Category: Persons .

الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي

English Al-Ash‘ath ibn Qays ibn Ma‘di Karib al-Kindi
اردو اشعث بن قیس بن معدی کرب کندی
বাংলা ভাষা আল-আশ‘আছ ইবন কায়েস ইবন মা‘দীকারিব আল-কিন্দী
Tagalog Al-Ash`ath bin Qays bin Ma`dī Karib Al-Kindīy
हिन्दी अशअस बिन क़ैस बिन मादीकरिब किंदी
മലയാളം അശ്അസ് ബ്നു ഖയ്സ് ബ്നു മഅ്ദീകരിബ് അൽ-കിൻദി
తెలుగు అల్ అష్అస్ బిన్ ఖైస్ బిన్ మఅదీకరబ్ అల్ కిందీ
ไทย อัลอัชอัษ บิน ก็อยส์ บิน มะอ์ดีกัรบ์ อัลกินดีย์

الأَشْعَثُ بن قَيْس -رضي الله عنه-

English Al-Ash‘ath ibn Qays (may Allah be pleased with him)
اردو اشعث بن قیس -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা আল-আশ‘আছ ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহ আনহু
Tagalog Al-Ash`ath bin Qays (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी अशअस बिन क़ैस -रज़ियल्लाहु अन्हु-
മലയാളം അശ്അസുബ്നു ഖൈസ് -رضي الله عنه-
తెలుగు అల్ అష్అస్ బిన్ ఖైస్ రజియల్లాహు అన్హు
ไทย อัลอัชอัษ บิน ก็อยส์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ

الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي، صحابي ممن أسلم عام الوفود، كان أحد ملوك كندة حتى الإسلام، وكان اسمه: معدي كرب، وكان أبدا أشعث الرأس فغلب عليه اللقب، توفي -رضي الله عنه- سنة أربعين بالكوفة، وصلى عليه الحسن بن علي -رضي الله عنهما-.

English He is Al-Ash‘ath ibn Qays ibn Ma‘di Karib ibn Mu‘āwiyah al-Kindi. He was a Companion who embraced Islam in the Year of the Delegations. Before Islam, He was one of the kings of Kindah and his name was 'Ma‘di Karib'. His hair was always disheveled; so, he was given that nickname (Al-Ash‘ath). He (may Allah be pleased with him) died in 40 AH in Kufa and Al-Hasan ibn ‘Ali (may Allah be pleased with him and his father) offered the funeral prayer over him.
اردو اشعث بن قیس بن معدی کرب بن معاویہ کندی وفود کی آمد کے سال اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اسلام کے ظہور تک کندہ کے بادشاہ رہے، نام معدی کرب تھا،ان کے سر کے بال ہمیشہ پراگندہ رہتے تھے، اس لیے اشعث کے لقب سے ہی جانے جانے لگے، سنہ 40ھ کو کوفہ میں وفات پائی، ان کی نماز جنازہ حسن بن علی رضی الله عنهما نے پڑھائی۔
বাংলা ভাষা আল-আশ‘আছ ইবন কায়েস ইবন মা‘দীকারিব ইবন মু‘আবিয়াহ আল-কিন্দী। তিনি তাদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন, যারা আমুল উফূদ বা প্রতিনিধি আগমণের বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইসলামের আগ পর্যন্ত কিনদাহর রাজাদের একজন ছিলেন। তার নাম ছিল: মা‘দীকারিব। তার মাথার চুল এলোমেলো বা অগোছালো ধরণের ছিল, আর এ কারণেই তার নামের উপরে এই লকবটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। আশ‘আছ রাদিয়াল্লাহু আনহু কূফাতে ৪০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। হাসান ইবনু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তার জানাযার সালাতের ইমামতি করেন।
Tagalog Si Al-Ash`ath bin Qays bin Ma`dī Karib bin Mu`āwiyah Al-Kindīy ay isang kapita-pitagang Kasamahan kabilang sa umanib sa Islām sa Taon ng mga Delegasyon. Siya noon ay isa sa mga hari ng Kindah hanggang sa panahon ng Islām. Ang pangalan niya noon ay Ma`dī Karib. Nakitaan siya noon ng gulu-gulong buhok kaya nanaig sa kanya ang taguri. Pinapanaw siya (malugod sa kanya si Allāh) noong taong 40 Hijrah sa Kūfah. Nagdasal sa libing niya si Al-Ḥasan bin `Alīy (malugod si Allāh sa kanilang dalawa).
हिन्दी अशअस बिन क़ैस बिन मादीकरिब बिन मुआविया किंदी उन सहाबा में से हैं, जो उस साल मुसलमान हुए, जिस साल अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के पास बहुत-से प्रतिनिधि मंडल आए। इस्लाम ग्रहण करने तक किंदा के बादशाहों में से थे। उनका नाम मादी करिब था। चूँकि उनके सर के बाल हमेशा बिखरे हुए रहते थे, इसलिए अशअस (बिखरे हुए बालों वाला) की उपाधि से मशहूर हो गए। 40 हिजरी को कूफ़ा में देहांत हुआ। हसन बिन अली -रज़ियल्लाहु अन्हुमा- ने जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई।
മലയാളം അശ്അസു ബ്നു ഖയ്സ് ബ്നു മഅ്ദീകരിബ് ബ്നി മുആവിയഃ അൽ-കിൻദി. നിവേദകസംഘങ്ങൾ ധാരാളമായി നബി -ﷺ- യുടെ അരികിൽ വന്നെത്തിയ, 'ആമുൽ വുഫൂദ്' എന്നറിയപ്പെട്ട വർഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത്. ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ കിൻദഃ എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഅ്ദീകരിബ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. നീണ്ട കാലുകളും ചുരുണ്ടമുടിയുമുള്ളതിനാൽ അശ്അസ് എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനാവുകയാണുണ്ടായത്. ഹി 40 ൽ കൂഫയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. ഹസൻ ബ്നു അലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
తెలుగు అష్అస్ బిన్ ఖైస్ బిన్ మఅదీకరబ్ బిన్ ముఆవియా అల్ కిందీ. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వద్దకు అనేక మంది ప్రతినిధులు వచ్చిసంవత్సరం(ఆముల్ వుఫూద్)లో ఇస్లాం స్వీకరించారు. ఇస్లాం స్వీకరించే వరకు కిందా రాజులలో ఒకడుగా ఉండేవారు.ఆయన పేరు మఅదీకరబ్.అయితే అతని తలవెంట్రుకలు ఎల్లప్పుడు చెదిరి ఉండటం వల్ల అష్అస్ అనే బిరుదుతో ప్రసిద్ధి చెందారు. హిజ్రీ 40వ సంవత్సరం కూఫాలో మరణించారు. హసన్ బిన్ అలీ రజియల్లాహు అన్హుమా జనాజా నమాజు చదివించారు.
ไทย อัลอัชอัษ บิน ก็อยส์ บิน มะอ์ดีกัรบ์ บิน มุอาวิยะอ์ อัลกินดีย์ ท่านเป็นเศาะฮาบะฮ์ที่เข้ารับอิสลามในปี อามุลวุฟูด ท่านเป็นหนึ่งในกษัตริย์ของเมืองกินดะฮ์จนถึงสมัยอิสลาม ท่านมีชื่อก่อนนั้นคือ มะอ์ดีกัรบ์ เส้นผมของท่านดูไม่เป็นระเบียบ จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกสำหรับท่าน ท่านเสียชีวิตในปีที่ 40 ที่กูฟะฮ์ ได้มีท่าน อัลฮะซัน บิน อะลี เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา ทำการละหมาดให้.

التاريخ الكبير (1/434) معجم الصحابة (1/192) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/133) الأعلام للزركلي (1/332).