التصنيف: الأعلام .
السائب بن يزيد بن سعيد
English As-Sā’ib ibn Yazīd ibn Sa‘īd
اردو سائب بن یزید بن سعید
বাংলা ভাষা সায়িব ইবন ইয়াযিদ ইবন সা‘ঈদ
Tagalog As-Sā'ib bin Yazīd bin Sa`īd
हिन्दी साइब बिन यज़ीद बिन सईद
മലയാളം സാഇബ് ബ്നു യസീദ് ബ്നു സഈദ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-
తెలుగు అస్సాయిబ్ బిన్ యజీదు బిన్ సఈద్.
ไทย อัสสาอิบ บิน ยะซีด บิน สะอีด
السَّائب بن يزيد -رضي الله عنهما-
English As-Sā’ib ibn Yazīd (may Allah be pleased with him and his father)
اردو سائب بن یزید -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা সায়িব ইবন ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা
Tagalog As-Sā'ib bin Yazīd (malugod si Allāh sa kanilang dalawa)
हिन्दी साइब बिन यज़ीद -रज़ियल्लाहु अन्हुमा-
മലയാളം സാഇബുബ്നു യസീദ് -رضي الله عنهما-
తెలుగు అస్సాయిబ్ బిన్ యజీదు రజియల్లాహు అన్హుమా.
ไทย อัสสาอิบ บิน ยะซีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา
السائب بن يزيد بن سعيد الكندي، صحابي جليل، مولده قبيل السنة الأولى من الهجرة، وكان مع أبيه يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ذهبت به خالته وهو وجِعٌ فمسح النبي صلى اللَّه عليه وسلم رأسه ودعا له وتوضأ فشرب من وضوئه وبرئ، ونظر إلى خاتم النبوة، استعمله عمر على سوق المدينة، وهو آخر من توفي بها من الصحابة عام 91.
English He is As-Sā’ib ibn Yazīd ibn Sa‘īd al-Kindi. He was an honorable Companion. He was born just before the first year of Hijrah. He was with his father during the Prophet's Farewell Hajj. He was once sick and his maternal aunt took him to the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) who wiped over his head and supplicated for him and performed ablution and made him drink some of that water; so, he was cured. He saw the Prophet's seal of prophethood. ‘Umar appointed him to supervise the market of Madīnah and he was the last among the Companions who died there as he died in 91 AH.
اردو سائب بن یزید بن سائب کندی ایک بڑے صحابی ہیں، سنہ 1ھ سے کچھ پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- نے حجۃ الوداع کیا تو وہ اپنے والد کے ساتھ شریک ہوئے، ایک بار وہ بیمار تھے تو ان کی خالہ ان کو اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- کے پاس لائیں، آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، پھر آپ نے وضو کیا تو انھوں نے آپ کے وضو کا پانی پیا اور ٹھیک ہو گئے، اس موقع پر انھوں نے مہر نبوت بھی دیکھی تھی، عمر فاروق -رضی اللہ عنہ- نے ان کو مدینے کے بازار کا عامل بنایا تھا، مدینے میں وفات پانے والے وہ آخری صحابی تھے،سنہ 91 میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা সায়িব ইবন ইয়াযিদ ইবন সা‘ঈদ আল-কিন্দী, তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী। তার জন্ম প্রথম হিজরীর কিছুটা আগে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজের দিনে তিনি তার পিতার সাথে ছিলেন। তিনি ব্যাথায় কাতর হলে তার খালা তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যান, তিনি তাকে হাত বুলিয়ে দেন, তার জন্য দু‘আ করেন এবং তিনি অযু করেন। এরপরে সায়িব তার অযুর পানি হতে পান করেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। তিনি মোহরে নবুওয়তের দিকেও তাকিয়েছিলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে মদীনার বাজারের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি মদীনাতে মারা যাওয়া শেষ সাহাবী, তিনি ৯১ হিজরীতে মারা যান।
Tagalog Si As-Sā'ib bin Yazīd bin Sa`īd Al-Kindīy ay isang kapita-pitagang Kasamahan. Ang kapanganakan niya ay bahagyang bago ng unang taon ng paglikas. Siya ay kasama ng ama niya sa araw ng ḥajj ng Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) sa Ḥajj ng Pamamaalam. Noong maysakit siya, dinala siya ng tiyahin sa ina niya sa Propeta saka pinahiran siya nito sa ulo niya, nanalangin ito para sa kanya, nagsagawa ito ng wuḍū' saka uminom siya mula sa tubig ng wuḍū' at gumaling siya. Nakita niya ang selyo ng pagkapropeta. Nagtalaga sa kanya si `Umar sa palengke ng Madīnah at siya ay ang kahuli-hulihan sa pinapanaw roon kabilang sa mga Kasamahan noong taong 91 Hijrah.
हिन्दी साइब बिन यज़ीद बिन सईद किंदी एक बड़े सहाबी हैं। हिजरत के प्रथम वर्ष से कुछ पहले पैदा हुए थे। अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने हज्जतुल वाद किया, तो वह अपने पिता के साथ मौजूद थे। वह बीमार थे, तो उनकी ख़ाला उनको अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के पास लाई । चुनांचे आपने उनके सर पर हाथ फेर दिया और उनके लिए दुआ कर दी। फिर आपने वज़ू किया, तो उन्होंने आपके वज़ू का पानी पिया और ठीक हो गए। उसी दिन उन्होंने आपके शरीर पर नबूवत के चिह्न को देखा था। उमर -रज़ियल्लाहु अन्हु- ने उनको मदीने के बाज़ार की ज़कात वसूलने की ज़िन्मेदारी दी थी। वह मदीने में सबसे अंत में मृत्यु को प्राप्त होने वाले सहाबी हैं। उनकी मृत्यु सन् 91 हिजरी में हुई।
മലയാളം സാഇബ് ബ്നു യസീദ് ബ്നി സഈദ് അൽകിൻദി- رضي الله عنه-. മഹാനായ സ്വഹാബി. ഹിജ്റ ഒന്നാം വർഷത്തിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. നബി -ﷺ- യുടെ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ തൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. സാഇബ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിന് അസുഖം ബാധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃസഹോദരി നബി -ﷺ- യുടെ അരികിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയും, അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ തടവുകയും, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, നബി -ﷺ- യുടെ വുദ്വുവിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു; അതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടായി. നബി -ﷺ- യുടെ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ മുദ്ര സാഇബ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മദീനയിലെ അങ്ങാടിയുടെ ചുമതല ഉമർ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്വഹാബികളിൽ അവസാനം മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി കൂടിയാണ് സാഇബ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-. ഹി 91 ലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്.
తెలుగు సాయిబ్ బిన్ యజీద్ బిన్ సయీద్ అల్ కింది గొప్పసహాబీలలోఒకరు. హిజ్రత్ మొదటి సంవత్సరానికి ముందు జన్మించారు. అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం హజ్జతుల్ విదా చేసినప్పుడు తన తండ్రితో ఉన్నారు.అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు, కాబట్టి అతని పిన్ని అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వద్దకు అతన్ని తీసుకువెళ్లారు. ఆప్పుడు ప్రవక్త అతని తలపై చేయి నిమిరి అతని కొరకు దుఆ చేశారు. పిదప ప్రవక్త వుజూ చేశారు. అప్పుడు అతను ప్రవక్త వుజూ నీటిని త్రాగారు దాంతో స్వస్థత పొందారు. అదే రోజు అతను ప్రవక్త శరీరం పై దైవదౌత్య చిహ్నాన్ని చూశారు. ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హు మదీన మార్కెట్లో జకాత్ వసూలు చేసే బాధ్యతను అతనికి అప్పగించారు. అతను మదీనాలో మరణించిన చివరి సహాబీ. అతను హిజ్రీ 91వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
ไทย อัสสาอิบ บิน ยะซีด บิน สะอีด อัลกะนะดีย์ เป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านเกิดก่อนการฮิจเราะห์ไม่นาน ท่านอยู่กับพ่อของท่านในวันฮัจญ์อำลาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อท่านเจ็บปวด ป้าของท่านจะพาท่านไปหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากนั้นท่านนบีก็ทำการลูบหัวท่านสาอิบและดุอาอ์ให้แก่ท่าน และท่านนบีได้อาบน้ำละหมาดแล้วท่านได้ดื่มน้ำละหมาดนั้นจากนั้นท่านก็หายเป็นปกติ ท่านได้ดูแหวนการเป็นนบีด้วย ท่านอุมัรแต่งตั้งท่านให้ดูแลตลาดในมะดีนะฮ์ ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์คนสุดท้ายที่เสียชีวิตในมะดีนะฮ์ ในปีฮิจเราะฮ์ที่ 91

الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 576) تاريخ دمشق لابن عساكر (20/ 106) أسد الغابة (2/ 401) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 208) الأعلام للزركلي (3/68)