Category: Persons .

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية

English Ahmad ibn ‘Abdul-Halīm ibn ‘Abdus-Salām ibn Taymiyyah
اردو احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیہ
বাংলা ভাষা আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন আবদিস সালাম ইবন তাইমিয়্যাহ
Tagalog Aḥmad bin `Abdulḥalīm bin `Abdissalām bin Taymiyah
हिन्दी अहमद बिन अब्दुल हलीम बिन अब्दुस सलाम बिन तैमिया
മലയാളം അഹ്'മദ് ബ്നു അബ്ദിൽ ഹലീം ബ്നി അബ്ദിസ്സലാം ബ്നി തൈമിയ്യഃ
తెలుగు అహ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ హలీం బిన్ అబ్దుస్సలాం బిన్ తైమీయ.
ไทย อะห์มัด บิน อับดุลหะลีม บิน อับดุสสลาม บิน ตัยมิยะฮ์

ابن تيمية

English Ibn Taymiyyah
اردو ابن تیمیہ
বাংলা ভাষা ইবন তাইমিয়্যাহ
Tagalog Ibnu Taymiyah
हिन्दी इब्न-ए-तैमिया
മലയാളം ഇബ്നു തൈമിയ്യ
తెలుగు ఇబ్ను తైమియా
ไทย อิบนุ ตัยมิยะฮ์

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرَّاني، شيخ الإسلام، إمام مجتهد مجدِّد، ولد عام 661، بحرٌ في العلوم النقلية والعقلية، آية في الذكاء وسرعة الإدراك،كان يكره أن يقال عنه تقي الدين، ولكنه اشتهر بذلك وبشيخ الإسلام، قال عنه العلامة ابن دقيق العيد: (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلًا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد)، وقال الحافظ ابن حجر: (وتفقه وتمهر وتميز، وَتقدم وصنف، ودرس وَأفْتى، وفَاق الأقران، وَصَارَ عجبًا فِي سرعَة الاستحضار، وَقُوَّة الْجنان، والتوسع فِي الْمَنْقُول والمعقول، والإطالة على مَذَاهِب السّلف وَالْخلف)، له من المصنفات الشيء الكثير حتى قال الذهبي: (لعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس أو أكثر)، منها "درء تعارض العقل والنقل" و"منهاج السنة النبوية" و"الاستقامة" و"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" و"بيان تلبيس الجهمية" و"اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"، توفي سنة 728.

English He is Ahmad ibn ‘Abdul-Halīm ibn ‘Abdus-Salām ibn Taymiyyah al-Harrāni, Shaykh al-Islam. He was an Imam, Mujtahid (a scholar who is able to deduce rulings according to the established conditions), and Mujaddid (reviver). He was born in 661 AH. He was an expert in both branches of knowledge: the textual and the rational. He was the epitome of intelligence and perceptiveness. He disliked being called 'Taqiyy ad-Dīn'; however, he was famous with this name and with 'Shaykh al-Islam'. The knowledgeable scholar, Ibn Daqīq al-‘Īd, said about him: "On meeting Ibn Taymiyyah, I saw a man with all knowledge before his eyes, picking therefrom what he wanted and leaving therefrom what he wanted." Also, Al-Hāfizh ibn Hajar said about him: "He studied Fiqh and became skillful and distinguished. He achieved progress and composed books. He studied and gave Fatwa. He surpassed all his peers and became a miracle in the speed of recalling information, the strength of the heart, the elaboration on the transmitted and rational knowledge, and the deep knowledge of the doctrines of the early and later scholars." He authored so many books which made Adh-Dhahabi say: "His works at that time could be 4000 books or more." Examples of his books include: 'Dar’ Ta‘ārud al-‘Aql wa an-Naql', 'Minhāj as-Sunnah an-Nabawiyyah', 'Al-Istiqāmah', 'Al-Jawāb as-Sahīh Liman Baddal Dīn al-Masīh', 'Bayān Talbīs al-Jahmiyyah', and 'Iqtidā’ as-Sirāt al-Mustaqīm Li Mukhālafat As-Hāb al-Jahīm'. He died in 728 AH.
اردو شیخ الاسلام احمد بن عبدالسلام بن تیمیہ حرانی امام مجتہد اور مجدد تھے، سنہ 661 میں پیدا ہوئے، علوم نقلیہ اور عقلیہ کے سمندر تھے، ذہن و فراست اور تیز فہمی میں اللہ کی ایک نشانی تھے، ان کو تقی الدین کہا جائے یہ ان کو ناپسند تھا، اس کے باوجود وہ اسی سے اور شیخ الاسلام سے مشہور ہوئے، علامہ ابن دقیق العید ان کے بارے میں کہتے ہيں : "جب میں ابن تیمیہ سے ملا، تو میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے سامنے تمام علوم تھے،جن میں سے جتنا چاہتے لیتے اور جتنا چاہتے چھوڑتے جاتے تھے۔" ابن حجر عسقلانی کہتے ہيں : "فقہ سیکھی، ماہر ہوئے، نمایاں مقام حاصل کیا، تدریس و افتا کا کام کیا، ہم عصروں سے فوقیت لے گئے، سرعت استحضار، مضبوط عزم و ارادے، تمام منقول اور معقول علوم اور سلف و خلف کے مذاہب سے بھرپور واقفیت میں ایک نایاب نمونہ بن گئے۔" انھوں نے بہت ساری تصنفیات چھوڑی ہيں، یہاں تک کہ ذہبی کہتے ہيں : "شاید اس وقت ان کی کتابیں 4000 یا اس سے زیادہ کاپیوں پر مشتمل ہوں گی۔" ان کی کچھ کتابیں اس طرح ہیں : "درء تعارض العقل والنقل"، "منهاج السنة النبوية"، "الاستقامة"، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"، "بيان تلبيس الجهمية"، "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"۔ سنہ 728ھ میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন আবদিস সালাম ইবন তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী, শাইখুল ইসলাম। তিনি একাধারে ইমাম, মুজতাহিদ ও সমাজ সংষ্কারক মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি ৬৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাকলী (কুরআন-সুন্নাহ) ও আকলী (যুক্তিভিত্তিক) উভয় ধরণের জ্ঞানের সাগর ছিলেন। তিনি মেধা ও দ্রুত বুঝার ক্ষেত্রে একজন তারকাতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তাকী উদ্দিন নামে অভিহিত করা তিনি অপছন্দ করতেন। তবুও তিনি উক্ত নাম ও শাইখুল ইসলাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার সম্পর্কে আল্লামাহ ইবনু দাকীকুল ‘ঈদ বলেছেন: “আমি যখন ইবন তাইমিয়্যাহ এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন দেখলাম যে, তিনি এমন একজন লোক, যার দুই চোখের সামনেই সকল ইলম রয়েছে। তিনি সেখান থেকে যেটি খুশি গ্রহণ করছেন আর যেটি খুশি ছেড়ে দিচ্ছেন।” হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন: “তিনি ফিকহ শিখেছেন, তাতে দক্ষতা অর্জন করেছেন এরপরে তাতে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। তিনি অগ্রসর হয়েছেন আর কিতাব রচনা করেছেন, দারস এবং ফাতওয়া প্রদান করেছেন। সমসাময়িকদের থেকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। দ্রুত মনে করা, প্রচণ্ড সংরক্ষণ শক্তি, কুরআন-সুন্নাহ (নাকল) ও যুক্তি (বা আকল) উভয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানগত ব্যাপকতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মাযহাবসমূহের ব্যাপারে প্রশস্ত জ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।” তার লেখনী অসংখ্য, এমনকি যাহাবী বলেছেন: “বর্তমান সময়ে তার লেখনীর পরিমাণ মনে হয় চার হাজার খাতা বা তারও অধিক।” তার গ্রন্থগুলোর অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে: দারউ তা‘আরুদিল আকলি ওয়ান নাকল, মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, আল-ইস্তিকামাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ, বায়ানু তালবীসিল জাহামিয়্যাহ, ইকতিদাউস সিরাত আল-মুস্তাকীম লিমুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম। তিনি হিজরী ৭২৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
Tagalog Si Aḥmad bin `Abdulḥalīm bin `Abdissalām bin Taymiyah Al-Ḥarrānīy, Shaykh Al-Islām, ay isang imām na mujtahid na mujaddid (tagapagpanauli), na ipinanganak noong 661 Hijrah. Siya ay malawak sa mga kaalamang panteksto at pangkaisipan, huwaran sa talino at bilis ng pagtalos. Siya noon ay nasusuklam na tawaging "Taqīy Ad-Dīn" (Mapangilag Magkasala sa Relihiyon) subalit siya ay napatanyag sa tawag na iyon at sa tawag na Shaykh ng Islām. Nagsabi tungkol sa kanya ang napakapalaalam na si Ibnu Daqīq Al-`Īd: "Noong nakipagkita ako kay Ibnu Taymiyah, nakakita ako ng isang lalaking ang mga kaalaman sa kabuuan ng mga ito ay nasa pagitan ng mga mata niya, na kinukuha niya mula sa mga ito ang ninanais niya at iniwan niya ang ninanais niya." Nagsabi naman si Al-Ḥāfiḍ̆ Ibnu Ḥajar: "Nagpakadalubhasa siya sa fiqh, nagpakahusay siya, nagpakanamumukod siya, nanguna siya, nag-akda siya, nagturo siya, nagbigay-hatol siya, at nangibabaw siya sa mga kapareho. Siya ay naging pambihira sa bilis ng paggunita, lakas ng puso, pagpapakalawak sa kaalamang panteksto at kaalamang pangkaisipan, at masinsinang pagdedetalye sa mga doktrina ng mga maalam na hinalinhan at mga maalam na kahalili." Nagkaroon siya mula sa mga inakdaan ng maraming bilang hanggang sa nagsabi si Adh-Dhahabīy: "Marahil ang mga pag-aakda niya sa panahong ito ay 4,000 aklat o higit pa." Kabilang sa mga ito ang "Dar' Ta‘āruḍ Al-`Aql wa An-Naql", ang "Minhāj As-Sunnah An-Nabawīyah", ang "Al-Istiqāmah", ang "Al-Jawāb Aṣ-Ṣaḥīḥ Liman Baddal Dīn Al-Masīḥ", ang "Bayān Talbīs Al-Jahmīyah", at ang "Iqtiḍā' Aṣ-Ṣirāṭ Al-Mustaqīm Li-Mukhālafah Aṣḥāb Al-Jaḥīm". Pinapanaw siya noong taong 728 Hijrah.
हिन्दी अहमद बिन अब्द अल-हलीम बिन अब्द अस-सलाम बिन तैमिया हर्रानी, शैख अल-इस्लाम, इमाम, मुजतहिद और मुजद्दिद। 661 हिजरी को पैदा हुए। धार्मिक एवं बौद्धिक ज्ञान के समुद्र थे। तेज़ी तथा कुशाग्रता के मामले में अल्लाह की निशानी थे। उन्हें तक़ीयुद्दीन कहलाना पसंद नहीं था, लेकिन इसी तक़ीयुद्दीन तथा शैख़ अल-इस्लाम उपाधि से प्रसिद्ध हुए। अल्लामा इब्न दक़ीक़ अल-ईद उनके बारे में कहते हैं : (जब मैं इब्न-ए-तैमिया से मिला, तो मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा, जिसकी आँखों के सामने सारे ज्ञान का भंडार है। वह उसमें से जितना चाहता है, लेता है और जितना चाहता है, छोड़ता है।) हाफ़िज़ इब्न-ए-हजर कहते हैं : (फ़िक़्ह पढ़ी, तो उसमें प्रवीणता प्राप्त कर ली, और अपनी अलग पहचान बना ली। फिर आगे बढ़े, बहुत सारी किताबें लिखीं, पाठन कार्य किया, फ़तवे दिए और इस तरह अपने युग के उलेमा से आगे निकल गए, तथा हाज़िर दिमाज़ी, मज़बूत इरादे, धार्मिक तथा बौद्धिक ज्ञान और पुराने एवं नए उलेमा के मतों से अवगत होने के मामले में आश्चर्यजनक गहराई के मालिक बन बैठे।) उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ज़हबी कहते हैं : (शायद इस समय उनकी लिखी हुई पुस्तकें 4000 या उससे अधिक कापियों में लिखी होंगी।) उनकी कुछ किताबें इस प्रकार हैं : "दरउ तआरुज़ अल-अक़्ल व अन-नक़्ल", "मिनहाज अस-सुन्नह अन-नबिविय्यह", "अल-इस्तिक़ामह", "अल-जवाब अस-सहीह लि-मन बद्दला दीन अल-मसीह", "बयान तलबीस अल-जहमिय्यह", "इक़तिज़ा सिरात अल-मुसतक़ीम लि-मुख़ालफ़ति असहाब अल-जहीम"। 728 हिजरी में मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം അഹ്'മദ് ബ്നു അബ്ദിൽ ഹലീം ബ്നി അബ്ദിസ്സലാം ബ്നി തൈമിയ്യഃ അൽഹറാനീ. ബൃഹത്തായ വിജ്ഞാനത്താലും പാണ്ഡിത്യത്താലും ശൈഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഗവേഷണയോഗ്യനായ (മുജ്തഹിദ്) പണ്ഡിതനും, ഇസ്ലാം ദീനിൻ്റെ മാർഗം ജനങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു നൽകിയ മുജദ്ദിദും. ഹി 661 ലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. മതപരവും ബുദ്ധിപരവുമായ വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ ഒരു സമുദ്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബുദ്ധിയിലും കാര്യങ്ങൾ ഉടനടി ഗ്രഹിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം തന്നെയായിരുന്നു. തന്നെക്കുറിച്ച് 'തഖിയ്യുദ്ദീൻ' എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പേരിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായി. ശൈഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന വിളിപ്പേരിലും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ്. ഇബ്നു ദഖീഖ് അൽ-ഈദ് -رَحِمَهُ اللَّهُ- ഇബ്നു തൈമിയ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു: "ഇബ്നു തൈമിയ്യ എന്ന വ്യക്തിയുമായി കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ വിജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം തൻ്റെ കൺമുൻപിൽ വെച്ചതു പോലെ വിവരമുള്ള ഒരാളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എടുക്കുകയും, വേണ്ടാത്തത് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ -رَحِمَهُ اللَّهُ- അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു: "ഇബ്നു തൈമിയ്യ ദീനിൽ അവഗാഹം നേടുകയും, അതിൽ അതീവപ്രാവീണ്യം കൈവരിക്കുകയും, മറ്റെല്ലാവരിൽ നിന്നും (പാണ്ഡിത്യത്താൽ) വേറിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു കുതിക്കുകയും ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും, അനേകം ശിഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കുകയും, ഫത്'വകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. സമകാലീനരെയെല്ലാം അദ്ദേഹം കവച്ചു വെച്ചു. മനഃപാഠം ഓർത്തെടുക്കുന്നതിലും, ബുദ്ധിവൈഭവത്തിലും, മതപരവും ബുദ്ധിപരവുമായ തെളിവുകളും ഉദ്ധരണികളും വിശാലമായി എടുത്തു നൽകുന്നതിലും, മുൻഗാമികളുടെയും പിൽക്കാലക്കാരുടെയും വീക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ഒരു വിസ്മയമായി തീർന്നു." ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇബ്നു തൈമിയ്യയുടേതായി ഉണ്ട്. ഇമാം ദഹബി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: "ഞാൻ ഈ വരികൾ കുറിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായി 4000 -അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം- എഴുത്തുപ്രതികളുടെ സമാഹാരമുണ്ട്." 'ദർഉ തആറുദ്വിൽ അഖ്ലി വന്നഖ്ൽ' (ബുദ്ധിയുടെ പേരിൽ മതപ്രമാണങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടി), 'മിൻഹാജുസ്സുന്ന നബവിയ്യഃ' (ശീഇകൾക്കുള്ള ഖണ്ഡനം), ഇസ്തിഖാമഃ, 'അൽ ജവാബുസ്സ്വഹീഹ് ലിമൻ ബദ്ദല ദീനൽ മസീഹ്' (ക്രൈസ്തവർക്കുള്ള മറുപടി), 'ബയാനു തൽബീസിൽ ജഹ്'മിയ്യഃ' (അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളെ നിഷേധിച്ച ജഹ്'മികൾക്കുള്ള മറുപടി), 'ഇഖ്തിദ്വാഉ സ്വിറാത്വിൽ മുസ്തഖീം ലി മുഖാലഫതി അസ്ഹാബിൽ ജഹീം' (കുഫ്ഫാറുകളോട് സദൃശ്യമാകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം); ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഹി 728 ൽ ഇബ്നു തൈമിയ്യഃ മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు అహ్మద్ బిన్ అబ్దుల్'హలీం బిన్ అబ్దుస్సలాం బిన్ తైమియా అల్ హర్రానీ. షేఖుల్ ఇస్లాం, ఇమాం, ముజ్తహిద్ మరియు ముజద్దిద్. హిజ్రీ 661లో జన్మించారు. ధార్మిక మరియు మేధోపరజ్ఞానాలకు ఆయన ఒక మహాసముద్రం. శీఘ్రగ్రహణ, పదునైనతెలివిలో దైవసూచన ఆయన. తనను తఖియుద్దీన్'గా పిలవడం ఆయనకు నచ్చేదికాదు. అయినప్పటికీ తఖియుద్దీన్ మరియు షేఖుల్ ఇస్లాం అనే బిరుదులతో ప్రసిద్ధి చెందారు. అల్లామా ఇబ్నుదఖీఖ్ అల్ఈద్ ఆయన గురించి ఇలా చెప్పారు:(నేను ఇబ్నుతైమియాను కలిసినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని చూశాను మొత్తం జ్ఞాన భాండాగారం అతని ఎదుట ఉంది తనకు కావలసినది అందులో నుండి తీసుకుంటాడు. కోరినది వదిలేస్తాడు.) హాఫిజ్ ఇబ్నుహజర్ ఇలా అన్నారు: (ఫిఖా చదివారు, అందులో ప్రావీణ్యం సంపాదించారు, ప్రత్యేకగుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. ఆపై ముందుకు సాగారు, అనేక పుస్తకాలు, రచనలు రాశారు. బోధనలు చేశారు ఫత్వాలు జారీచేశారు. ఆ విధంగా ఆ యుగపు ఇతర ఉలమాలను అధిగమించారు. హాజరు సమాధానం, దృఢ సంకల్పం, మతపరమైన, మేధోపరమైన జ్ఞానం మరియు పాత, కొత్త ఉలమాల అభిప్రాయ విభాగాల గురించి తెలుసుకోవడం వంటి విషయాలలో ఆశ్చర్యపరిచే లోతును కలిగి ఉన్నారు.) ఆయన అనేక పుస్తకాలు రాశారు. ఇమాం జహ్బీ ఇలా అన్నారు:(బహుశా ఈ కాలంలో ఆయన రచనలు 4000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండవచ్చు.) అతని పుస్తకాలలో కొన్ని ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: "దర్ఉ త్తఆరుజిల్అఖ్లి వ న్నఖ్ల్". "మిన్హాజు స్సున్నహ్ అన్నబవియ్యహ్". "అల్'ఇస్తిఖామ". "అల్'జవాబుస్సహీహ్ లిమన్ బద్దల దీనుల్ మసీహ్". "బయాను తల్బీసుల్ జహ్మియా". "ఇక్తిజావు సిరాతుల్ ముస్తఖీమ్ లి ముఖాలఫతి అస్'హాబుల్ జహీమ్". ఆయన హిజ్రీ 728లో కన్నుమూసారు.
ไทย อะห์มัด บิน อับดุลหะลีม บิน อับดุสสลาม บิน ตัยมิยะฮ์ อัลหัรรอนีย์ ชัยคุลอิสลาม ท่านเป็นอิหม่าม มุจตาฮิด และนักปฏิรูปมูจัดดิด ท่านเกิดในปีฮิจเราะฮ์ที่ 661 ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ทั้งด้านสายรายงาน (อัลกุรอานและซุนนะฮ์) และด้านสติปัญญา (เหตุผล) ท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบ ท่านไม่ชอบที่จะเรียกท่านว่า ตะกียุดดีน อย่างไรก็ตามท่านก็เป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อนั้นและชัยคุลอิสลาม” ท่านอิบนุ ดะกีกุลอีด กล่าวเกี่ยวกับท่านว่า:“ เมื่อฉันได้พบกับ อิบนุ ตัยมิยะฮ์ ฉันเห็นว่าเขาเป็นคนหนึ่ง ที่ความรู้ทั้งหมดอยู่ต่อหน้าเขา เขาจะหยิบเอาตามที่เขาต้องการและทิ้งตามที่เขาต้องการ” ท่านฮาฟิซอิบนุหะญัรกล่าวว่า: “ท่านเรียนรู้ฟิกฮ์ และเชี่ยวชาญในสิ่งนั้น ท่านมีความก้าวหน้าและเขียนหนังสือ ออกสอนหนังสือและตอบประเด็นที่เป็นปัญหา ประสบความสำเร็จเหนือกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน เขามีพรสวรรค์ที่น่าอัศจรรย์สำหรับการคิดที่รวดเร็ว การเก็บรักษาที่ดี ความกว้างขวางของความรู้ความเข้าใจทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์ (นักล์) และตรรกศาสตร์ (หรือสติปัญญา) และความรู้ที่กว้างขวางของมัซฮับสะลัฟและคอลัฟ " งานเขียนของท่านมีมากมายนับไม่ถ้วน จนกระทั้งอิหม่ามอัษษะฮาบีย์กล่าวว่า "ปัจจุบันงานเขียนของท่านดูเหมือนจะมีสี่พันเล่มขึ้นไป" หนังสือบางเล่มของท่าน ได้แก่: “ดัรอุ ตะอารุฎ อัลอักล์ วัล นักล์” “ มินฮาจญุสสุนนะฮ์ อันนะบะวียะฮ์ “และ “ อัลอิสติกอมะฮ์” และ อัลญะวาบุศเศาะฮีห์ ลิมันบัดดะลา ดีนัล มะซีห “ และ “บะยาน ตัลบีส อัล ญะมิยะฮ์ “ และ” อิกติฎออ์ อัศศิรอตอลมุสตะกีม ลิมุคอละฟะติ อัศหาบิล ญะหีม “ ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮ์ที่ 728

المعجم المختص بالمحدثين (ص: 25) معجم الشيوخ الكبير للذهبي (1/56) فوات الوفيات(1/74) ذيل التقييد (1/325) الأعلام للزركلي (1/144)