الإِلَه

English Al-Ilāh (The God)
Türkçe El-İlâh
اردو معبود
Indonesia Al-Ilāh (Sembahan)
Русский Аль-Илях (Бог)
Português A Divindade (Al-Ilah)
বাংলা ভাষা আল-ইলাহ (সতিকার ইলাহ)
中文 主宰
فارسی اِله
Tagalog Ang Diyos
हिन्दी अल-इलाह (सत्य पूज्य)
മലയാളം അൽ-ഇലാഹ് (യഥാർഥ ആരാധ്യൻ)
తెలుగు అల్-ఇలాహు:
ไทย ผู้ทรงเป็นพระเจ้า
অসমীয়া সত্য ইলাহ (সত্য উপাস্য)

الإِلَه: هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، المعبودُ الذي لا يَستحقُّ العبادةَ أحدًا سواه.

English Al-Ilāh (The God) is the One Who possesses all attributes of perfection and majesty and Who alone is worthy of being worshiped.
Türkçe El-İlâh: O, bütün eksiksiz kemal sıfatlarını ve ululuk/azamet özelliklerini kendisinde toplayan, kendisinden başka hiçbir varlığın ibadeti hak etmediği tek mabut (ibadet edilen).
اردو الإِلَه (معبود) : یہ ایک ایسا کلمہ ہے، جو کمال و جلال کے تمام اوصاف کا جامع ہے اور ایسے معبود کی نشان دہی کرتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
Indonesia Al-Ilāh: Penghimpun seluruh sifat kesempurnaan dan kemuliaan; Sembahan yang tidak ada seorang pun berhak disembah selain-Nya.
Русский Аль-Илях: Объединяющий в Себе все качества совершенства и величия, Единственный достойный поклонения.
Português A Divindade: O que reúne todos atributos de perfeição e denominações de majestade, o adorado cujo ninguém merece a adoração exceto Ele.
বাংলা ভাষা আল-ইলাহ (সতিকার ইলাহ): যিনি পূর্ণতার ও মহত প্রশংসার যাবতীয় সব গুণাগুণের একত্রকারী এবং সত্যিকার উপাস্য তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়।
中文 主宰:他是聚合了所有完美属性和尊大的形容,他是受崇拜的,除了他以外没有应受崇拜的。
فارسی اِله: جامع همهٔ صفات کمال و اوصاف جلال است، معبودی است که کسی جز او شایستهٔ پرستش نیست.
Tagalog Ang Diyos ay ang tagapagtipon ng lahat ng mga katangian ng kalubusan at mga pang-uri ng kapitaganan, ang sinasamba na walang nagiging karapat-dapat sa pagsamba na isa man maliban sa Kanya.
हिन्दी अल-इलाह (सत्य पूज्य) : वह जो संपूर्णता के सभी गुण और प्रताप की सभी विशेषताएँ अपने अंदर रखता हो तथा ऐसा पूज्य कि उसके सिवा कोई इबादत का अधिकारी न हो।
മലയാളം അൽ-ഇലാഹ്: പൂർണ്ണതയുടെയും പ്രതാപത്തിൻ്റെയും വിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ളവൻ. ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ള ഏക ആരാധ്യൻ; അവന് പുറമെ മറ്റൊരാൾക്കും ആരാധിക്കപ്പെടാനുള്ള അർഹതയില്ല.
తెలుగు అల్-ఇలాహు:- ఇది పరిపూర్ణత యొక్క అన్నిలక్షణాలను,ఘనత యొక్క సారాంశాలను కలిగి ఉన్నది,మరియు ఆయన తప్ప మరెవ్వరినీ ఆరాధించడానికి అర్హతవీలు లేని దైవం.
ไทย ผู้ทรงเป็นพระเจ้า : ผู้ที่ครอบคลุมถึงคุณสมบัติของความสมบูรณ์ทั้งหมดและคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีใครคู่ควรที่จะถูกเคารพสักการะนอกจากพระองค์เพียงองค์เดียว
অসমীয়া আল-ইলাহ (সত্য উপাস্য): যি সত্ত্বাৰ মাজত আছে সকলো প্ৰকাৰৰ পূৰ্ণাংগ গুণাৱলী তথা মহৎ প্রশংসাৰ যাৱতীয় গুণাৱলী, এনেকুৱা সত্য উপাস্য যাৰ বাহিৰে ইবাদতৰ উপযুক্ত আন কোনো নাই।

قال ابنُ تيمية: (الإلهُ هو الذي يُؤلَه فيُعبد، محبةً وإنابةً وإجلالًا وإكرامًا). قال ابنُ القيم: (أَمَّا الإلهُ فهو الجامِعُ لجميعِ صفاتِ الكمالِ ونُعُوتِ الجلال، فيدخُلُ في هذا الاسم جميعُ الأسماء الحسنى). قال الشيخُ السعدي: (والإلهُ هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فقد دخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى).

اسمُ (الإِله) مِن الأسماءِ الثابِتةِ لله تعالى، وقد عَدَّه جَمْعٌ مِن العلماءِ في الأسماءِ الحسنى، منهم: جعفرُ الصادق وابنُ حزم والقرطبي وابنُ القيم وابنُ الوزير وابنُ حَجَر والعثيمين وغيرُهُم.

وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (الإِلَه) في القرآنِ الكريمِ في مَوَاضِعَ، منها: قوله تعالى: {وهو الذي في السَّماء إِلَهٌ وفي الأَرض إِلَهٌ } [الزخرف: 84] وقوله تعالى: {وإلهكم إله واحد لاإله إلا هو الرحمن الرحيم} [البقرة:163]، وقوله تعالى: {قل إنما يوحى إليَّ أنما إلهكم إلهٌ واحد فهل أنتم مسلمون} [الأنبياء:108]. أَمَّا في السُّنَّة: فقولُهُ صلى الله عليه وسلم: (يَخرجُ من النار مَن قال لا إله إلا الله وفي قلبِهِ وزنُ شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير...) أخرجه البخاري برقم (44).

1- من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العُزّى من العزيز، واشتقاق اللات من الإلهِ على أحدِ القولين، والقول الآخر أن اللات اسم رجل كان يلُتُّ السويق في موضع الصنم المسمى باللات. 2- تَأوَّلَ المُعطلةُ اسمَ (الإله) بمعنى القادر على الاختراع، واعتقدوا أنّ هذا أخص وصف الإله، وجعلوا إثبات هذا التوحيد هو الغاية، وهذا باطل؛ لأن هذا القائل لم يعرف حقيقةَ التوحيدِ الذي بعث اللهُ به رسولَه، فالمشركون الذين بُعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مُقرّين بأنَّ الله وحدَه خالقُ كلِّ شيء ولم يدخلهم هذا في الاسلام.

- جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الأسماء الحسنى، لأرزقي بن محمد السعيد سعيدي، مكتبة دار المنهاج. - جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - القواعد المثلى لابن العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ، مدار الوطن. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر، مطابع الحميضي. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. -شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني: مطبعة سفير، الرياض. - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.