Классификация: Места .
المَسْجِد الأَقْصَى
English Al-Aqsa Mosque
Français La Mosquée Lointaine
Türkçe Mescid-i Aksâ
اردو مسجدِ اقصیٰ
Русский Отдалённейшая Мечеть (аль-Акса)
বাংলা ভাষা আল-মাসজিদুল আকসা
中文 远寺
فارسی مسجد الاقصى
Tagalog Al-Masjid Al-Aqṣā
हिन्दी अक़सा मस्जिद
മലയാളം അൽ മസ്ജിദുൽ അഖ്സ
తెలుగు అల్-మస్జిద్-అల్-అక్సా(అల్ అఖ్సా మస్జిదు)
ไทย มัสยิด อัล-อักศอ
ثَالِثُ أَقْدَسِ المَسَاجِدِ فِي الإسْلَامِ يَقَعُ بِمَدِينَةِ القُدْسِ فِي فِلَسْطِينَ.
English The third most sacred mosque in Islam, located in the city of Jerusalem, Palestine.
Français Il s'agit de la troisième mosquée la plus sainte en islam. Celle-ci se trouve à Jérusalem, en Palestine.
Türkçe İslamdaki en kutsal üçüncü mescit olup, Filistin'deki Kudüs şehrindedir.
اردو اسلام کی مقدس ترین مساجد میں سے تیسری مسجد جو فلسطین کے شہر قدس میں واقع ہے۔
Русский Третья по святости мечеть в исламе, находится в городе Иерусалим (Палестина).
বাংলা ভাষা ইসলামের তৃতীয় পবিত্র মসজিদ যেটি ফিলিস্তিনের আল-কুদস শহরে অবস্থিত।
中文 位于巴勒斯坦古都斯城的伊斯兰第三大圣寺。
فارسی سومين مسجد مقدس در اسلام است، و در شهر قدس در فلسطين قرار دارد.
Tagalog Ang ikatlo sa pinakabanal sa mga masjid sa Islām na naroroon sa Jerusalem sa Palestina.
हिन्दी यह इस्लाम धर्म की तीन पवित्रतम मस्जिदों में से एक है, जो फिलिस्तीन के अल-क़ुद्स शहर में स्थित है।
മലയാളം ഫലസ്തീനിലെ അൽ ഖുദ്സ് പട്ടണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിലെ മൂന്നാമത്തെ പവിത്രമായ പള്ളി
తెలుగు ఇస్లాంలోని పవిత్రమైన మస్జిదులలో ఇది మూడవది, పాలస్తీనాలోని అల్ ఖుదుస్ అనే నగరంలో(జెరూసలేంలో) ఉంది.
ไทย เป็นมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดลำดับที่สามในศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในกรุงเยรูซาเลม ประเทศปาเลสไตน์
1- يُعْتَبَرُ ثاني أقدم مسجد بعد الكعبة، وثالث أقدس مسجدٍ بعد المَسْجِدِ الحَرامِ والمسجد النبوي. 2- سُمي الأَقْصَى لِكونه أبعد مسجد عن أهل مكة، وَيسمَّى أَيْضًا: بيت المَقْدِس، وَالبيت المُقَدَّس. 3- أحد المساجد الثلاثة التي تُشد الرحال إِليها. 4- ذُكِرَ المَسْجِدُ الأَقْصَى فِي سُورَةِ الإِسْراءِ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ. 5- أُسْري بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَصَلَّى فِيهِ بِالأَنْبِياءِ في رحلة الإسراء والمعراج، وذلك بعد البعثة بعشر سنين. 6- كان المَسْجِدُ الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ثُمَّ أَمَرَ الله نبيهُ صَلى اللهُ عليه وسلَّم بتغيير القبلة إلى المسجد الحرام. 7- يَعتقد كثير من المسلمين أن المسجد الأقصى يَنْحصر في المسجد القبلي أَوْ فِي قبة الصخرة، وَالحَقيقةُ أَنَّ المسجد الأقصى أَوْسعُ مِنْ ذَلِكَ، فيشمل ما في الساحة من مساجد ومحاريب ومآذن وأشجار وأروقة وغير ذلك مما ينتشر في أرجائها داخل السور، وتبلغ مساحته 144 ألف متر مربع ويشكل سدس القدس القديمة.
English 1. It is considered to be the second oldest mosque after the Ka‘bah and the third most sacred mosque after the Sacred Mosque and the Prophet’s Mosque. 2. It was called 'Al-Aqsa' because it was the farthest mosque from the residents of Makkah. It is also known as "Bayt al-Maqdis" and "Al-Bayt al-Muqaddas". 3. It is one of the three mosques to which journeys are to be conducted. 4. Al-Aqsa Mosque is mentioned in the noble Qur’an in Surat Al-Isrā’. 5. The Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) was taken on the journey of Isrā’ to this mosque, where he led all prophets in prayer. This happened after ten years of his mission. 6. Al-Aqsa Mosque was earlier the Qiblah of Muslims, and then Allah Almighty commanded His Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) to shift to the Sacred Mosque as the Qiblah. 7. Many Muslims think that Al-Aqsa Mosque is limited to Al-Qibli Mosque or the Dome of the Rock; whereas Al-Aqsa Mosque is actually broader than that. It comprises all that lies within its yard and wall, including mosques, niches, minarets, trees, corridors, etc. This covers an area of 144 thousand meters, which accounts for one sixth of Old City of Jerusalem.
Français 1- Elle est considérée comme la seconde mosquée la plus ancienne après la Ka'bah et comme la troisième mosquée la plus sainte après la Mosquée Sacrée et la Mosquée prophétique. 2- Elle a été appelée : lointaine (Al Aqsâ) du fait que c'est la mosquée la plus éloignée des habitants de La Mecque. On l'appelle aussi : Bayt Al Maqdis ou Al Bayt Al Muqaddas. 3- Une des trois mosquées pour laquelle on peut préparer sa monture pour s'y rendre. 4- La mosquée d'Al Aqsâ a été mentionnée dans la sourate : Le Voyage Nocturne, dans le noble Coran. 5- Le Prophète (paix et salut sur lui) s'y est rendu de nuit et y a prié en compagnie des prophètes au cours du voyage nocturne et de l'ascension. Ceci eut lieu dix ans après la mission apostolique. 6- La mosquée d'Al Aqsâ était la première direction [de la prière] des musulmans, ensuite Allah ordonna à Son Prophète (paix et salut sur lui) de changer la Qiblah en direction de la Mosquée Sacrée. 7- Nombre de musulmans croient que la mosquée Al Aqsâ est insérée dans la mosquée Al Qiblî ou dans le Dôme du Rocher ; la réalité est que la mosquée Al Aqsâ est plus vaste que cela : elle englobe dans l'esplanade ce qu'il y a comme mosquées, mihrabs, minarets, arbres, galeries, etc. de ce qui s'étend de ses extrémités à l'intérieur de l'enclos. Sa superficie atteint 144 mille mètres carrés et elle représente le sixième de l'ancien Quds.
Türkçe 1- Kabe'den sonra en eski ikinci mescittir. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonraki en kutsal üçüncü mescittir. 2- Mekke ehline en uzak mescit olmasından dolayı el-Aksâ olarak isimlendirilmiştir. Aynı zamanda Beytu'l Makdis ve Beytu'l Mukaddes olarak da isimlendirilmiştir. 3- Kendisine (ibadet etme kastı ile) sefer düzenlenen üç mescitten birisidir. 4- Mescid-i Aksâ, Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde geçmektedir. 5- Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- peygamberlik vazifesi kendisine verildikten on sene sonra, İsra ve Miraç hadisesinde Mescid-i Aksâ'ya bir gece yolculuk yapmış ve orada diğer peygamberlere namaz kıldırmıştır. 6- Mescid-i Aksâ Müslümanların birinci kıblesidir. Sonra Allah Teâla peygamberine kıblenin yönünü Mescid-i Haram'a doğru değiştirmesini emretmiştir. 7- Birçok Müslüman Mescid-i Aksâ'nın Kıble Mescidi ile sınırlı olduğunu ya da Kubbetu's-Sahra'dan ibaret olduğuna inanmaktadır. Hakikatte Mescid-i Aksâ bundan daha geniştir. Mescid-i Aksâ avlusundaki mihraplar, minareler, ağaçlar, revaklar ve sur içindeki her şeyi kapsamaktadır. Yüzölçümü 144 bin metre karedir ve eski Kudüs'ün altıda birini oluşturmaktadır.
اردو 1- یہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد اور مسجد حرام و مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین مسجد مانی جاتی ہے۔ 2- اسے مسجد اقصی، مکہ والوں کے حق میں بعید ترین مسجد ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسے بيت المَقْدِس اور بيت المُقَدَّس بھی کہا جاتا ہے۔ 3- ان تین مسجدوں میں سے ایک، جن کے لیے سفر کرکے جانا درست ہے۔ 4- مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الاسراہ میں ہوا ہے۔ 5- اسرا اور معراج کے موقعے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کو راتوں رات وہاں لے جایا گیا تھا اور وہاں آپ نے انبیائے کرام کو نماز پڑھائی تھی۔ یہ بعثت کے دس سال بعد کا واقعہ ہے۔ 6- مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ بعد ازاں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو مسجد حرام کو قبلہ بنا لینے کا حکم دیا تھا۔ 7- بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی صرف مسجد قبلی یا قبۂ صخرہ کا نام ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی کا مفہوم اس سے وسیع تر ہے اور اس معنی و مفہوم میں اس کی چہار دیواری کے اندر واقع مسجدیں، محراب، اذان گاہیں اور پیڑ پودے وغیرہ سب کچھ شامل ہیں۔ اس کا پھیلاؤ 144 ہزار مربع میل کا ہے اور قدیم قدس کے چھٹے حصے پر مشتمل ہے۔
Русский 1. Считается второй самой древней мечетью после Каабы и третьей главной мечетью после мечети аль-Харам и мединской мечети. 2. Она названа так, поскольку это была самая отдалённая мечеть для жителей Мекки. Называется также Бейт аль-макдис или аль-Бейт аль-мукаддас. 3. Одна из трёх мечетей, ради посещения которых разрешено отправляться в путь. 4. Эта мечеть упомянута в Коране, в суре 17 «Ночное путешествие». 5. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был перенесён сюда ночью и руководил здесь молитвой пророков во время события, известного как аль-исра ва аль-мирадж (ночное путешествие в Иерусалим и вознесение на небо). Это произошло спустя десять лет после начала его пророческой миссии. 6. Мечеть аль-Акса была первой киблой мусульман, после чего Аллах повелел Своему Пророку (мир ему и благословение Аллаха) изменить киблу на мечеть аль-Харам. 7. Многие мусульмане полагают, что аль-Акса — это либо отдельно мечеть либо только Куббат ас-сахра (Купол скалы), но в действительности это нечто гораздо большее. Комплекс этой мечети включает все стоящие на его площади мечети, михрабы, минареты, деревья и прочие строения и объекты внутри стены, которой обнесён комплекс. Его площадь достигает 144000 кв. м. и составляет шестую часть Старого города в Иерусалиме.
বাংলা ভাষা ১- এটিকে কা`বার পর দ্বিতীয় পুরাতন মসজিদ আর মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর পর তৃতীয় পবিত্র মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। ২- মক্কাবাসীর থেকে দূরে অবস্থানের কারণে এটিকে মসজিদে আকসা বলে নামকরণ করা হয়েছে। এটিকে বাইতুল মাকদিস ও আল-বাইতুল মুকাদ্দাস করেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। ৩- যে তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে এটি তার একটি। ৪- আল-কুরআনুল কারীমের সূরা আল-ইসরায় মসজিদে আকসার উল্লেখ করা হয়েছে। ৫- তার কাছেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভ্রমণ করানো হয়েছে এবং তাতে তিনি নবীগণকে নিয়ে ইসরা ও মিরাজের রাতে সালাত আদায় করেছেন।এটি ছিল নবুওয়াতের দশম বছর। ৬- মসজিদে আকসা মুসলিমদের প্রথম কাবা ছিল। তারপর আল্লাহ তা`আলা তার নবীকে মসজিদে হারামের দিকে কিবলা পরিবর্তন করার নির্দেশ দেন। ৭- অনেক মুসলিম ধারণা করে যে, মসজিদে আকসা কেবলা ঘোষিত মসজিদ বা পাথরের গম্বুজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবতা হলো মসজিদে আকসা তার চেয়ে বহুগুণ বড়। ফলে তার আশপাশের মসজিদসমুহ, মিহরাব, মিনার, গাছগাছালি, ঘরবাড়ি এবং তার সীমানা প্রাচীরের ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সবই তার অন্তর্ভুক্ত। তার প্রশস্ততা ১৪৪ হাজার বর্গ মিটার হবে। এটি পুরাতন কুদসের এক ষষ্টাংশের মতো।
中文 1-是天房之后第二大最古老的清真寺,是禁寺和圣寺之后第三大神圣的清真寺。 2-称为远寺,因为它是距离麦加人最远的清真寺。它还被称为:神圣的房子。 3-是可以专程走访的三座清真寺之一。 4-《古兰经》“夜行章”中提到了远寺。 5-先知--愿主福安之--在此登宵,并在登霄夜在这里带领众先知礼拜 。这件事发生在为圣十年后。 6-远寺曾经是穆斯林的第一个礼拜的朝向。然后,真主命令他的先知--愿主福安之--改变朝向禁寺。 7-许多穆斯林相信,远寺只是局限于朝向寺,或者岩石顶,事实上远寺要更宽广,它包括清真寺的庭院、宣讲台、宣礼塔及树木等在围墙里所有东西。其面积达十四万四千平方,是古老古都斯的六分之一。
فارسی 1- به عنوان دومين مسجد قديمى بعد از كعبه است، و سومين مسجد مقدس بعد از مسجد الحرام و مسجد نبوى است. 2- به الاقصى نامگذارى شده است؛ براى اينكه دورترين مسجد از اهل مكه است، و همچنين به نام: "بيت المَقْدِس"، و "بيت المُقَدّس" نامگذارى شده است. 3- يكى از سومين مساجد است كه سفر به سوى آن جايز است. 4- مسجد الاقصى در سوره "الإسراء" در قرآن كريم ذكر شده است. 5- پيامبر - صلى الله عليه و سلم - به سوى آن منتقل شد، و در آنجا براى انبياء در طى سفر اسراء و معراج نماز خواند، و اين بعد از گذشت بيست سال از مبعث ايشان بوده است. 6- مسجد الاقصى قبله اول مسلمانان بود، سپس الله متعال به پيامبرش - صلى الله عليه و سلم - امر فرمودند كه قبله را به سمت مسجد الحرام تغيير دهد. 7- بسيارى از مسلمانان فكر مى كنند كه مسجد الاقصى در مسجد "القبله" يا "قبه الصخره" منحصر مى شود، اما حقيقت آنست كه مسجد الاقصى وسيع تر از آن است، و شامل كليه ى صحن آن از مساجد، محراب ها، مناره ها، درخت ها، و تالارهاى و غيره مى شود، و اين شامل آنچه مى شود كه در داخل ديوارهاى آن وجود دارد، و مساحت اجمالى آن 144 هزار متر مربع مى باشد، كه يک ششم شهر قديمى قدس را تشكيل مى دهد.
Tagalog 1. Itinuturing na ikalawa sa pinakamatandang masjid matapos ng Ka`bah at ikatlo sa pinakabanal na masjid matapos ng Al-Masjid Al-Ḥarām at Al-Masjid An-Nabawīy. 2. Tinawag na Al-Aqṣā (ang Pinakaliblib) dahil sa pagiging pinakamalayong masjid buhat sa mga naninirahan sa Makkah at tinatawag din ito na Bahay ng Binanalan at Bahay ng Pinagbanalan. 3. Isa sa tatlong masjid na pinaghahandaan ang paglalakbay roon. 4. Binanggit ang Al-Masjid Al-Aqṣā sa Kabanata Al-Isrā' ng Marangal na Qur'ān. 5. Pinaglakbay sa gabi ang Propeta (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) doon at namuno siya roon sa dasal sa mga propeta sa paglalakbay ng Isrā' at Mi`rāj. Iyon ay sampung taon matapos ng pagsugo sa kanya. 6. Ang Al-Masjid Al-Aqṣā noon ay ang unang qiblah ng mga Muslim. Pagkatapos nag-utos si Allāh sa Propeta niya (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) na mag-iba ng qiblah patungo sa Al-Masjid Al-Ḥarām. 7. Naniniwala ang marami sa mga Muslim na ang Al-Masjid Al-Aqṣā ay nalilimitahan sa masjid ng [dating] qiblah o sa Kupola ng Bato (Dome of the Rock). Ang reyalidad ay na ang Al-Masjid Al-Aqṣā ay higit na malawak kaysa roon sapagkat sumasaklaw ito sa anumang nasa looban na mga masjid, mga miḥrāb, mga minaret, mga punong-kahoy, mga balkon, at iba pa roon na nakakalat sa mga dako nito sa loob ng mga pader. Umaabot ang luwang nito sa 144,000 metro kuwadrado at bumubuo sa ikaanim na bahagi ng matandang Jerusalem.
हिन्दी 1- यह काबा के बाद विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन और मस्जिदे हराम तथा मस्जिदे नबवी के बाद तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। 2- अक़सा उसका नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि वह मक्का वालों के लिए सबसे दूरी पर स्थित मस्जिद है। उसे 'बैतुल मुक़द्दस' तथा 'बैतुल मक़दिस' के नामों से भी जाना जाता है। 3- यह उन तीन मस्जिदों में से एक है, जिन की ओर यात्रा की जा सकती है। 4 - मस्जिदे अक़सा का ज़िक्र पवित्र क़ुरआन के सूरा 'अल-इसरा' में आया है। 5- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नब़ी बनाए जाने के दस साल बाद इसरा और मेराज की यात्रा में वहाँ ले जाया गया और आपने वहाँ समस्त नबियों की इमामत की। 6- मस्जिदे अक़सा मुसलमानों का प्रथम क़िबला थी। बाद में अल्लाह ने अपने नबी को आदेश दिया कि वह अपना क़िबला मस्जिदे हराम को बना लें। 7- बहुत सारे मुसलमानों की मान्यता है कि मस्जिदे अक़सा वर्तमान में क़िबले की दिशा में मौजूद मस्जिद या गुंबदे सख़रा में सीमित है। जबकि हकीक़त यह है कि मस्जिदे अक़सा का विस्तार उससे अधिक है। वास्तव में उस चहारदिवारी के अंदर मौजूद मस्जिद, मेहराब, अज़ान की जगह, पेड़ तथा सेहन आदि सारी चीज़ें मस्जिदे अक़सा में शामिल हैं। इसका फैलाव 144 हज़ार वर्ग मीटर है, जो पुराने यरुशलम नगर का छठा हिस्सा है।
മലയാളം 1- കഅ്ബക്ക് ശേഷം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട, ഏറ്റവും പുരാതനമായ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ. മസ്ജിദുൽ ഹറമും, മസ്ജിദുന്നബവിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായ മസ്ജിദും ഇത് തന്നെ. 2- മക്കയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള മസ്ജിദായതിനാലാണ് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ്വാ (അഖ്സ്വാ: അങ്ങേയറ്റം) എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടത്. ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ്, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്നീ പേരുകളും ഈ മസ്ജിദിനുണ്ട്. 3- പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന മൂന്ന് മസ്ജിദുകളിലൊന്ന്. 4- ഖുർആനിലെ സൂറ. ഇസ്റാഇൽ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട്. 5- മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്കാണ് നബി -ﷺ- രാപ്രയാണം നടത്തിയത്. ഇസ്റാഅ് മിഅ്റാജിൻ്റെ വേളയിൽ നബി -ﷺ- നബിമാർക്ക് ഇമാമായി നിന്നു കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചതും ഇവിടെ വെച്ചാണ്. അവിടുത്തേക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി, പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം. 6- മുസ്ലിംകളുടെ ആദ്യത്തെ ഖിബ്'ല മസ്ജിദുൽ അഖ്സ്വാ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് ഖിബ്'ല മാറ്റുവാൻ നബി -ﷺ- യോട് അല്ലാഹു കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 7- മസ്ജിദുൽ അഖ്സ്വാ എന്നാൽ മസ്ജിദുൽ ഖിബ്ലിയോ ഖുബ്ബതുസ്സ്വഖ്റയോ (Dome of the rock) ആണെന്നാണ് അനേകം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വിശാലമാണ് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ്വാ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പ്രസ്തുത മൈതാനിയിലുള്ള മസ്ജിദുകളും മിഹ്റാബുകളും മിനാരങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റുമായി അവിടെയുള്ള മതിലിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെല്ലാം മസ്ജിദുൽ അഖ്സ്വാ തന്നെയാണ്. 144000 മീറ്റർ ചതുരശ്ര പ്രദേശമുണ്ട് ഇത്. പഴയ ഖുദുസിൻ്റെ ആറിലൊരു ഭാഗമാണത്.
తెలుగు 1- ఇది కాబా’మస్జిదు’ తరువాత రెండవ అతి పురాతన మస్జిదుగా పరిగణించబడుతుంది, ‘మస్జిదే హరామ్’ మరియు ‘మస్జిద్-ఎ-నబవి’ తరువాత మూడవ పవిత్రమైన మస్జిదు. 2.మక్కావాసులకు ఈ మస్జిదు చాలా దూరమైన ప్రాంతంలో ఉండడం కారణంగా దీనికి అఖ్సా(సుదూరమైన) అనే పేరు వచ్చింది. దీనిని ‘బైతుల్ మఖ్దిస్’మరియు బైతుల్ ముఖద్దస్ అనే పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. 3- ఆరాధనా సంకల్పముతో ప్రయాణము చేసి వెళ్ళే అనుమతి గల మూడు మస్జిదుల్లో ఇదీ ఒకటి. 4- పవిత్ర ఖుర్ఆనులోని సూరా ఇస్రాలో మస్జిద్-అల్-అఖ్సా యొక్క ప్రస్తావన ఉంది. 5-రాత్రి సమయంలో ప్రవక్త (స) వారు ఈ మస్జిదుకు, ఆ తరువాత అక్కడనుండి ‘మేరాజ్’కు, అనగా గగన ప్రయాణము చేయించబడ్డారు, ఈ ప్రయాణాల సందర్భంగా ప్రవక్త(స) వారు గతప్రవక్తలందరితో కలసి ఈ మస్జిదులో నమాజు చదివారు, ప్రవక్తగా నియమింపబడిన పది సంవత్సరాలకు ఈ ఘటన జరిగింది. 6- ఈ మస్జిద్ ‘అల్-అఖ్సా’ మొదట ముస్లిములకు ఖిబ్లాగా ఉండినది, ఆ తరువాత ‘మస్జిద్-అల్-హరామ్’ ను ఖిబ్లాగా చేసుకోవలసినదిగా అల్లాహ్ తన ప్రవక్త (స) వారిని ఆదేశించాడు. 7.చాలా మంది ముస్లిములు మస్జిద్ అల్ అఖ్సా అంటే కేవలం ఒక ఖిబ్లా మస్జిదు మరియు ఒక పెద్ద రాయి పై గుంబదు నిర్మించి ఉన్నఒక నిర్మాణం మాత్రమే అని అనుకుంటారు, కానీ మస్జిద్ అల్ అఖ్సా అంటే దాని కన్నా చాలా పెద్దది, దాని ప్రాంగణంలో చుట్టూ విశాలమైన ప్రాంతము, బయటవైపు ఉన్న మెహ్’రాబులు, మినారాలు, చెట్లు, సరిహద్దు గోడ ఇవన్నీయూ దానిలో భాగమే, మొత్తం 144 వేల చదరపు మీటర్ల వైశాల్యాన్ని ఈ మసీదు కలిగి ఉంది, ఈ ప్రాంతము పురాతన జెరూసలెంలో ఆరవ వంతు ఉంటుంది.
ไทย 1- ถือว่าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากกะอฺบะฮฺ และเป็นมัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นอับดับสามรองมาจากมัสยิด อัล-หะรอมและมัสยิดอัล-นะบะวียฺ 2- ถูกเรียกว่า อัล-อักศอ เพราะเป็นมัสยิดที่ห่างไกลที่สุดจากชาวมักกะฮฺ และเรียกอีกอย่างว่า: บัยตุ้ลมักดิสและบัยตุ้ลมุก็อดดัส 3- หนึ่งในสามมัสยิดที่ผู้คนมุ่งมั่นที่จะไปเยี่ยมเยียนกัน 4- มัสยิดอัล-อักศอ ถูกกล่าวถึงในซูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺจากคัมภีร์อัลกุรอ่าน 5- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เดินทางไปยังมัสยิด อัล-อักศอ และได้ละหมาดพร้อมบรรดานบีต่างๆในการเดินทาง อิสรออฺและมิอฺรอญฺ ซึ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นหลังจากการเป็นเราะสูลของท่านมาสิบปี 6- มัสยิดอัล-อักศอ เป็นกิบลัตแรกของบรรดามุสลิม หลังจากนั้นอัลลอฮฺทรงสั่งให้นบีของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม เปลี่ยนทิศทางกิบลัตไปยังมัสยิด อัล-หะรอม 7- มุสลิมหลายคนเชื่อว่ามัสยิดอัล-อักศอ ถูกกักขังอยู่ในมัสยิดกิบลียฺหรือกุบบะตุลเศาะคฺเราะฮฺ (โดมหิน) และความจริงก็คือว่ามัสยิดอัล-อักศอ นั้นกว้างกว่านั้น โดยรวมถึงลานมัสยิด โถงละหมาด หออะซาน ต้นไม้ ที่ละหมาดและสิ่งอื่นๆที่แผ่กระจายภายในรั้ว โดยมีพื้นที่ 144,000 ตารางเมตร และมีรูปร่างหกเหลี่ยมของกรุงเยรูซาเล็มเก่า
يَقَعُ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ غرب بِلادِ الشام داخل البلدة القديمة، وتُحيط به أَسوار.
English It is located in Jerusalem, west of the Levant region, inside the Old City. It is surrounded by walls.
Français Située dans Jérusalem (Bayt Al-Maqdis) à l'Ouest de la région du Cham, au sein de la vieille ville [de Jérusalem]. Celle-ci est ceinturée par des remparts.
Türkçe Beytu'l-Makdis'te, Şam diyarının batısında, eski şehrin içinde etrafı surlarla çevrili alanda yer almaktadır.
اردو یہ بلادِ شام کے مغرب میں، بیت المقدس کے اندر، قديم شہر میں واقع تھی اور اس کے گرد چہار دیواری تھی۔
Русский Находилась в Иерусалиме к западу от стран Шама внутри Старого города в пределах окружающих стен.
বাংলা ভাষা সিরিয়ার পশ্চিমাংশে পুরাতন শহরের অর্ন্তগত বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত এবং তা সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত
中文 沙姆地区西部当时属于耶路撒冷,均在古城的范围之内,有城墙围绕。
فارسی در بيت المَقْدِس در غرب سرزمين شام در داخل شهرک قديمى كه اطراف آن را ديوار تشكيل مى دهد، واقع شده است.
Tagalog Naroroon ito sa Jerusalem, sa kanluran ng Sirya, sa loob ng matandang bayan at napaliligiran ng mga pader.
हिन्दी मस्जिद-ए-अक़सा सीरिया के पश्चिम में, पुराने बैतुल मक़दिस शहर (old city) में पड़ता था, जिसके चारों तरफ दीवारें थीं।
മലയാളം സിറിയയുടെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് മതിലുകളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട പഴയ പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
తెలుగు ఇది వరకి ఉన్న షామ్ దేశపు పడమర దిక్కున బైతుల్ మఖ్దిస్ ఉన్నది, దాని చుట్టూ సరిహద్దు గోడలు కూడా ఉన్నాయి. (షామ్ : సిరియా మరియు దాని చుట్టుపక్కల దేశాలు కలుపుకొని ఉండిన ప్రాంతం)
ไทย ตั้งอยู่ในบัยตุลมักดิส ทางทิศตะวันตกของเมืองชามภายในเมืองเก่าและล้อมรอบด้วยกำแพง
يَقَعُ شَرقَ القُدس المُحْتلَّة بفلسطين غَربَ قارَّةِ آسِيا.
English It lies east of Occupied Jerusalem in Palestine, in western Asia.
Français Située à Jérusalem Est, au sein des territoires palestiniens occupés, à l'Ouest du continent asiatique.
Türkçe Asya kıtasının batısında işgal edilmiş Filistin'deki Kudüs'ün doğusunda yer almaktadır.
اردو یہ برّاعظم ایشیا کے مغرب میں، فلسطین کے اندر مقبوضہ بیت المقدس کے مشرق میں واقع ہے۔
Русский Находится на территории Палестины в восточной части оккупированного Иерусалима на западе Азии.
বাংলা ভাষা এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে ফিলিস্তিনের অন্তর্গত দখলকৃত আল-কুদসের পূর্বাংশে অবস্থিত।
中文 古都斯东边是被占领的巴勒斯坦,西临亚洲。
فارسی در شرق قدس در فلسطين اشغالى در غرب قاره آسيا واقع شده است.
Tagalog Naroroon ito sa silangan ng Okupadong Jerusalem sa Palestina, sa kanluran ng kontinente ng Asya.
हिन्दी इन दिनों यह एशिया महादेश के पश्चिमी भाग में मौजूद देश फिलिस्तीन के इज़राईल अधिकृत नगर 'यरुशलम' के पूर्वी हिस्से में पड़ता है।
മലയാളം ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് ഫലസ്തീനിലെ കുടിയേറ്റ ഖുദ്സിന് കിഴക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
తెలుగు ఇది ఆసియాకు పశ్చిమాన పాలస్తీనాలోని ఆక్రమిత జెరూసలెంకు తూర్పున ఉంది.
ไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเยรูซาเล็มที่ถูกครอบครองโดยชาวปาเลสไตน์ทางทิศตะวันตกของทวีปเอเชีย
يحُدّه أسوار من كل جهة ويشمل: قبة الصخرة والمسجد القِبْلي والمصلى المرواني وحائط المبكى وساحاته.

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين البغدادي 3 / 1296 إعلام الساجد للزركشي ص277 فضائل القدس لابن الجوزي ص84 معجم البلدان 5/ 169