Category: Persons .

المقداد بن عمرو

English Al-Miqdād ibn ‘Amr
اردو مقداد بن اسود
বাংলা ভাষা আল-মিকদাদ ইবন আমর
हिन्दी मिक़दाद बिन अम्र
తెలుగు అల్ మిఖ్దాద్ బిన్ అమ్ర్

المقداد بن الأسود -رضي الله عنه-

English Al-Miqdād ibn al-Aswad (may Allah be pleased with him)
اردو مقداد بن اسود -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা আল-মিকদাদ ইবন আল-আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
हिन्दी मिक़दाद बिन असवद -रज़ियल्लाहु अन्हु-
తెలుగు అల్ మిఖ్దాద్ బిన్ అల్ అస్వద్ రజియల్లాహు అన్హు.

المقداد بن الأسود الكندي، هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني، وقيل الحضرمي، كان في حجر الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه، صحابي جليل، أسلم قديما، وتزوج ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطّلب ابنة عمّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، وكان فارسا يوم بدر، توفي عام 33.

English Al-Miqdād ibn al-Aswad al-Kindi is Al-Miqdād ibn ‘Amr ibn Tha‘labah ibn Mālik ibn Rabī‘ah ibn ‘Āmir ibn Matrūd al-Bahrāni, and it was said al-Hadrami. He was under care and guardianship of Al-Aswad ibn ‘Abd Yaghūth; so, he was attributed to him. He was an honorable Companion who embraced Islam early. He married Dubā‘ah bint az-Zubayr ibn ‘Abd al-Muttalib, the Prophet's paternal cousin, and he made the two emigrations. He witnessed Badr and the following battles, and he was a knight on the Day of Badr. He died in 33 AH.
اردو مقداد بن اسود کندی یعنی مقداد بن عمرو بن ثعلبہ بن مالک بن ربیعہ بن عامر بن مطرود بہرانی، کچھ لوگوں نے حضرمی بھی کہا ہے۔ ان کی پرورش اسود بن عبد یغوث کے یہاں ہوئی تھی، اس لیے ان کی نسبت اسی کی جانب کر دی گئی، ایک بڑے صحابی ہیں، ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کی چچیر ی بہن ضباعہ بن زبیر بن عبدالمطلب سے شادی کی، دونوں ہجرت کرنے والوں میں شامل رہے، بدر اور اس کے بعد کی جنگوں میں شریک رہے، بدر کے دن گھوڑے پر سوار ہوکر جنگ کرنے والوں میں سے ایک تھے، سنہ 33ھ میں فوت ہوئے۔
বাংলা ভাষা আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিনদী। তিনি হচ্ছেন আল-মিকদাদ ইবন আমর ইবন ছা‘লাবাহ ইবন মালিক ইবন রাবী‘আহ ইবন আমির ইবন মাত্বরূদ আল-বাহরানী, কেউ কেউ বলেছেন: আল-হাদ্বরামী। তিনি আল-আসওয়াদ ইবনু আবদে ইয়াগূছের বাড়ীতে লালিত-পালিত হন, এবং সেদিকেই তাকে নিসবত (সম্পৃক্ত) করা হয়। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। প্রথম দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন দুবা‘আহ বিনত যুবায়ের ইবন আবদিল মুত্তালিবকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি দুটি হিজরতেই অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধসহ পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে ঘোড়সওয়ার ছিলেন। তিনি ৩৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
हिन्दी मिक़दाद बिन असवद किंदी यानी मिक़दाद बिन अम्र बिन सालबा बिन मालिक बिन रबीआ बिन आमिर बिन मतरूद बहरानी और कुछ लोगों के अनुसार हज़रमी। उनका पालन-पोषण असवद बिन अब्द यग़ूस के यहाँ हुआ था, इसलिए उनकी ओर मनसूब हो गए। एक बड़े सहाबी हैं। आरंभिक दौर में मुसलमान हुए और अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की चचेरी बहन ज़बाआ बिन्त ज़ुबैर बिन अब्द अल-मुत्तलिब से शादी की, हबशा तथा मदीने की ओर हिजरत की और बद्र एवं उसके बाद होने वाले सभी युद्धों में शामिल हुए। बद्र युद्ध के दिन घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया। सन् 33 हिजरी में मृत्यु को प्राप्त हुए।
తెలుగు మిఖ్దాద్ బిన్ అస్వద్ అల్ కింది అంటే మిక్దాద్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ సఅలబ బిన్ మాలిక్ బిన్ రబీఅహ్ బిన్ ఆమిర్ బిన్ మత్రూద్ అల్ బహ్రానీ, కొంతమంది అల్'హజ్రమీ అని చెప్పారు. అతను అస్వద్ బిన్ అబ్దే యగూస్ ఇంట్లో పెరిగారు, కాబట్టి అతని వైపుకు ఆపాదించబడ్డారు. అతను గొప్ప సహాబీ సహచరుడు. ప్రారంభ కాలంలో ముస్లిం అయ్యారు మరియు దైవప్రవక్త యొక్క బాబాయి కూతురైనా జబాఆ బింతు జుబైర్ బిన్ అబ్దుల్-ముత్తలిబ్ను వివాహం చేసుకున్నారు. రెండు సార్లు హిజ్రతు చేశారు. బదర్ సంగ్రామంలో ఆ తదుపరి యుద్దాలలో పాల్గొన్నారు. బద్ర్ యుద్ధం రోజున అతను గుర్రంపై పోరాడారు. అతను హిజ్రీ 33లో మరణించారు.

الطبقات الكبرى (3/119) معجم الصحابة للبغوي (5/292) مشاهير علماء الأمصار ( ص 46 ) الأعلام للزركلي (7/282)