الصراط المستقيم

English The straight path
Français Le droit chemin (As-Sirât Al Mustaqîn)
Español El sendero recto.
Türkçe En doğru yol
اردو صراطِ مستقیم
Indonesia Jalan yang Lurus
Bosanski Es-Siratul-mustekim - Pravi put
Русский Прямой путь
Português A senda reta
বাংলা ভাষা সরল পথ
中文 端正的道路
فارسی راه راست
Tagalog Ang Landasing Tuwid
हिन्दी सीधा मार्ग
മലയാളം നേരായ മാർഗം
తెలుగు సన్మార్గము/ఋజుమార్గము
ไทย ทางอันเที่ยงตรง

طريق الله تعالى الذي نصبه لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعله موصلا إليه، بفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، وتصديقه فيما أخبر به.

English The path which Allah Almighty established for His servants through His Messenger and made a means that leads to Him by observing His commands, shunning His prohibitions, and believing in whatever He reveals.
Français Le chemin d'Allah, Élevé soit-Il, celui qu'Il a tracé pour Ses serviteurs sur la bouche de Son Messager (paix et salut sur lui) et dont Il a fait qu'il mène à Lui. Il consiste à accomplir ce qu'Il a ordonné, éviter ce qu'Il a interdit et déclarer véridique ce qu'Il a informé.
Español Es el sendero de Al-lah que ha fijado para Sus siervos a través de las palabras de Su Mensajero (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) y que conduce a Él, a través de obrar con lo que ha ordenado y evitar lo que ha prohibido, y creer lo que nos ha revelado (1).
Türkçe Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dili ile AllahTeâlâ'nın, kulları için tayin ettiği yoldur. Emrettiklerini yapıp yasakladıklarından kaçınarak, haber verdiklerini tasdik ederek kendisine ulaştıran yoldur.
اردو اللہ تعالی کا وہ راستہ، جسے اس نے اپنے رسول ﷺ کی زبانی اپنے بندوں کے لیے متعین کیا اور اسے اپنے اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب اور اپنی دی ہوئی خبر کی تصدیق کے ذریعہ، اپنے تک پہنچانے والا قرار دیا۔
Indonesia Jalan yang Allah -Ta’ālā- letakkan untuk hamba-hamba-Nya melalui lisan Rasul-Nya -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- dan yang akan mengantarkan mereka kepada-Nya, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya, menjauhi apa yang dilarang-Nya, dan membenarkan apa yang diberitakan-Nya.
Bosanski Allahov put koji je Allah zacrtao Svojim robovima preko Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i koji vodi do Njega tako što se izvršavaju naredbe i kloni zabrana, te se vjeruje u ono što je kazao.
Русский Путь Аллаха, который Он указал Своим рабам устами Своего Посланника (мир ему и благословение Аллаха). Это путь, ведущий к Нему. Он представляет собой исполнение Его велений, соблюдение Его запретов и веру в то, о чём Он сообщил.
Português Caminho de ALLAH -o Altíssimo- que delineou para seus servos através do Seu Mensageiro -Que a paz e benção de ALLAH estejam com ele- e fê-lo conduncente até Ele, praticando com a Sua ordem e afastando-se de Sua proibição e acreditando naquilo que Ele informou.
বাংলা ভাষা সীরাতে মুস্তাকীম: আর তা হলো যা দিয়ে আল্লাহ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। এটি বাতেনী বিষয়—বিশ্বাস ও ইচ্ছাসমূহকে শামিল করে এবং প্রকাশ্য বিষয়—কথা ও কর্মগুলো শামিল করে। এটিই হলো ইবলিসের লক্ষ্য আদম সন্তানকে সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিরত রাখার জন্য তার ওপর উঠে বসে। সিরাতে মুস্তাকীম হলো সুস্পষ্ট রাস্তা যাতে কোনো বক্রতা নাই ও বিকৃতি নাই। আর তার প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে— আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা এবং সুন্নাত ও জামাতের আনুগত্য করা এবং আল্লাহর গোলামীর পথ ইত্যাদিকে অবলম্বন করা।
中文 崇高真主以其使者--愿主福安之--传达,为他的仆人树立的一条道路,使他们通过此路达到真主御前,前提是要遵行他的命令,远离他的禁令,并相信他所告诉的一切。
فارسی راه الله متعال است كه براى عبادتگران خويش بر سر زبان رسولش - صلى الله عليه و سلم - فرستاده است، و آن را با عملى كه بدان امر كرده، و اجتناب آنچه كه از آن نهى كرده، و تصديق آنچه كه بدان خبر داده، به خويش رسانده است.
Tagalog Ang landasing tuwid ay ang ipinadala ni Allāh sa Sugo Niya (ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan ay sumakanya) at sumasaklaw sa mga bagay-bagay na nakapaloob kabilang sa mga paniniwala at mga pagnanais at mga bagay-bagay na nakalantad kabilang sa mga salita at mga gawa. Ito ay ang tunguhin na nagsisikap si Satanas na tumambang sa mga anak ni Adan para sumagabal sa kanila roon. Ang landasing tuwid ay ang daang maliwanag na walang kabaluktutan doon at walang paglihis. Kabilang sa mga itinataguri rito ang pagsunod kay Allāh at sa Sugo Niya (ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan ay sumakanya), ang Sunnah at ang Pagkakaisa, at ang daan ng pagkaalipin kay Allāh (pagkataas-taas Siya), at ang tulad nito.
हिन्दी सीधा मार्ग: उच्च एवं महान अल्लाह का वह मार्ग, जिसे उसकी ओर से उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के माध्य से बंदों के लिए निर्धारित किया गया है। यही रास्ता बंदे को अल्लाह तक पहुँचाता है और इसपर चलने का अर्थ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आदेशों का पालन करना, मना की हुई वस्तुओं से दूर रहना और आपके द्वारा दी गई सूचनाओं की पुष्टि करना है।
മലയാളം നബി -ﷺ- യുടെ വിശദീകരണത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തൻ്റെ അടിമകൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയ മാർഗമാണ് സ്വിറാത്വുൽ മുസ്തഖീം. നബി തിരുമേനി കൽപ്പിച്ചവ പ്രവർത്തിക്കുകയും, നിരോധിച്ചവ ഉപേക്ഷിക്കുകയും, അറിയിച്ചവ സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മാർഗമായി അതിനെ അവൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.
తెలుగు మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ యొక్క మార్గము దీన్ని దాసుల కొరకు దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ నోటిద్వారా నిర్దారించాడు,మరియు దాన్ని ఆయన తనవరకు చేరే మాధ్యమంగా చేశాడు ఆయన ఆజ్ఞాపించినట్లు చేయడం, నిషేధించిన వాటికి దూరంగా ఉండటం, మరియు చెప్పిన దానిని నమ్మడం ద్వారా ఇది సాధ్యపడుతుంది.
ไทย ทางของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่พระองค์ทรงกำหนดให้กับบ่าวของพระองค์โดยผ่านท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของพระองค์ และทรงทำให้มันเป็นทางที่จะนำไปสู่พระองค์ ด้วยการทำสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม และเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้

الصراط المستقيم: هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشمل الأمور الباطنة من الاعتقادات والإرادات، والأمور الظاهرة من الأقوال والأفعال، وهو الهدف الذي يسعى إبليس أن يقعد لبني آدم عليه فيصدهم عنه. والصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، ومن إطلاقاته: المتابعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة والجماعة، وطريق العبودية لله تعالى، ونحو ذلك.

English "As-Sirāt al-Mustaqīm" (the straight path) stands for the message with which Allah Almighty sent Prophet Muhammad (may Allah’s peace and blessings be upon him). It consists of inward aspects, like beliefs and intentions, and outward aspects, including sayings and actions, and it is where Satan seeks to stay in wait for mankind in order to avert them from it. As-Sirāt al-Mustaqīm is the clear way in which there is neither crookedness nor deviation. Other terms that are synonymous with As-Sirāt al-Mustaqīm are: obedience to Allah and His Messenger, adhering to the Sunnah and the Muslim community, the path of servitude to Allah Almighty, and the like.
Français Le droit chemin est ce avec quoi Allah a envoyé Son Messager (paix et salut sur lui). Cela englobe les affaires intérieures comme les croyances, les volontés, etc. mais aussi les affaires extérieures comme les paroles, les actes, etc. C'est le but auquel Iblîs s'efforce en mettant à l'arrêt les fils d'Adam et en leur obstruant le chemin. Le droit chemin est la voie claire, celle qui n'a aucune tortuosité ni déviation. Et parmi ces désignations, il y a : le suivi d'Allah et de Son Messager (paix et salut sur lui) ; la Tradition et le Groupe ; la voie de la servitude appartenant à Allah, Élevé soit-Il ; et ce qui ressemble à cela.
Español Siratu al-mustaquim (el sendero recto): Es con lo que Al-lah ha enviado a Su Mensajero (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), que incluye los aspectos ocultos de las doctrinas y voluntades, y los aspectos visibles de las palabras y las acciones.
Türkçe Sıratu'l-Müstakim: Yüce Allah'ın, Rasûlü -sallalahu aleyhi ve sellem-'i gönderdiği yoldur. İtikat ve istek gibi gizli, söz ve fiiller gibi açık bütün hususları içerir. İblisin üzerine oturup, ademoğlunu doğru yoldan engellemek için çaba sarfettiği hedefidir. Sıratu'l-Müstakim; üzerinde hiçbir eğriliğin bulunmadığı dosdoğru yoldur. Allah'a ve Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-'e tabi olmak, ehli sünnet ve'l-cemaatin izlediği yol, Allah Teâlâ'ya ibadet etme yolu vb. gibi manalara gelmektedir.
اردو صراطِ مستقیم سے مُراد وہ دین اور پیغام ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس کے دائرے میں باطنی امور جیسے اعتقاد و ارادے اور ظاہری امور جیسے اقوال و افعال سب آتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے، جہاں ابلیس گھات لگاکر بیٹھتا ہے اور اولاد آدم کو اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ صراطِ مستقیم ایسا واضح راستہ ہے، جس میں کوئی کجی اور انحراف نہیں ہے۔ اس کے دیگر معانی و مفاہیم کچھ اس طرح ہیں: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی متابعت، سنت و جماعت اور اللہ تعالی کی عبودیت کا راستہ وغیرہ۔
Indonesia Jalan yang lurus ialah sesuatu yang dengannya Allah mengutus Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-, mencakup perkara batin berupa keyakinan dan kehendak, serta perkara lahir berupa ucapan dan perbuatan. Ia merupakan target yang diusahakan oleh Iblis untuk mencegah dan menghalangi manusia darinya. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas, tidak memiliki kebengkokan dan penyimpangan. Di antara maknanya yang lain: mengikuti Allah dan Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-, Sunnah dan Jemaah, jalan penghambaan kepada Allah -Ta’ālā-, dan sebagainya.
Bosanski Pravi put je uputa sa kojom je Allah poslao Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a obuhvata kako unutarnja stanja, uvjerenja i namjere, tako i vidljiva, poput riječi i djela. To je cilj od kojeg Iblis želi da odvrati ljude. Pravi put je jasna staza na kojoj nema devijacija i skretanja. Naziva se još i: slijeđenje uputstava Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet i džemat, staza robovanja Allahu Uzvišenom i sl.
Русский Прямой путь — это всё то, с чем Аллах направил Своего Посланника (мир ему и благословение Аллаха). Он включает в себя внутреннее (убеждения и желания) и внешнее (слова и действия). Это цель, в достижении которой Иблис всеми силами старается помешать потомкам Адама. Прямой путь — это ясный и абсолютно прямой, без каких-либо искривлений путь. Прямым путём называется следование за Аллахом и Его Посланником (мир ему и благословение Аллаха), Сунна и община, путь подчинённости Всевышнему Аллаху и так далее.
Português A senda reta: É o caminho com que ALLAH enviou o seu mensageiro -Que a paz e benção de ALLAH estejam come ele- e abrange assuntos interiores, desde a crença até os desejos, e assuntos visíveis dentre ditos e práticas, e é o maior objetivo do satanás. privar e afastar o ser humano do mesmo. E a senda reta é aquele caminho que não têm tortuosidade ou inclinações, e dentre seus significados: Seguir a ALLAH e seu mensageiro -Que a paz e benção de ALLAH estejam com ele- e seus ensinamentos e a congregação.
中文 端正的道路:就是真主以此派遣他的使者--愿主福安之--的道路,包括内在的事项,如:信仰和意愿;外在的事项,如:语言行为。这是伊布里斯致力于让人类止步,阻止他们踏上的道路。端正的道路:这是一条明确的道路,没有弯曲和偏离,他还有其他的表述:跟随真主及其使者--愿主福安之--、圣行和坚守集体、崇拜真主之道等。
فارسی راه راست: راهى است كه الله متعال رسولش - صلى الله عليه و سلم - را براى آن مبعوث نموده، و شامل امور باطنى از اعتقادات، و اراده ها، و امور ظاهرى از اقوال و افعال مى شود، و اين هدفى است كه ابليس بر سر راه بنى آدم نشسته و آنان را از اين راه دور مى كند. و راه راست، عبارتست از: راه واضحى كه پيچ و خم و انحرافى در آن نيست، و از اطلاق هاى آن: پيروى كردن از الله و رسولش - صلى الله عليه و سلم - و سنت و جماعت، و راه عبوديت براى الله متعال، و امثال آن است.
हिन्दी सीधा मार्ग : इससे अभिप्राय वह सारी वस्तुएँ हैं, जिनके साथ अल्लाह ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को भेजा था। इसके अंदर आस्थाओं और इरादों जैसे गुप्त विषय भी आते हैं और कथनों तथा कार्यों जैसे प्रकट विषय भी। यही वह मार्ग है, जिसपर घात लगाकर बैठना और लोगों को उससे रोकना इबलीस का उद्देश्य है। सीधा मार्ग वह स्पष्ट रास्ता है, जिसमें कोई टेढ़ापन और भटकने की संभावना नहीं है। इसके कई अन्य अर्थ भी हैं, जैसे, अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अनुसरण, सुन्नत और जमाअत का अनुकरण और उच्च एवं महान अल्लाह की उपासना पद्धति आदि।
മലയാളം മുഹമ്മദ് നബി -ﷺ- യെ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചയച്ചത് ഏതൊരു മാർഗവുമായാണോ, അതാണ് സ്വിറാത്വുൽ മുസ്തഖീം. വിശ്വാസപരവും ഉദ്ദേശപരവുമായ (നിയ്യത്തുകൾ) ഹൃദയസംസ്കരണവും, വാചികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ബാഹ്യ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു വിടുക എന്നതിനായി, ഇതേ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുന്നതിനാണ് ഇബ്ലീസ് നിലകൊള്ളുന്നത്. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാർഗമാകട്ടെ, വളവോ വ്യതിയാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തമായ പാതയാണ്. സ്വിറാത്വുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പദം മറ്റു പല അർത്ഥങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും -ﷺ- അനുസരിക്കുന്നതിനും, അഹ്'ലുസ്സുന്നതി വൽ ജമാഅതിൻ്റെ വഴിക്കും, അല്ലാഹുവിനുള്ള അടിമത്വം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന മാർഗത്തിനും ഇതേ പദം ഉപയോഗിക്കും.
తెలుగు అస్సిరాతుల్ ముస్తఖీమ్(ఋజుమార్గము);- ఇది అల్లాహ్ తన ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ కు ఇచ్చి పంపిన మార్గము,ఇందులో సంకల్పాలు మరియు విశ్వాసాలకు చెందిన అంతర్గత వ్యవహారాలు ఉన్నాయి’మరియు మాటలు మరియు కార్యక్రమాల లాంటి బహిర్గత విషయాలు కూడా ఉన్నాయి,ఈ మార్గం నుండి ఆదము సంతానాన్ని ఆపడమే షైతాను ఇబ్లీసు యొక్క లక్ష్యం,దానికొరకు శ్రమిస్తున్నాడు,అస్సిరాతుల్ ముస్తఖీము:-ఎటువంటి వంకర మరియు తేడా లేని ‘స్పష్టమైన మార్గం’-ఇది సాధారణంగా క్రింది విషయాలను సూచిస్తుంది;-మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ మరియు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ను అనుసరించడం,సున్నతు,జమాఅతు,దాస్య మార్గం’కేవలం అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే!
ไทย ทางอันเที่ยงตรง คือ สิ่งที่อัลลอฮฺทรงส่งมันมากับเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของพระองค์ ครอบคลุมทั้งเรื่องที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อและความต้องการ และเรื่องที่มองเห็น ไม่ว่าจะเป็นคำพูดและการกระทำ และมันคือเป้าหมายที่อิบลีสรอคอยลูกหลานอาดัมเพื่อขัดขวางพวกเขาจากหนทางนี้ และทางอันเที่ยงตรง คือ เส้นทางที่มีความชัดเจนไม่โค้งงอและคดเคี้ยว และส่วนหนึ่งจากความหมายของมันก็คือ การปฏิบัติตามอัลลอฮฺและเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของพระองค์ ซุนนะฮฺและญะมาอะฮฺ เส้นทางของการเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา เป็นต้น

يطلق مصطلح (الصراط المستقيم) على عدة أمور، منها: الإسلام ومنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها القرآن، ولا تنافي بينها.

مجموع الفتاوى : (1/197) - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : (1/80) - بدائع الفوائد : (2/40) - مدارج السالكين : (1/70) - التعريفات الاعتقادية : (ص218) -