La catégorie: Les lieux .
المَسْجِد الحَرَام
English The Sacred Mosque
Français La Mosquée Sacrée
Türkçe Mescid-i Haram
اردو مسجدِ حرام
Русский Мечеть аль-Харам (Заповедная мечеть)
বাংলা ভাষা আল-মাসজিদুল হারাম
中文 禁寺
فارسی مسجد الحرام
Tagalog Al-Masjid Al-Ḥarām (ang Masjid na Pinakababanal)
हिन्दी मस्जिदे हराम
മലയാളം അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറം
తెలుగు అల్-మస్జిదుల్'హరామ్ (పవిత్ర మస్జిదు)
ไทย มัสยิด อัล-หะรอม
المَسْجدُ الذِي حول الكَعبةِ المُشَرَّفَةِ بِمكَّةَ المُكرَّمَة.
English The mosque encircling the Ka‘bah in Makkah.
Français La mosquée qui se trouve autour de l'honorable Ka'bah, à La Mecque Honorée.
Türkçe Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Müşerrefe'nin etrafında bulunan mescittir.
اردو وہ مسجد جو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے اردگرد ہے۔
Русский Мечеть вокруг благородной Каабы в Досточтимой Мекке.
বাংলা ভাষা যে মসজিদটি মুক্কা মুকাররমায় মহিমান্বিত কাবার পাশে অবস্থিত।
中文 圣城麦加环绕尊贵天房的清真寺。
فارسی مسجدى كه در اطراف كعبه مشرفه در مكه مكرمه است.
Tagalog Ang masjid na nasa paligid ng Itinampok na Ka`bah sa Makkah Al-Mukarramah.
हिन्दी वह मस्जिद जो पवित्र मक्का में काबा शरीफ़ के चारों ओर है।
മലയാളം മക്കയിലെ കഅ്ബക്ക് ചുറ്റിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പള്ളി
తెలుగు పవిత్ర మక్కా నగరంలో గల పవిత్ర దైవగృహమైన కాబా చుట్టూ ఉన్నమస్జిదు.
ไทย เป็นมัสยิดที่ล้อมรอบกะอฺบะฮฺ ในนครมักกะฮฺ อัลมุกัรเราะมะฮฺ
1- أعظم وَأَقْدسُ وَأَوَّلُ مسجدٍ في الإسلام، بِداخِلِهِ الكعبة المشرفة. 2- سُمِّيَ المَسْجِدُ حَرَامًا لأَنَّه يُمْنَعُ فِيهِ القتال وَالصَّيْد وَأَخْذُ لُقَطَتِهِ وَقطع نَبَاتِهِ، وَمِن أَسمائِهِ أَيْضًا: البَيْتُ العَتِيقُ وَالكَعبةُ وَالبَيْتُ الحَرامُ. 3- قبلة المُسلمين إِلى يَومِ القِيامَةِ، وَأول المساجد الثلاثة التي تّشد إليها الرحال. 4- المسجد الوحيد الذي يُحجّ إليه في الأرض وَالصلاة فيه بمائة ألف صلاة. 5- يَشتمِلُ عَلَى مَعالِمَ وَآثار دينية عَظِيمَةٍ مِنْهَا: الكَعْبةُ، ومقام إبراهيم، وَبئر زمزم، وَالحَجَر الأسود وَغَيْرُهَا. 6- الأَبْوابُ الرَّئِيسَةُ لِلْمَسْجِد الحَرامِ: بَابُ الملك عبد العزيز رقم (1) في الساحة الغربية، وباب الصفا رقم (11) في جهة المسعى، وباب الفتح رقم (45) في الساحة الشمالية، وباب العمرة رقم (62) في الساحة الشمالية، وباب الملك فهد رقم (79) في الساحة الغربية. 7- تعرض المسجدُ الحرامُ في عام ولادة النبي -صلى الله عليه وسلم- للغزوِ من قِبَلِ أَبْرَهَةَ الحبشي، فخرج بجيشٍ ومعهم الفيلُ فلما وصلوا إلى مكة أرسل الله عليهم طيراً فَأَهلكهم. 8- كان المسجد الحَرامُ عبارةً عن الكعبة وما حَوْلهَا، حَتَّى بَنى الخَلِيفَةُ عُمرُ سُورًا حَوْلَهَا.
English 1. It is the greatest and most sacred and first mosque in Islam. It houses the Ka‘bah. 2. It is described as 'Sacred' because it is forbidden therein to fight or hunt, pick up lost items, or cut off plants. Its names also include: Al-Bayt al-‘Atīq (the Ancient House), the Ka‘bah, Al-Bayt al-Harām (the Sacred House). 3. It is the Qiblah of Muslims till the Day of Judgment and the first among the three mosques to which journeys are to be conducted. 4. The only mosque to which the journey of Hajj is to be performed, and prayer in it equals a hundred thousand prayers elsewhere. 5. It comprises remarkable landmarks and relics, including the Ka‘bah, the Station of Ibrahīm, Zamzam Well, and the Black Stone. 6. The main gates of the Sacred Mosque are: King ‘Abdul-‘Azīz Gate, No (1), in the western yard; As-Safa Gate, No (11), to the direction of Sa‘i route; Al-Fat'h Gate, No (45), in the northern yard; ‘Umrah Gate, No (62), in the northern yard; and King Fahd Gate, No (79), in the western yard. 7. During the year in which the Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) was born, the Sacred Mosque came under attack by Abraha, the Abyssinian. He set out with an army that contained a large elephant. As they reached Makkah, Allah sent upon them flocks of birds that destroyed them. 8. The Sacred Mosque had only been the Ka‘bah and the surrounding area, before Caliph ‘Umar built a wall around it.
Français 1- Elle est la plus immense, la plus sainte et la première mosquée dans l'islam, à l'intérieur s'y trouve la noble Ka'bah. 2- La mosquée a été appelée Sacrée car à l'intérieur le combat, la chasse, la récupération de choses perdues et la coupe de ses végétaux sont interdits. Et parmi ses noms, il y a aussi : la Demeure Ancestrale (Al Bayt Al 'Atîq), la Ka'bah et la Demeure Sacrée (Al Bayt Al Harâm). 3- Elle est la direction [de la prière] des musulmans jusqu'au Jour de la Résurrection et elle est la première des trois mosquées pour laquelle on peut préparer sa monture pour s'y rendre. 4- L'unique mosquée à la surface de la terre vers laquelle on se rend pour y effectuer le pèlerinage et la prière accomplie sur place équivaut à 100 000 prières [dans n'importe quelle autre mosquée]. 5- Elle contient d'immenses signes et vestiges religieux, notamment : la Ka'bah, la Station d'Abraham, le puits de Zamzam, la Pierre Noire, etc. 6- Les principales portes de la Mosquée Sacrée sont : la porte du roi 'Abd Al 'Azîz (Bâb Al Malik 'Abd Al 'Azîz) (n°1) dans l'esplanade Ouest ; la porte de Safâ (Bâb As-Safâ) (n°11) en direction du va-et-vient ; la porte de la Victoire (Bâb Al Fath) (n°45) dans l'esplanade Nord ; la porte du Petit Pèlerinage (Bâb Al 'Umrah) (n°62) ; et la porte du roi Fahd (Bâb Al Malik Fahd) (n°79) dans l'esplanade Ouest. 7- La Mosquée Sacrée a fait l'objet d'une expédition durant l'année de naissance du Prophète (paix et salut sur lui) de la part d'Abrahah l'Abyssin. Ce dernier est sorti à la tête d'une armée accompagnée d'un éléphant [afin de détruire la Ka'bah] mais lorsqu"ils parvinrent à La Mecque, Allah leur envoya des oiseaux qui les anéantirent. 8- La Mosquée Sacrée désignait la Ka'bah et ses alentours jusqu'à ce que le Calife 'Umar construise des remparts autour d'elle.
Türkçe 1- İslam'daki en eski, en kutsal ve en azametli mescittir. Kabe-i Müşerrefe de onun kapsamındadır. 2- Mescid-i Haram olarak isimlendirilmiştir. Çünkü orada savaşmak, avlanmak, lukatasını (buluntu malını) almak, bitkisini koparmak yasaklanmıştır. Beytu'l Atik, Kâbe, Beytu'l Haram diğer isimleridir. 3- Kıyamete kadar Müslümanların kıblesidir. Kendisine (ibadet etme kastı ile) sefer düzenlenen üç mescidin birincisidir. 4- Yeryüzünde kendisine hac yapma maksadı ile gidilen, kendisinde kılınan bir rekat namazın yüz bin sevap olduğu tek mescittir. 5- Kâbe, Makam-ı İbrahim, Zemzem Kuyusu, Haceru'l Esved vb. gibi önemli nişane ve eserleri içinde barındırmaktadır. 6- Mescid-i Haram'ın Ana Kapıları: Batı sahadaki (1) nolu Melik Abdülaziz Kapısı, sa'yın yapıldığı kısımdaki (11) nolu Safa Kapısı, kuzey sahadaki (45) nolu Fetih Kapısı, kuzey sahadaki (62) nolu Umre Kapısı, batı sahadaki (79) nolu Melik Fahd Kapısı'dır. 7- Mescid-i Haram Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğduğu sene Habeşli Ebrehe tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Yanlarında filler bulunan ordusu ile yola çıkmış ve Mekke'ye ulaştıklarında yüce Allah kuşları gönderip onları helak etmiştir. 8- Mescid-i Haram, Kâbe ve etrafındaki alandan ibarettir. Halife Ömer etrafına sur inşa etmiştir.
اردو 1- یہ اسلام کی سب سے عظیم، سب سے مقدس اور سب سے پہلی مسجد ہے، جس کے اندر خانۂ کعبہ واقع ہے۔ 2- اس مسجد کو مسجد حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جنگ و جدال، شکار، اس کے گرے پڑے سامان کو اٹھانا اور اس کے پیڑ پودوں کو کاٹنا ممنوع ہے۔ اسے بیت عتیق، کعبہ اور بیت حرام وغیرہ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ 3- یہ قیامت کے دن تک مسلمانوں کا قبلہ اور ان تین مسجدوں میں سے پہلی مسجد ہے، جن کی سفر کرکے جانا درست ہے۔ 4- روئے زمین کی وہ اکیلی مسجد، جس کی جانب حج کیا جاتا ہے اور جس میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نماز کے برابر ہے۔ 5- اس کے اندر کئی عظیم دینی معالم و آثار، جیسے کعبہ، مقام ابراہیم، زمزم کا کنواں اور حجر اسود وغیرہ شامل ہیں۔ 6- مسجد حرام کے اہم دروازے کچھ اس طرح ہیں : باب شاہ عبد العزیز (دروازہ نمبر 1) جو مغربی جانب واقع ہے، باب صفا (دروازہ نمبر 11) جو مسعی کی جانب واقع ہے، باب فتح (دروازہ نمبر 45) جو شمالی جانب واقع ہے، باب عمرہ (درواز نمبر 62) جو شمالی جانب واقع ہے اور باب شاہ فہد (دروازہ نمبر 79) جو مغربی جانب واقع ہے۔ 7- جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم پیدا ہوئے، اسی سال مسجد حرام پر ابرہہ حبشی نے چڑھائی کی تھی اور ہاتھیوں پر مشتمل ایک فوج لے کر نکلا تھا، لیکن جب مکہ پہنچا، تو اللہ نے پرندے بھیج کر اسے اور اس کی فوج کو ہلاک کر دیا تھا۔ 8- مسجد حرام کعبہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے عبارت تھا، یہاں تک کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دی تھی۔
Русский 1. Величайшая, самая святая и первая мечеть в исламе, внутри неё находится благородная Кааба. 2. Мечеть названа Заповедной, потому что там запрещено сражаться, охотиться, подбирать пропажу и срезать растения. Её также называют аль-Бейт аль-атик (Древний дом), Кааба, Аль-бейт аль-харам (Заповедный дом). 3. Кибла мусульман до самого Судного дня и первая из трёх мечетей, ради посещения которых можно отправляться в путь. 4. Единственная мечеть на земле, к которой совершается хадж, и молитва, совершённая в ней, соответствует ста тысячам молитв, совершённых в другом месте. 5. Включает великие религиозные символы и святыни, в том числе Каабу, место стояния Ибрахима, источник Замзам, Чёрный камень и так далее. 6. Главные входы в мечеть аль-Харам: ворота Короля Абду-ль-Азиза № 1 в западной части, ворота ас-Сафа № 11 со стороны места совершения пробега, ворота аль-Фатх № 45 в северной части, ворота аль-Умра № 62 в северной части и ворота Короля Фахда № 79 в западной части. 7. В год рождения Пророка (мир ему и благословение Аллаха) мечеть аль-Харам подверглась нападению эфиопа Абрахи. Он пошёл на Мекку с войском, в составе которого был и слон, но когда они прибыли туда, Аллах наслал на них птиц, которые погубили их. 8. Мечеть аль-Харам состояла из Каабы и того, что вокруг неё до тех пор, пока халиф ‘Умар не обнёс её стеной.
বাংলা ভাষা ১- এটি ইসলামের সর্ব প্রথম, মহান ও মহা পবিত্র মসজিদ। তার ভেতরে রয়েছে সম্মানিত কাবা। ২- এটিকে মসজিদে হারাম নামকরণ করার কারণ হলো: এখানে যুদ্ধ করা, শিকার করা, তাতে পড়ে থাকা বস্তু উঠানো এবং তার গাছ-পালা কর্তন হারাম। এর আরো নাম হলো, বাইতুল আতীক, কাবা এবং বাইতুল হারাম। ৩- কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের কিবলা এবং যে তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা যাবে তার প্রথম মসজিদ। ৪- পৃথিবীতে একমাত্র মসজিদ যাকে কেন্দ্র করে হজ পালন করা হয়। তাতে এক সালাত এক লক্ষ সালাতের সমান। ৫- দীনের মহান আলামত ও নিদর্শনসমূহকে শামিল করে। যেমন, কাবা, মাকামে ইবরাহীম, জমজম কূপ, হাজরে আসওয়াদ ইত্যাদি। ৬- মসজিদে হারামের প্রধান প্রধান গেইট: পশ্চিমে ১ নম্বর বাদশা আব্দুল আযীয গেইট। মাসআর দিকে ১১ নম্বর সাফা গেইট। উত্তর পাশে ৪৫ নম্বর আল ফাতহ গেইট। উত্তর দিকে ৬২ নম্বর উমরা গেইট। আর পশ্চিম দিকে ৭৯ নম্বর বাদশা ফাহাদ গেইট। ৭- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের বছর মসজিদে হারাম আবরাহা আল-হাবশী বাদশার পক্ষ থেকে যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। সে সৈন্য সামান্ত নিয়ে বের হলো আর তাদের সাথে ছিল হাতি। তারপর যখন সে মক্কায় পৌঁছলো আল্লাহ তাদের উপর (ঝাঁকে ঝাঁকে) পাখি প্রেরণ করলেন এবং তাদের ধ্বংস করলেন। ৮- খলিফা উমারের তার চার পাশে প্রাচীর নির্মাণ করার আগে কাবা ও তার আশপাশের নাম মসজিদে হারাম ছিল।
中文 1-伊斯兰史上最伟大、最圣神,最古老(第一座)的清真寺,其中就有尊贵的天房。 2-被称为禁寺,因为禁止在寺内厮杀、打猎、拾取遗失物,破坏植物,它还被称为:古老的天房,克尔拜和禁寺。 3-它是穆斯林的朝向,直至复生日成立,是可以专程走访的三座清真寺之一。 4-世界上唯一的一座在其中朝觐的清真寺。在其中的一番礼拜胜过其他清真寺十万番礼拜。 5-禁寺有许多伟大的宗教遗迹和标志,其中有:天房,伊布拉欣的站立之处,渗渗泉水和黑玄石等。 6-禁寺的主要大门:阿布杜·阿其兹国王门,编号(1),位于广场以西。索法门,编号(11),位于奔走方向。胜利门,编号(45),位于广场以北。欧麦尔门,编号(62),位于广场以西。法赫德国王门,编号(79),位于广场以西。 7-先知--愿主福安之--出生那一年,禁寺遭遇了艾哈比什的侵略,他们出动军队,带着象兵。当他们到达麦加时,真主向他们派遣了鸟消灭了他们。 8-禁寺曾经只是一个天房及其周围部分,直到哈里发欧麦尔在它的周围建起了围墙。
فارسی 1- بزرگترين و مقدس ترين و اولين مسجد در اسلام است، و در داخل آن كعبه مشرفه وجود دارد. 2- به نام مسجد حرام نامگذارى شده است؛ زيرا در آن كشتار، شكار، برداشت گمشده، و كندن نباتات منع شده است، و همچنين از نام هاى آن: "بيت العتيق"، "كعبه"، و "بيت الحرام" مى باشد. 3- تا روز قيامت قبله ى مسلمانان مى باشد، و اولين مساجد سگانه است كه سفر به سوى آنان جايز است. 4- تنها مسجدى است كه بر روى زمين در آن حج برگزار مى شود، و نماز در آن برابر با صد هزار نماز است. 5- شامل نشانه ها و آثار دينى بزرگى است، از جمله: كعبه، مقام ابراهيم، چاه زمزم، حجر الاسود، و غيره آنها. 6- ابواب اساسى در مسجد الحرام شامل: باب "ملک عبدالعزيز" شماره (1) در محوطه ى غربى، باب "الصفا" شماره (11) در جهت مكان سعى كردن، باب "الفتح" شماره (45) در محوطه ى شمالى، باب "العمره" شماره (62) در محوطه ى شمالى، باب ملك فهد شماره (79) در محوطه ى غربى مى باشد. 7- مسجد الحرام در سالى ولادت پيامبر - صلى الله عليه و سلم - از سوى ابرهه حبشى دچار حمله شد، و با يک لشكر كه فيل همراهشان بود حمله كردند، هنگامى كه به مكه رسيدند، الله متعال پرنده هايى براى آنان فرستاد، و آنان را نابود كرد. 8- مسجد الحرام قبلاً عبارت بود از كعبه و اطراف آن، تا اينكه خليفه مسلمانان عمر - رضى الله عنه - ديوارى اطراف آن ساخت.
Tagalog 1. Ang pinakadakila, ang pinakabanal, at ang kauna-unahang masjid sa Islām, na sa loob nito ang Itinampok na Ka`bah. 2. Tinawag ang masjid na ḥarām dahil ipinagbabawal dito ang pakikipaglaban, ang pangangaso, ang pagkuha na napupulot (naiwanan o nawawala) dito, at ang pagputol ng halaman nito. Kabilang din sa mga pangalan nito: ang Matandang Bahay, ang Ka`bah, at ang Masjid na Pinakababanal. 3. Ang qiblah ng mga Muslim hanggang sa Araw ng Pagbangon at ang kauna-unahan sa tatlong masjid na pinaghahandaan ang paglalakbay roon. 4. Ang nag-iisang masjid na pinagsasagawaan ng ḥajj sa lupa at ang ṣalāh dito ay katumbas ng 100,000 ṣalāh. 5. Naglalaman ito ng mga palatandaan, mga dakilang relikiyang panrelihiyon, na kabilang sa mga ito ang Ka`bah, ang Maqām Ibrāhīm, ang balon ng Zamzam, ang Itim na Bato, at iba pa sa mga ito. 6. Ang mga pangunahing pintuan ng Al-Masjid Al-Ḥarām ay ang pintuan ng King `Abdul`azīz numero 1 sa larangang pangkanluran, ang pintuan ng Ṣafā numero 11 sa dako ng mas`ā, ang pintuan ng Al-Fatḥ numero 45 sa larangang panghilaga, ang pintuan ng `Umrah numero 62 sa larangang panghilaga, at ang pintuan ng King Fahd numero 79 sa larangang pangkanluran. 7. Dumanas ang Al-Masjid Al-Ḥarām sa taon ng kapanganakan ng Propeta (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) ng pagsalakay mula sa kamay ni Abrahah na Ethiopiano sapagkat lumabas siya kasama ng isang hukbo at mayroon silang mga elepante. Noong nakarating sila sa Makkah, nagpadala si Allāh sa kanila ng mga ibon na nagpasawi sa kanila. 8. Ang Al-Masjid Al-Ḥarām noon ay binubuo ng Ka`bah at ang nakapaligid dito hanggang sa nagpatayo si Khalīfah `Umar ng mga pader sa paligid nito.
हिन्दी 1- मुसलमानों की सबसे महान, सबसे पवित्र और इसलाम की पहली मस्जिद, जिसके अंदर काबा शरीफ़ विराजमान है। 2- इस मस्जिद का नाम 'हराम' इसलिए रखा गया है कि इसमें लड़ाई-झगडा करना, शिकार करना, वहाँ की गिरी-पड़ी चीजों को उठाना और पौधों को काटना मना है। इसके कुछ और नाम इस प्रकार हैं: 'अल-बैतुल अतीक़', 'अल-काबा' और 'अल-बैतुल-हराम'। 3- यह क़यामत के दिन तक मुसलमानों का क़िबला है और उन तीन मस्जिदों में से सबसे पहली मस्जिद है, जहाँ की पुण्य-यात्रा करना सही है। 4- ज़मीन पर मात्र यही एक मस्जिद है, जहाँ हज किया जाता है। इसमें नमाज़ पढ़ने का सवाब एक लाख नमाज़ के बराबर है। 5- इसमें महान धार्मिक निशानियाँ और यादगारें मौजूद हैं। जैसे- काबा, मक़ामे इबराहीम, ज़मज़म का कुआँ और हजरे असवद(काला पत्थर) इत्यादि। 6- मस्जिदे हराम के प्रमुख द्वार : मलिक अब्दुल अज़ीज़ द्वार, द्वार संख्या (1) जो पश्चिम की ओर खुलता है। सफ़ा द्वार, द्वार संख्या (11), मसआ (सई करने के स्थान) की तरफ़ खुलता है। अल-फत्ह़ द्वार, द्वार संख्या (45) उत्तर की ओर खुलता है। उम्रा द्वार, द्वार संख्या (62) उत्तर की ओर खुलता है। मलिक फ़हद द्वार, द्वार संख्या (79) पश्चिम की ओर खुलता है। 7- अल्लाह के नब़ी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जन्म के साल हब्शा के राजा अबरहा ने मस्जिदे हराम पर हमला किया। वह एक बड़ी सेना लेकर निकला। उसकी सेना के पास हाथी भी थे। जब पूरे लश्कर के साथ मक्का पहुंचा, तो अल्लाह ने उनपर चिड़िया भेज दी, जिसने उनको तहस-नहस कर दिया। 8- शुरू में मस्जिदे हराम से काबा और उसके आस-पास का क्षेत्र समझा जाता था, यहाँ तक कि दूसरे खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अंहु ने उसके चारों ओर दीवार बनवा दी।
മലയാളം 1- ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നാമത്തേതും, ഏറ്റവും പവിത്രവും മഹത്തരവുമായ മസ്ജിദാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം. പരിശുദ്ധ കഅ്ബ ഇതിനുള്ളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. 2- മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനുള്ളിൽ യുദ്ധമോ വേട്ടയോ പാടില്ലെന്നതിനാലും, അവിടെ നിന്ന് വീണുകിട്ടിയ വസ്തു എടുക്കുകയോ അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതിനാലുമാണ് ഈ പേര് നൽകപ്പെട്ടത്. (ഹറാം = നിഷിദ്ധം, പാടില്ലാത്തത്) ബയ്തുൽ അതീഖ്, കഅ്ബ, ബയ്തുൽ ഹറാം എന്നീ പേരുകളും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനുണ്ട്. 3- അന്ത്യനാൾ വരെ മുസ്ലിംകളുടെ ഖിബ്'ലയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം. പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കാവുന്ന മസ്ജിദുകളിൽ ആദ്യത്തേത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ്. 4- ഭൂമിയിൽ ഹജ്ജിനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഏക മസ്ജിദ്. അവിടെയുള്ള നമസ്കാരം (പുറമെ നിന്നുള്ള) ആയിരം നമസ്കാരത്തിന് തുല്ല്യമാണ്. 5- ഇസ്ലാമികമായ അനേകം അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലുണ്ട്. കഅ്ബയും, മഖാമു ഇബ്രാഹീമും, സംസം കിണറും, ഹജറുൽ അസ്'വദും അവയിൽ ചിലതാണ്. 6- മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ പ്രധാന കവാടങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. മലിക് അബ്ദുൽ അസീസ് കവാടം (നമ്പർ 1, പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം), സ്വഫാ കവാടം (11 സഅ്'യ് നടക്കുന്ന ഭാഗം), ഫത്ഹ് കവാടം (നമ്പർ 45, വടക്ക് ഭാഗം), ഉംറ കവാടം (നമ്പർ 62, വടക്ക് ഭാഗം), മലിക് ഫഹദ് കവാടം (നമ്പർ 79, പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം) 7- നബി -ﷺ- ജനിച്ച വർഷം കഅ്ബയുടെ നേരെ അബ്സീനിയക്കാരനായ അബ്റഹതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധനീക്കമുണ്ടായി. ആനകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വൻ സൈന്യവുമായി മക്കയിൽ വന്നെത്തിയ അവർക്ക് നേരെ അല്ലാഹു പക്ഷികളെ ശിക്ഷയുമായി അയക്കുകയും, അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 8- കഅ്ബയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു മസ്ജിദുൽ ഹറാം; ഖലീഫ ഉമർ (റ) ഇതിന് ചുറ്റും മതിൽ പണിയുന്നത് വരെ.
తెలుగు ఇస్లాంలో ఈ మస్జిదుకు అత్యంత విశిష్ఠమైన మరియు అత్యంత పవిత్రమైన స్థానం ఉంది, ఈ మస్జిదు లోపలే పవిత్ర కాబా ఉన్నది. 2- దీనిని ‘అల్-మస్జిదుల్ హరాం’ (పవిత్రమైన/ నిషేదితమైన) అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ యుద్దం చేయడం, వేటాడటం, ఇతరులు పోగొట్టుకుని కిందపడి ఉన్న వస్తువును తీసుకోవడం, మొక్కలను కత్తిరించడం వంటి తదితర కార్యాలు నిషిద్ధం. దీనికి ‘బైతుల్ అతీఖ్’, ‘కాబా’, ‘బైతుల్ హరామ్’ అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. 3. అంతిమ దినం వరకూ ఈ మస్జిదు విశ్వాసుల ఖిబ్లాగా ఉంటుంది, ఆరాధనా నిమిత్తం ప్రయాణించి వెళ్లదగ్గ మూడు పవిత్ర మస్జిదులలో ఇది మొదటిది. ఈ ధరణిపై హజ్ యొక్క ఉద్దేశంతో వెళ్లదగ్గ ఒకే ఒక మస్జిదు ఇది ఒక్కటే, ఈ మస్జిదులో చదవబడే ఒక్క నమాజు యొక్క పుణ్యఫలం ఇతర మస్జిదులతో పోల్చుకుంటే లక్ష రేట్లు ఎక్కువగా ప్రాప్తిస్తుంది. 5.ఇందులో ఇస్లాం యొక్క గొప్ప ధార్మిక చిహ్నాలు, అద్భుతమైన స్మారకాలు ఉన్నాయి, వాటిలో దైవగృహమైన కాబా, మఖామే ఇబ్రాహీం, జంజం బావి, హజ్రే అస్వద్ తదితరవి ముఖ్యమైనవి. మస్జిద్ అల్ హరాం యొక్క ప్రధాన ద్వారాలు మరియు వాటి సంఖ్యలు : పడమర దిశలో ఖాళీ ప్రాంతం వైపు ఉన్న మలిక్ అబ్దుల్ అజీజ్ ద్వారము. సంఖ్య(1) - సయీ చేసే ప్రాంతం వైపు ఉన్న ఫత్’హ్ ద్వారము. సంఖ్య(45) - ఉత్తరాన ఖాళీ ప్రాంతం వైపు ఉన్న అల్ ఉమ్రా ద్వారము. సంఖ్య(62) - ఉత్తరాన ఖాళీ ప్రాంతం వైపు ఉన్న మలిక్ ఫహద్ ద్వారము. సంఖ్య(79). దైవ ప్రవక్త (స) వారు జన్మించిన ఏడాది ఇథియోపియాకు చెందిన అబ్రహా అనే రాజు ఈ పవిత్ర మస్జిదు పై దండయాత్ర చేయడానికి తన సైన్యంతో బయలు దేరాడు, దాడి కోసం వారివెంట ఏనుగులు కూడా తీసుకువచ్చారు, అయితే మక్కా నగరం చేరిన పిదప అల్లాహ్ వారి పై పక్షులను పంపాడు, అవి వారిపై దాడి చేసి అంతమొందించాయి. మస్జిద్ అల్ హరామ్ అంటే కాబా మరియు దాని చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతమే ఉండేది, అయితే ఖలీఫా ఉమర్(ర) వారు దాని చుట్టూ గోడను నిర్మించారు.
ไทย 1- เป็นมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเป็นมัสยิดแห่งแรกในศาสนาอิสลาม โดยมีกะอฺบะฮฺอันทรงเกียรติอยู่ข้างในมัสยิด 2- มัสยิดนี้ถูกเรียกว่าหะรอม (ต้องห้าม) เพราะสถานที่นี้เป็นที่ถูกห้ามการฆ่าชีวิต การล่าสัตว์ การหยิบของที่ตกหล่นและตัดต้นไม้ และมีชื่อต่างๆ ของมัสยิดอีกเช่นกันคือ บัยฺตุลอะตีก กะอฺบะฮฺ และบัยฺตุลหะรอม 3- เป็นกิบลัตของบรรดามุสลิมจนถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพและเป็นมัสยิดแห่งแรกในสามแห่งที่ผู้แสวงบุญต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยียน 4- เป็นมัสยิดหลังเดียวที่ใช้ประกอบพิธีหัจญ์บนพื้นโลกและหนึ่งละหมาดที่มัสยิดอัล-หะรอม ได้รับภาคผลบุญเท่ากับ 1,000 ละหมาด 5- รวมไปด้วยสัญลักษณ์และร่องรอยทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่เช่น กะอฺบะฮฺ มะกอมอิบรอฮีม บ่อน้ำซัมซัม หินดำและอื่นๆ 6- ประตูหลักต่างๆของมัสยิดอัล-หะรอม : ประตูกษัตริย์อับดุลอะซีซฺ หมายเลข (1) อยู่ตรงลานมัสยิดฝั่งตะวันตก, ประตูเศาะฟา หมายเลข (11) อยู่ฝั่งลานสะแอ, ประตูฟัตฺฮิ หมายเลข (45) อยู่ตรงลานมัสยิดฝั่งเหนือ, ประตูอุมเราะฮฺ หมายเลข (62) อยู่ตรงลานมัสยิดฝั่งเหนือ และประตูกษัตริย์ฟะฮัด หมายเลข (79) อยู่ตรงลานมัสยิดฝั่งตะวันตก 7- มัสยิดอัล-หะรอม ได้มีการบุกรุกจากอับเราะฮะฮฺ อัล-ฮะบะชียฺ สมัยปีเกิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม โดยที่เขาได้ออกไปพร้อมกับกองทัพช้าง และเมื่อพวกเขามาถึงมักกะฮฺ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงส่งนกมาโจมตีพวกเขาและได้ทำลายพวกเขา 8- มัสยิดอัล-หะรอมนั้นประกอบไปด้วยกะอฺบะฮฺและบริเวณรอบๆ มัสยิด จนกระทั่งเคาะลีฟะฮฺ อุมัรได้สร้างกำแพงล้อมรอบมัสยิด
يقع وَسَطَ مكة المكرمة في الغرب من شبه الجزيرة العربية.
English It is located in the center of Makkah, to the west of the Arabian Peninsula.
Français Située au centre de La Mecque Honorée, à l'Ouest au sein de la péninsule arabique.
Türkçe Arap Yarımadası'nın batısında Mekke-i Mükerreme'nin ortasında yer almaktadır.
اردو یہ مسجد جزیرہ نمائےعرب کے مغرب میں مکہ مکرمہ کے وسط میں واقع تھی۔
Русский Находилась в центре Досточтимой Мекки на западе Аравийского полуострова.
বাংলা ভাষা শিবহু জাযীরাতুল আরবের পশ্চিমে মক্কার মাঝামাঝি অবস্থিত।
中文 禁寺位于阿拉伯半岛西部的麦加中心地带。
فارسی در وسط مكه مكرمه در غرب شبه جزيره عربى واقع شده است.
Tagalog Naroroon ito sa gitna ng Makkah Al-Mukarramah sa kanluran ng Arabya.
हिन्दी अरब उपमहाद्वीप के पश्चिम में मक्का नगर के बीच में पड़ता था।
മലയാളം അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് മക്കയുടെ മധ്യത്തിലാണ് കഅബ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
తెలుగు అరేబియా ద్వీపకల్పంకు పశ్చిమాన, పవిత్ర నగరం మక్కా కు మధ్యన ఇది ఉంది.
ไทย ตั้งอยู่ใจกลางของนครมักกะฮฺ อัลมุกัรเราะมะฮฺ ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับ
يقع وَسَطَ مدينة مكة المُكرَّمة غرب المملكة العربية السعودية بِقارَّةِ آسيا.
English It is located in the center of the city of Makkah, in western Saudi Arabia, in Asia.
Français Située au centre de La Mecque Honorée, à l'Ouest du Royaume d'Arabie Saoudite au sein du continent asiatique.
Türkçe Asya kıtasında, Suudi Arabistan'ın batısında, Mekke-i Mükerreme şehrinin ortasında yer almaktadır.
اردو یہ برِّ اعظم ایشیا کے اندر سعودی عرب کے مغرب میں مکہ مکرمہ شہر کے درمیان واقع ہے ۔
Русский Находится в центре Досточтимой Мекки на западе Королевства Саудовская Аравия в Азии.
বাংলা ভাষা এশিয়া মহাদেশে রাজকীয় সৌদি আরবের পশ্চিমে মক্কা শহরের মাঝখানে অবস্থিত।
中文 禁寺今位于亚洲的沙特阿拉伯王国西部的麦加市中心。
فارسی در وسط شهر مكه مكرمه، در غرب عربستان سعودى، در قاره آسيا واقع شده است.
Tagalog Naroroon ito sa gitna ng Lungsod ng Makkah Al-Mukarramah sa kanluran ng Kaharian ng Saudi Arabia sa kontinente ng Asya.
हिन्दी वर्तमान में एशिया महाद्वीप के सऊदी अरब देश में मक्का नगर के बीच में स्थित है।
മലയാളം ഏഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സഊദി അറേബ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്താണ് പവിത്രമായ മക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
తెలుగు ఆసియా ఖండములో అరేబియా ద్వీపకల్పంకు పశ్చిమాన, పవిత్ర మక్కా నగర మధ్యలో ఉంది.
ไทย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมักกะฮฺ อัลมุกัรเราะมะฮฺ ทางทิศตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบียในทวีปเอเชีย
تَحدُّه مِنى وَمُزْدلفة شَرقاً، وَمدينة جَدّةُ غَرباً، وَمسجد التَّنعيم شمالاً، وشارع أجياد جنوباً.

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 1/ 358 معجم البلدان 5/ 124 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 3/ 1268 معجم معالم الحجاز للبلادي 1585