التصنيف: الأعلام .
أم حكيم بنت الحارث بن هشام
English Umm Hakīm bint al-Hārith ibn Hishām
اردو ام حکیم بنت حارث بن ہشام
বাংলা ভাষা উম্মু হাকীম বিনত হারিছ ইবন হিশাম
Tagalog Umm Ḥakīm bint Al-Ḥārith bin Hishām
हिन्दी उम्म-ए-हकीम बिन्त हारिस बिन हिशाम
മലയാളം ഉമ്മു ഹകീം ബിൻത് ഹാരിഥ് ബ്നി ഹിശാം
తెలుగు ఉమ్మే హకీం బింతు అల్ హారిస్ బిన్ హిషామ్.
ไทย อุมมุฮะกีม บินต์ อัลฮาริษ บิน ฮิชาม
أم حكيم بنت الحارث -رضي الله عنها-
English Umm Hakīm bint al-Hārith (may Allah be pleased with her)
اردو ام حکیم بنت حارث -رضی اللہ عنہا-
বাংলা ভাষা উম্মু হাকীম বিনত হারিছ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা
Tagalog Umm Ḥakīm bint Al-Ḥārith (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी उम्म-ए- हकीम बिन्त हारिस -रज़ियल्लाहु अन्हा-
മലയാളം ഉമ്മു ഹകീം ബിൻത് ഹാരിഥ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-
తెలుగు ఉమ్మే హకీం బింతే అల్ హారిసు రజియల్లాహు అన్హా.
ไทย อุมมุฮะกีม บินต์ อัลฮาริษ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา
أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية، صحابية جليلة، حضرت يوم أحد مع المشركين، ثم أسلمت يوم فتح مكة، وكان زوجها عكرمة بن أبي جهل قد فر إلى اليمن، فتوجهت إليه بإذن من النبي -صلى الله عليه وسلم- فحضر معها، وأسلم، ثم خرجت معه إلى غزو الروم فاستشهد، فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص، قبيل وقعة مرج الصفر جنوبي دمشق فلما استشهد فيها شدَّت أم حكيم عليها ثيابها، وتبدّت وإن عليها أثر الخلوق، فاقتتلوا على النهر، عند جسر سُمِّي بعد ذلك بقنطرة أم حكيم، فقتلت بعمود الفسطاط الذي أعرس بها خالد فيه سبعة من الروم وقتلت عام 14.
English She is Umm Hakīm bint al-Hārith ibn Hishām ibn al-Mughīrah al-Makhzūmiyyah. She was an honorable female Companion. She witnessed the Battle of Uhud on the polytheists' side, then she embraced Islam on the day of the Conquest of Makkah. Her husband, ‘Ikrimah ibn Abi Jahl fled to Yemen; so, she went to him, after taking the Prophet's permission, and he returned with her and embraced Islam. Later, she set out with him to fight the Romans and he was martyred. Then, she was married to Khālid ibn Sa‘īd ibn al-‘Ās just before the Battle of Marj as-Saffar, south of Damascus. When he was martyred in this battle, she got dressed and set out to fight with traces of perfume still on her. They fought by the river near a bridge that was later on named after Umm Hakīm. She killed seven of the Romans with the pole of the tent where Khālid had consummated the marriage with her, and she was killed in 14 AH.
اردو ام حکیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ مخزومیہ ایک جلیل القدر صحابیہ ہیں، احد کے دن مشرکوں کی طرف سے جنگ میں شامل رہیں، فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئيں، ان کا شوہر عکرمہ بن ابو جہل یمن کی جانب بھاگ گیا تھا، اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- کی اجازت سے وہ ان کے پاس گئیں اور ان کو اپنے ساتھ لائیں، جس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑیں جہاں عکرمہ شہید ہو گئے۔ چنانچہ خالد بن سعید بن عاص نے ان سے نکاح کر لیا، یہ جنوبی دمشق میں واقع ہونے والی جنگ مرج الصفر سے کچھ پہلے کی بات ہے، جب خالد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے، تو ام حکیم نے کپڑے سمیٹ لیے اور کھل کر سامنے آ گئیں، حالاںکہ نکاح کے وقت لگائی جانے والی خوشبو خلوق کے نشان ابھی تک ان کے جسم پر باقی تھے، انھوں نے نہر پر ایک پل کے پاس جو بعد میں ام حکیم پل کے نام سے مشہور ہوا دشمنوں سے جنگ کیا اور اس خیمے کے ایک کھمبے سے جس میں خالد نے ان کے ساتھ شب زفاف منایا تھا سات رومیوں کو قتل کیا اور آخر میں خود بھی جام شہادت نوش کر لیا، یہ سنہ 14 کی بات ہے۔
বাংলা ভাষা উম্মু হাকীম বিনত হারিছ ইবন হিশাম ইবন মুগীরাহ আল-মাখযূমিয়্যাহ, তিনি একজন সম্মানিত মহিলা সাহাবী। মুশরিকদের সাথে তিনি উহুদের দিনে উপস্থিত ছিলেন। পরে মক্কা বিজয়ের দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ জাহেলের পুত্র ইকরিমা তার স্বামী ছিলেন। সে ইয়ামানে পালিয়ে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি তার কাছে গমণ করেন এবং তাকে নিয়ে ফিরে আসেন এবং ইকরিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপরে উম্মু হাকীম তার সাথে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান, সেখানে ইকরিমা মারা গেলে, দামেশকের দক্ষিণে মারজুস সুফফার যুদ্ধের কিছু আগে তিনি খালিদ ইবন সা‘ঈদ ইবনুল আসকে বিবাহ করেন। যখন তিনি সেখানে শাহাদাত বরণ করেন, তখন উম্মু হাকীম ক্ষিপ্রতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তিনি সুসংযত থাকা সত্ত্বেও তার কাপড় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মুসলিমরা নদীর ধারে একটি সাঁকোর পাশে যুদ্ধ করেন, যাকে পরবর্তীতে ‘উম্মু হাকিমের সাঁকো’ হিসেবে নামকরণ করা হয়। তিনি ফুসতাত নগরের স্তম্ভের কাছে সাতজন রোমানকে হত্যা করেন, যেখানে খালিদ তাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ১৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
Tagalog Si Umm Ḥakīm bint Al-Ḥārith bin Hishām bin Al-Mughīrah Al-Makhzūmīyah ay isang kapita-pitagang Kasamahan. Nakadalo siya sa Araw ng [Labanan sa] Uḥud kasama ng mga tagapagtambal. Pagkatapos umanib siya sa Islām noong Araw ng Pagsakop sa Makkah. Ang asawa niyang si `Ikrimah bin Abī Jahl ay tumakas noon sa Yemen, kaya naman pumunta siya roon ayon sa isang pahintulot mula sa Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan). Bumalik naman ito kasama niya at umanib sa Islām. Pagkatapos lumisan siya kasama nito patungo sa pagsalakay sa Bizancio saka namartir ito roon kaya napangasawa siya ni Khālid bin Sa`īd bin Al-`Āṣṣ bahagyang bago ng Labanan sa Marj Aṣ-Ṣaffar sa katimugan ng Damascus. Noong namartir na si `Ikrimah doon [at muling nakapag-asawa] si Umm Ḥakīm, nagbigkas siya sa sarili ng damit niya at humayo [sa labanan] kaya may bakas pa ng pabango sa kanya. Naglaban-laban sila sa gilid ng ilog sa tabi ng tulay na pinangalanan matapos niyon na Tulay ni Umm Ḥakīm. Nakapatay siya ng pitong Bizancio sa pamamagitan ng tukod ng tolda kung saan nagpulot-gata sila ni Khālid. Napatay siya noong taong 14 Hijrah.
हिन्दी उम्म-ए-हकीम बिन्त हारिस बिन हिशाम बिन मुग़ीरा मख़ज़ूमिया एक बड़ी सहाबिया हैं। उहुद युद्ध के दिन मुश्रिकों के साथ रहीं। मक्का विजय के दिन मुसलमान हुईं। उस दिन उनके पति इकरिमा बिन अबू जह्ल यमन की ओर भाग गए थे। वह अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की अनुमति से उनके पास गईं, तो वह उनके साथ आपके सामने उपस्थित हुए और मुसलमान हो गए। उम्म-ए-हकीम अपने पति के साथ रूमियों से युद्ध करने के लिए निकलीं, तो उनके पति शहीद हो गए, जिसके बाद मर्ज अस-सफ़र युद्ध से कुछ समय पहले ख़ालिद बिन सईद बिन आस ने उनसे शादी कर ली। जब ख़ालिद बिन सईद इस युद्ध में शहीद हो गए, तो उम्म-ए-हकीम ने अपने कपड़े बाँध लिए, हिजाब रख दिया, जबकि उनके शरीर में शादी के समय लगाई गई खुशबू के निशान बाक़ी थे। नहर पर, एक पुल के पास, जिसे इस घटना के बाद उम्म-ए-हकीम पुल कहा गया, युद्ध हुआ। इस अवसर पर उन्होंने सात रूमियों की हत्या उसी खेमे के एक खंबे से कर दी, जिसमें ख़ालिद ने उनसे सुहाग रात मनाया था। उनका निधन सन् 14 हिजरी में हुआ।
മലയാളം ഉമ്മു ഹകീം ബിൻത് ഹാരിഥ് ബ്നി ഹിശാം ബ്നി മുഗീറഃ അൽ-മഖ്സൂമിയ്യഃ. സ്വഹാബീ മഹതി. ഉഹുദ് യുദ്ധദിനം ബഹുദൈവാരാധകരോടൊപ്പം അവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് മക്കാ വിജയ ദിവസമാണ് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത്. ഉമ്മു ഹകീമിൻ്റെ ഭർത്താവായ ഇക്'രിമഃ അന്നേ ദിവസം യമനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. നബി ﷺ യുടെ അനുമതിപ്രകാരം അവർ ഇക്'രിമയുടെ അരികിൽ പോവുകയും, ഇക്'രിമ അവരോടൊപ്പം നബി ﷺ യുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നെത്തി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് റോമക്കാർക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ഇക്'രിമയോടൊപ്പം പുറപ്പെടുകയും, പ്രസ്തുത യുദ്ധത്തിൽ ഇക്'രിമ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഖാലിദ് ബ്നു സഈദ് ബ്നുൽ ആസ്വാണ് പിന്നീട് ഉമ്മു ഹകീമിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ദിമശ്ഖിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നടന്ന മറജുസ്സ്വഫർ യുദ്ധത്തിന് തൊട്ടുമുൻപായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹം. പ്രസ്തുത യുദ്ധത്തിൽ ഖാലിദ് ബ്നു സഈദും മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം ബാക്കിയുള്ള തൻ്റെ വസ്ത്രം മുറുക്കിയെടുത്ത് ഉമ്മു ഹകീം പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങി. ഖൻത്വറതു ഉമ്മി ഹകീം എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ട ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അരികിൽ വെച്ചാണ് അവർ പോരാടിയത്. ഖാലിദിൻ്റെ വിവാഹക്കൂടാരത്തിൻ്റെ തൂണു കൊണ്ട് ഏഴു റോമക്കാരെ അവർ വധിച്ചു. ഹി 14 ലാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടത്.
తెలుగు ఉమ్మే హకీం బింతే అల్ హారిస్ బిన్ హిషామ్ బిన్ అల్ ముగైరా అల్ మఖ్జూమియా ఒక గొప్ప సహాబియా.ఉహుద్ యుద్ధం రోజున ముష్రిక్లతో కలిసి పాల్గూన్నారు.మక్కా విజయం రోజున ముస్లింగా మారారు. ఆ రోజు ఆమె భర్త ఇక్రిమా బిన్ అబూజహ్ల్ యమన్ వైపు పారిపోయాడు. ఆమె అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త- సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనుమతితో అతని వద్దకు వెళ్ళింది. అప్పుడు అతను ఆమెతో పాటు ప్రవక్త ముందుకు వచ్చి ఇస్లాం స్వీకరించారు. ఉమ్మే హకీం రూమీలతో పోరాడటానికి తన భర్తతో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, ఆమె భర్త షహీదుగా అమరుడయ్యాడు, ఆ తరువాత ఖాలిద్ బిన్ సయీద్ బిన్ అల్ ఆస్ ఆమెను దిమిష్క్ కు పడమరన మరజుస్సఫర్ యుద్ధానికి కొంతకాలం ముందు వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ యుద్ధంలో ఖాలిద్ బిన్ సయీద్ వీరమరణం పొందారు అప్పుడు ఉమ్మే హకీమ్ తన బట్టలు కట్టి, హిజాబ్ ధరించారు, అయితే వివాహ సమయంలో ఉపయోగించిన పరిమళాలు ఆమె శరీరంపై ఇంకా సువాసనలు వెదజల్లుతూనే మిగిలి ఉన్నాయి.నది వద్ద ఒక వంతెనపై యుద్దం జరిగింది. ఈ యుద్ద సంఘటన తరువాత ఉమ్మే హకీమ్ వంతెనగా అది పిలువబడింది, యుద్ధం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా, ఖాలిద్ తనతో కలిసి గడిపిన అదే శిభిరంలోని ఒక స్తంభంతో ఏడుగురు రూమీలను హతమార్చింది. ఆమె హిజ్రీ 14వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
ไทย อุมมุฮะกีม บินต์ อัลฮาริษ บิน ฮิชาม บิน อัลมุฆีเราะฮ์ อัลมัคซูมียะฮ์ นางเป็นเศาะฮาบียะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง นางได้มาพร้อมกับบรรดาผู้ตั้งภาคีในช่วงสงครามอุฮุด ต่อมานางได้เข้ารับอิสลามในวันที่พิชิตมักกะฮ์ ซึ่งตอนนั้นสามีของนาง คือท่านอิกริมะฮ์ บุตรชายของอบู ญะหัลได้หนีไปเยเมน นางจึงมุ่งหน้าไปหาเขา โดยได้รับอนุญาตจากท่าน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สุดท้ายสามีของนางก็ได้กลับมาพร้อมกับนาง และได้เข้ารับอิสลามเช่นกัน จากนั้น นางได้ออกไปพร้อมกับสามีเพื่อทำสงครามกับชาวโรมัน ซึ่งทำให้อิกริมะฮ์เสียชีวิตในสงครามนั้น จากนั้นนางก็ได้แต่งงานกับ คอลิด บิน สะอีด บิน อัลอาศ ก่อนสงคราม มัรญ์ อัศศุฟฟัร ทางใต้ของ ดามัสกัส หลังจากสามีของนางถูกฆ่าตาย อุมมุฮะกีม ก็ได้ทำการผูกเสื้อผ้าของนางให้แน่น และนางก็ได้ตะลุยในขณะที่กลิ่นน้ำหอมที่ใช้ตอนแต่งงานยังติดที่ตัวของนาง ได้มีการต่อสู้กันริมฝั่งแม่น้ำที่สะพาน ซึ่งต่อมาสะพานนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'สะพานอุมมุฮะกีม' นางได้ฆ่าชาวโรมันเจ็ดคนด้วยเสาของเต็นท์ ซึ่งเป็นเต็นท์ที่คอลิดได้อยู่ในวันที่แต่งงานกับนาง และนางถูกฆ่าตายในปีฮิจเราะฮ์ที่ 14

الطبقات الكبرى (8/ 205)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1932)، أسد الغابة (7/ 309)، الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 379)، الأعلام للزركلي (2/269).