Štetočine - فَواسِق

Životinje za koje je poznato da su agresivne prema ljudima u većini slučajeva.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Svračak - صُرَدٌ

Ptica bijelog stomaka, zelenih leđa, velike glave i kljuna, koja lovi manje ptice.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

Tereddi - Strmoglavljivanje - تَرَدِّي

Pad sa svakog visokog mjesta.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Protuotrov - تِرْياقٌ

Lijek sa sposobnošću neutralizacije specifičnih otrova (toksina).

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

Alat - آلَةٌ

Alat je sredstvo kojim se radi, poput noža za klanje životinja, sječenje mesa i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Indonežanski Bosanski Ruski

El-Ibban - Period nastanka i pojave nečega - إِبّان

Vrijeme pojavljivanja određene stvari ili pojave.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Bosanski Ruski

Uzimanje nečega nakon što se spozna njegova količina putem vaganja - اتِّزانٌ

Uzimanje nečega nakon što se spozna njegova količina putem vaganja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Duhan - تَبَغٌ

Biljka iz porodice Pomoćnica (krumpirovke; Solanaceae), koja služi za pušenje.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sirće - خَلٌّ

Kiseli sok od grožđa i hurmi i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Zastoj hrane u grlu - غُصَّةٌ

Zaustavljanje hrane, pića i sl. u grlu i neprolaženje toga do želuca.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Hrana napravljena za odsutnog - نَقِيعَةٌ

Hrana koja se priprema odsutnoj osobi, koju ona konzumira kada se vrati sa putovanja i sl.

Prevedeno na: Engleski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Med - عَسَلٌ

Slatka tekućina koju pčela izbacuje iz svoje unutrašnjosti.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Bosanski Ruski

Večera - عَشاءٌ

Hrana koja se jede krajem dana i početkom noći.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Koža - أَدِيمٌ

Koža, bez obzira bila štavljena ili ne.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Vrsta hrane koju spremi muškarac - مَأْدُبَةٌ

Hrana koju napravi muškarac i ljude pozove na nju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski