Ulu'l-Azm Peygamberler - أولو العزم من الرسل

Allah Teâlâ'nın kendilerine vahiy gönderip dinini tebliğ etmelerini emrettiği, güçlü ve sabırlı, faziletli ve üstün görüşlü, istikrarlı ve ciddiyet sahibi peygamberlerdir. Onlar; Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed -aleyhimu's-salatu ve's-selam-'dır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça

İncil - إنجيل

Allah Teâlâ'nın İsa -aleyhisselam-'a indirdiği kitabıdır. Onun içinde hidayet, nur ve öğütler vardır. Onların ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eder. Hristiyanlar onu, İsa -aleyhisselam-'ın semaya yükseltilmesinin ardından tahrif etmişler ve böylece Kur'an-ı Kerim ile hükmü ortadan kaldırılmıştır.

Diline tercüme: İngilizce Fransızca İspanyolca Türkçe Urduca Endonezce Boşnakça Rusca Portekizce Bengalce Çince Farsça Tagalog Hintli Malayalam Telugu Taylandça