Klasifikasi: Nama-nama Allah .
الحَكِيْم
English Al-Hakīm (The All-Wise)
Türkçe El-Hakîm
اردو حکمت والا
Indonesia Al-Ḥakīm (Mahabijaksana)
Русский Аль-Хаким (Мудрый)
Português O Sapientíssimo (Al-Hakim)
বাংলা ভাষা আল-হাকীম (পরম-প্রজ্ঞাময়)
中文 睿智的
فارسی حَکیم
Tagalog Ang Marunong
हिन्दी अल-ह़कीम (सम्पूर्ण हिकमत वाला)
മലയാളം അൽ-ഹകീം (മഹായുക്തിമാൻ)
తెలుగు అల్ హకీమ్-వివేకవంతుడు
ไทย ผู้ทรงปรีชาญาณ
অসমীয়া পৰম-প্রজ্ঞাময়, হিকমতৱালা
الحَكِيْم: الموصوفُ بِكَمالِ الحِكمَةِ في أوامرِهِ وتشريعاتِهِ وبكمالِ الحُكمِ بين مَخلوقاتِهِ.
English Al-Hakīm (The All-Wise) is the One Who possesses perfect wisdom in His commands and legislations, and perfect judgment between His creation.
Türkçe El-Hakîm: Emirlerinde ve kanun koymasında mükemmel hikmet sahibi ve kulları arasında tam eksiksiz hüküm veren.
اردو الحَكِيْم (حکمت والا) : وہ ذات جو اپنے اوامر اور تشریعات میں کامل حکمت والی اور مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرنے میں کامل و مکمل ہے۔
Indonesia Al-Ḥakīm: Pemilik sifat kebijaksanaan yang sempurna di dalam perintah dan syariat-syariat-Nya dan pemilik keputusan yang sempurna di antara makhluk-makhluk-Nya.
Русский Аль-Хаким: Обладатель совершенной мудрости в Своих велениях и предписаниях и совершенства в том, как Он судит между творениями.
Português O Sapientíssimo: dotado de uma sabedoria completa nas suas ordens e sua legislação e um íntegro julgamento entre suas criaturas.
বাংলা ভাষা আল-হাকীম (পরম-প্রজ্ঞাময়): যিনি তার আদেশ ও বিধানসমূহে পরিপূর্ণ হিকমাতের গুণে গুণান্বিত এবং স্বীয় মাখলুকের মাঝে ফায়সালা দানে পরিপূর্ণ।
中文 睿智的:这是对真主在他的命令和立法中的完美智慧,及众生之间的完美裁决的表述。
فارسی حَکیم: موصوف به کمالِ حکمت در دستورات و قوانینش و کمال حکمرانی در میان مخلوقاتش.
Tagalog Ang Marunong ay ang inilalarawan sa kalubusan ng karunungan sa mga utos Niya at mga pagbabatas Niya at sa kalubusan ng paghahatol sa pagitan ng mga nilikha Niya.
हिन्दी अल-ह़कीम (सम्पूर्ण हिकमत वाला): वह जिसके सभी आदेश और धार्मिक विधान(शरई अहकाम) हिकमत से परिपूर्ण हैं और जो अपनी सृष्टियों के बीच निर्णय करने के मामले में भी हिकमत के साथ संपूर्णतया विशेषित है।
മലയാളം അൽ-ഹകീം: സർവ്വതും ഏറ്റവും യുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. അവൻ്റെ കൽപ്പനകളും, മതനിയമങ്ങളും പരിപൂർണ്ണമായും യുക്തമാണ്. അവൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്കിടയിൽ പൂർണ്ണ വിധിനിർണ്ണയവും അവൻ്റേത് തന്നെയാണ്.
తెలుగు అల్ హకీము:-తన ఆదేశాలలో మరియు చట్టాలలో సంపూర్ణజ్ఞానం కలవాడు,మరియు తన జీవులలో తీర్పుఅధికారం పరిపూర్ణంగాకలవాడు.
ไทย ผู้ทรงปรีชาญาณ: กล่าวถึงวิทยปัญญาที่สมบูรณ์ในคำสั่งและบทบัญญัติของพระองค์และการตัดสินที่สมบูรณ์ระหว่างสิ่งถูกสร้างต่างๆของพระองค์
অসমীয়া আল-হাকীম (পৰম-প্রজ্ঞাময়): যিজনপৰিপূৰ্ণ হিকমতৰ গুণেৰে গুণান্বিত, বিধি-বিধান আৰু আদেশ-নিৰ্দেশৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ পূৰ্ণাংগ গুণেৰে গুণাম্বিত আৰু মাখলুকৰ মাজত হিকমত সহকাৰে ফায়চালা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ স্বয়ংসম্পূৰ্ণ।
قال ابنُ تيمية: (الحَكِيْمِ يَتَضَمَّنُ حُكْمَهُ وعِلْمَهُ وحِكْمِتَهُ فيما يَقُولُهُ ويَفعلُهُ). قال ابنُ القيم: (الحكيم: يَتَضمنُ حِكمتَهُ في خَلْقِهِ، وأَمْرَهُ في إرادتِهِ الدِّيْنِيّةِ والكَوْنِيةِ، وهو حَكِيمٌ في كلِّ ما خَلَقَهُ وأَمَرَ بِهِ). قال الشيخُ السعديُّ: (الحَكِيمُ هو الذي لَه الحِكْمةُ العُليا في خَلْقِهِ وأَمْرِهِ الذي أَحسَنَ كلَّ شيءٍ خَلَقَه)
اسمُ (الحَكِيْم) مِن الأسماءِ الثابتةِ للهِ تعالى، وقد ذَكَرَهُ أَغْلَبُ مَن كَتَبَ في الأسماءِ الحُسنى.
وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ اللهِ (الحَكِيْم) في أكثر من (90) موضعًا من كتابِ اللهِ، منها: قوله تعالى: {والله عزيز حكيم} [البقرة: 228]، وقوله تعالى: {وهو الحكيم الخبير} [الأنعام: 18]، وقوله تعالى: {وهو العزيز الحكيم} [فاطر: من الآية2]. وأمَّا في السُّنَّة: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قولَ اللهِ عز وجل في إبراهيم: {ربِّ إنهن أضْلَلْنَ كثيرًا من الناس فمن تبعني فإنه مني} [إبراهيم: 36] الآية، وقال عيسى عليه السلام: {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} [المائدة: 118]، فَرَفَعَ يَديهِ وقال: «اللهمَّ أُمَّتي أُمَّتي»، وبَكَى...) الحديث أخرجه مسلم برقم (202).
1- الذي عليهِ جُمهُورُ المسلمين -من السلف والخلف- أن الله تعالى يَخْلُقُ لِحِكْمَةٍ ويَأمُرُ لِحكمةٍ. 2- تَأوَّلَ بَعضُهُم أنّ الحكيمَ هو الذي يَفعل لِينفعَ العبادَ، مِن غيرِ أنْ يَعودَ إليه من ذلك حُكْمٌ، ولا قامَ بِهِ فِعْلٌ ولا نَعْتٌ، وهذا القولُ باطلٌ، فإنّ الحَكِيمَ مَن لَهُ الحِكْمة، وهي صفةٌ له، لأنَّ إثباتَ المُشتَقَّ يُؤذِنُ بِثُبُوتِ المُشْتَقِّ منه، وحِكمَتُهُ تتضمنُ شيئين: -أحدهما: حكمة تَعودُ إليهِ يُحبُّها ويَرضاها. -والثاني: حِكْمة تعودُ إلى عِبادِهِ، هي نِعَمُهُ عليهم، يَفرحون بها، ويَلْتَذُّون بها.

- منهج ابن القيم في شرح الأسماء الحسنى لمشرف الغامدي، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. - جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ - مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. - القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ