التصنيف: الأعلام .
معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي
English Mu‘ādh ibn Jabal ibn ‘Amr al-Ansāri al-Khazraji
اردو معاذ بن جبل بن عمرو انصاری خزرجی
বাংলা ভাষা মু‘আয ইবন জাবাল ইবন আমর আল-আনসারী আল-খাযরাজী
Tagalog Mu`ādh bin Jabal bin `Amr Al-Anṣārīy Al-Khazrajīy
हिन्दी मुआज़ बिन जबल बिन अम्र अन्सारी ख़ज़रजी
മലയാളം മുആദ് ബ്നു ജബൽ ബ്നി അംറ് അൽ അൻസ്വാരീ അൽ ഖസ്റജീ
తెలుగు ముఆజ్ బిన్ జబల్ బిన్ అమ్ర్ అల్ అన్సారీ అల్ ఖజ్రజీ
ไทย มุอาซ บิน ญะบัล บิน อัมร์ อัลอันศอรีย์ อัลคอซเราะญีย์
معاذ بن جبل -رضي الله عنه-
English Mu‘ādh ibn Jabal (may Allah be pleased with him)
اردو معاذ بن جبل -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু
Tagalog Mu`ādh bin Jabal (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी मुआज़ बिन जबल -रज़ियल्लाहु अन्हु-
മലയാളം മുആദുബ്നു ജബൽ -رضي الله عنه-
తెలుగు ముఆజ్ బిన్ జబల్ రజియల్లాహు అన్హు.
ไทย มุอาซ บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
مُعَاذ بن جَبَل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، إمام الفقهاء، وكنز العلماء، وأعلم الأمة بالحلال والحرام، شهد العقبة، وبدرًا، والمشاهد، وكان من أفضل شباب الأنصار حِلْمًا وحياء وسخاء، وقد وردت عدة أحاديث في فضائله.
English He is Mu‘ādh ibn Jabal ibn ‘Amr al-Ansāri al-Khazraji. He was an honorable Companion, the Imam of the scholars of Fiqh, the scholars' treasure, and the most knowledgeable of what is lawful and what is unlawful. He witnessed Al-‘Aqabah Pledge, the Battle of Badr and other battles. He was the best among the youth of the Supporters in terms of tolerance, modesty, and generosity. Several Hadīths were reported on his merits.
اردو معاذ بن جبل بن عمرو انصاری خزرجی ایک بڑے صحابی، فقیہوں کے امام، علما کے لیے علم کا خزانہ اور اس امت کے اندر حلال و حرام کا علم رکھنے والی سب سے بڑی شخصیت ہیں، عقبہ کی رات موجود رہے، بدر اور تمام جنگوں میں شریک رہے اور حلم، حیا اور سخاوت میں سب سے افضل انصاری نوجوان تھے، ان کے فضائل میں کئی حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔
বাংলা ভাষা মু‘আয ইবন জাবাল ইবন আমর আল-আনসারী আল-খাযরাজী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি ফকীহদের ইমাম, আলিমদের (ইলমের) খনি বা ভান্ডার, হালাল ও হারামের ব্যাপারে উম্মাতের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আকাবা ও বদরসহ অন্যান্য যুদ্ধতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দানশীলতা, লজ্জাবোধ ও স্থিরচিত্তের দিক থেকে আনসারদের সবচেয়ে উত্তম যুবক ছিলেন। তার মর্যাদার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
Tagalog Si Mu`ādh bin Jabal bin `Amr Al-Anṣārīy Al-Khazrajīy ay isang kapita-pitagang Kasamahan, imām ng mga faqīh, kayamanan ng mga maalam, at pinakamaalam sa Kalipunan sa ipinahihintulot at ipinagbabawal. Nakadalo siya sa Pangako ng Katapatan sa Sugo sa Al-`Aqabah, Labanan sa Badr, at mga sagupaan. Siya noon ay kabilang sa pinakamainam sa mga kabataan ng Anṣār (mga Tagaadya) sa pagtitimpi, pagkahiya, at kagalantehan. May nasaad nga ilang ḥadīth kaugnay sa mga kainaman niya.
हिन्दी मुआज़ बिन जबल बिन अम्र अन्सारी ख़ज़रजी एक बड़े सहाबी, फ़क़ीहों के इमाम, उलेमा के खज़ाना और इस उम्मत में हलाल तथा हराम की सबसे अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। अक़बा, बद्र युद्ध तथा तमाम युद्धों में शरीक रहे। अन्सारी नौजवानों में सबसे अधिक विनम्रता, हया और दानशीलता के मालिक थे। उनकी फ़ज़ीलत के बारे में कई हदीसें आई हुई हैं।
മലയാളം മുആദ് ബ്നു ജബൽ ബ്നി അംറ് അൽ അൻസ്വാരീ അൽ ഖസ്റജീ. മഹാനായ സ്വഹാബി. പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതാവും, ജ്ഞാനികളുടെ ഖജനാവും. ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഹലാൽ ഹറാമുകളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും വിവരമുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതൻ. അഖബഃ ഉടമ്പടിയിൽ അദ്ദേഹം സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. നബി -ﷺ- യോടൊപ്പം ബദ്റിലും മറ്റനേകം പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലും സാക്ഷിയായി. അൻസ്വാരി യുവാക്കളിൽ ബുദ്ധിയും ലജ്ജയും മാന്യതയും കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ സ്വഹാബി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അനേകം ഹദീഥുകൾ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
తెలుగు ముఆజ్ బిన్ జబల్ బిన్ అమ్ర్ అన్సారీ ఖజ్రజి ఒక గొప్ప సహాబీ, ఫకీహ్లకు ఇమాం, ఉలమాలకు భాండాగారాం మరియు ఈ ఉమ్మత్లో హలాల్ మరియు హరామ్ గురించి అత్యంత ఎక్కువ పరిజ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి. ఉఖ్బాలో పాల్గున్నారు మరియు బద్ర్ యుద్ధంతోపాటు అన్ని యుద్ధాలలో పాల్గొన్నారు. అన్సారీ యువతలో అత్యంత వినయం, దయ మరియు దాతృత్వంలో ప్రసిద్ది. ఆయన విశిష్టత గురించి అనేక హదీసులు ప్రస్తావించబడ్డాయి.
ไทย มุอาซ บิน ญะบัล บิน อัมร์ อัลอันศอรีย์ อัลคอซเราะญีย์ ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านคือ อิหม่ามแห่งเหล่าบรรดาปราชญ์ ท่านคือคลังแห่งผู้รู้ ท่านคือผู้รู้ที่สุดเกี่ยวกับเรื่องฮะลาลและหะรอม ท่านเข้าร่วมทำสัตยาบันอัลอากอบะฮ์ และเข้าร่วมสงครามบัดร์ และทุกสมรภูมิรบ ท่านคือผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่คนหนุ่มแห่งอันศอรในด้านความขันติ ความอายและความเอื้ออาทร และได้มีบันทึกฮะดีษมากมายที่พูดถึงความประเสริฐของท่าน.
الأزهري

تاريخ دمشق (58/383) أسد الغابة (4/418) سير أعلام النبلاء (1/443) الأعلام للزركلي (7/258)