Kur'an - القرآن

Allahov govor objavljen poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, čije je čitanje ibadet, koji je napisan u Mushafima i koji je prenesen predajama u koje nema nikakve sumnje (mutevatir).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski portugalski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Malajalamski Telugo Tajlandski

Nadnaravnost Časnog Kur'ana - إعجاز القرآن الكريم

Ukazivanje na istinitost Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, poziva kroz nemogućnost Arapa i drugih da se suprotstave Kur'anu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Preciznost - إِحْكامٌ

Usavršavanje nečega i sprečavanje da se ono iskvari i da ga kakva mahana pogodi.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Objava - تنزيل

Allahov govor objavljen Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, putem meleka Džibrila, alejhis-selam.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Kelim - كلم - يحذف

Objava koju je Allah objavio Musau i Isau.

Prevedeno na: Engleski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski