Ziarah Kubur - زِيارَةُ القُبُورِ

Datang ke kubur orang Islam dengan tujuan mendoakan mereka serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka dan mengingat akhirat.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Pekuburan - مَقبَرَةٌ

Tempat adanya kubur. Al-Qabr (kubur) ialah tempat pemakaman, berupa lubang yang di dalamnya diletakkan jenazah. Setiap tempat yang di dalamnya jenazah disembunyikan dinamakan kubur, meskipun di laut. Al-Qabr juga bermakna memakamkan jenazah dalam tanah. Makna asal al-qabr ialah kesamaran dan tersembunyi, dan makna "arḍ qabūr" ialah tanah yang samar. Ia dinamakan al-qabr karena tempat itu menjadi penyembunyian jenazah.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Meninggikan - تَسْنِيمٌ

Meninggikan sedikit bagian tengah kuburan dari tanah asalnya sedangkan kedua sisinya rendah hingga menjadi berbentuk segitiga atau limas (piramida).

Diterjemahkan ke: Indonesia

Berduka - مَأْتَمٌ

Berkumpulnya orang dalam kematian untuk memberi belasungkawa.

Diterjemahkan ke: Indonesia