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: أَوْقات الصَّلَواتِ، وباب: صَلاةِ اللَّيْلِ، وباب: صَلاة الـجُمُعَةِ، وفي كِتابِ الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتِكافِ.

حاشية الدسوقي والشرح الكبير : 319/1 - بلغة السالك : 424/2 - منح الجليل شرح مختصر خليل : 211/1 - معجم لغة الفقهاء : 275 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 165/27 -