المَوْلَى

English Al-Mawla (The Protector)
Türkçe El-Mevlâ
اردو مولی
Indonesia Al-Maulā (Maha Pelindung)
Русский Аль-Мауля (Господин, Покровитель)
Português O Protetor (Al-Maula)
বাংলা ভাষা আল-মাওলা (অভিভাবক)
中文 保护者
فارسی مَولیٰ
Tagalog Ang Pinagpapatangkilikan
हिन्दी अल-मौला (स्वामी)
മലയാളം അൽ-മൗലാ (വിശ്വാസികളെ ഏറ്റെടുത്തവൻ)
తెలుగు అల్ మౌలా
ไทย ผู้ทรงคุ้มครอง
অসমীয়া অভিভাৱক

المَوْلَى: مولى الخلق أجمعين بمعنى أنه سيدهم ومالكم وخالقهم ومعبودهم الحق، ومولى عبادَه المؤمنين، يحبهم ويوفقهم وينصرهم ويُوصِلُ إليهم مصالحَهم، ويُيَسِّرَ لهم منافِعَهم الدينيّة والدنيويّة.

English Al-Mawla (The Protector) of all creation is their Master, Owner, Creator, and True Deity worthy of worship; and Al-Mawla of the believing servants is the One Who loves them, guides and supports them, and leads them to their religious and worldly interests.
Türkçe El-Mevlâ: O, bütün yaratılmışların hepsinin mevlası, onların efendisi, mâliki, yaratıcısı, onların hak mabudu/ilahı, Mü'min kullarının mevlası, onları seven, muvaffak kılan, yardım eden, onlara faydalı şeyleri ulaştıran, onlara dinî ve dünyevî faydaları kolaylaştırandır.
اردو مولی : اللہ تمام مخلوقات کا مولی ہے، اس معنی میں کہ وہ ان کا آقا، مالک، خالق اور برحق معبود ہے۔ مؤمن بندوں کا مولی اس معنی میں ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، انھیں اچھے کاموں کی توفیق دیتا ہے، ان کے مدد کرتا ہے، ان کے مصالح کا خیال رکھتا ہے اور ان کے حق میں دینی اور دنیوی منافع کا حصول آسان کرتا ہے۔
Indonesia Al-Maulā: Maha Pelindung bagi seluruh makhluk. Dengan kata lain, bahwa Allah adalah pelindung, pemilik, pencipta, dan sesembahan mereka yang hak. Dia adalah pelindung hamba-hamba-Nya yang beriman; Dia mencintai mereka; Dia memberikan taufik dan menolong mereka; Dia mengirimkan apa yang menjadi maslahat mereka; Dia memudahkan bagi mereka seluruh manfaat dunia dan agama.
Русский Аль-Мауля: покровитель всех творений в том смысле, что Он является их господином, властелином, творцом и истинным Богом, единственным достойным поклонения, покровитель для Его верующих рабов, Который любит их, помогает им и дарует им благо, облегчая им то, что приносит им пользу в этом мире и в мире вечном.
Português O Protetor: Protetor de todas as criaturas, significa que Ele é seu Senhor e Dono, o Criador e o verdadeiro Adorado por eles; Protetor de Seus servos crentes, ama-os e ajuda-os e faz chegar a eles o que lhes beneficia e facilita-lhes seus interesses religiosos e mundanos.
বাংলা ভাষা আল-মাওলা (অভিভাবক): সব সৃষ্টির অভিভাবক। অর্থাৎ, তিনি তাদের সরদার, মালিক, স্রষ্টা ও তাদের সত্যিকার উপাস্য। আর তিনি তার মুমিন বান্দাদের অভিভাবক, তিনি তাদের মহব্বত করেন, তাদের ভালো কাজের তাওফীক দেন, তাদের সাহায্য করেন, তাদের কাছে তাদের প্রয়োজনী বস্তু পৌছে দেন এবং দীনি ও দুনিয়াবী উপকারী বিষয়গুলো তাদের জন্য সহজ করে দেন।
中文 保护者:真主是所有被造者的保护者,意思就是,真主是他们的主宰,是他们的掌管者、造化者以及他们真正的应受崇拜者,是他的信士仆人的保护者,真主喜爱他们,使他们一切顺利,援助他们,给予他们各种利益,使他们在今后两世的福利中顺利。
فارسی مَولیٰ: مولای همهٔ آفریدگان، به این معنا که سرور و مالک و خالق و معبود حقیقی آنان است و مولای بندگانش مؤمنش است به این معنا که آنان را دوست دارد و توفیق و یاری می دهد و منافع آنان را به آنان می رساند و هر آنچه به صلاح دین و دنیایشان است را برایشان میسر می گرداند.
Tagalog Ang Pinagpapatangkilikan ay ang pinagpapatangkilikan ng mga nilikha nang sama-sama sa kahulugang Siya ay ang soberano nila, ang tagapagmay-ari nila, ang sinasamba nilang totoo, at ang pinagpapatangkilikan ng mga mananampalatayang tagasamba Niya. Umiibig Siya sa kanila, nagtutuon Siya sa kanila, nag-aadya Siya sa kanila, nagpaparating Siya sa kanila sa mga kapakanan nila, nagpapadali Siya para sa kanila ng mga kapakinabangan nilang panrelihiyon at pangkabilang-buhay.
हिन्दी स्वामी : सारी सृष्टियों का स्वामी, यानी उन का नायक, सृष्टिकर्ता और सत्य पूज्य तथा अपने मोमिन बंदों का मौला एवं आक़ा जिनसे वह प्रेम करता है, जिन्हें सामर्थ्य देता है, जिन की सहायता करता है और जिन्हें लाभ की सारी वस्तुएँ देता है और धार्मिक तथा सांसारिक रूप से लाभदायक कामों को उन के लिए आसान कर देता है।
മലയാളം അൽ-മൗലാ: സൃഷ്ടികളുടെ ആശ്രയവും ഉടമസ്ഥനും യഥാർത്ഥ ആരാധ്യനുമാണ് അല്ലാഹു എന്നാണ് സൃഷ്ടികളുടെയെല്ലാം മൗലാ ആണ് അവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മൗലാ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ദാസന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും, അവർക്ക് നന്മയിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും, അവരെ സഹായിക്കുകയും, അവർക്ക് പ്രയോജനകരമായത് എത്തിച്ചു നൽകുകയും, ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ നന്മകളിലേക്ക് അവർക്ക് എളുപ്പം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ എന്നാണ്.
తెలుగు అల్ మౌలా:- సమస్త సృష్టిరాసులకు ప్రభువు,అంటే వారందరికి యజమాని,పాలకుడు,సృష్టికర్త,వారికి నిజఆరాధ్య దైవం,తన మోమీను దాసులకు ప్రభువు,వారినిప్రేమిస్తాడు,అనుగ్రహిస్తాడు,సహాయపడతాడు,వారి ప్రయోజనాలను వారికి చేర్చుతాడు,మరియు వారి కొరకు ప్రాపంచిక,ధార్మిక లాభాలను సౌలభ్యపరుస్తాడు.
ไทย ผู้ทรงคุ้มครอง : ผู้ทรงคุ้มครองสิ่งสร้างทั้งหมด ซึ่งมีหมายความว่า พระองค์ทรงเป็นผู้นำ ผู้ทรงอภิสิทธิ์ ผู้ทรงสร้างพวกเขา และเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพภักดีที่ถูกต้องจากพวกเขา และเป็นผู้นำของบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายของพระองค์ พระองค์ทรงรัก ทรงตอบรับ และทรงช่วยเหลือพวกเขาและเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขา และให้ความง่ายดายต่อสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่พวกเขาในทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
অসমীয়া আল-মাউলা (অভিভাৱক): সকলো সৃষ্টিৰ অভিভাৱক। অৰ্থাৎ তেৱেঁই তেওঁলোকৰ নেতা, মালিক, সৃষ্টিকৰ্তা আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত উপাস্য। লগতে তেওঁ হৈছে মুমিন বান্দাসকলৰ অভিভাৱক, অৰ্থাৎ তেওঁ তেওঁলোকক ভাল পায়, তেওঁলোকক তাওফীক দান কৰে, তেওঁলোকক সহায় কৰে, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় হিতসমূহ পৌঁচাই দিয়ে, লগতে দ্বীনি আৰু দুনিয়াৱী উপকাৰী কামবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে সহজ কৰি দিয়ে।

قال الحَلِيمي: (المَأمولُ منه النصرُ والمَعَوْنةُ؛ لأنه هو المَالك). وقال ابنُ القيم: (وهو نِعْم المَولى ونِعم النصير، فَمَن تَوَّلاه واستَنصرَ به وتَوَكَّلَ عليه وانقطعَ بِكُلِّيَّتِهِ إليه تَوَلّاه وحفظَه وحَرَسَه وصانَه). وقال الشيخ السعدي: (الذي يَتَولّى عبادَه المؤمنين، ويُوصِلُ إليهم مصالحَهم، ويُيَسِّرَ لهم منافِعَهم الدينيّة والدنيويّة).

اسمُ (المَوْلى) مِن الأسماءِ الثابِتةِ للهِ تعالى، وقد عَدَّه جَمْعٌ مِن العلماءِ في الأسماءِ الحسنى، منهم: جعفرُ الصادق وسفيان بن عيينة والخطابي وابنُ العربي والقرطبي وابنُ القيم وابنُ حجر.

وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (المَوْلى) في القرآنِ الكريمِ (12) مَرّةً، منها قوله تعالى: {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} [البقرة:286] وقوله تعالى: {واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير} [الحج: من الآية78] وقوله تعالى: {ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم} [محمد: 11].

1- وِلايةُ اللهِ سبحانه نوعان: عامّة: وهي الشامِلةُ لكلِّ أحدٍ، فالله هو الذي يَتَولّى عبادَه بالتَّدبِير والتَّصْريف والسُّلطان وغيرِ ذلك، وخاصة: وهي أنْ يَتَوَلّى اللهُ العبدَ بعنايتِهِ وتوفيقِهِ وهدايتِهِ، وهذه للمؤمنين. 2- الله جَلَّ شأنُهُ مَولَى الخَلقِ أجمعين، بمعنى أنه سيِّدُهُم ومالِكُهُم وخالِقُهُم ومعبودُهُم الحقّ، كما في قوله تعالى: {ثم رُدّوا إِلى اللّه مَوْلاَهم الحقِّ أَلا لَه الحكم وَهو أَسرع الحاسبين} [الأنعام: 62]، ولا تَعارُضَ في هذا مع قوله تعالى: {ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم} [محمد: 11]، فإنّ معنى كونِهِ مَولى الكافرين أنه مالِكُهُم المُتَصَرِّفُ فيهم بما شاء، ومعنى كونه مَولَى المؤمنين دون الكافرين، أي: وِلاية المَحبَّة والتوفيق والنصر.

- جهود ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد السعيد سعيدي، دار المنهاج. - بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، دار عالم الفوائد. - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية. - القواعد المثلى لابن عثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ، مدار الوطن. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف. - صفات الله عزوجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف، دار الهجرة. - التعليق على القواعد المثلى لعبد الرحمن بن ناصر بن براك، دار التدمرية. - تيسير الكريم الرحمن للسعدي، مؤسسة الرسالة. - ولله الأسماء الحسنى لعبد العزيز بن ناصر الجليل، دار طيبة. - النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - الجامع لأسماء الله الحسنى لحامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث. - الأسماء والصفات للبيهقي، مكتبة السوادي.