آيةُ الكُرْسِيِّ
English The Verse of al-Kursi
Français Le verset du " repose-pieds " (Ayah Al Kursî)
Türkçe Ayete'l-Kürsî
اردو آیۃ الکرسی
Indonesia Ayat Kursi
Русский Аят аль-курси
Português Versículo do Trono
বাংলা ভাষা আয়াতুল কুরসী
中文 库勒希章
فارسی آيت الکُرْسِى
Tagalog Ang Talatang Al-Kursīy
हिन्दी आयतुल कुर्सी
മലയാളം ആയത്തുൽ കുർസിയ്യ്
తెలుగు ఆయతుల్ కుర్సీ
ไทย อายะฮฺ กุรซีย์
الآيَةُ الخامسةُ والخمسونَ بعد المائتينِ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ.
English Verse 255 of Surat al-Baqarah in the Noble Qur’an.
Français Le verset 255 de la sourate : la Vache (n°2) dans le noble Coran.
Türkçe Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nde bulunan 255 numaralı ayettir.
اردو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی 255 ویں آیت کریمہ کا نام آیۃ الکرسی ہے۔
Indonesia Ayat ke-255 dari Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur`ān Al-Karīm.
Русский Аят 285 из суры 2 «Корова = Аль-Бакара» в Коране.
Português O versículo duzentos e cinquenta e cinco do capítulo Al-Baqarah no Nobre Alcorão.
বাংলা ভাষা আয়াতুল কুরসী কুরআনের সর্বাধিক মহান আয়াত। কারণ, তাতে রয়েছে আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহ, তাওহীদের অকাট্য প্রমাণসমূহ। এটি কুরআন কারীমের সূরা বাকারার দুইশত পঞ্চান্ন নাম্বার আয়াত। এতে কুরসীর আলোচনা থাকায় এটিকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। আর কুরসী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ আয্যা ওয়াযাল্লাহর দুই পা রাখার স্থান। আর আল্লাহর আরস কুরসী হতে বড় এবং সবচেয়ে বড় সৃষ্টি।
中文 《古兰经》黄牛章第255节。
فارسی دويست و پنجاه و پنجمين آيه ى سوره ی بقره در قرآن کریم است.
Tagalog Ang Talatang Al-Kursīy ay pinakadakila sa mga talata ng Marangal na Qur'ān dahil sa kadakilaan ng nilalaman nito na mga pangalan ni Allāh at mga katangian Niya at mga patunay ng Tawḥīd. Ito ay ang ika-255 talata mula sa Kabanata Al-Baqarah. Pinangalanan ito sa pangalang ito dahil sa pagkabanggit ng Al-Kursīy sa [talatang] ito. Ang tinutukoy ng Kursīy ay ang kinalalagyan ng mga paa ng Panginoon (kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan). Ang Trono ay higit na malaki kaysa sa Kursīy at pinakadakila sa mga nilikha.
हिन्दी पवित्र क़ुरआन की सूरा बक़रा की 255वीं आयत।
മലയാളം ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 255ാം ആയത്ത്.
తెలుగు పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంధంలోని సూర అల్-బఖర లోని రెండువందల యాబై ఐదువ ’ఆయతు.
ไทย อายะห์ที่สองร้อยห้าสิบห้าจากซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ ในคัมภีร์อัลกรุอ่านุลลการีม
آيَةُ الكُرْسِي أَعْظَمُ آيَاتِ القَرْآنِ الكَرِيمِ؛ لِعِظَمِ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَبَرَاهِينَ التَّوْحِيدِ، وَهِيَ الآية الخَامِسَةُ وَالخَمْسُونَ بَعْدَ المِائَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، وَسُمِّيَتْ بِهَذا الاسْمِ لِذِكْرِ الكُرْسِي فِيهَا. وَالمُرادُ بِالكُرْسِي: مَوْضِعُ قَدَمَيْ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَالعَرْشُ أَكْبَرُ مِنَ الكُرْسِي وَأَعْظَمُ المَخْلوقَاتِ.
English "Āyat Al-Kursiyy" (the Verse of al-Kursi) is the greatest verse in the Noble Qur’an because it contains Allah’s names and attributes as well as proofs of monotheism. It is verse 255 of Surat al-Baqarah. It is so called because it includes mention of the Kursi, which refers to the footstool of the Almighty Lord. The Throne, however, is larger than the Kursi and is the greatest of Allah’s creation.
Français Le verset du " repose-pieds " (Âyah Al Kursî) est le plus immense des versets du Noble Coran du fait de l’immensité de ce qu’il englobe comme noms d’Allah et de Ses attributs, et de preuves évidentes de l’Unicité divine. C’est le verset 255 de la sourate : la Vache (n°2). On l’a appelé ainsi du fait de la mention contenue du " repose-pieds " (Al Kursî). Le sens voulu du terme : " Al Kursî " désigne " l’endroit " des deux Pieds du Seigneur, Élevé et Exalté soit-Il. Quant au Trône (Al ‘Arch), celui-ci est plus grand que le Repose-pieds (Al Kursî) et il est la plus immense des créations.
Türkçe Ayete'l-Kürsî, Allah'ın isim ve sıfatlarına, tevhidin apaçık delillerine dair içeriğinin büyüklüğünden ötürü, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin en büyüğüdür. Bu ayet, Bakara sûresinin iki yüz elli beşinci ayetidir. İçinde "Kürsî" kelimesinin geçiyor olması sebebiyle böyle isimlendirilmiştir. Kürsî ise, Rab -Azze ve Celle-'nin iki ayağını koyma yeridir. Arş ise, Kürsî'den daha büyüktür ve yaratılmış olan her şeyin en büyüğüdür.
اردو آیتُ الکرسی اس معنی میں قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے کہ یہ اللہ تعالی کے اسما و صفات اور دلائل توحید جیسی پُر عظمت اشیا پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن (255) ہے اور اسے یہ نام اس لیے دیا گیا، کیوں کہ اس میں'کرسی' کا ذکر آیا ہے۔ ’کرسی‘ سے مراد اللہ عز و جل کے پاؤں کی جگہ ہے۔ ’عرش‘ کرسی سے بڑا اور سب سے بڑی مخلوق ہے۔
Indonesia Ayat Kursi adalah ayat Al-Qur`ān Al-Karīm yang paling agung, karena keagungan yang dikandungnya berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah dan bukti-bukti tauhid. Yaitu ayat yang ke-255 dari Surah Al-Baqarah, dinamakan demikian karena di dalamnya disebutkan kata Al-Kursiy. Yang dimaksud dengan Al-Kursiy adalah tempat kedua kaki Allah -'Azza wa Jalla-. Sedangkan Arasy lebih besar dari Kursi dan termasuk makhluk yang paling besar.
Русский Это величайший аят в Коране в силу величия упоминаемых в нём имён и качеств Аллаха, а также доказательств единобожия. Это аят 285 из суры 2 «Корова = Аль-Бакара». Назван так из-за упоминания Престола в нём. Здесь подразумевается место Стоп Всемогущего и Великого Аллаха, а Трон больше Престола и является величайшим из творений.
Português Versículo do Trono é o mais importante versículo do Nobre Alcorão; por causa do seu conteúdo, nomes e atributos de ALLAH e provas da unicidade, que é o versículo duzentos e cinquenta e cinco do capítulo Al-Baqarah no Nobre Alcorão. E foi denominado como "Do Trono" por ter mencionado Al-Kursi. E o significado de Al-Kursi é o lugar dos pés de ALLAH e o Trono é maior que a cadeira e maior que todas as criaturas.
中文 库勒希章是《古兰经》中最伟大的一节经文,因为它包括了真主的尊名、属性和认主独一的明证。它是《古兰经》黄牛章第255节。被称为这个名字,是为了记念其中的库勒希,意思就是崇高伟大真主的站立之地。阿勒士比库勒希更大,它是最伟大的被造物。
فارسی آيت الکُرْسِى بزرگترين آیات قرآن کریم است. زيرا دربردارنده ی مفاهیم بزرگی در باب اسماء و صفات الهی و براهین توحید می باشد. و دويست و پنجاه و پنجمين آیه ى سوره ی بقره مى باشد، و به این دلیل آيت الکُرْسِى نامیده شده که در آن کُرْسِى ذكر شده است. مراد از کُرْسِى: موضع دو پای الله عزّ وجل می باشد، و عرش بزرگتر از کُرْسِى بوده و بزرگترين آفريده هاى اللهى مى باشد.
हिन्दी आयतुल-कुर्सी पवित्र क़ुरआन की श्रेष्ठतम आयत है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह के नाम, उसके गुण और एकेश्वरवाद के प्रमाण मौजूद हैं। यह सूरा बक़रा की 255वीं आयत है। चूँकि उसके अंदर क़ुर्सी का ज़िक्र है, इसलिए उसे आयतुल-कुर्सी कहा जाता है। ज्ञात हो कि कुर्सी से अभिप्राय सर्वशक्तिमान अल्लाह के दोनों क़दमों का स्थान है। यहाँ यह भी याद रहे कि अर्श, कुर्सी से भी बड़ा तथा अल्लाह की सबसे बड़ी सृष्टि है।
മലയാളം ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ആയത്താണ് ആയത്തുൽ കുർസിയ്യ്. പ്രസ്തുത ആയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങളുടെയും വിശേഷണങ്ങളുടെയും, തൗഹീദിൻ്റെ തെളിവുകളുടെയും മഹത്വമാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ കാരണം. കുർസിയ്യ് എന്ന പദം ആയത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ആയത്തുൽ കുർസിയ്യ് എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടത്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ പാദങ്ങൾ വെക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനാണ് കുർസിയ്യ് എന്നു പറയുന്നത്. കുർസിയ്യിനേക്കാളും സർവ്വ സൃഷ്ടികളേക്കാളും വലുതാണ് അർശ് (അല്ലാഹുവിൻ്റെ സിംഹാസനം)
తెలుగు ఆయతుల్ కుర్సీ:- ఇవి పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంధం యొక్క గొప్ప ఆయతులు,ఇందులో తౌహీదు ప్రమాణాలు మరియు అల్లాహ్ యొక్క నామాలు మరియు గుణగణాలు(అస్మా వ సిఫాతు)ఉన్నందువల్ల ఈ గొప్పతనం పొందింది,ఇది సూరా బఖర యొక్క రెండువందల యబై ఐదవ’ఆయతు,ఇందులో అల్ కుర్సీ ‘ప్రస్తావన ఉన్నందున దీనికి ఈ పేరువచ్చింది,అల్ కుర్సీ’అంటే సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువు పాదాలు పెట్టుకునే చోటు,అర్ష్’సింహాసనం కుర్సీ కంటే పెద్దది,మరియు సృష్టిలో అతిపెద్దసృష్టి.
ไทย อายะฮฺกุรซีย์เป็นอายะฮฺที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคัมภีร์อัลกรุอ่าน เพราะความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่มีอยู่ซึ่งพระนามของอัลลอฮฺและคุณลักษณะของพระองค์และหลักฐานถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ คืออายะฮฺที่สองร้อยห้าสิบห้าจากซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ และถูกเรียกด้วยชื่อนี้เนื่องจากมีการกล่าวถึงอัล-กรุซีย์(เก้าอี้) และความหมายของเก้าอี้คือ ตำแหน่งพระบาทของอัลลอฮฺ ซะวะญัล และบัลลังก์ยิ่งใหญ่กว่าเก้าอี้และเป็นสิ่งถูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (آيَةِ الكُرْسِي) فِي بَابِ فَضَائِلِ القُرْآنِ، وَبَابِ تَرْتِيبِ الآيَاتِ وَالسُّوَرِ، وَبَابِ إِعْجَازِ القُرْآنِ، وَغَيْرِهَا.

البرهان في علوم القرآن : (1/ 442) - بصائر ذوي التمييز : (1/ 134) - بصائر ذوي التمييز : (1/ 134) - البرهان في علوم القرآن : 442/1 - الإتقان في علوم القرآن : (156/2) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (210/17) -