Category: Persons .

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود

English Al-Mughīrah ibn Shu‘bah ibn Abi ‘Āmir ibn Mas‘ūd
اردو مغیرہ بن شعبہ بن ابو عامر بن مسعود
বাংলা ভাষা আল-মুগীরাহ ইবন শু‘বাহ ইবন আবী আমির ইবন মাস‘উদ
Tagalog Al-Mughīrah bin Shu`bah bin Abī `Āmir bin Mas`ūd
हिन्दी मुग़ीरा बिन शोबा बिन अबू आमिर बिन मसऊद
മലയാളം മുഗീറതു ബ്നു ശുഅ്ബ ബ്നി അബീ ആമിർ ബ്നി മസ്ഊദ്
తెలుగు అల్ ముగీరా బిన్ షుఅబత బిన్ అబూ ఆమిర్ బిన్ మస్ఊద్
ไทย อัลมุฆีเราะฮ์ บิน ชุอบะฮ์ บิน อบีอามิร บิน มัสอูด

المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-

English Al-Mughīrah ibn Shu‘bah (may Allah be pleased with him)
اردو مغیرہ بن شعبہ -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা আল-মুগীরাহ ইবন শু‘বাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
Tagalog Al-Mughīrah bin Shu`bah (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी मुग़ीरा बिन शोबा -रज़ियल्लाहु अन्हु-
മലയാളം മുഗീറത്തുബ്നു ശുഅ്ബ -رضي الله عنه-
తెలుగు అల్ ముగీరా బిన్ షుఅబత రజియల్లాహు అన్హు
ไทย อัลมุฆีเราะฮ์ บิน ชุอบะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ

المُغِيرة بن شُعْبَة بن أَبِي عَامِر الثقفي، صحابي جليل، كان من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة، أسلم عام الخندق، وشهد المشاهدَ بعد ذلك مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، وشهد بيعة الرضوان، وكان يقال له مُغِيرَةُ الرأي، وكان داهيةً، مات في خلافة معاوية.

English He is Al-Mughīrah ibn Shu‘bah ibn Abi ‘Āmir ath-Thaqafi. He was an honorable Companion; one of their seniors who was known for his bravery and for stratagem. He embraced Islam in the year of the Battle of the Trench and witnessed the following battles with the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him). He also witnessed the Ridwān Pledge. He was called 'Mughīrat ar-Ra’y' and was shrewd. He died during the caliphate of Mu‘āwiyah.
اردو مغیرہ بن شعبہ بن ابو عامر ثقفی ایک بڑے صحابی ہیں، بڑے بہادر اور فہم و فراست کے مالک صحابی تھے، جنگ خندق کے سال مسلمان ہوئے اور اس کے بعد کی جنگوں میں اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کے ساتھ شریک رہے، بیعت رضوان میں بھی شامل تھے، ان کو'مُغِيرَةُ الرأي' یعنی فہم و فراست کے مالک مغیرہ کہا جاتا تھا،بڑے چالاک انسان تھے، معاویہ -رضی اللہ عنہ- کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔
বাংলা ভাষা আল-মুগীরাহ ইবন শু‘বাহ ইবন আবী আমির আস-সাকাফী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে অত্যন্ত বীরত্ব, কৌশলগত বিচক্ষণতার অধিকারী ও নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন। তিনি খন্দকের যুদ্ধের বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খন্দক পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাই‘আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তাকে ‘মুগীরাতুর রায়’ বা ‘সিদ্ধান্ত প্রদানকারী মুগীরাহ’ বলা হয়। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মু‘আবিয়ার খিলাফাত আমলে মৃত্যুবরণ করেন।
Tagalog Si Al-Mughīrah bin Shu`bah bin Abī `Āmir Ath-Thaqafīy ay isang kapita-pitagang Kasamahan. Siya noon ay kabilang sa malalaki sa mga Kasamahan na mga may katapangan at diskarte. Umanib siya sa Islām sa taon ng Labanan sa Trinsera. Dumalo siya sa mga sagupaan matapos niyon kasama ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan). Dumalo siya sa Pangako ng Katapatan sa Sugo sa Riḍwān. Tinatawag siya noon na Mughīrah Ar-Ra`y. Siya ay mautak. Namatay siya sa panahon ng pagkakhalīfah ni Mu`āwiyah.
हिन्दी मुग़ीरा बिन शोबा बिन अबू आमिर सक़फ़ी एक बड़े सहाबी हैं। बड़े बहादुर तथा राजनीति दाँव पेंच के माहिर सहाबी थे। खनदक़ युद्ध के वर्ष मुसलमान हुए और उसके बाद के युद्धों में अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के साथ शरीक रहे। बैअत-ए-रिज़वान में भी शामिल रहे। उनको मुग़ीरा अर-राय कहा जाता था। बहुत ही चतुर इन्सान थे। मुआविया की ख़िलाफत काल में मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം മുഗീറതു ബ്നു ശുഅ്ബ ബ്നി അബീ ആമിർ അഥഖഫി. മഹാനായ സ്വഹാബി. നബി -ﷺ- യുടെ അനുചരന്മാരിലെ പ്രധാനിയും ധൈര്യശാലിയും തന്ത്രശാലിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഖൻദഖ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ വർഷമാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായത്. പിന്നീട് നബി -ﷺ- യോടൊപ്പം എല്ലാ പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലും സാക്ഷിയായി. ബയ്അതു രിദ്'വാനിൽ മുഗീറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധിമാനായ മുഗീറഃ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മുആവിയഃ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്.
తెలుగు ముగీరా బిన్ షుబత బిన్ అబూ ఆమీర్ అస్సఖఫీ ఒక గొప్ప సహాబీ సహచరుడు. ఆయన గొప్ప ధైర్యవంతుడు మరియు రాజకీయరంగంలో నిపుణుడు. ఖందకం యుద్ధం జరిగిన సంవత్సరంలో ఇస్లాం స్వీకరించారు మరియు ఆ తదుపరి యుద్ధాలలో దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంతో పాటు పాల్గున్నారు. అతను బైఅతే రిజ్వాన్ లో కూడా పాల్గొన్నారు. అతన్ని ముగీరా అర్రాయ్ అని పిలిచేవారు. అతను చాలా తెలివైన వ్యక్తి. అతను ముఆవియా యొక్క ఖిలాఫత్ కాలంలో మరణించారు.
ไทย อัลมุฆีเราะฮ์ บิน ชุอบะฮ์ บิน อบีอามิร อัษษะกอฟีย์ ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์อาวุโส เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ และเฉลียวฉลาด ท่านเข้ารับอิสลามในปีสงครามค็อนดัก และท่านได้เข้าร่วมสงครามหลังจากนั้นอีกมากมายพร้อมกับท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้เข้าร่วมทำสัตยาบันอัรริฎวาน ท่านถูกขนานามว่า "มุฆีเราะตุลเราะย์"(มุฆีเราะฮ์ผู้ปราดเปรือง) ท่านเป็นคนที่มีความฉลาด ท่านเสียชีวิตในยุคเคาะลีฟะฮ์มุอาวียะฮ์.

الطبقات الكبرى (6/97) أسد الغابة (5/238) تهذيب الأسماء واللغات (2/109) تاريخ الإسلام (2/439) الأعلام للزركلي (7/277)