Category: Persons .

سهل بن حنيف بن وهب

English Sahl ibn Hunayf ibn Wahb
اردو سہل بن حنیف بن وہف
বাংলা ভাষা সাহল ইবন হুনাইফ ইবন ওয়াহব
हिन्दी सह्ल बिन हुनैफ़ बिन वह्ब
తెలుగు సహ్ల్ బిన్ హనీఫ్ బిన్ వహబ్.

سهل بن حنيف -رضي الله عنه-

English Sahl ibn Hunayf (may Allah be pleased with him)
اردو سہل بن حنیف -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা সাহল ইবন হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
हिन्दी सह्ल बिन ह़ुनैफ़ -रज़ियल्लाहु अन्हु-
తెలుగు సహ్ల్ బిన్ హనీఫ్ రజియల్లాహు అన్హు.

سهل بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ، يكنى أبا سعد وأبا عبد اللَّه، من أهل بدر، كان من السّابقين وشهد بدرا، وثبت يوم أحد حين انكشف الناس، وبايع يومئذ على الموت، وكان ينفح عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بالنبل، فيقول: (نبّلوا سهلا فإنه سهل)، وشهد أيضا الخندق والمشاهد كلّها، واستخلفه عليّ على البصرة بعد الجمل، ثم شهد معه صفّين ، وتوفي عام 38.

English He is Sahl ibn Hunayf al-Ansāri al-Awsi, nicknamed 'Abu Sa‘d' and 'Abu ‘Abdullah'. He was one of the forerunners and among the Muslim fighters in Badr. He remained steadfast in Uhud when others retreated and he took the pledge of death that day. He kept defending the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) with darts; hence, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Provide Sahl with darts for, indeed, he is Sahl." He also witnessed the Battle of the Trench and all the other battles. ‘Ali made him his successor in Basrah after the Battle of the Camel; then, Sahl joined him in the Battle of Siffīn. He died in 38 AH.
اردو سہل بن حنیف انصاری اوسی، کنیت ابو سعید اور ابو عبداللہ ہے۔ بدری صحابی ہیں، ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، جنگ احد کے دن اس وقت مورچے پر ڈٹے رہے جب لوگ بکھر گئے تھے، اس دن موت پر بیعت کی تھی، اپنی تیر اندازی کے ذریعے اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کا دفاع کرتے رہے، جسے دیکھ کر آپ کہہ رہے تھے : "سہل کو تیر دو، وہ آسانی سے تیر اندازی کر رہا ہے۔" وہ خندق اور دیگر جنگوں میں بھی شریک رہے، جنگ جمل کے بعد علی -رضی اللہ عنہ- نے ان کو بصرہ کا گورنر بنایا، ان کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک رہے، سنہ 38ھ کو فوت ہوئے۔
বাংলা ভাষা সাহল ইবন হুনাইফ আল-আনসারী আল-আউসী। তার কুনিয়াত ছিল: আবূ সা‘ঈদ ও আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং বদরে শরীক হন। উহুদের দিন মানুষ বিচ্ছিন্ন হলেও তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন এবং মৃত্যুর বাই‘আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তীর-বর্শা নিক্ষেপ করছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমরা সাহলকে তীর বা বর্শা সমর্পণ করো; কেননা সে হচ্ছে সাহল [অথবা সে সহজে তা নিক্ষেপ করতে পারে]” তিনি খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের পরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তারপরে তিনি তার সাথে সিফফীনে অংশগ্রহণ করেন। আর ৩৮ হিজরীতে তিনি মারা যান।
हिन्दी सह्ल बिन हुनैफ़ अन्सारी औसी। कुनयत अबू साद तथा अबू अब्दुल्लाह है। बद्री याद्धाओं में से थे। शुरू दौर में इस्लाम ग्रहण करने वाले लोगों में से हैं। बद्र युद्ध में शामिल रहे। उहुद के दिन जब लोग भाग निकले थे, उस समय जमे रहे और मृत्यु तक मुक़ाबला करने का संकल्प लिया। वह अपनी तीरंदाज़ी द्वारा अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- का बचाव करते रहे और अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- कहते रहे : (सह्ल को तीर दो। क्योंकि वह आसानी से तीर अन्दाज़ी कर रहा है।) वह ख़नदक़ तथा सभी युद्धों में शरीक रहे। जमल युद्ध के बाद अली -रज़ियल्लाहु अन्हु- ने उनको बसरा का गवरनर बनाया था। फिर उनके साथ सिफ़्फ़ीन युद्ध में भी शामिल रहे। सन् 38 हिजरी में मृत्यु को प्राप्त हुए।
తెలుగు సహల్ బిన్ హునైఫ్ అల్'అన్సారీ అల్ ఔసి. కునియత్ అబూసఅద్ మరియు అబూఅబ్దుల్లా.బదర్ యోధులలో ఒకరు. ప్రప్రథమంగా ఇస్లాం స్వీకరించిన వారిలో ఆయన ఒకరు. బదర్ యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. ఉహుద్ రోజున ప్రజలు పారిపోయినప్పుడు దృఢంగా నిలబడి మరణం వరకు పోరాడాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆయన తన విలువిద్యతో దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను సంరక్షించారు. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ఇలా చెబుతూనే ఉన్నారు:(సహల్ కు బాణాలు ఇవ్వండి. అతను సులభంగా బాణాలను సంధిస్తున్నాడు) ఆయన ఖందకం యుద్దంలో పాల్గొన్నారు. జమల్ యుద్ధం తరువాత అలీ రజియల్లాహు అన్హు ఆయనను బసర గవర్నర్గా నియమించారు. తరువాత ఆయనతో పాటు సిఫ్ఫీన్ యుద్దంలో కూడా పాల్గొన్నాడు. అతను హిజ్రీ 38 సంవత్సరంలో కన్నుమూశారు.

الطبقات الكبرى (3/ 358) مشاهير علماء الأمصار (ص: 80) رجال صحيح مسلم (1/ 255) الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 165) معجم الصحابة لابن قانع (1/ 266) الثقات لابن حبان (3/ 170) الأعلام للزركلي(3/142)