السَّيِّد

English As-Sayyid (The Master)
Türkçe Es-Seyyid
اردو سردار
Indonesia As-Sayyid (Yang Maha Dipertuan)
Русский Ас-Сеййид (Господин)
Português O Senhor (As-Sayid)
বাংলা ভাষা আস-সায়্যিদ (সরদার, নেতা)
中文 主人
فارسی سیّد
Tagalog Ang Soberano
हिन्दी अस-सय्यिद (सरदार)
മലയാളം അസ്സയ്യിദ് (ഏവരുടെയും ആശ്രയം)
తెలుగు అస్సయ్యిదు:
ไทย ผู้ทรงเป็นผู้นำสูงสุด
অসমীয়া নেতা, চৰ্দাৰ

السَّيِّد: الرب والمالك، صاحبُ السُّؤْدَدِ على الحَقِيقة، الذي يَرجِعُ الخَلْقُ إليه في أمورِ الدُّنيا والآخرةِ.

English As-Sayyid (The Master) is the Lord and the Owner, the One Who possesses true dominance, and to Whom all creation turns for their worldly and their Hereafter affairs.
Türkçe Es-Seyyid: Rab, Mâlik, hakiki manada üstünlük sahibi, bütün yaratılanların dünya ve âhiret işlerinde kendisine döndüğü tek ve yüce varlık.
اردو السَّيِّد (سردار) : رب، مالک اور حقیقی سردار، جس کی جانب ساری مخلوقات دنیا اور آخرت کے تمام معاملوں میں رجوع کرتی ہیں۔
Indonesia As-Sayyid: Tuhan, Yang Maha Memiliki, Yang dipertuan secara hakiki, dan hanya kepada-Nya semua makhluk kembali dalam semua urusan dunia dan akhirat.
Русский Ас-Сеййид: господин и властелин, обладатель истинного Господства, к которому обращаются все творения в делах мирских и связанных с миром вечным.
Português O Senhor: o Senhor, o Soberano, Dono da verdadeira nobreza, Aquele para o qual a criatura volta-se nos assuntos mundanos e do Além.
বাংলা ভাষা আস-সায়্যিদ (সরদার, নেতা): রব, মালিক। প্রকৃত নেতৃত্বের অধিকারী। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয়ে মাখলুক তার দিকেই ফিরে যায়।
中文 主人:养育者,掌管者,事实上的最高权利所有者,人们在今后两世的事务都归于真主。
فارسی سید (سرور): پروردگار و مالک، صاحب سروری حقیقی، آنکه آفریدگان در امور دنیا و آخرت به او رجوع می کنند.
Tagalog Ang Soberano ay ang Panginoon at ang Tagapagmay-ari, ang May-ari ng soberenya sa reyalidad, na bumabalik ang paglikha sa Kanya sa mga nauukol sa Mundo at Kabilang-buhay.
हिन्दी सरदार : पालनहार, मालिक तथा वास्तविक सरदार (प्रमुख), जिसकी ओर दुनिया तथा आख़िरत से संबंधित सारे मामलों में सारी सृष्टियाँ लौटती हैं।
മലയാളം അസ്സയ്യിദ്: രക്ഷിതാവും ഉടമസ്ഥനുമായവൻ. ഏവരുടെയും യഥാർഥ ആശ്രയം അവനാണ്. ഐഹികമോ പാരത്രികമോ ആയ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും സർവ്വരും അവൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്.
తెలుగు అస్సయ్యిదు:-ప్రభువు మరియు యజమాని,-సత్యాన్ని నొక్కిచెప్పేవాడు, సృష్టిజీవులు ప్రాపంచిక మరియు పరలోక వ్యవహారాలకు సంభందించి ఆయన వైపుకు మరలుతుంది.
ไทย ผู้ทรงเป็นผู้นำสูงสุด : ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงอภิสิทธิ์ ผู้ทรงเป็นผู้นำที่สัจจริง ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะกลับไปยังพระองค์ทั้งเรื่องของดุนยา(โลกนี้)และเรื่องของอาคิเราะฮฺ(ปรโลก)
অসমীয়া আছ-ছায়্যিদ (চৰ্দাৰ, নেতা): ৰব্ব, মালিক। প্ৰকৃত নেতৃত্বৰ অধিকাৰী। পাৰ্থিৱ আৰু পৰকালৰ সকলো বিষয়তে সৃষ্টিয়ে তেওঁৰ ওচৰলৈকেই প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে।

قال الخَطَّابِي: (قولُه: (السَّيِّدُ الله) يُرِيدُ أنَّ السُّؤدَد حَقيقة لله - عز وجل - وأنَّ الخَلقَ كلَّهم عبيدٌ له). قال الحليمي: (المُحْتَاجُ إليه بالإطلاق، فإنَّ سَيِّدَ الناسِ إنَّما هو رأسُهُم الذي إليه يرجعون، وبأمرِهِ يعملون، وعن رأيِهِ يَصْدُرُون، ومِن قولِهِ يَستَهْدُون). وقال ابنُ القيم: (سَيِّدُ الخَلقِ هو مَالِكُ أمرِهِم الذي إليه يرجعون وبأمره يعلمون وعن قوله يصدرون).

اسمُ (السَّيِّد) مِن الأسماءِ الثابِتةِ لله تعالى، وقد عَدَّه جَمْعٌ مِن العلماءِ في الأسماءِ الحُسنى، منهم: ابن منده والحَلِيمي والبيهقي وابن حزم والأصبهاني وابن العربي والقرطبي وابن القيم والعثيمين ونور الحسن خان.

لَمْ يَرِدْ اسمُ (السَّيِّد) في القرآنِ الكريمِ، وإِنَّما وَرَدَ في السُّنَّة في: حديثِ عبدِ الله بن الشِّخِّير رضي الله عنه قال: انطلقتُ في وَفْدِ بني عامِرٍ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سَيِّدُنا، فقال: (السَّيِّدُ الله تبارك وتعالى) رواه أحمد (4/24)، وأبو داود (4806)، وابن السني في (اليوم والليلة) (387)، وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (3700).

1- اتِّخاذُ سَيِّدٍ غيرَ اللهِ سواءً مِن المَقبُورِين أو الأحياءِ ويَعتَقِدُون فيهِ جَلْبَ النفعِ أو دَفْعَ الضُّرّ، أو يُعَلِّقونَ به حاجاتِهم، أو ينزِلون به طَلَباتِهم ورغباتِهِم، ويَصرِفُون إليهِ لجُوءَهم ودعواتِهم يُعَدُّ شِركًا بالله العظيم، وهذا غايةُ الجَهلِ إذ كيف يُسوَّى الترابُ بربِّ الأرباب. 2- إطلاقُ السَّيِّدِ على غيرِ الله فيه تفصيل، فإنْ كانَ يَقصدُ السِّيَادةَ المُطلقةَ فهذا لا يجوز، وإن كان يَقصَدُ به مُجرّدُ الإكرامِ فإنْ كان المُخاطَبُ به أهلًا للإكرام فلا بأس به، ولكن لا يقل: (السيد)، بل يقول: (يا سيد)، أو نحو ذلك، وإن كان لا يَقصد به السيادة والإكرام وإنَّما هو مُجرّدُ اسمٍ فلا بأس به.

- جهود الإمام ابن قيم الجوزية لوليد العلي، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - صفات الله عزوجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف، دار الهجرة. - القواعد المثلى لابن عثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ، مدار الوطن. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف. - التعليق على القواعد المثلى لعبد الرحمن بن ناصر بن براك، دار التدمرية. - معالم السنن للخطابي، المطبعة العلمية، حلب. - فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر، طبع على نفقة إبراهيم الوقيصي، مطابع الحميضي.