الشِّرْكُ في المَحَبَّةِ
English Polytheism in love
Français L'association dans l'amour (Ach-Chirk Fîl Mahabbah)
Türkçe Sevgide Şirk Koşmak
اردو محبت میں شرک
Indonesia Syirik Cinta
Русский Ширк в любви
Português O politeísmo no amor
বাংলা ভাষা মুহাব্বাতে শির্ক।
中文 在喜爱中的举伴
فارسی شرک در محبت
Tagalog Ang Shirk sa Pag-ibig
हिन्दी प्रेम में साझी बनाना
മലയാളം സ്നേഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശിർക്ക് (പങ്കുചേർക്കൽ)
తెలుగు ప్రేమలో షిర్కు
ไทย การตั้งภาคีในเรื่องของความรัก
صَرْفُ المَحَبَّةِ المُسْتَلْزِمَةِ للإجْلالِ والتَّعظِيمِ والخُضوعِ والطَّاعَةِ لِغيرِ الله عزَّ وجلَّ.
English Devoting love, which entails glorification, submission, and obedience to other than Allah Almighty.
Français C'est la fait de diriger l'amour qui implique la déférence, la vénération, la sujétion et l'obéissance à un autre qu'Allah, Exalté et Magnifié soit-Il.
Türkçe Yüceltme, tazim, boyun eğme ve itaat etmede gerekli olan sevgiyi Allah -Azze ve Celle-'den başkasına sarf etmektir.
اردو غیر اللہ سے ایسی محبت کرنا، جس سے غیر اللہ کا احترام، تعظیم، اس کے آگے جھکنا اور اس کی اطاعت کرنا لازم آتا ہو۔
Indonesia Memalingkan cinta yang mengandung pengagungan, ketundukan, dan ketaatan kepada selain Allah -'Azza wa Jalla-.
Русский Обращение любви, предполагающей возвеличивание, смирение и покорность, не к Всевышнему Аллаху.
Português Desviar o amor que impera veneração, grandeza, humilhação e obediência para o outro além de ALLAH.
বাংলা ভাষা মুহাব্বাতের শির্ক: আর তা হলো আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে আল্লাহর মুহাব্বাতের মতো বা তার চেয়েও অধিক মুহাব্বাত করা। আর তা হলো উবুদিয়্যাতের মুহাব্বাত যা একজনকে বিনয়, তাজীম, পরিপূর্ণ আনুগত্য করা এবং মাহবুবকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়াকে বাধ্য করে। এ মুহাব্বাত কেবল আল্লাহর জন্য খাস। এর মধ্যে অন্য কাউকে শরীক করা বৈধ নয়। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে মুহাব্বাত করল আল্লাহর জন্য বা আল্লাহতে করল না তবে সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীক সাব্যস্ত করল। আল্লাহ তাআলা বলেন, কতক মানুষ যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে একাধিক শরিক সাব্যস্ত করে তারা আল্লাহকে মুহাব্বাত করার মতো তাদেরকে মহব্বাত করেন। মুহাব্বাত মুলত তিন ভাগে বিভক্ত: 1- ওয়াজিব মুহব্বাত: আর তা হলো আল্লাহর মুহাব্বাত ও তার রাসূলের মুহাব্বাত এবং আল্লাহ যে সব ইবাদাত ইত্যাদিকে মুহাব্বাত করেন তার মুহাব্বাত। 2- স্বভাবগত মুহাব্বাত। এটি আবার তিন প্রকার: ক-রহমত ও দয়ার মুহাব্বাত। যেমন, পিতার মুহাব্বত সন্তানের প্রতি। খ-সত্বাগত মুহাব্বাত। যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মুহাব্বাত। গ- উঠা বসা ও মেলা মেশার মুহাব্বাত। যেমন, মুশরিকদেরকে কোনো পেশায় বা একসঙ্গে চলাফেরা করার কারণে বা অন্য কারণে মুহাব্বাত করা। এ তিন প্রকারের মুহাব্বাত এমন মুহাব্বাত যা মাখলুকের জন্য পরস্পরের প্রতি গ্রহণযোগ্য। এ ধরনের মুহাব্বাত তাদের মধ্যে পাওয়া যাওয়া আল্লাহর মুহাব্বাতে শির্ক বলে পরিগণিত হবে না। তবে যদি এ মুহাব্বাতে সীম লঙ্ঘন হয় এবং আল্লাহর মুহাব্বাতে প্রাধান্য পায় বা তা আল্লাহর আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখার কারণ হয়। কারণ, সেটি তখন হবে নিষিদ্ধ মুহাব্বাত। 3- নিষিদ্ধ মুহাব্বাত। আর তা হলো এমন মুহাব্বাত যা শরয়ীভাবে তার জন্যে বৈধ নয়। যেমন, অপরিচিত নারী ও পুরুষদের মুহাব্বাত করা এবং বাদ্যযন্ত্র ও নেশা ইত্যাদিকে মুহাব্বাত করা।
中文 将带有伟大、尊严、崇伟、恭顺、顺服的喜爱给予真主以外之物。
فارسی منصرف كردن محبتى كه لازمه ى آن بزرگذاشت، تعظيم، فرمانبردارى و طاعت غير الله عزّوجل باشد.
Tagalog Ang shirk sa pag-ibig ay na umiibig kasama kay Allāh sa iba pa sa Kanya gaya ng pag-ibig sa Kanya o higit na matindi kaysa roon. Ito ay pag-ibig ng pagkaaliping nagpapaobliga ng pagpapasailalim, pagdakila, kalubusan ng pagtalima, at pagtatangi sa iniibig higit sa iba pa rito. Ang pag-ibig na ito ay natatanging ukol kay Allāh (pagkataas-taas Siya), na hindi pinapayagan na itambal sa Kanya rito ang isa man. Ang bawat sinumang umibig ng isang anuman kasama kay Allāh, hindi para kay Allāh at hindi alang-alang sa Kanya, ay gumawa nga rito bilang kaagaw bukod pa kay Allāh (pagkataas-taas Siya). Nagsabi Siya (kaluwalhatian sa Kanya): "May mga tao na gumagawa sa bukod pa kay Allāh bilang mga kaagaw na umiibig sila sa mga ito gaya ng pag-ibig kay Allāh" (Qur'ān 2:165) Ang pag-ibig sa orihinal nito ay nahahati sa tatlong bahagi: 1. Kinakailangang Pag-ibig. Ito ay ang pag-ibig kay Allāh, ang pag-ibig sa Sugo Niya (ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan ay sumakanya), at ang pag-ibig sa anumang iniibig ni Allāh (pagkataas-taas Siya) na mga pagsamba at iba pa sa mga ito. 2. Likas na Pinapayagang Pag-ibig. Nahahati naman ito sa tatlong bahagi: A. Pag-ibig ng pagkaawa at pakikiramay gaya ng pag-ibig ng magulang sa anak nito; B. Pag-ibig na katutubo gaya ng pag-ibig ng asawa sa maybahay nito; C. Pag-ibig ng pagpapalagayang-loob at pagkamatalik. Ito ay pag-ibig ng mga nakikilahok sa isang industriya o pagsasamahan o iba pa rito. Ang tatlong uring ito ay ang pag-ibig na naaangkop para sa mga nilikha sa isa't isa sa kanila. Ang pagkakaroon nito sa kanila ay hindi nagiging isang shirk sa pag-ibig kay Allāh (kaluwalhatian sa Kanya), maliban kapag lumabis-labis ang pag-ibig na iyon at nagmalabis para unahin sa pag-ibig kay Allāh o nagsadahilan sa pagpapakaabala palayo sa pagtalima sa Kanya sapagkat tunay na ito sa sandaling iyon ay magiging kabilang sa pag-ibig na sinasaway. 3. Ipinagbabawal na pag-ibig. Ito ay pag-ibig sa anumang hindi pinapayagan sa batas, gaya ng pag-ibig [ng lalaki] sa babaing estranghera at mga binabae at pag-ibig sa mga instrumento ng pagpapatugtog, alak, at tulad nito.
हिन्दी ऐसे प्रेम की धारा को अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की ओर मोड़ना, जिसमें श्रद्धा, सम्मान, अधीनता और आज्ञाकारिता आदि पाई जाएँ।
മലയാളം അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവും ബഹുമാനവും താഴ്മയും അനുസരണവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരോട് ഉണ്ടാകൽ.
తెలుగు ఖచ్చితప్రేమను సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్’కు కాకుండా మిథ్యాదైవాలకు భక్తి,సమర్పణ మరియు విధేయత’ను కీర్తిస్తూ ఆపాదించడం.
ไทย การมอบความรัก การยกย่อง การให้ความยิ่งใหญ่และการยอมจำนนที่จำเป็นต้องมอบให้กับอัลลอฮฺ ไปให้กับสิ่งอื่นจากพระองค์
شِرْكُ المَحَبَّةِ: هو أن يُحِبَّ مع اللهِ غَيرَهُ كمَحَبَّتِهِ للهِ أو أشَدَّ مِن ذلك، وهي مَحَبَّةُ العُبُودِيَّةِ المُستلزِمَةِ للخُضوعِ والتَّعظِيمِ وكَمالِ الطَّاعَةِ وإيثارِ المَحبُوبِ على غَيرِهِ، فهذِهِ المَحَبَّةُ خالِصَةٌ لله تعالى لا يَجوزُ أن يُشرَكَ مَعَهُ فيها أحدٌ، وكلُّ مَن أحبَّ شَيئاً مع اللهِ لا لله ولا فِيهِ فقد اتَّخذَهُ نِدّاً مِن دونِ اللهِ تعالى، قال سبحانه:" وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ " [البقرة:165]. والمَحَبَّة في أصلِها تَنقَسِم قسمين: 1- مَحَبَّةٌ واجِبَة: وهي مَحَبَّة اللهِ ومَحَبَّة رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، ومَحَبَّةُ ما يُحِبُّه الله تعالى مِن العِباداتِ وغيرها. 2- مَحَبَّةٌ طَبِيعِيَّة مُباحَة: وتنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: أ- محبَّة رَحمَةٍ وإشفاق، كمَحَبَّةِ الوالِدِ لِوَلَدِهِ. ب- محبَّة غريزِيَّة، كمحبَّة الزوج لِزوجَتِهِ. ج- مَحَبَّة أُنسٍ وإلْفٍ: وهي مَحَبَّة المُشتَرِكين في صِناعَةٍ أو مُرافَقَةٍ أو غير ذلك. وهذه الأنواع الثَّلاثة هي المَحَبَّة التي تَصْلُح لِلخَلْقِ بعضِهِم مِن بَعْضٍ، ووُجودُها فيهم لا يكون شِرْكاً في مَحَبَّةِ اللهِ سبحانه، إلّا إذا غلا ذلك الحُبُّ وطغَى على تَقدِيمِ مَحَبَّةِ الله، أو تَسَبَّبَ في الانشِغالِ عن طاعَتِهِ، فإنَّه يكون حِينَئِذٍ مِن الحُبِّ المَنْهِيِّ عنه.
English "Shirk al-Mahabbah" (polytheism in love) is to love others along with Allah Almighty in a similar or greater manner. It is the love of servitude which entails submission, glorification, complete obedience, and preferring the beloved one over all else. This type of love should be purely devoted to Allah Almighty and not shared with anyone else. Whoever loves something along with Allah, not for the sake of Allah, has actually set up an equal to Him. Allah Almighty says: {And among the people are those who take other than Allah as equals [to Him]. They love them as they [should] love Allah...} [Surat Al-Baqarah: 165] In its original meaning, love falls under three categories: 1. Obligatory love: it is the love for Allah and His Messenger, and the love for acts of worship and other deeds loved by Him. 2. Permissible natural love: it is of three types: a. Love out of mercy and compassion, like the parents’ love for their children. b. Instinctive love, like a husband’s love for his wife. c. Love of friendliness and cordiality, which is the love found among people working or engaging in anything together. These three types of love can be shown among people and do not constitute Shirk al-Mahabbah unless they exceed the proper limits and overcome love for Allah Almighty or distract one from obeying Allah. In this case, they become from the forbidden love. 3. Prohibited love: it is the love for anything that one is not permitted to love under Shariah, like love for foreign women, beardless boys, musical instruments, alcohols, etc.
Français Le polythéisme dans l’amour est d’aimer avec Allah autre chose d’un amour comme celui porté à Allah ou plus encore que cela. C’est l’amour de la servitude qui implique la soumission docile, la vénération, la perfection de l’obéissance et le devancement de ce qui est aimé sur quiconque autre. Voici le pur amour appartenant à Allah, le Très-Haut. Il n’est pas permis de Lui associer qui que ce soit, en effet quiconque aime une chose avec Allah, non pour Allah et ni en Lui, alors assurément il a pris un égal en dehors d’Allah, le Très-Haut. Il, Gloire à Lui, a dit : {Et parmi les hommes, il en est qui prend - en dehors d’Allah - des égaux qu’ils aiment comme on aime Allah.}[Al Baqarah, 2 : 165]. Et à la base, l’amour se divise en trois parties : 1- Un amour obligatoire qui est l’amour d’Allah et celui de Son Messager (paix et salut sur lui) ainsi que l’amour de ce qu’Allah, le Très-Haut, aime comme adorations et autre. 2- Un amour naturel permis qui se subdivise en trois parties : a- Un amour miséricordieux et compatissant, comme l’amour du père envers son fils. b- Un amour instinctif, comme l’amour du mari envers son épouse. c- Un amour d’amabilité et de familiarité qui est l’amour des associés au cours d’une fabrication, une compagnie, ou autre que cela. Ces trois types désignent l’amour qui convient aux créatures les unes avec les autres et le fait que cet amour soit présent n’est pas du polythéisme dans l’amour porté à Allah, le Très-Haut, excepté si cet amour devient tel dans l’exagération et la transgression qu’il devance l’amour d’Allah ou il est une cause pour se détourner de Son obéissance, alors à ce moment-là, cet amour devient interdit. 3- Un amour interdit qui est l’amour non permis par la Législation, comme l’amour d’une femme étrangère, d’une personne imberbe, etc. ou l’amour des instruments de musique, ou de l’alcool, et ce qui y ressemble.
Türkçe Sevgide Şirk Koşmak: Yüce Allah ile birlikte başkasını Allah'ı sever gibi ya da daha fazla sevmektir. Boyun eğme, tazim, tam teslimiyet ve sevileni başkalarına tercih etmek gibi hususları gerekli kılan ibadet sevgisidir. Bu sevgi yalnızca Yüce Allah'a karşı beslenir. Bu sevgiye Allah Teâlâ'dan başkasını ortak etmek caiz değildir. Allah için veya Allah adına sevmek dışında Allah'ı sever gibi bir kimseyi sevmek Allah Teâlâ'dan gayrısını ona eş tutmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "İnsanların içinde Allah'tan başka ortaklar edinerek onları Allah'ı sever gibi seven kimseler bulunmaktadır." [Bakara Suresi: 165]. Asılda sevgi üç kısma ayrılır: 1- Sevgi ve Sevgili Olan: Yüce Allah'ı, Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-'i sevmek ve Allah'ın sevdiği ibadetleri sevmektir. 2- Mubah Tabii Sevgi: Üç kısma ayrılır: a- Rahmet ve Şefkat Sevgisi: Babanın çocuğunu sevmesi bunun bir örneğidir. b- İçgüdüsel Sevgi: Kocanın hanımına olan sevgisi bunun bir örneğidir. c- Dostluk ve Ahbaplık Sevgisi: Aynı mesleği paylaşanların, dostların biribirini sevmesi bunun bir örneğidir. Bu üç kısmın insanlar arasında olmasında bir sıkıntı yoktur. Bunların bulunması Allah'a Teâlâ'ya sevgideki şirke girmez. Ancak bu sevgide aşırıya gidip Allah'ın sevgisinin önüne geçer veya Allah'a itaat etmekten alıkoyarsa yasak olan sevgi kapsamına girer. 3- Haram Sevgi: Dinî olarak caiz olmayan sevgidir. Mahrem olmayan bir kadını, sakalı ve bıyığı olmayan genç oğlanı, çalgı aletlerini, içkiyi vb. hususları sevmek bunun örneklerindendir.
اردو محبت میں شرک : اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیراللہ سے اس کی جیسی یا اس سے زیادہ محبت رکھی جائے۔ یہ عبودیت والی محبت ہے، جس سے خضوع، تعظیم، کامل اطاعت اور محبوب کو دوسروں پر ترجیح دینا لازم آتا ہے۔ یہ محبت خالص اللہ تعالی کا حق ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی سے محبت کی، جو نہ اللہ کے لیے ہو اور نہ اس کی راہ میں، اس نے اس چیز کو اللہ کا ساجھی بنایا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ}۔ [البقرة:165] (بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہراکر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔) اصلا محبت کی تین قسمیں ہیں: 1۔ واجب محبت : یہ اللہ تعالی سے محبت، اللہ کے رسول ﷺ سے محبت اور ہر اس چیز سے محبت ہے، جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے۔ خواہ وہ چیز کوئی عبادت ہو یا کچھ اور۔ 2۔ جائز طبعی محبت: اس کی تین قسمیں ہیں : أ- شفقت و رحمت پر مبنی محبت: جیسے باپ کی اپنے بچوں سے محبت۔ ب- فطری محبت: جیسے شوہر کی اپنی بیوی سے محبت۔ ج- انسیت پر مبنی محبت: یہ کسی پیشہ سے وابستہ ایک ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی یا ایک ساتھ رہنے والے لوگوں وغیرہ کی محبت ہوتی ہے۔ بندوں کا آپس میں ان تین قسموں کی محبت رکھنا جائز ہے۔ بندوں میں اس طرح کی محبت کا پایا جانا اللہ تعالی کی محبت میں شریک بنانے کے زمرے میں نہیں آتا، الا یہ کہ بندہ اس محبت میں غلو اور مبالغہ کی حد تک پہنچ جائے اور اسے اللہ کی محبت پر مقدم کردے، یا پھر وہ محبت بندے کو اللہ کی اطاعت سے غافل کرنے کا سبب بن جائے۔ ان صورتوں میں یہ محبت ممنوع ہے۔ 3۔ حرام محبت : یہ ان چیزوں کی محبت ہے، جن کا استعمال شرعا جائز نہ ہو۔ جیسے اجنبی عورت اور امرد بچوں سے محبت اور اسی گانے بجانے کے آلات اور شراب وغیرہ سے محبت۔
Indonesia Syirik cinta adalah mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah ataupun yang lebih dari itu, yaitu cinta ibadah yang mengandung ketundukan, pengagungan, ketaatan sempurna, dan mendahulukan yang dicintai di atas yang lain. Cinta yang seperti ini adalah murni untuk Allah -Ta'ālā-, tidak boleh seorang pun disekutukan dengan Allah di dalamnya. Semua orang yang mencintai sesuatu seperti ia mencintai Allah, bukan karena Allah dan bukan juga karena agama Allah, maka dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah -Ta'ālā-. Allah Yang Mahasuci berfirman, "Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah." (QS. Al-Baqarah: 165). Dilihat dari dasarnya, cinta terbagi menjadi tiga macam: 1- Cinta yang wajib; yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah -Ta'ālā- berupa ibadah dan lainnya. 2- Cinta manusiawi yang diperbolehkan; ini terbagi menjadi tiga macam: a) Cinta kasih sayang dan iba, seperti cinta orang tua kepada anaknya. b) Cinta bawaan fitrah, seperti cinta suami kepada istrinya. c) Cinta keakraban dan persahabatan, yaitu saling cinta di antara orang-orang yang berkumpul dalam suatu karya atau persahabatan dan lainnya. Ketiga macam ini adalah cinta yang diperbolehkan di antara sesama manusia dan keberadaannya di tengah-tengah mereka bukan merupakan kesyirikan dalam kecintaan kepada Allah, kecuali jika cinta tersebut berlebihan dan mengalahkan kecintaan kepada Allah atau menyibukkan dari ketaatan kepada Allah, ketika itu dia berubah menjadi cinta yang terlarang. 3- Cinta yang haram; yaitu mencintai sesuatu yang tidak diperbolehkan secara agama, seperti mencintai wanita ajnabi dan sesama jenis, mencintai alat musik, khamar, dan semisalnya.
Русский Ширк в любви — это когда человек любит наряду с Аллахом кого-то так же или даже сильнее, чем он любит Его. Это любовь рабской подчинённости, предполагающая смирение, возвеличивание, совершенство покорности, предпочтение объекта любви всем остальным. Эта любовь может быть обращена только к Всевышнему Аллаху и не может быть обращена наряду с Ним ни к кому иному. Когда человек любит что-то наряду с Аллахом не ради Аллаха, не угодным Ему образом, он таким образом приравнивает это что-то к Аллаху. Всевышний Аллах сказал: «Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха» (2:165). Любовь в основе своей делится на три вида: 1) Обязательная — любовь к Аллаху, любовь к Его Посланнику, любовь к тому, что любит Аллах из видов поклонения и так далее; 2) Естественная дозволенная любовь. Она делится на три вида: а) Любовь милосердия и жалости, как любовь родителей к ребёнку; б) Любовь инстинктивная, как любовь мужа к жене; в) Любовь симпатии и расположения, как любовь делающих вместе какое-то дело, товарищей, друзей и так далее. Эти три вида любви делают благими и правильными отношения творений друг с другом, и её присутствие не является придаванием Аллаху сотоварищей в любви, за исключением тех случаев, когда человек впадает в крайность в этом и эта любовь мешает первостепенности любви к Аллаху или отвлекает от покорности Аллаху. В подобных случаях это уже запретная любовь. 3) Запретная любовь — это любовь, не разрешённая Шариатом, как любовь мужчины к посторонней женщине и юношам, любовь к музыкальным инструментам, опьяняющим напиткам и так далее.
Português Politeísmo no amor: É gostar de ALLAH com outrém, amor semelhante ao para com ALLAH ou mais intenso, ou seja, amor de adoração que implica humilhar-se, engrandecer, obedecer completamente e dar primazia ao amado em detrimento do outro, pois este amor deve ser exclusivo para ALLAH, e não é permitido partilhar com ninguém. E todo aquele que amar algo com ALLAH , não por ALLAH, então tomou-lhe parceiro junto de ALLAH, ALLAH diz: "Dentre os homens há quem que tome em vez de ALLAH semelhantess, amando-os como se ama ALLAH". (Al-Baqarah: 165) E o amor na sua essência divide-se em três partes: 1-Amor obrigatório: Amor para com ALLAH e seu mensageiro -Que a paz e bençâo de ALLAH estejam com ele- e amor por aquilo que ALLAH ama, dentre atos de adoração e outros. 2- Amor natural permitido: E divide-se em três partes: a- Amor de compaixão e piedade: Como amor de um pai para um filho. b- Amor natural: Como amor do esposo para a esposa. c- Amor de amizade: Como amor dos companheiros e colegas. E esses três tipos de amor é que servem para as criaturas, umas para outras, e a existência disso entre eles não conta como politeísmo, exceto se exagerar e passar os limites em detrimento do amor com ALLAH, ou sirva de meio para se distrair dEle, pois neste caso passa a ser amor proibido. 3- Amor proibido: Amor não permitido na religião, como amor por uma estranha (sem intenção de casar), instrumentos musicais ou alcool, etc.
中文 在喜爱中的举伴:即喜爱真主的同时还如同喜爱真主一样或者更喜爱其他事物,这是是一种带着恭顺、尊崇、完全顺服地崇拜性地喜爱,完全将被爱者凌驾于一切,而这种喜爱应仅是虔诚为真主的,不允许在其中为真主设立匹敌,任何人以这种形式喜爱真主的同时又喜爱他物,且不为主而喜爱,那么他就是举伴真主。真主说:“有些人,在真主之外,别有崇拜,当做真主的匹敌;他们敬爱那些匹敌,象敬爱真主一样。”(黄牛章:165)喜爱根本而言分为三种:一、必须的喜爱:即喜爱真主及其使者--愿主福安之--,喜爱真主所喜爱的善功等。二、许可的自然的喜爱:它为分三种:1、仁慈关心的喜爱,如父亲喜爱孩子。2、爱情的喜爱,如丈夫喜爱妻子。3、和蔼可亲的喜爱,如对于参与制造或者陪伴者的喜爱等。这三种喜爱改善人们之间的关系,这种喜爱不算是喜爱中举伴真主,除非是将这种喜爱超越了对真主的喜爱,或者忽略了顺从真主,在这种情况下这种喜爱则是被禁止的。三、禁止的喜爱:即教法不允许的喜,如喜爱外女子、无须美少年、乐器、饮酒等。
فارسی شرک محبت، عبارتست از اينكه: همراه با الله متعال غير او را دوست داشته، مانند محبت الله متعال يا شديدتر از آن باشد. و عبارتست از: محبت عبوديتى كه لازمه ى آن فروتنى، تعظيم، كمال طاعت و فداكارى براى محبوب و برترى آن بر غيره اوست، بنابراين اين محبت خالصانه براى الله متعال است و جايز نيست هيچ كسى در اين محبت شريک او قرار گيرد، و هر كسى كه چيزى را همراه با الله متعال نه بخاطر الله متعال دوست داشته باشد، همانا آن را شريک و انبازى براى الله متعال قرار داده است، الله سبحانه و تعالى مى فرمايند: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ"، [البقرة:165]. يعنى: برخى از مردم بغير از الله متعال همتايانى را بر مى گزينند، و آنها را مانند دوست دشتن الله متعال دوست مى دارند". و در اصل محبت بر سه قسمت تقسيم مى شود: 1- محبت واجب، عبارتست از: محبت الله متعال و محبت رسولش - صلى الله عليه و سلم - و محبت هرآنچه كه الله متعال از عبادت ها و غيره دوست مى دارند. 2- محبت طبيعى مباح كه به سه قسمت تقسيم مى شود: الف- محبت رحمت و مهربانى، مانند: محبت بدر براى فرزندش است. ب- محبت غريزى، مانند: محبت مرد نيبت به همرسش است. ج- محبت انس و الفت كه عبارتست از: محبت مشتركان در صنعتى يا همراهى يا غيره است. و اين سه نوع از محبت در ميان مردم نسبت به يكديگر جايز است، و وجود آن در ميان مردم شامل شرک محبت به الله متعال نمى شود، مگر در صورتى كه در آن محبت غلو شود و بر محبت الله متعال برترى باشد يا سبب مشغول شدن از طاعت الله متعال شود، در اين صورت شامل محبت نهى شده مى شود. 3- محبت حرام كه عبارتست از: محبتى كه در شريعت جايز نيست، مانند: محبت زن نامحرم، پسر نوجوان بدكار، محبت آلات موسيقى، شراب و امثال آنهاست.
हिन्दी प्रेम में साझी बनाना: अल्लाह के साथ-साथ किसी और से भी अल्लाह ही की तरह या उससे अधिक प्रेम रखना। यह ऐसा प्रेम है, जो अधीनता, श्रद्धा, संपूर्ण अनुसरण तथा प्रिय को अन्य पर तरजीह (वरीयता) देने का कारण बनता है। ऐसा प्रेम केवल अल्लाह से होना चाहिए और इसमें किसी को उसका साझी नहीं बनाया जा सकता। अतः जिसने किसी से ऐसा प्रेम किया, जो अल्लाह के लिए और उसके मार्ग में न हो, तो उसने दरअसल उसे अल्लाह का साझी बना लिया। पवित्र अल्लाह का फ़रमान हैः "कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका साझी बनाते हैं और उनसे अल्लाह से प्रेम करने जैसा प्रेम करते हैं।" [सूरा अल-बक़रा: 165] वैसे, मूल रूप से प्रेम के तीन प्रकार हैं: 1- अनिवार्य प्रेम: इससे अभिप्राय है अल्लाह, उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और ऐसी इबादत आदि से प्रेम जो अल्लाह को प्रिय हो। 2- जायज़ स्वभाविक प्रेम: इसके भी तीन प्रकार हैं: क- दया तथा कृपा पर आधारित प्रेम, जैसे पिता का प्रेम अपनी संतान से। ख- प्रेम जिस में संभोग भी हो, जैसे पति का प्रेम अपनी पत्नी से। ग- लगाव तथा जुड़ाव पर आधारित प्रेम, यानी ऐसे लोगों का परस्पर प्रेम जो साथ में कोई काम करते हों या एक साथ रहते हों। ये तीनों तरह के प्रेम इनसानों से किए जा सकते हैं और इन्हें अल्लाह के प्रेम में साझी बनाने के दायरे में नहीं रखा जाएगा। हाँ, यदि इसमें अतिशयोक्ति प्रवेश कर जाए और इसे अल्लाह के प्रेम से आगे रखा जाने लगे अथवा यह अल्ल्लाह के अनुसरण से दूरी का सबब बनने लगे, तो यह भी वर्जित प्रेम के दायरे में आ जाएगा। 3- अवैध प्रेम: इससे अभिप्राय है ऐसी चीज़ों से प्रेम, जो शरीअत की नज़र में उचित न हों, जैसे किसी पराई स्त्री से प्रेम, समलैंगिकता, गाने-बजाने के उपकरणों से और मदिरा आदि से प्रेम।
മലയാളം അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെയോ, അതിനേക്കാൾ കഠിനമായോ അവന് പുറമെ മറ്റു വല്ലവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് 'ശിർകുൽ മഹബ്ബഃ' (സ്നേഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ശിർക്ക്) എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടും. ആരാധനാപരമായ സ്നേഹത്തിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുക; കാരണം അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവും ബഹുമാനവും താഴ്മയും അനുസരണവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണത്. അപ്രകാരം ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവന് മറ്റെന്തിനേക്കാളും മുൻഗണന നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അല്ലാഹുവിന് പുറമെ മറ്റൊരാളെയും പങ്കുചേർത്തുകൂടാ. അതിനാൽ ആരെങ്കിലും -അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയോ അവൻ്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ- ആരെയെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനോടൊപ്പം സ്നേഹിച്ചാൽ അവൻ അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ഒരു തുല്ല്യനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു പറയുന്നു: "അല്ലാഹുവിന് പുറമെ പങ്കാളിയെ സ്വീകരിക്കുകയും, അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലർ ജനങ്ങളിലുണ്ട്." (ബഖറ: 165) സ്നേഹം അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്നായി വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും. 1- നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകേണ്ട സ്നേഹം. അല്ലാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നതും, അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാധനകളെയും മറ്റും സ്നേഹിക്കുക എന്നതും നിർബന്ധമാണ്. 2- പ്രകൃതിപരവും അനുവദനീയവുമായ സ്നേഹം. അത് മൂന്ന് രൂപത്തിലുണ്ട്. (1) കാരുണ്യവും വാത്സല്യവുമുള്ള സ്നേഹം; പിതാവിന് മകനോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ. (2) നൈസർഗികമായ സ്നേഹം. ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം പോലെ. (3) സൗഹൃദപരമായ സ്നേഹം. എന്തെങ്കിലും തൊഴിലിലോ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പരസാമ്യതയാൽ ഉടലെടുക്കുന്ന സ്നേഹം. ഈ പറയപ്പെട്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളും സൃഷ്ടികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. അത് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ പങ്കുചേർക്കുക എന്നതിൽ പെടുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹം അതിരുകവിയുകയും അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനെ മറികടക്കുകയോ, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടും. 3- നിഷിദ്ധമായ സ്നേഹം. മതപരമായി അനുവദിക്കപ്പെടാത്തതിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടുക. അന്യസ്ത്രീയെ പ്രേമിക്കുന്നതും, കുട്ടികളെ കാമവെറിയോടെ നോക്കുന്നതും, മദ്യത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും വഴികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം ഉദാഹരണം.
తెలుగు ప్రేమలో షిర్కు :- అల్లాహ్ తో పాటు ఇతరులను ఆయన’ను ప్రేమించినట్లు లేదా అంతకుమించి ప్రేమించడం,ఇది దాస్యం యొక్క ప్రేమ,ఇందులో సమర్పణ,గొప్పతనం,పూర్ణ విధేయత,ప్రేమికుడి కొరకు త్యాగం’తప్పనిసరైనవి,ఈ ప్రేమ కేవలం అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే చిత్తశుద్దితో అయి ఉండాలీ,ఆయనతో ఇతరులను సాటి కల్పించడం సమ్మతించబడదు,అల్లాహ్ తో పాటుగా ప్రేమించే ఏ వస్తువు అల్లాహ్ కొరకు అయి ఉండదు,నిశ్చయంగా అతను దాన్ని అల్లాహ్ తో సాటికల్పించాడు,అల్లాహ్ సెలవిచ్చాడు:- " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ " [البقرة:165] “ప్రజల్లో కొందరు అల్లాహ్ ను వదిలి ఇతరులను భాగస్వాములుగా చేసుకున్నారు వారిని అల్లాహ్ ను ప్రేమించినట్లుగా ప్రేమిస్తున్నారు”(ఆయతు),వాస్తవానికి ప్రేమ అనునది మూడు భాగాలుగా విభజించబడినది,1-విధిగా చూపే ప్రేమ (వాజిబు ప్రేమ):-అల్లాహ్ పట్ల మరియు ఆయన ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ పట్ల చూపే ప్రేమ,మరియు అల్లాహ్ ప్రేమించే ఆరాధనలను ప్రేమించడం.2- సహజమైన, అనుమతించదగిన ప్రేమ:- ఇది మూడు రకాలుగా విభజించబడింది: అ- దయ మరియు కరుణ యొక్క ప్రేమ, తన బిడ్డ పట్ల తల్లిదండ్రుల ప్రేమ వంటిది. ఆ - భర్త తన భార్యపై చూపే ప్రేమ వంటి సహజమైన ప్రేమ.ఇ- ప్రేమ:ఇది తయారీలో,పరిశ్రమలో లేదా ఇతరత్ర విషయాల పట్ల భాగస్వాములకు ఉండే ప్రేమ.ఈ మూడు రకాల ప్రేమలు,ప్రజలకొరకు పరస్పరం సంస్కరించుకోవడానికి సమ్మతించబడినది,వారిలో అది ఉండటం అల్లాహ్ యొక్క ప్రేమలో షిర్కు గా పరిగణించబడదు,కానీ ఒకవేళ ఇందులో అతిశయోక్తికి గురై అల్లాహ్ ప్రేమను అతిక్రమించినట్లైతే లేదా అల్లాహ్ విధేయత నుండి నిర్లక్ష్యపరచినప్పుడు’అలాంటి ప్రేమ నుంచి వారించబడుతుంది,3-నిషేధిత ప్రేమ:- ఇది షరీఅతు పరంగా సమ్మతించబడని ప్రేమ,అంటే అపరిచితుల ప్రేమ, వాయిద్యాలు మరియు మద్యపానముల పట్ల ప్రేమ.
ไทย การตั้งภาคีในเรื่องความรัก คือ การรักสิ่งอื่นเหมือนกับรักอัลลอฮฺหรือมากกว่าพระองค์ นั่นก็คือความรักในการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่จำเป็นต้องยอมจำนน ยกย่อง เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์และบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เหนือสิ่งอื่น ซึ่งความรักประเภทนี้ต้องจำกัดเฉพาะอัลลอฮฺ ตะอาลา เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้ามามีส่วนร่วมกับพระองค์ และทุกคนที่รักสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมกับรักอัลลอฮฺ แสดงว่าเขาไม่ได้รักเพื่ออัลลอฮฺ แน่นอนเขาผู้นั้นได้ยึดเอาสิ่งนั้นเป็นภาคีอื่นจากอัลลอฮฺ โดยอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า “และในหมู่มนุษย์นั้น มีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคี อื่นจากอัลลอฮฺ ซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับรักอัลลอฮฺ” (ซูเราะฮฺบะกอเราะฮฺ :165) และในพื้นฐานเดิมของความรัก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ 1- ความรักที่เป็นวายิบ คือ ความรักที่มีต่ออัลลอฮฺและความรักที่มีต่อเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของพระองค์ และความรักที่มีต่อสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรักจากอิบาดะฮฺต่าง ๆ เป็นต้น 2-ความรักที่เป็นเรื่องอนุญาตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ 2.1-ความรักที่เกิดจากความเมตตาความห่วงใย เช่น ความรักของพ่อที่มีต่อลูก 2.2-ความรักที่เป็นสัญชาตญาณ เช่น ความรักของสามีที่มีต่อภรรยา 2.3-ความรักที่เกิดจากความใกล้ชิดสนิทสนม เช่น ความรักของคนที่มีกิจการร่วมกัน หรือเพื่อนฝูงที่รักใคร่ชอบคอกัน เป็นต้น และความรักทั้ง 3 ประเภทในข้อที่ 2 นี้ คือความรักที่อนุญาตให้สิ่งถูกสร้างมีต่อกัน และการที่พวกเขามีความรักต่อกันนั้น ไม่ได้เป็นการตั้งภาคีในความรักที่มีต่ออัลลอฮฺแต่อย่างใด ยกเว้นถ้าหากว่าความรักนั้นเลยเถิดและเกินขอบเขต โดยเอามันมานำหน้าความรักที่มีต่ออัลลอฮฺ หรือเป็นเหตุที่ทำให้หมกมุ่นจนกระทั่งออกห่างจากการเชื่อฟังพระองค์ เมื่อนั้นแหละมันก็คือความรักที่ต้องห้าม 3-ความรักที่เป็นเรื่องต้องห้าม คือ ความรักที่มีต่อสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาต เช่น ความรักที่มีต่อผู้ที่ไม่ได้เป็นมะฮฺรอม ความรักที่มีต่อเครื่องมือทำไวน์และสุรา เป็นต้น

مجموع فتاوى ابن تيمية : (17/145) - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : (ص 190) - مدارج السالكين : (1/339) - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : (2/140) - كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة : (ص 63) - التعريفات الاعتقادية : (ص 207) - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد : (2/38) - العبودية : (ص 28) - طريق الهجرتين وباب السعادتين : (ص 382) - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد : (ص 73) - تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 173) -