La catégorie: Les sectes et les religions .
الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ
English The Saved Sect
Français La secte sauvée
Español Al-Firqatun-naayíah [La secta/el grupo salvada/o]
Türkçe Fırka-i Nâciye (Kurtuluşa Eren Fırka)
اردو فرقۂ ناجیہ
Indonesia Al-Firqah An-Nājiyah
Русский Спасшаяся группа
Português A seita salva
বাংলা ভাষা মুক্তিপ্রাপ্ত দল
中文 得救的团体
فارسی فرقه ناجیه (نجات یافته)
Tagalog Ang Sektang Maliligtas
हिन्दी फ़िरक़ा-ए-नाजियह (मुक्ति पाने वाला वर्ग)
മലയാളം വിജയിച്ച കക്ഷി
తెలుగు రక్షింపబడే వర్గం/మోక్షంపొందే వర్గం
ไทย กลุ่มอัลนาญียะฮฺ (กลุ่มที่ประสบความสำเร็จ)
أَهْلُ الحَقِّ المُستَمسِكونَ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ وفَهْمِ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ لهم بإحسانٍ، السّالِمونَ منِ الضَّلالَةِ والفِتَنِ في الدُّنيا، ومِن عَذابِ الله تعالى يومَ القِيامَةِ.
English People of the truth who adhere to the Qur’an and Sunnah as well as the sound understanding of the Companions and those who follow them with righteousness. They are the ones safe from misguidance and temptations in this world, and from the punishment of Allah Almighty on the Day of Judgment.
Français Les gens de la vérité, qui s'accrochent au Livre et à la Tradition et à la compréhension des Compagnons et de leurs Successeurs en toute vertu. Ils sont exempts de l'égarement, des troubles mondains et du châtiment d'Allah, Elevé soit-Il, au Jour de la Résurrection.
Español Son la gente de la verdad, quienes se aferran al Corán, a la Sunna y al entendimiento de los compañeros del profeta Muhámmad y quienes los siguieron correctamente. Son aquellos que están a salvo del desvío y las tribulaciones en esta vida, y del castigo de Al-láh, exaltado sea, en el Día de la Resurrección.
Türkçe Kur'an'a, sünnete, sahabe ve onlara güzelce tabi olanların din anlayışına sarılmış, dünyada fitnelerden, sapkınlıklardan, kıyamet günü de Allah Teâlâ'nın azabından selamette olan hak ehlidir.
اردو وہ اہلِ حق جو قرآن و سنت اور صحابہ و تابعین کے فہم کا تمسک رکھنے والے اور دنیا میں گمراہی اور فتنوں سے اور روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں۔
Indonesia Pengikut kebenaran yang berpegang teguh dengan Al-Qur`ān, Sunnah, dan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik; orang-orang yang selamat dari kesesatan dan fitnah di dunia dan dari siksa Allah -Ta’ālā- di hari Kiamat.
Русский Приверженцы истины, которые строго придерживаются Корана и Сунны, а также понимания религии сподвижниками и теми, кто последовал за ними в благочестии, они защищены от заблуждения и смут в религии, и от наказания Аллаха в Судный день.
Português Os seguidores da verdade que se firmam no Alcorão e Sunnah e no entedimento dos companheiros do profeta (sahabas) e os que vieram depois deles (tabaín) através da bondade, os que estão livres da perdição e tentações mundanas, e do castigo de Allah - o Altíssimo - no Dia da Ressurreição.
বাংলা ভাষা আহলে হক, যারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ এবং সাহাবীগ ও ইহসানের সাথে তাদের অনুসারীগণের বুঝকে মুজবুত করে আঁকড়ে আছেন। যারা দুনিয়াতে ফিতনা ও গোমরাহী হতে নিরাপদ এবং কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আযাব হতে নিরাপদ।
中文 他们是拥有真理之人,坚守经训,紧抓圣门弟子及其追随者们对经训的理解,在今世免遭迷误和磨难,在后世免遭崇高真主的惩罚。
فارسی اهل حق که به کتاب و سنت و فهم صحابه و کسانی که به نیکویی از آنها پیروی نمودند، تمسک جسته و از هر گمراهی و فتنه ای در دنیا و از عذاب خداوند در روز قیامت در امان اند.
Tagalog Ang mga Alagad ng Katotohanan, na mga kumakapit sa Qur'ān at Sunnah at sa pagkaintindi ng mga Kasamahang at mga Tagasunod ng mga ito sa paggawa ng maganda, na mga malaya sa kaligawan at mga ligalig sa Mundo at sa pagdurusang dulot ni Allāh (pagkataas-taas Siya) sa Araw ng Pagbangon.
हिन्दी यह लोग हक़ के रास्ते पर, क़ुरआन व सुन्नत के मार्गदर्शन और सहाबा व ताबिईन के बोध के अनुसार डटे रहते हैं और यही वे लोग हैं जो दुनिया में गुमराही और फ़ितनों से और आख़िरत में अल्लाह के अज़ाब से सुरक्षित हैं।
മലയാളം ഖുർആനും സുന്നത്തും, സ്വഹാബത്തിൻ്റെയും അവരെ നല്ല രൂപത്തിൽ പിൻപറ്റിയവരുടെയും മാർഗവും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന സത്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ. ഇഹലോകത്ത് വഴികേടിൽ നിന്നും കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും, പരലോകത്ത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത വിജയികൾ എന്നർത്ഥം.
తెలుగు సత్యవంతులు -అహ్లుల్ హక్క్-ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులకు కట్టుబడి,సహాబాలు మరియు తాబయీనుల ధర్మఅవగాహనను ఉత్తమంగా పొంది,మార్గబ్రష్టత్వానికి, ప్రాపంచిక ఉపద్రవాల నుండి మరియు పరలోకంలో అల్లాహ్ విధించే శిక్షల నుండి సురక్షితంగా ఉంటారు.
ไทย ผู้ที่อยู่ในความถูกต้องที่ยึดมั่นในอัลกุรอ่านและซุนนะฮฺ และเข้าใจบรรดาเศาะหะบะฮฺและผู้ติดตามพวกเขาด้วยความดี ปลอดภัยจากการหลงผิดและฟิตนะฮฺ(ความวิบัติ)และการลงโทษของอัลลอฮฺ ตะอาลาในวันกิยามะฮฺ
الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ تَشْمَلُ كُلَّ مَن اتَّصَفَ بِالعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ التي كان عَلَيْها الصَّحابَةُ الكِرامُ ومَن اتَّبَعَهُم بِإحْسانٍ إلى يَوْمِ القِيامَةِ مِن الإيمانِ بِاللهِ ورُسُلِهِ ومَلائِكَتِهِ وكُتُبِهِ واليَوْمِ الآخِرِ والقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّه، وغَيْر ذلك مِن الاعْتِقاداتِ والواجِباتِ، وتَرْكِ البِدَعِ والضَّلالاتِ وأَهْلِها.
English The saved sect includes everyone adopting the sound creed that was held by the honorable Companions and those who follow them with righteousness until the Day of Judgment, represented in belief in Allah, His messengers, His angels, His books, the Last Day, the divine decree, both the good and bad thereof, in addition to other beliefs and obligations, while abandoning religious innovations and misguidance and their advocates.
Français La secte sauvée englobe quiconque se caractérise par la croyance authentique sur laquelle étaient les nobles Compagnons et quiconque les a suivi en toute vertu, jusqu’au Jour de la Résurrection, au niveau de la foi en Allah, Ses Messagers, Ses Anges, Ses Livres, au Dernier Jour, au Destin - en bien et en mal - ainsi que d'autres croyances et obligations, mais aussi le délaissement des innovations et des égarements ainsi que leurs partisans.
Español Al-Firqatun-naayíah engloba a todos aquellos que están en la correcta convicción y creencia en la que estaban los dignos Sahabas [compañeros del profeta Muhámmad] y los que luego los siguieron de forma honesta hasta el Día de la Resurrección, como la creencia en Al-láh, Sus mensajeros, Sus ángeles, Sus libros, el Día del Juicio Final y Al-Qadr (Decreto Divino), y demás creencias y deberes; y se alejan de las herejías y supersticiones, y de quienes propagan este tipo de incredulidades.
Türkçe Fırka-i Nâciye; Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere iman konularında ve bunun dışında kalan inançlar ve farzlarda, değerli sahabelerin ve onlara kıyamet gününe kadar güzelce tabi olanların inandıkları gibi, doğru inanca sahip olmakla nitelenen, bidatleri, sapkınlıkları ve bunların taraftarlarını terk eden herkesi kapsayan bir isimdir.
اردو ’فرقۂ ناجیہ‘ کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے، جو اس صحیح عقیدہ کا حامل ہو، جس پر صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اور قیامت کے دن تک راست بازی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے لوگ قائم ہیں۔ دراصل وہ عقیدہ اللہ، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، یوم آخرت اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لانا اور ان کے علاوہ دیگر اعتقادات و واجبات، نیز بدعات، گمراہیوں اور گمراہ لوگوں کو چھوڑ دینا ہے۔
Indonesia Al-Firqah an-Nājiyah mencakup semua orang yang berakidah dengan akidah yang sahih sebagaimana yang dipegang oleh para sahabat mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari Kiamat, seperti iman kepada Allah, rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, hari Kiamat, takdir baik maupun buruk, dan berbagai keyakinan dan kewajiban lainnya, serta meninggalkan bidah dan kesesatan serta para penganutnya.
Русский Спасшаяся община включает в себя каждого, кому присущи правильные убеждения, которым следовали благородные сподвижники и те, кто последовал за ними во благе до дня Воскресения — вера в Аллаха, в Его посланников, в Его ангелов, в Его Писания, в Последний день, в предопределение, и другие убеждения и обязанности, а также обязанность оставления нововведений, заблуждений и их приверженцев.
Português A seita salva abrange a todo aquele que se classifica com a crênça verdadeira que os honrados companheiros do profeta seguiam junto com aqueles que vieram depois deles através da bondade até o Dia da Ressurreição, dentre a crênça em Allah, nos Seus mensageiros, nos Seus anjos, nos Seus Livros, no Dia do Juizo final e na predestinação, seja do bem ou do mal, e dentre outras crênças e obrigações e o abandono das inovações (na religião) as depravações e seus seguidores.
বাংলা ভাষা যারা সেসব সহীহ আকীদার যার ওপর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত অবধি যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন তার গুনে গুনান্বিত তাদের সবাইকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল শামিল করে। অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূলগণ, ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, আখিরাত দিবস ও ভালো মন্দের তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা। এ ছাড়াও ইতিকাদী বিষয়সমূহ, ওয়াজিবাতসমূহ এবং বিদআত ও গোমরাহী এবং তার অনুসারীদের ছেড়ে দেয়াকে শামিল করে।
中文 得救的团体包括所有拥有正确信仰的人,正确的信仰指高贵的圣门弟子们及以至善直到复生日都追随他们之人的信仰,即信仰真主、使者、天使、经典、后世和前定的好坏等信仰和功修,并远离异端、迷误及奉行异端和迷误之人。
فارسی فرقهٔ ناجیه یا نجات یافته شامل کسانی می شود که موصوف به عقیدهٔ صحیحی هستند که صحابه و کسانی که از آنها تا روز قیامت پیروی می کنند، بر آن بودند؛ این عقیده شامل ایمان به الله و پیامبران و کتاب های آسمانی و روز قیامت و خیر و شر تقدیر و دیگر اعتقادات و واجبات و ترک بدعت و گمراهی ها و اهل آنها می باشد.
Tagalog Ang Sektang Maliligtas ay sumasaklaw sa sinumang nailarawan sa pagkakaroon ng tumpak na `aqīdah – na nakabatay rito ang mararangal na Kasamahan at ang sinumang sumunod sa mga ito sa paggawa ng mabuti hanggang sa Araw ng Pagbangon – na pananampalataya kay Allāh, sa mga sugo Niya, sa mga anghel Niya, sa mga kasulatan Niya, sa Huling Araw, sa pagtatakda: ang mabuti rito at ang masama rito, at sa iba pa roon na mga paniniwala at mga kinakailangan at pag-iwan ng mga bid`ah, mga kaligawan, at mga alagad ng mga ito.
हिन्दी फ़िरक़ा-ए-नाजियह (मुक्ति पाने वाले समुदाय) में हर वह व्यक्ति शामिल है, जिसके अंदर वह सच्ची आस्था (सटीक धार्मिक विश्वास) हो, जिसपर सहाबा किराम और उनके अनुयायी चले। इसमें प्रलय के दिन तक आने वाले वह सारे लोग भी शामिल हैं, जो अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी भेजी हुई किताबों पर, आख़िरत के दिन पर, भाग्य के अच्छा या बुरा होने पर ईमान लाने के मामले में, दूसरी आस्थाओं और दायित्वों के पालन में और बिदअती विचारधाराओं एवं गुमराहियों तथा गुमराहों के अनुसरण को छोड़ देने की नीति में, पूर्णतया सच्चे दिल से उनका अनुकरण करते हैं।
മലയാളം സ്വഹാബികളുടെയും, അവരെ നല്ല രൂപത്തിൽ പിൻപറ്റിയവരുടെയും വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്ന - അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള - എല്ലാവരും വിജയിച്ച കക്ഷിയിൽ (ഫിർഖത്തുന്നാജിയഃ) ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതന്മാരിലും മലക്കുകളിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അന്ത്യനാളിലും അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിധിനിർണ്ണയത്തിലും അതിൻ്റെ നന്മയിലും തിന്മയിലുമുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും, മറ്റു നിർബന്ധകാര്യങ്ങളിലും വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള നിലപാടും, പുത്തനാചാരങ്ങളും വഴികേടുകളും ഉപേക്ഷിക്കലും, അതിൻ്റെ വക്താക്കളെ വെടിയലുമാണ് ഫിർഖത്തുന്നാജിയഃയുടെ വിശ്വാസം.
తెలుగు అన్నాజియా వర్గము సరైన అఖీదా విశ్వాసాలతో ఇమిడి ఉంది,ఆ అఖీదా విశ్వాసాలనే గౌరవప్రదమైన సహాబాలు అనుసరించారు,మరియు వారిని అనుసరించేవారు ఉత్తమ రీతిలో ప్రళయదినము వరకు అనుసరిస్తారు,వీరు అల్లాహ్ పై,దైవప్రవక్తలపై,దైవదూతలపై,దైవగ్రంధాలపై,పరలోకదినాన్నిమరియు మంచి చెడు తఖ్దీర్ విదివ్రాతను,మరియు ఇతర విశ్వాసాలను,వాజిబు వ్యవహారాలను ఉత్తమంగా విశ్వసిస్తూ, బిద్అత్ వ్యవహారాలకు మరియు మార్గభ్రష్టతలను త్యజిస్తారు.
ไทย กลุ่มอันนาญียะฮฺครอบคลุมทุกคนที่มีความเชื่อที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับบรรดาเศาะหาบะฮฺที่มีเกียรติและผู้ที่ติดตามพวกเขาด้วยความดีจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ(วันแห่งการฟื้นคืนชีพ)ซึ่งการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ต่อบรรดาศาสนทูต ต่อบรรดามลาอีกะฮ ต่อบรรดาคัมภีร์ ต่อวันสุดท้าย และศรัทธากฎกำหนดสภาวะทั้งดีและร้ายของพระองค์ และความเชื่อและสิ่งที่เป็นวาญิบ(จำเป็น)อื่นๆและละทิ้งบิดอะฮฺ(อุตริ) การหลงผิดและผู้คนที่หลงผิด
إنَّ تَسَمِّي أَهْل السُّنَّةِ والجماعَةِ بالفرِقَة النّاجِيَةِ لا يَقْصِدونَ بها الشَّهادَةَ لأَنْفُسِهِم بِالجَنَّةِ ولا تَزْكِيَّةَ أَنْفُسِهِم، وإنَّما المَقْصودُ بِالتَّسْمِيَّةِ إِظْهار ما هم عليه مِن التَّمَسُّكِ بِكِتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ الذَيْنِ هُما مَصْدَرُ النَّجاةِ وَالسَّلامِةِ مِن الضَّلالِ في الدُّنْيا، ومِن النّار في الآخِرَةِ. ووَصْفُهُم بِالنّاجِيَة لعلَّه أُخِذَ مِن قولِ المُصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم: "تَركْتُ فيكُم أمرَيْنِ لن تَضِلُّوا ما تَمَسَّكتُم بِهِما: كِتابُ الله وسُنَّة نَبِيَّه"، أو لأنَّ المُتَمَسِّكَ بِالوَحْيَيْنِ سَبِيلُه النَّجاةُ، أو لِقول رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا تزالُ مِن أُمَّتي أُمَّةٌ قائِمَة بِأمْرِ الله، لا يَضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم، حتّى يَأتِيهُم أَمْرُ اللهِ وهُم على ذلك". رواه البخاري (3641)، ولا رَيْبَ أنَّ مَن تَمَسَّك بِكتابِ الله وسنة نَبِيِّهِ أنَّه مِن النّاجِين بِتوفِيقِ اللهُ له، ورُبَّما أُخِذَت التَّسمِيَة أيضًا مِن حَدِيثِ افتِراقِ الأُمَّة حيث أخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ الفِرَقَ كُلَّها هالِكَةٌ إلّا واحِدَة هي النّاجِية، وهُم الصَّحابَة ومَن تَمَسَّك بِهَدْيِهِم، وقد تكون التَّسْمِيَةُ مِن بابِ التَّفاؤُلِ، أو مِن بابِ إِظْهارِ البَراءَةِ مِن المُخالِفِينَ.

العرش : (ص 8) - لوامع الدرر البهية : (1/94) - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة : (ص 139) - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : (1/107) - شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية : (ص 12) -