Tabiin - تابِعِيٌّ

Tābi'iy: penisbahan pada kata tābi' yang bermakna orang yang mengikuti dan mencontoh orang lain. Makna asal al-ittibā' ialah mengikuti jejak pejalan kaki dan mengikutinya dari belakang. Makna at-tābi' yang lain ialah orang yang datang kemudian, yang mewakili, dan yang profesional.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia