Category: Persons .

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب

English ‘Uthmān ibn Mazh‘ūn ibn Habīb ibn Wahb
اردو عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب
বাংলা ভাষা উসমান ইবন মায‘ঊন ইবন হাবীব ইবন ওয়াহব
हिन्दी उसमान बिन मज़ऊन बिन हबीब बिन वह्ब
తెలుగు ఉస్మాన్ బిన్ మజ్ ఊన్ బిన్ హబీబ్ బిన్ వహబ్

عثمان بن مَظْعُون

English ‘Uthmān ibn Mazh‘ūn
اردو عثمان بن مظعون
বাংলা ভাষা উসমান ইবন মায‘ঊন
हिन्दी उसमान बिन मज़ऊन
తెలుగు ఉస్మాన్ బిన్ మజ్ ఊన్

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحيّ ، قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا. وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى في جماعة،عن سعد بن أبي وقاص، قال: ردّ النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم على عثمان بن مظعون التبتّل، ولو أذن له لاختصينا ، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع منهم ، وعن عائشة، قالت: قبّل النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم عثمان بن مظعون وهو ميّت وهو يبكي، وعيناه تذرفان. ولما توفي إبراهيم ابن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم قال: «ألحق بسلفنا الصّالح عثمان بن مظعون»، توفي عام 2.

English He is ‘Uthmān ibn Mazh‘ūn ibn Habīb ibn Wahb ibn Hudhāfah ibn Jumah al-Jumahi. Ibn Is-hāq said: "He embraced Islam after thirteen men." He, along with his son As-Sā’ib, set out on the first emigration in a group. Sa‘d ibn Abi Waqqās reported: "The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) forbade ‘Uthmān ibn Mazh‘ūn to be celibate. Had he given him permission, we would have castrated ourselves." He was the first to die in Madīnah from among the Emigrants and the first among them to be buried in Baqī‘ graveyard. ‘Ā’ishah reported: "The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) kissed ‘Uthmān ibn Mazh‘ūn when he died and he (the Prophet) was crying and tears were flowing from his eyes." When Ibrāhīm, the Prophet's son, died, the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "Follow our righteous predecessor, ‘Uthmān ibn Mazh‘ūn." He died in 2 AH.
اردو عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح جمحی، ابن اسحاق کہتے ہیں : تیرہ لوگوں کے بعد مسلمان ہوئے، انھوں نے اور ان کے بیٹے سائب نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والی ایک جماعت کے ساتھ پہلی ہجرت کی، سعد بن ابو وقاص سے مروی ہے، وہ کہتے ہيں : اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- نے عثمان بن مظعون کے دنیا سے کنارہ کش ہو کر پوری طرح عبادت میں لگ جانے کی درخواست کو ٹھکرا دیا تھا۔ اگر آپ اجازت دے دیتے، تو ہم خصی ہو جاتے، وہ مدینے میں وفات پانے والے اور بقیع میں دفن ہونے والے پہلے مہاجر تھے، عائشہ -رضی اللہ عنہا- کہتی ہیں : جب عثمان بن مظعون کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی -صلی اللہ علیہ و سلم- نے ان کو روتے ہوئے بوسہ دیا،اس وقت آپ کی دونوں آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ اسی طرح جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ نے کہا : "وہ ہمارے سلف صالح عثمان سے جا ملا۔" سنہ 2ھ میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা উসমান ইবন মায‘ঊন ইবন হাবীব ইবন ওয়াহব ইবন হুযাফাহ ইবন জুমাহ আল-জুমাহী। ইবনু ইসহাক বলেন: তিনি তেরজন পুরুষের পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তার পুত্র সায়িব সহ হাবশার প্রথম হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেন। সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন, তা না হলে আমরা খাসী হয়ে যেতাম। তিনিই মুহাজিরদের মধ্যে মদীনাতে মারা যাওয়া প্রথম সাহাবী, এবং তাদের মধ্যে প্রথম যাকে বাকী (কবরস্থান) এ দাফন করা হয়। আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনু মায‘ঊনকে মৃত্যু অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে চুমু দিয়েছিলেন, আর তার চোখ বেয়ে পানি পড়ছিল। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: “আমাদের নেককার পূর্বসূরী উসমান ইবনু মায‘ঊনের সাথে মিলিত হও।” তিনি ২য় হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
हिन्दी उसमान बिन मज़ऊन बिन हबीब बिन वह्ब बिन हुज़ाफ़ा बिन जम्ह जुमही। इब्न-ए-इसहाक़ कहते हैं : तेरह लोगों के बाद मुसलमान हुए।हबशा की ओर पहली हिजरत में वह तथा उनके बेटे साइब ने एक दल के साथ हिजरत की थी। साद बिन वक़्क़ास -रज़ियल्लाहु अन्हु- का वर्णन है, वह कहते हैं : अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने उसमान बिन मज़ऊन के दुनिया से किनारा कर लेने के विचार का खंडन कर दिया था। यदि आप इसकी अनुमति देते, तो हम अपना बधिया करा लेते। आप मदीने में मृत्यु को प्राप्त होने वाले और बक़ी क़ब्रिस्तान में दफ़न होने वाले पहले मुहाजिर सहाबी हैं। आइशा -रज़ियल्लाहु अन्हु- का वर्णन है, वह कहती हैं : जब उसमान बिन मज़ऊन की मृत्यु हो गई, तो अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने उनका बोसा लिया। उस समय आपकी आँखों से आँसू बह रहे थे। फिर जब अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के बेटे इबराहीम की मृत्यु हुई, तो फ़रमाया : "वह हमारे दुनिया से जाचुके सदाचारी साथी उसमान बिन मज़ऊन से जा मिले।" सन् 2 हिजरी को मृत्यु को प्राप्त हुए।
తెలుగు ఉస్మాన్ బిన్ మజ్'ఊన్ బిన్ హబీబ్ బిన్ వహాబ్ బిన్ హుజాఫా బిన్ జమ్హుల్ జుమ్హీ.ఇబ్నుఇస్'హాఖ్ ఇలా చెప్పారు:పదమూడు మంది తరువాత ఇస్లాం స్వీకరించారు. హబ్షా వైపుకు మొదటి హిజ్రత్లో, అతను మరియు అతని కుమారుడు సాయిబ్ ఒక సమూహంతో కలిసి హిజ్రత్ చేశారు. సాద్ బిన్ అబూవఖ్ఖాస్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ చెప్పారు: దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉస్మాన్ బిన్ మజ్ ఊన్ యొక్క సన్యాసత్వం పుచ్చుకునే ఆలోచనను తిరస్కరించారు. ఒకవేళ అతనికి అనుమతించినట్లయితే, మేము మా ఖసీ చేసుకునేవారము. మదీనాలో మరణించిన మొట్టమొదటి ముహాజిర్ సహాబీ మరియు జన్నతు బకీలో ఖననం చేయబడిన మొదటి ముహాజిర్ సహాబీ ఈయనే. ఆయిషా రజియల్లాహు అన్హా ఉల్లేఖిస్తూ ఇలా చెప్పారు: ఉస్మాన్ బిన్ మజ్'ఊన్ మరణించినప్పుడు దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం అతనిని ముద్దాడారు. ఆ సమయంలో ప్రవక్త కళ్ల నుంచి నీళ్ళు కారుతున్నాయి.దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కుమారుడు ఇబ్రాహీం మరణించినప్పుడు ప్రవక్త ఇలా చెప్పారు: "అతను మన నుండి వెళ్ళిపోయిన సద్గుణ సహచరుడైన ఉస్మాన్ బిన్ మజ్'ఊన్ తో చేరి ఉంటాడు." అతను హిజ్రీ 2 వ సంవత్సరంలో మరణించారు.

الطبقات الكبرى (3/300) معجم الصحابة للبغوي (2/258) أسد الغابة (3/589) الأعلام للزركلي (4/214) الإصابة في تمييز الصحابة ( 4/ 381- 382 )