Category: Persons .

عتبان بن مالك بن عمرو

English ‘Itbān ibn Mālik ibn ‘Amr
اردو عتبان بن مالک بن عمرو
বাংলা ভাষা ‘ইতবান ইবন মালিক ইবন আমর
Tagalog `Itbān bin Mālik bin `Amr
हिन्दी इतबान बिन मालिक बिन अम्र
മലയാളം ഇത്ബാൻ ബ്നു മാലിക് ബ്നു അംറ്
తెలుగు ఇత్బాన్ బిన్ మాలిక్ బిన్ అమ్ర్ .
ไทย อิตบาน บิน มาลิก บิน อัมร์

عِتْبَانُ بن مَالِك

English ‘Itbān ibn Mālik
اردو عتبان بن مالک
বাংলা ভাষা ‘ইতবান ইবন মালিক
Tagalog `Itbān bin Mālik (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी इतबान बिन मालिक
മലയാളം ഇത്ബാൻ ബ്നു മാലിക്
తెలుగు ఇత్బాన్ బిన్ మాలిక్
ไทย อิตบาน บิน มาลิก

عِتْبَان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي، صحابي جليل، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطّاب، وقد شهد بدرًا وأُحُدًا والخندق وذهب بصره على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، مات في وسط من خلافة معاوية بن أبي سفيان وليس له عقب.

English He is ‘Itbān ibn Mālik ibn ‘Amr ibn al-‘Ajlān al-Ansāri al-Khazraji as-Sālimi. He was an honorable Companion. The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) established bond of brotherhood between him and ‘Umar ibn al-Khattāb. He witnessed the battles of Badr, Uhud, and the Trench, and he lost his sight during the Prophet's lifetime. He died in the middle of the caliphate of Mu‘āwiyah ibn Abi Sufyān and he had no children.
اردو عتبان بن مالک بن عمرو بن عجلان انصاری خزرجی سالمی ایک بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- نے ان کے اور عمر بن خطاب کے درمیان مؤاخاۃ کرائی تھی، بدر، احد اور خندق میں شریک رہے، اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- کے زمانے ہی میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے، معاویہ -رضی اللہ عنہ- کے دور خلافت کے وسط میں انتقال کر گئے، ان کی کوئی اولاد نہيں تھی۔
বাংলা ভাষা ‘ইতবান ইবন মালিক ইবন আমর ইবনুল আজলান আল-আনসারী আল-খাযরাজী আস-সালেমী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। উমার ইবনুল খত্তাবের সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। মু‘আবিয়া ইবন আবী সুফিয়ানের খিলাফাতের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মারা যান। তার কোনো বংশধর ছিল না।
Tagalog Si `Itbān bin Mālik bin `Amr bin Al-`Ajlān Al-Anṣārīy Al-Khazrajīy As-Sālimīy ay isang kapita-pitagang Kasamahan. Nagpakapatiran nga ang Sugo (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) sa pagitan niya at ni `Umar bin Al-Khaṭṭāb. Dumalo nga siya sa mga Labanan sa Badr, Uḥud, at Trinsera. Nawala ang paningin niya sa panahon ng Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan). Namatay siya sa kalagitnaan ng pagkakhalīfah ni Mu`āwiyah bin Abī Sufyān at hindi siya nagkaroon ng supling.
हिन्दी इतबान बिन मालिक बिन अम्र बिन इजलान अन्सारी ख़ज़रजी सालिमी एक बड़े सहाबी हैं। अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने उनको उमर बिन ख़त्ताब का भाई बनाया था। बद्र, उहुद एवं ख़नदक़ युद्धों में शामिल रहे। अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के ज़माने ही में उनकी आँखें चली गई थीं। मुआविया बिन अबू सुफ़यान की ख़िलाफ़त के बीच में मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी।
മലയാളം ഇത്ബാൻ ബ്നു മാലിക് ബ്നി അംറ് അൽ അജ്'ലാൻ. ഖസ്റജുകാരിൽ പെട്ട, അൻസ്വാരിയായ സ്വഹാബി. നബി -ﷺ- ഉമർ ബ്നുൽ ഖത്താബ് ഹിജ്റ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ സാഹോദര്യബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു നൽകിയത് ഇത്ബാനുമായിട്ടായിരുന്നു. ബദ്ർ, ഉഹ്ദ്, ഖൻദഖ് എന്നീ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. നബി -ﷺ- ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. മുആവിയ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ മദ്ധ്യകാലയളവിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
తెలుగు ఇత్బాన్ బిన్ మాలిక్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ ఇజ్లాన్ అన్సారీ ఖజ్రజి సాలిమి ఒక గొప్ప సహాబీ. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆయనకు మరియు ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్'కు మధ్యన సోధరబంధాన్ని నిర్మించారు. బద్ర్, ఉహుద్ మరియు ఖందక్ యుద్ధాలలో పాల్గొన్నారు. అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివసల్లం కాలంలో అతని కళ్ళు పోయాయి. ముఆవియా బిన్ అబూ సుఫ్యాన్ ఖలీఫాకాలంలోమరణించారు. ఆయనకు సంతానం లేదు.
ไทย อิตบาน บิน มาลิก บิน อัมร์ บิน อัลอัจลาน อัลอันศอรีย์ อัลคอซเราะญีย์ อัสสาลิมีย์ ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ผูกความเป็นภราดรภาพกันระหว่างท่านกับอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ ท่านได้เข้าร่วมสงครามบัดร์ สงครามอุหุด สงครามมค็อนดัก และท่านได้ตาบอดในยุคของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านเสียชวิตในช่วงกลางของสมัยเคาะลิฟะฮ์ มุอาวิยะฮ์ บิน อบีซุฟยาน และท่านไม่มีผู้สืบสกุล

الأزهري

الطبقات الكبرى (3/415) أسد الغابة (3/551) الأصابة (4/358) الأعلام للزركلي (3/415)