الإيمان بالحوض
English Belief in the Hawd
Français La foi dans le Bassin.
Español Al Iman Bil Haud
اردو حوضِ کوثر پر ایمان لانا۔
Indonesia Iman dengan telaga
Bosanski Vjerovanje u Havd (Poslanikov vrelo)
Русский Вера в водоем
التصديق الجازم بمجتمع الماء النازل من نهر الكوثر والذي وضع في أرض المحشر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ترد عليه أمته يوم القيامة.
English Firm belief that the Prophet Muhammad, may Allah's peace and blessings be upon him, has a Basin (Hawd) of a specific description, which was given to him by Allah, and that his Ummah will come to drink from it.
Français Déclaration catégorique et véridique que le Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) possède un Bassin qu’Allah lui a donné et auprès duquel il retrouvera sa communauté [dans l’au-delà]. En outre, ce bassin a des caractéristiques précises.
Español Tener certeza de que Al-lah le concedió a Su Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, una fuente especial y exclusiva para él en el más allá, de la cual beberá toda su Ummah.
اردو نہر کوثر سے آنے والے پانی کے اس ذخیرے کی پختہ تصدیق کرناجسے میدانِ حشر میں نبی ﷺ کے لیے بنایا گیا ہے تا کہ روزِ قیامت آپ ﷺ کی امت اس پر پانی پینے کے لیے آئے۔
Indonesia Pembenaran yang pasti terhadap tempat berkumpulnya air (telaga) yang mengalir dari sungai al-Kauṡar dan diletakkan di padang mahsyar bagi Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam untuk didatangi oleh umatnya pada hari Kiamat.
Bosanski Čvrsto uvjerenje da postoji mjesto gdje se sakuplja voda iz rijeke Kevser, a koje se nalazi na Mahšeru, mjestu gdje će se okupiti ljudi i da je taj zdenac pripremljen za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te da će se njegov ummet sa njega napojiti.
Русский Шариатское (терминологическое) определение: твердая убежденность в том, что Аллах даровал пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) водоем (хауд), установленный на земле всеобщего сбора. В нем вода из источника Каусар , к нему будет приходить его община после Воскрешения.
الإيمان بالحوض: هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه بوجود هذا الحوض العظيم الذي أكرم الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة ليشرب منه الذين ءامنوا به واتبعوا شريعته؛ لأن الناس في هذا المكان في غاية ما يكونون فيه حاجة للماء، وأن هذا الحوض يأتي من نهر في الجنة يدعى: الكوثر، يصب منه ميزابان فيه. وأنه يكون قبل عبور الصراط على الصحيح من قولي أهل العلم. ومن صفاته: أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وأن آنيته وأكوابه كعدد نجوم السماء، وطوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. كما يطرد عنه كل من ارتد عن دين الله، أو بدل وأحدث فيه ما لا يرضاه الله، أو أنكر وجوده، كالخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم من أهل الزيغ والأهواء والبدع.
English "Al-Iman bil-Hawd": Believing in the realm of the Unseen (Ghayb) is a major pillar of the Islamic creed. The Unseen is everything that we cannot see which was told to us by Allah or his Messenger, may Allah's peace and blessings be upon him. Part of the Unseen is all what occurs after death, such as Paradise, Hell, Reckoning, the Bridge over Hell (Sirat), intercession, the Basin (Hawd), etc. "Al-Iman bil-Hawd", or believing in the Basin, is to firmly believe in the great fountain which Allah has honored his Prophet Muhammad, may Allah’s peace and blessings be upon him, with, that will quench the thirst of his followers. This belief includes the following components: 1. Believing in the location of the Hawd, which is the land of gathering (ard al-mahshar), and that it exists now. 2. Believing in the time drinking from the Hawd will take place, which is the Day of Judgment, before crossing the Sirat bridge, and before the Muslims enter Paradise. 3. Believing in its description; that it is square in shape, its water is whiter than milk, sweeter than honey, more fragrant than musk, and cooler than ice. Its vessels and cups are as numerous as the stars, its length is the distance of a month’s travel and its width is the distance of a month's travel by a speedy rider – and it was said that it is as wide as the distance between Makkah and Jerusalem, or between Yemen and Jordan. Its banks are domes of hollowed pearls. Whoever drinks from it will never be thirsty again. Two drain spouts from the Kawthar River flow into it. The Kawthar is a river in Paradise that Allah gave to the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him. 4. Believing that those who will approach this Hawd and drink from it are those who believed in Allah and his Messenger, and followed his legislation and legacy. 5. Believing that anyone who apostates from the religion of Islam or alters it and make innovations in it that Allah is not pleased with, or denies the existence of the Hawd, will be expelled from the Hawd and distanced from it. This includes the Khawaarij, Rawaafid, Mutazilites, and other deviant sects.
Français La foi dans l’invisible fait partie des fondements du dogme islamique. L’invisible désigne tout ce qui nous est invisible et est voilé à notre regard. Allah (Gloire sur Lui) nous a informés de ce sujet ainsi que Son Messager (sur lui la paix et le salut). Parmi ce côté « invisible », il y a tout ce qui se passera après la mort, comme : le Paradis, l’Enfer, le Jugement, le Pont, la Balance, l’Intercession, le Bassin, etc. Ainsi donc, en ce qui concerne la foi dans le Bassin, c’est de déclarer véridique cet immense Bassin dont Allah a [généreusement] gratifié son Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et auprès duquel sa communauté viendra s’abreuver. Avoir foi dans ce bassin englobe de nombreuses choses : 1- La foi dans son lieu : c’est l’espace qui correspond au lieu du rassemblement. Il est déjà présent actuellement. 2- La foi dans le moment où les gens passeront à côté et s’arrêteront pour y boire : ce jour est celui de la Résurrection. Cet arrêt aura lieu avant que les gens traversent le Pont et avant que les musulmans entrent au Paradis. 3- La foi dans ses caractéristiques : il est de forme carrée ; son eau est plus blanche que le lait, son goût est plus suave que le miel, son odeur est celle du musc, et elle est plus fraîche que la neige ; ses récipients et ses coupes (ou ses gobelets) sont au nombre des étoiles du ciel ; sa longueur représente un mois de distance parcourue par un chevalier au galop ; sa largeur représente aussi la distance d’un mois parcourue par un chevalier au galop. On a aussi dit que sa distance représentait celle qu’il y avait entre La Mecque et Jérusalem, ou entre La Mecque et le Yémen, ou entre La Mecque et la Jordanie ; ses bords sont des coupoles de perles nacrées ; etc. Quiconque y boit ne serait-ce qu’une gorgée ne sera plus jamais assoiffée. L’immense rivière du Paradis : « Al Kawthar » qu’Allah a [encore] donné à Son Prophète (sur lui la paix et le salut) se déverse dans ce Bassin par le biais de deux chéneaux. 4- La foi dans le fait que seuls les croyants en Allah et en Son Messager (sur lui la paix et le salut), ceux qui auront suivi Sa législation et Sa voie, passeront par ce Bassin et ils s’y arrêteront. 5- La foi dans le fait que quiconque aura apostasié de la religion d’Allah, l’aura remplacé, aura innové une affaire qu’Allah n’agrée pas, ou aura renié l’existence de ce Bassin, fera partie de ceux qui seront repoussés et éloignés de ce Bassin. Cela concerne aussi bien : les Kharijites (« Al Khawârij »), les Rafidites (« Ar-Rawâfid »), les Mu’tazilites (« Al Mu’tazilah »), ainsi que d’autres parmi les gens qui ont dévié [de la bonne direction], ont suivi [leurs passions] et ont innové [dans la Religion].
Español La fe en Al Gaib (lo oculto, el más allá) es un fundamento de la creencia islámica. Al Gaib es todo lo que no es evidente ni tangible para nuestros sentidos, pero tenemos conocimiento de su existencia porque Al-lah y Su Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, nos lo han informado y enseñado. Dentro del Gaib se encuentran todos los sucesos posteriores a la muerte, como la resurrección, el juicio final, el Paraíso, el infierno, y de lo que estamos hablando, Al Haud, etc. La fe en la existencia del Haud es tener la certeza de que Al-lah honró a Su Profeta con una gran fuente de dará de beber a su nación. La creencia en Al Haud comprende los siguientes aspectos: 1- Su lugar, el cual es la Tierra de la Resurrección y que ya existe. 2- El tiempo, es decir el tiempo del que se beberá de esta fuente, o sea el Día de la Resurrección y antes de que los bendecidos con el Paraíso pasen por Siratal Mustaquim (el puente que hay entre la Tierra de la Resurrección y el Paraíso). 3- Sus características, que su forma es cuadrada, su agua es más blanca que la leche, más dulce que la miel, su olor es más exquisito que el mejor perfume, más refrescante que el agua fría, tiene recipientes para que la gente tome de su agua, los cuales son más numerosos que las estrellas que hay en el firmamento, su área es equivalente a la distancia que se puede recorrer a alta velocidad durante un mes seguido y sin detenerse, se dijo que es la misma que hay entre la Meca y Jerusalén, o el Yemen y Jordania; sus bordes están adornados con perlas, se alimenta de Al Kauzar, que es el río que le fue concedido al Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, en el Paraíso y quien beba de Al Haud no sentirá nunca sed. 4- Las únicas personas que beberán de esta fuente son todos aquellos que hayan creído en Al-lah y en Su profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y hayan seguido Su Shari'ah y sus enseñanzas. 5- Quien niegue la existencia del Haud es considerado un desviado de los principios básicos del Islam.
اردو الإيمانُ بِالحَوْضِ: اس سےمراد ہے: بغیر کسی شک کے اس عظیم حوض کے موجود ہونے کی پختہ تصدیق کرنا جسے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد ﷺ کو روزِ قیامت میدانِ حشر میں نوازے گا تا کہ اس سے وہ لوگ پانی پی سکیں جو آپ ﷺ پر ایمان لائے اور آپ ﷺ کی شریعت کی پیروی کی؛ کیونکہ اس جگہ لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت ہو گی۔ اس حوض کا پانی جنت کی طرف سے بہنے والی ”کوثر“ نامی نہر سے آئے گا اور اس میں سے حوض میں دو پرنالے گر رہے ہوں گے۔ حوض کوثر پر وُرود پل صراط کو عبور کرنے سے پہلے ہو گا۔ اس سلسلے میں اہلِ علم کے دو اقوال میں سے صحیح تر قول یہی ہے۔ حوض کوثر کی خصوصیات یہ ہیں: اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہو گا، اس پر پڑے برتن اور پیالوں کی تعداد آسمان پر موجود تاروں کی تعداد کے بقدر ہو گی، اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں ایک ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہوں گی اور جو اس میں سے ایک دفعہ پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہو گا۔ ہر اس شخص کو اس سے دھتکار دیا جائے گا جو اللہ کے دین سے پھر گیا یا اس نے اس میں تبدیلی کی اور ایسی نئی نئی باتیں ایجاد کی جو اللہ کو ناپسند تھیں یا اس نے اس حوض کے وجود کا انکار کیا مثلا خوارج، روافض اور معتزلہ جیسے کج رو، ہوائے نفس کی پیرو اور بدعتی لوگ۔
Indonesia Iman kepada telaga adalah pembenaran yang pasti yang tidak mengandung keraguan terhadap keberadaan telaga agung yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam di padang hari Kiamat, tempat minum orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang mengikuti syariat-Nya. Karena di tempat ini manusia akan sangat membutuhkan air. Telaga ini mengalir dari satu sungai di dalam surga yang disebut al-Kauṡar. Dari sungai ini mengalir dua saluran air. Menurut pendapat yang sahih di kalangan ulama, telaga ini berada sebelum melintasi jembatan. Sifat telaga ini: airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari kesturi, wadah dan gelas-gelasnya sebanyak bilangan bintang di langit, panjangnya sejauh perjalanan satu bulan, dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan. Orang yang minumnya tidak akan pernah merasa dahaga selama-lamanya. Sebagaimana akan diusir darinya setiap orang yang murtad dari agama Allah atau menggantinya dan mengadakan hal-hal baru yang tidak diridai Allah, atau yang mengingkari keberadaannya seperti Khawarij, Rafiḍah, Muktazilah, dan kelompok menyimpangan serta ahli bidah lainnya.
Bosanski Vjerovanje u Havd označava čvrsto uvjerenje u koje nema sumnje, u postojanje velikog zdenca kojim je Allah počastio Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na Sudnjem danu, sa kojeg će se napajati vjernici i sljedbenici njegovog vjerozakona. Tada će ljudi biti u velikoj potrebi za vodom. Taj Havd biće punjen vodom koja će dolaziti iz džennetske rijeke Kevser putem dvije cijevi.Po ispravnijem stavu uleme, Havd će biti prije prelaska Sirat ćuprije. Neka od svojstava Havda: Voda mu je bjelja od mlijeka, slađa od meda, ljepšeg mirisa od miska, broj posuda iz kojih se pije je poput broja zvijezda na nebu, dužina mu je mjesec dana hoda, a i širina mu je tolika, ko se sa njega napije, nikada više neće ožedniti. Od njega će biti udaljen svaki otpadnik od vjere i svako onaj ko je u nju uveo nešto što nije od nje, kao i onaj ko negira postojanje tog Havda, poput haridžija, rafidija, muatezila i drugih novotara.
Русский Общее краткое разъяснение: вера в сокровенное является одним из основных догматов Ислама. Сокровенное - все то, что скрыто от нас, но о чем сообщили Аллах, Всемогущ Он и Велик, и Его посланник, мир ему и благословение Аллаха. К вере в сокровенное относится вера во все события, которые произойдут в Последней жизни; Рай, Огонь, Расчет, Сырат, Весы, Заступничество, Водоем и т.п. Вера в водоем – это полное признание истинности водоема, которым Аллах почтил нашего пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), и им Аллах избавит от жажды последователей Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Вера в водоем включает в себя следующее: Первое – вера в местонахождение водоема, а это место сбора людей, и этот водоем существует уже сейчас. Второе – вера во время прибытия людей к водоему и испития из него. Произойдет это в день Воскрешения, до прохождения по мосту «Сырат» и вхождения мусульман в Рай. Третье – вера в его описание, а конкретно, что водоем квадратной формы, что его воды белее молока и слаще меда, а запах приятнее запаха миска. Вокруг него расставлены сосуды и кувшины, число которых подобно звездам на небе. Его длина и ширина равны месячному пути. Всякий, кому будет позволено отведать один глоток из этого водоема, никогда более не испытает жажды. Вода в этот водоем, поступает из двух притоков аль-Каусара – райская река, дарованная пророку (мир ему и благословение Аллаха). Четвертое – вера в то, что в Судный День соберутся у водоема только верующие в Аллаха и в Его посланника (мир ему и благословение Аллаха), исповедующие принесенный им шариат и следовавшие его пути. Пятое – вера в то, что не будет допущен к Водоему и будут от него отдален всякий, кто отрекся от религии, или сменил религию, или внес в религию то, что вызывает недовольство Аллаха, или отрицал существование водоема. К перечисленным относятся: хариджиты, рафидиты, му"тазилиты и прочие, кто уклонился от пути пророка (мир ему и благословение Аллаха), внеся нововведение, и последовав за своими страстями.
يرد مصطلح (الإيمان بالحوض) في العقيدة أيضا في باب: الإيمان بالرسل.

أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة : (ص 158) - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (5/150) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (13/35) - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : (2/291) - درء تعارض العقل والنقل : (5/208) - لوامع الأنوار البهية : (2/202) - عقيدة السلف أصحاب الحديث : (ص 65) - شرح العقيدة الطحاوية : (1/279) - لوامع الأنوار البهية : (2/195) - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (2/871) - تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد : (ص 123) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (11/467) - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين : (2/157) - التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية : (ص 84) - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (2/880) - شرح الواسطية للهراس : (ص 211) -