زمره: شخصیات .
كنَّاز بن الحصين بن يربوع الغَنوي
English Kannāz ibn al-Husayn ibn Yarbū‘ al-Ghanawi
اردو کناز بن حصین بن یربوع غنوی
বাংলা ভাষা কান্নায ইবনুল হুসাইন ইবন ইয়ারবূ‘ আল-গানাবী
Tagalog Kannāz bin Al-Ḥuṣayn bin Yarbū` Al-Ghanawīy
हिन्दी कन्नाज़ बिन हुसैन बिन यरबू ग़नवी
മലയാളം കുന്നാസ് ബ്നുൽ ഹുസ്വൈൻ ബ്നു യർബൂഅ് അൽ ഗനവി
తెలుగు కన్నాజ్ బిన్ అల్ హుస్సైన్ బిన్ యర్బూఉ్ అల్ ఘణవీ
ไทย กันนาซ บิน อัลฮุศอยน์ บิน ยัรบูอ์ อัลฆอนะวีย์
أبو مَرْثَد الغَنَوي -رضي الله عنه-
English Abu Marthad al-Ghanawi (may Allah be pleased with him)
اردو ابو مرثد غنوی -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা আবূ মারছাদ আল গানাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
Tagalog Abū Marthad Al-Ghanawīy (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी अबू मरसद ग़नवी -रज़ियल्लाहु अन्हु-
മലയാളം അബൂ മർഥദുൽ ഗനവി -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ-
తెలుగు అబూమర్సద్ అల్ ఘనవి రజియల్లాహు అన్హు.
ไทย อบูมัรษัด อัลฆอนะวีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
أبو مَرْثَد الغَنَوي كنَّاز بن الحصين الغَنوي، صحابي جليل، مشهور بكنيته، وهو من كبار الصحابة وفضلائهم، شهد بدرًا وأُحُدًا والخندق، والمشاهد كلّها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومات بالمدينة في خلافة أبي بكر سنة 12 وهو ابن ستٍّ وستين سنة.
English He is Abu Marthad al-Ghanawi Kannāz ibn al-Husayn al-Ghanawi. He was an honorable Companion, one of the seniors and most virtuous among them, and was famous for his nickname. He witnessed the battles of Badr, Uhud, the Trench, and all the remaining battles with the Messenger of Allah (may Allah's peace and blessings be upon him). He died in Madīnah during the caliphate of Abu Bakr at the age of sixty-six in 12 AH.
اردو ابو مرثد غنوی یعنی کناز بن حصین غنوی ایک بڑے صحابی ہيں، اپنی کنیت سے مشہور ہيں، بزرگ اور مرتبے والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ بدر، احد، خندق اور ساری جنگوں میں اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کے ساتھ شریک رہے، مدینے میں سنہ 12ھ میں ابوبکر -رضی اللہ عنہ- کی خلافت میں فوت ہوئے۔ 66 سال عمر ملی۔
বাংলা ভাষা আবূ মারছাদ আল-গানাবী কান্নায ইবনুল হুসাইন আল-গানাবী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি তার কুনিয়াতের দ্বারা বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে মুরুব্বী ও বিদ্বান ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সবকটি যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। আবূ বাকরের খিলাফাত আমলে, তিনি মদীনাতে ৬৬ বছর বয়সে ১২ হিজরীতে মারা যান।
Tagalog Si Abū Marthad Al-Ghanawīy Kannāz bin Al-Ḥuṣayn Al-Ghanawīy ay isang kapita-pitagang Kasamahan, na napatanyag sa palayaw niya. Siya ay kabilang sa malalaki sa mga Kasamahan at maiinam sa kanila. Nakadalo siya sa mga labanan sa Badr, Uḥud, at Trinsera, at sa mga sagupaan sa kabuuan ng mga ito kasama ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan). Namatay siya sa Madīnah sa panahon ng pagkakhalīfah ni Abū Bakr noong taong 12 Hijrah noong siya ay nasa edad na animanapu't anim na taon.
हिन्दी अबू मरसद कन्नाज़ बिन हुसैन ग़नवी एक बड़े सहाबी हैं। उनका शुमार प्रमुख और प्रतिष्ठित सहाबा में होता है। बद्र, उहुद, ख़नदक़ तथा सभी युद्धों में अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के साथ शामिल रहे। अबू बक्र -रज़ियल्लाहु अन्हु- की ख़िलाफ़त काल में मदीने में सन् 12 हिजरी में 66 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം അബൂ മർഥദുൽ ഗനവി, കുന്നാസ് ബ്നുൽ ഹുസ്വൈൻ. മഹാനായ സ്വഹാബി. തൻ്റെ കുൻയത്തായ അബൂമർഥദ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായത്. മുതിർന്ന സ്വഹാബിമാരിൽ ഒരാളാണ്. ബദ്റിലും ഉഹ്ദിലും ഖൻദഖിലും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ നബി -ﷺ- യോടൊപ്പം സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. അബൂബക്ർ സിദ്ധീഖ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ, ഹി 12 ൽ, 66 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు అబూ మర్సద్ అల్ ఘనవి కన్నాజ్ బిన్ హుస్సేన్ ఘనవి ఒక గొప్ప సహాబీ. అతను తన కునియతు ద్వారా పేరుగాంచారు. ఆయన ప్రముఖ మరియు గొప్ప సహాబాలలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డారు. బదర్, ఉహుద్, ఖందఖ్ లో పాల్గొన్నారు. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంతో మిగతా అన్నీయుద్ధాలలో పాల్గొన్నారు. అబూబకర్ రజియల్లాహు అన్హు ఖిలాఫత్ కాలంలో 12వ హిజ్రీలో 66 సంవత్సరాల వయస్సులో మదీనాలో కన్నుమూశారు.
ไทย อบูมัรษัด อัลฆอนะวีย์ กันนาซ บิน อัลฮุศอยน์ อัลฆอนะวีย์ ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันดีจากชื่อกุนยะฮ์ของท่าน เป็นท่านเศาะฮาบะฮ์ผู้อาวุโสท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีความประเสริฐ ท่านได้เข้าร่วมสงครามบัดร์ สงครามอุหุด สงครามค็อนดัก และสงครามอื่นๆ ทั้งหมด พร้อมกับท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และท่านเสียชีวิตที่มะดีนะฮ์ ในยุคเคาะลีฟะฮ์อบูบักร์ ในปีฮิจเราะฮ์ที่ 12 ซึ่งท่านมีอายุทั้งหมด 66 ปี

الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/1333)، الإصابة في تمييز الصحابة (7/305)، الأعلام للزركلي (5/234).