类别: 真主的尊名 .

العَظِيْم

English Al-‘Azhīm (The Magnificent)
Türkçe El-Azîm
اردو عظیم
Indonesia Al-'Aẓīm (Mahaagung)
Русский Аль-‘Азым (Великий)
Português O Grandiosíssimo (Al-Azhim)
বাংলা ভাষা আল-আযীম (মহা-মর্যাদাশীল)
中文 伟大的
فارسی عظیم
Tagalog Ang Sukdulan
हिन्दी अल-अ'ज़ीम (सब से महान)
മലയാളം അൽ-അദ്വീം (സർവ്വ മഹത്വവുമുള്ളവൻ)
తెలుగు అల్ అజీము:
ไทย ผู้ทรงยิ่งใหญ่
অসমীয়া মহা মৰ্যাদাশীল, মহান

العَظِيْم: الجامِعُ لجَمِيعِ صِفاتِ الكَمَالِ والمَجدِ والكبرياءِ والعظمةِ الذي تُحِبُّه القُلُوب، وتُعَظِّمُهُ الأرواح.

English Al-‘Azhīm (The Magnificent) is the One Who possesses all attributes of perfection, glory, pride, and majesty, and Who is loved and extolled by His servants.
Türkçe El-Azîm: Ruhların yücelttiği, kalplerin sevdiği, eksiksiz, mükemmel, şerefli, büyük ve yüce olan bütün sıfatları kendisinde toplayan.
اردو عظیم : وہ ذات جس کے اندر کمال، بزرگی، بڑائی اور عظمت کی تمام صفتیں پائی جاتی ہیں اور جس کی محبت دلوں میں بسی ہوئی ہے اور جس کی عظمت کی خوشبو ہر روح میں سمائی ہوئی ہے۔
Indonesia Al-'Aẓīm: Penghimpun semua sifat kesempurnaan, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan; Zat yang dicintai oleh hati dan diagungkan oleh jiwa.
Русский Аль-‘Азым: Объединяющий в Себе все качества совершенства, гордости и величия, Тот, Кого любят сердца и возвеличивают души.
Português O Grandisíssimo: reúne todos atributos de perfeição, glória, orgulho e grandeza, o qual os corações amam e as almas engrandecem.
বাংলা ভাষা আল-আযীম (মহা-মর্যাদাশীল): পূর্ণতা, সম্মান, বড়ত্ব ও মহত্বের সব গুণের একত্রকারী যাকে অন্তরসমূহ ভালোবাসে এবং আত্মাসমূহ তাযীম করে।
中文 伟大的:集所有完美、荣耀、尊大和伟大的属性与一体,心悦诚服并发自内心的尊重。
فارسی عظیم: آنکه همهٔ صفات کمال و شکوه و کبریا و بزرگی را در بر می دارد و دلها او را دوست می دارند و جان ها بزرگش می دارند.
Tagalog Ang Sukdulan ay ang tagapagtipon ng lahat ng mga katangian ng kalubusan, karingalan, pagkamalaki, at kadakilaan na iniibig ng mga puso at dinadakila ng mga kaluluwa.
हिन्दी सब से महान : वह जो संपूर्णता, प्रतिष्ठा, बड़ाई और महानता के सारे गुणों का मालिक हो और जिसका प्रेम हर दिल में बैठा हुआ तथा जिसकी महानता हर प्राण में बसी हुई हो।
മലയാളം അൽ-അദ്വീം: പൂർണ്ണതയുടെയും മഹത്വത്തിൻ്റെയും പ്രൗഢിയുടെയും ആദരവിൻ്റെയും സർവ്വവിശേഷണങ്ങളും ഒരുമിച്ചവൻ. ഹൃദയങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും, മനസ്സുകൾ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
తెలుగు అల్-అజీము :-హృదయాలు ప్రేమించే,ఆత్మలు గొప్పగా భావించే సమస్త పరిపూర్ణ గుణాలను,కీర్తి,గర్వము మరియు గొప్పతనం వంటి లక్షణాలను ఇముడ్చుకున్నవాడు.
ไทย ผู้ทรงยิ่งใหญ่ : เป็นการรวมเอาคุณสมบัติของความสมบูรณ์ทั้งหมด ความรุ่งโรจน์ และความยิ่งใหญ่ที่เป็นที่รักของหัวใจและเป็นที่ยกย่องของจิตวิญญาณ
অসমীয়া আল-আজীম (মহা-মৰ্যাদাশীল): এনেকুৱা সত্ত্বা যাৰ মাজত আছে সকলো গুণৰ পূৰ্ণতা, মৰ্যাদা আৰু মহত্বৰ সকলো গুণৰ একত্রকাৰী, যাক অন্তৰসমূহে ভাল পায় আৰু আত্মাসমূহে সন্মান কৰে।

قال ابنُ تيمية: (الذي قَد كَمُلَ في عَظَمَتِهِ). قال ابنُ القيم: (العَظِيم مَن اتَّصَفَ بِصِفاتٍ كثيرةٍ مِن صِفاتِ الكَمَال). قال الشيخُ السعدي: (العظيمُ الجامِعُ لجميعِ صفاتِ العَظَمَةِ والكِبْرِياء والمَجْدِ والبَهاءِ الذي تُحِبُّه القُلُوب، وتُعَظِّمُهُ الأرواح، ويَعرِفُ العارِفونَ أَنَّ عَظَمَةَ كلِّ شيءٍ وإِنْ جَلَّتْ في الصِّفة، فإنها مُضْمَحِلَّةٌ في جَانِبِ عَظَمَةِ العَلِيِّ العَظِيم).

اسمُ (العَظِيم) مِن الأسماءِ الثابتةِ للهِ تعالى، وقد ذَكَرَهُ أَغْلَبُ مَن كَتَبَ في الأسماءِ الحُسنى.

وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (العَظِيْم) في القرآنِ الكريمِ (9) مَرَّاتٍ، منها: قوله تعالى: {ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم} [البقرة:]، وقوله تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة:96]. وأمّا في السُّنَّة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العَظيم، سبحان الله وبحمدِهِ) أخرجه البخاري (6406)، ومسلم(2694).

1- مِن أسمائِهِ الحُسنى ما يَكونُ دَالًّا على عِدّةِ صفات، ويكونُ ذلك الاسمُ مُتَناوِلًا لِجميعِها تَناوُلَ الاسمِ الدّالِّ على الصفةِ الواحدةِ لها كاسمه العظيم والمجيد والصمد. 2- الفرقُ بين عَظَمَةِ الخالِقِ والمَخلوقِ: أنّ المخلوقَ قد يكونُ عَظيمًا في حالٍ دونَ حالٍ، وفي زمانٍ دون زمانٍ، فقد يكون عظيمًا في شبابِهِ، ولا يكونُ كذلك عند شيبتِهِ، وقد يكونُ مَلِكًا أوغَنيًّا مُعَظَّمًا في قومِهِ، فيَذهَبُ مُلكُهُ وغِناهُ أو يُفارِقُ قَومَه، وتَذهَبُ عَظَمتُهُ مَعَها، لكنَّ اللهَ تَعالى هو العَظِيمُ أبدًا. 3- تَأوَّلَ المُعَطِّلَةُ اسمَ (العَظِيم) بِأنّهُ عَظيمُ المُلْكِ والقُدْرَةِ، مع أنهم يَنْفُونَ عنه الصِّفاتِ، وهذا تناقُضٌ، فإنّ العظيمَ هو مَن اتَّصَفَ بِصفاتٍ كَثيرةٍ مِن صِفاتِ الكَمَال، ولا شَكَّ أنّ هذه الصفاتِ قائمةٌ بِهِ سبحانَهُ، مُختصة به.

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. - مجموع الفتاوى، لابن تيمية، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. - منهج ابن القيم في شرح الأسماء الحسنى لمشرف الغامدي، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. - شرح أسماء الله الحسنى لسعيد بن وهف القحطاني، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع.