Category: Persons .

الفضل بن العباس

English Al-Fadl ibn al-‘Abbās
اردو فضل بن عباس
বাংলা ভাষা আল-ফাদল ইবন আব্বাস
Tagalog Al-Faḍl bin Al-`Abbās
हिन्दी फ़ज़्ल बिन अब्बास
മലയാളം ഫദ്'ലു ബ്നു അബ്ബാസ്
తెలుగు అల్ ఫజల్ బిన్ అల్ అబ్బాస్
ไทย อัลฟัฎล์ บิน อัลอับบาส

الفضل بن العباس -رضي الله عنهما-

English Al-Fadl ibn al-‘Abbās (may Allah be pleased with him and his father)
اردو فضل بن عباس -رضی اللہ عنہما-
বাংলা ভাষা আল-ফাদল ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা
Tagalog Al-Faḍl bin Al-`Abbās (malugod si Allāh sa kanilang dalawa)
हिन्दी फ़ज़्ल बिन अब्बास -रज़ियल्लाहु अन्हुमा-
മലയാളം ഫദ്'ലു ബ്നു അബ്ബാസ് -رضي الله عنهما-
తెలుగు అల్ ఫజల్ బిన్ అల్ అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హుమా
ไทย อัลฟัฎล์ บิน อัลอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา

الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو محمد وأبو عبد الله، صحابي جليل، ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو أسنّ ولد العباس، وكان العباس يكنّى به، شهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة سنة 8، وغزا معه حنين، وكان ممن ثبت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل بيته وأصحابه فيها حين ولّى الناس منهزمين، وشهد مع الرسول عليه السلام حجة الوداع، وأردفه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وراءه من المزدلفة إلى منى، فيقال له: رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد شهد الفضل وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وشارك في غسله وهو الذي كان يصب الماء على علي بن أبي طالب، وقد اختلف الرواة في تاريخ وفاته، وأصح الروايات في ذلك، أنه خرج إلى بلاد الشام مجاهدًا، وتوفي في طاعون عمواس من نواحي الأردن سنة 18هـ في خلافة عمر بن الخطاب.

English He is Al-Fadl ibn al-‘Abbās ibn ‘Abdul-Muttalib ibn Hāshim ibn ‘Abd Manāf al-Qurashi al-Hāshimi, Abu Muhammad and Abu ‘Abdullah. He was an honorable Companion and the Prophet's paternal cousin. He was the oldest among the children of Al-‘Abbās, who was nicknamed after him. He witnessed the Conquest of Makkah with the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) as well as the Battle of Hunayn; and he was one of those who remained steadfast with the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) during this battle from among his family and Companions, when all the others fled defeated. He also witnessed the Farewell Hajj with the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him), who made him ride behind him from Muzdalifah to Mina; hence, he was called 'Radīf Rasūlullāh'. Al-Fadl was present when the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) died and he participated in washing him, as he was the one who poured the water to ‘Ali ibn Abi Tālib. Narrators held different opinions regarding the date of his death, the most authentic narration in this regard is that he set out to the Levant for Jihad and died during the plague of ‘Amwās, somewhere in Jordan, in 18 AH during the caliphate of ‘Umar ibn al-Khattāb.
اردو فضل بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف قرشی ہاشمی۔ کنیت ابو محمد اور ابو عبداللہ ہے۔ ایک بڑے صحابی ہيں۔ اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کے چچیرے بھائی تھے،عباس کی اولاد میں سب سے پہلی اولاد تھی، عباس انہی کے نام کی کنیت رکھتے تھے،اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کے ساتھ سنہ 8ھ میں فتح مکہ میں شامل رہے۔ آپ کے ساتھ جنگ حنین میں بھی شامل رہے، اس موقع پر آپ کے ساتھ اس وقت ڈٹے رہنے والے اہل بیت اور صحابہ میں بھی شامل رہے جب لوگ شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کے ساتھ حجہ الوداع کے موقعے پر بھی شریک رہے، مزدلفہ سے منی تک آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا،یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کا ردیف کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کی وفات کے وقت موجود رہے اور آپ کو غسل دلانے میں بھی شامل رہے، وہ علی بن ابو طالب کو پانی انڈیل کر دیتے تھے، ان کی تاریخ وفات کے بارے میں رایوں کے درمیان اختلاف ہے، اس تعلق سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے شام کی جانب نکلے اور طاعون عمواس کے شکار ہوکر عمر بن خطاب -رضی اللہ عنہ- کے دور خلافت میں اردن کے علاقے میں سنہ 18ھ میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা আল-ফাদল ইবন আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদে মানাফ আল-কুরাইশী আল-হাশিমী, আবু মুহাম্মাদ ও আবু আব্দুল্লাহ। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার ছেলে। তিনি আব্বাসের বড় সন্তান ছিলেন। আব্বাসকে তার নামেই নামকরণ করা হত। তিনি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ৮হিজরীতে মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং তার সাথে হুনাইনেও অংশগ্রহণ করেন। সেই যুদ্ধে যখন মানুষেরা আক্রমণের প্রচন্ডতায় পিছনে ফিরে গিয়েছিল, তখন আহলে বাইত ও তার সাহাবীদের থেকে যারা রসূলের সাথে দৃঢ়তাসহ অবস্থান করছিলেন তিনি তাদের একজন ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুজদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত নিজের সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে ছিলেন। এজন্য তাকে বলা হত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘রাদীফ’ তথা পিছনে আরোহণকারী। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত দেখেন এবং তার গোসল কার্যে অংশগ্রহণ করেন, তিনি আলী ইবন আবু তালিবকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তার মৃত্যুর সময় নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে, তবে সবচেয়ে শুদ্ধ মত হচ্ছে: তিনি মুজাহিদ হিসেবে সিরিয়াতে গমন করেন এবং সেখানে আমওয়াসের মহামারীতে জর্দানের কাছাকাছি কোনো এক স্থানে তিনি ১৮ হিজরীতে, উমার ইবনুল খাত্তাবের খিলাফাত আমলে মৃত্যুবরণ করেন।
Tagalog Si Al-Faḍl bin Al-`Abbās bin `Abdilmuṭṭalib bin Hāshim bin `Abdimanāf Al-Qurashīy Al-Hāshimīy, Abū Muḥammad at Abū `Abdillāh, ay isang kapita-pitagang Kasamahan, na anak ng tiyuhin sa ama ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan). Siya ay ang pinakamatandang anak ni Al-`Abbās. Si Al-`Abbās noon ay pinapalayawan sa pamamagitan ng pangalan niya. Dumalo siya kasama ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) sa Pagsakop ng Makkah noong taong 8 Hijrah at sumalakay siya kasama nito sa Ḥunayn. Siya noon ay kabilang sa nagpakatatag sa labanan kasama ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) kabilang sa sambahayan nito at mga Kasamahan nito roon nang talunang tumakas ang mga tao. Dumalo siya kasama ng Sugo (sumakanya ang pangangalaga) sa Ḥajj ng Pamamaalam. Nag-angkas sa kanya ang Sugo (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) sa likuran nito mula sa Muzdalifah hanggang sa Minā kaya tinatawag siya na Angkas ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan). Nakasaksi si Al-Faḍl sa pagpanaw ng Sugo (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) at lumahok siya sa pagpaligo rito. Siya ang sumasalok ng tubig kay `Alīy bin Abī Ṭālib. Nagkaiba-iba ang mga tagasalaysay kaugnay sa petsa ng pagpanaw niya. Ang pinakatumpak sa mga salaysay kaugnay roon ay na siya ay lumisan patungo sa Bayan ng Sirya bilang nakikibaka at pinapanaw siya sa panahon ng Salot ng `Amwās sa mga bahagi ng Jordan noong taong 18 Hijrah sa panahon ng pagkakhalīfah ni `Umar bin Al-Khaṭṭāb.
हिन्दी फ़ज़्ल बिन अब्बास बिन अब्द अल-मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द-ए-मनाफ़ क़ुरशी हाशिमी एक बड़े सहाबी हैं। कुनयत अबू मुहम्मद और अबू अब्दुल्लाह है। अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के चचेरे भाई हैं। अब्बास के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हीं के नाम से अब्बास की कुनयत है। अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के साथ सन् 8 हिजरी में मक्का विजय में शामिल रहे और आपके साथ हुनैन युद्ध भी लड़े। हुनैन के दिन जब लोग भाग खड़े हुए तो आपके साथ खड़े रहने वाले आपके परिवार के लोगों और साथियों में शामिल रहे। हज्जतुल वदा के अवसर पर भी आपके साथ रहे। मुज़दलिफ़ा से मिना तक अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- की सवारी के पीछे बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया। यही कारण है कि उनको अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के पीछे बैठने वाले की उपाधि से जाना जाता है। आपकी मृत्यु के समय भी उपस्थित रहे और आपको गुस्ल देने में शरीक रहे। अली -रज़ियल्लाहु अन्हु- को पानी उंडेल उंडेल कर देते थे। उनकी मृत्यु कब हुई, इस बात पर वर्णनकर्ताओं के अलग-अलग मत हैं। इस संबंध में सबसे सही रिवायत यह है कि वह जिहाद के उद्देश्य से शाम की ओर निकले और उरदुन के इलाक़े में ताऊन-ए-अमवास के शिकार होकर सन् 18 हिजरी में उमर -रज़ियल्लाहु अन्हु- की ख़िलाफ़त के काल में मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം ഫദ്'ലു ബ്നു അബ്ബാസ് ബ്നി അബ്ദിൽ മുത്വലിബ് ബ്നി ഹാശിം ബ്നി അബ്ദി മനാഫ് അൽ ഖുറശി അൽ ഹാശിമി, അബൂ മുഹമ്മദ്. മഹാനായ സ്വഹാബി. നബി -ﷺ- യുടെ പിതൃസഹോദരൻ്റെ പുത്രൻ. അബ്ബാസ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിൻ്റെ മക്കളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നയാൾ ഫദ്'ലാണ്. അബ്ബാസ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിനെ അബുൽ ഫദ്ൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നബി -ﷺ- യോടൊപ്പം ഹി. 8ാം വർഷം മക്കാ വിജയത്തിന് സാക്ഷിയായി. അവിടുത്തോടൊപ്പം ഹുനൈനിൽ പങ്കെടുത്തു. യുദ്ധത്തിൽ ചിലർ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയപ്പോൾ നബി -ﷺ- യോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്ന സ്വഹാബിമാരിൽ ഫദ്'ലുമുണ്ടായിരുന്നു. ഹജ്ജതുൽ വദാഅ് (നബി -ﷺ- യുടെ അവസാന ഹജ്ജ്) ഫദ്ൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്ദലിഫഃ മുതൽ മിനാ വരെ നബി -ﷺ- യുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പിറകിലിരുന്ന് കൊണ്ടാണ് ഫദ്ൽ യാത്ര ചെയ്തത്. നബി -ﷺ- യുടെ സഹയാത്രികൻ എന്ന വിശേഷണം ഇക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നബി -ﷺ- യുടെ മരണത്തിൻ്റെ വേളയിലും, അവിടുത്തെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വേളയിലും ഫദ്ൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. നബി -ﷺ- യെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അലി -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് ഫദ്'ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം എന്നായിരുന്നു എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. ശാമിലേക്ക് യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അംവാസിൽ പടർന്നു പിടിച്ച പ്ലേഗ് ബാധിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഫദ്ൽ മരണപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ അഭിപ്രായം. ഉമർ ബ്നുൽ ഖത്താബിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത്, ഹി 18 ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചത്.
తెలుగు ఫజల్ బిన్ అబ్బాస్ బిన్ అబ్దల్-ముత్తలిబ్ బిన్ హాషిం బిన్ అబ్దుమునాఫ్ ఖుర్షి హాషిమీ ఒక గొప్ప సహాబి. కునియతు అబూముహమ్మద్ మరియు అబూ అబ్దుల్లా. ఆయన దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క బాబాయి కుమారుడు. అతను అబ్బాస్ యొక్క పెద్ద కుమారుడు. అబ్బాస్ కునియత్ ఇతని పేరు మీద ఉంది. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంతో పాటు హిజ్రీ 8వ సంవత్సరంలో మక్కావిజయంలో పాల్గొన్నారు మరియు ప్రవక్తతో హునైన్ యుద్ధంలో కూడా పాల్గొన్నారు. హునైన్ రోజున ప్రజలు పారిపోయినప్పుడు, ప్రవక్తకు అండగా నిలిచిన తమకుటుంబ సభ్యులు మరియు సహాబాలతో స్థిరంగా ఉన్నారు. హజ్జతుల్ విదా సందర్భంగా ప్రవక్తతో ఉన్నారు. ముజ్దలిఫా నుండి మినా వరకు దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వెనుక కూర్చుని ప్రయాణించే అదృష్టం పొందారు. అందుకే అతను దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వెనుక కూర్చునే వ్యక్తిగా పిలువబడ్డారు. ప్రవక్త మరణ సమయంలో కూడా ఉన్నారు. మరియు ప్రవక్తకు గుస్ల్ ఇవ్వడంలో సహాయం అందించారు. అలీ రజియల్లాహు అన్హుకు నీరు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈయన ఎప్పుడు మరణించారు అనే దానిపై కథకులు భిన్నమైన అభిప్రాయాలు కలిగియున్నారు. ఈ విషయంలో చాలా వరకు సరైన కథనం ఏమిటంటే, అతను జిహాద్ నిమిత్తం షామ్ నగరానికి బయలుదేరారు మరియు హిజ్రీ 18వ సంవత్సరంలో ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హు ఖలీఫా సమయంలో ఉర్దూన్ ప్రాంతంలో తాఊనే-అమ్వాస్కు గురై మరణించారు.
ไทย อัลฟัฎล์ บิน อัลอับบาส บิน อับดุลมุฏฏอลิบ บิน ฮาชิม บิน อับดุมะนาฟ อัลกุเราะชีย์ อัลฮาชิมีย์ อบูมุฮัมมัด และ อบูอับดุลลอฮ์ ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพี่ลูกน้องของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านเป็นลูกคนโตของอับบาส อับบาสได้รับการตั้งชื่อกุนยะฮ์ตามชื่อของท่าน ท่านได้เข้าร่วมในการพิชิตนครมักกะฮ์ในปีที่ 8 พร้อมกับท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และสงครามหุนัยน์ด้วย ท่านเป็นหนึ่งในอะฮ์ลุลบัยต์ และเป็นเศาะฮาบะฮ์ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงกับท่านเราะสูลในช่วงที่ผู้คนถอยกลับในการสู้รบครั้งนั้น ท่านได้เข้าร่วมในฮัจญ์อำลาพร้อมกับท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และมีสิทธิพิเศษได้นั่งข้างหลังท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากมุซดะลิฟะฮ์ ถึงมินา นั่นคือเหตุผลที่เขาถูกเรียกว่า 'ราดิฟ' (ผู้นั่งข้างหลัง) ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เขาเห็นการเสียชีวิตของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และมีส่วนร่วมในการอาบน้ำศพให้แก่ท่าน ท่านเป็นคนเทน้ำให้ท่านอะลี บิน อบีฏอลิบ มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวันที่ท่านเสียชีวิต แต่ความเห็นที่ถูกต้องที่สุดคือเขาไปซีเรียในฐานะมุญาฮิด และเขาเสียชีวิตที่นั่นเพราะโรคระบาด ในเขตพื้นที่จอร์แดน ในปีฮิจเราะห์ที่ 18 ในยุคเคาะลีฟะฮ์อุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ.

أسد الغابة (4/349) الإصابة في تمييز الصحابة (5/287) الأعلام للزركلي (5/149).