Category: Persons .

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

English ‘Abdur-Rahmān ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Jawzi
اردو عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی
বাংলা ভাষা আব্দুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-জাউযী
Tagalog `Abdurraḥmān bin `Alīy bin Muḥammad Al-Jawzīy
हिन्दी अब्दुर रहमान बिन अली बिन मुहम्मद जौज़ी
മലയാളം അബ്ദുൽ റഹ്'മാൻ ബ്നു അലി ബ്നി മുഹമ്മദ് അൽജൗസി
తెలుగు అబ్దుర్రహ్మాన్ బిన్ అలీ బిన్ ముహమ్మద్ అల్ జౌజీ
ไทย อับดุรเราะห์มาน บิน อะลี บิน มุฮัมมัด อัลเญาซีย์

ابن الجوزي

English Ibn al-Jawzi
اردو ابن الجوزی
বাংলা ভাষা ইবনুল জাউযী
Tagalog Ibnu Al-Jawzīy
हिन्दी इब्न अल-जौज़ी
മലയാളം ഇബ്നുൽ ജൗസി
తెలుగు ఇబ్నుల్ జౌజీ.
ไทย อิบนุลเญาซีย์

أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي، ولد عام 509، إمام علامة حافظ مفسر، صاحب التصانيف الكثيرة المتنوعة، كان بحرا في التفسير، علامة في السير والتاريخ، موصوفا بحسن الحديث، فقيها، عليما بالإجماع والاختلاف، قال سبطه أبو المظفر: سمعت جدي على المنبر يقول: (بأصبعي هاتين كتبت ألفي مجلدة، وتاب على يدي مائة ألف)، وأسلم على يدي عشرون ألفًا ، وكان يختم في الأسبوع وعظ الناس وهو صبي، ثم ما زال نافق السوق معظمًا متغاليًا فيه، مزدحما عليه، عام 597.

English He is Abu al-Faraj ibn al-Jawzi ‘Abdur-Rahmān ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Ubaydullah ibn ‘Abdullah ibn Hammādi, from the descendants of Abu Bakr as-Siddīq al-Qurashi at-Taymi al-Bakri al-Baghdādi al-Hanbali. He was born in 509 AH and was a knowledgeable Imam, Hāfizh (memorizer of the Qur’an), and an interpretor of the Qur’an. He authored many and various books. He was an expert in Tafsīr (interpretation of the Qur’an) and a master in biographies and history. He was known for his good knowledge of Hadīth. He was a scholar of Fiqh and was well acquainted with the scholars' opinions on which they unanimously agreed or differed. Abu al-Muzhaffar, his grandson, said: "I heard my grandfather once on the pulpit saying: 'With these two fingers of mine I wrote two thousand volumes, and I was the cause for the repentance of one hundred thousand person, and twenty thousand embraced Islam through me.'" He used to finish reading the Qur’an once every week. He preached people when he was a boy, and continued preaching sermons and gained a great fame and popularity for his preaching until he died in 597 AH.
اردو ابوالفرج ابن الجوزی عبدالرحمن بن علی بن محمد بن علی بن عبیداللہ بن عبداللہ بن حمادی قرشی تیمی بکری بغدادی حنبلی، ان کا سلسلۂ نسب ابو بکر صدیق تک جاتا ہے، سنہ 509ھ کو پیدا ہوئے۔ امام، علامہ، حافظ، مفسر اور الگ الگ موضوعات پر بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، تفسیر میں بحر زخار، سیرت و تاریخ میں علامہ، فن حدیث کے ماہر، فقیہ اور اجماع و اختلاف سے واقف کار تھے، ان کے پوتے ابوالمظفر کہتے ہیں : میں نے اپنے دادا کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے : "میں نے اپنی ان دو انگلیوں سے دو ہزار جلدیں لکھی ہیں، میرے ہاتھ پر ایک لاکھ لوگوں نے توبہ کی ہے اور میرے ہاتھ پر بیس ہزار لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔" ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، بچپن ہی سے وعظ کہنا شروع کر دیا تھا، پھر ان کی عزت و احترام میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ان کا وعظ سننے کے لیے بھیڑ اکٹھی ہونے لگی، 597ھ کو فوت ہوئے۔
বাংলা ভাষা আবুল ফারজ, ইবনুল জাওযী, আব্দুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হিমাদী, তার বংশধারা আবু বাকর আস-সিদ্দীক পর্যন্ত গিয়েছে, আল-কুরাইশী, আত-তাইমী, আল-বিকরী, আল-বাগদাদী আল-হাম্বালী। তিনি ৫০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম, আল্লামাহ, হাফিয এবং মুফাসসির ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য লেখালেখি করেছেন। তিনি তাফসীরের ক্ষেত্রে সমুদ্র (পরিমাণ জ্ঞানী) ছিলেন। ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ে তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। হাদীসের ব্যাপারে তাকে হাসান (উত্তম) হিসেবে আখ্যা দেওয়া হত, ফকীহ ছিলেন। এছাড়াও তিনি আলেমদের ঐক্য ও মতবিরোধের ব্যাপারে জ্ঞানী ছিলেন। তার পৌত্র আবুল মুজাফফার বলেন: আমি আমার নানাকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: “আমি আমার এই দুটি আঙ্গুল দিয়ে দুই হাজার খন্ড (বই বা পাণ্ডুলিপি) লিখেছি,আর আমার হাতে এক লক্ষ মানুষ তাওবা করেছে এবং আমার হাতে বিশ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।” তিনি প্রতি এক সপ্তাহে কুরআন খতম করতেন। বাল্যকাল থেকেই মানুষকে নসীহত করতেন। তারপর থেকে তার চাহিদা মানুষের কাছে বাড়তেই থাকে, এবং তারা তার কাছে ভিড় জমাতে থাকে হিজরী ৫৯৭ সালে মৃত্যুবরণের আগ পর্যন্ত।
Tagalog Siya ay si Abu Al-Faraj bin Al-Jawzīy `Abdurraḥmān bin `Alīy bin Muḥammad bin `Alīy bin `Ubaydullāh bin `Abdillāh bin Ḥammādīy –na nagwawakas ang kaangkanan niya kay Abū Bakr Aṣ-Ṣiddīq Al-Qurashīy – At-Taymīy Al-Bakrīy Al-Baghdādīy Al-Ḥanbalīy. Ipinanganak siya noong taong 509 Hijrah. Siya ay isang imām na napakapalaalam na tagapagsaulo at tagapagpakahulugan ng Qur'ān, na may-akda ng maraming sarisaring akda. Siya ay malawak ang kaalaman sa pagpapakahulugan ng Qur'ān, na napakapalaalam sa mga talambuhay at kasaysayan, na nailalarawan sa kahusayan sa ḥadīth, na faqīh na maalam ayon sa pagkakaisa-isa ng opinyon at pagkakaiba-iba. Nagsabi ang apo niyang si Abu Al-Muḍ̆affar: "Nakarinig ako sa lolo ko sa ibabaw ng mimbar habang nagsasabi: 'Sa pamamagitan ng dalawang daliri kong ito, sumulat ako ng dalawang libong tomo. Nagbalik-loob sa pamamagitan ng mga kamay ko ang isandaang libo at umanib sa Islām sa pamamagitan ng mga kamay ko ang dalawampung libo.'" Siya noon ay tumatapos ng pagbabasa ng Qur'ān sa isang linggo. Nangaral siya sa mga tao nang siya ay isang paslit pa. Pagkatapos hindi siya tumigil sa pangangaral sa lansangan habang dinadakila, na nagpapakalabis dito, na pinagsisiksikan dito hanggang sa namatay noong taong 597 Hijrah.
हिन्दी अबू अल-फ़रज, इब्न जौज़ी, अब्दुर रहमान बिन अली बिन मुहम्मद बिन अली बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन हुमादी क़ुरशी, तैमी, बकरी, बग़दादी, हंबली। सन् 509 हिजरी को पैदा हुए। इमाम, अल्लामा, हाफ़िज़, मुफ़स्सिर, विभिन्न प्रकार की बहुत-सी किताबों के लेखक, तफ़सीर के समुद्र, सीरत एवं इतिहास के बहुत बड़े माहिर, हदीस के बहुत बड़े जानकार, फ़क़ीह और उलेमा के मतैक्य एवं विभेद से अवगत। उनके पोते अबू अल-मुज़फ़्फ़र कहते हैं : मैंने अपने दादा को मिंबर पर खड़े होकर कहते सुना है : (मैंने अपनी इन दो उँगलियों से दो हज़ार खंड लिखे हैं और मेरे हाथ पर एक लाख लोगों ने तौबा किया है तथा मेरे हाथ पर 20 हज़ार लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया है।)सप्ताह में एक बार क़ुरआन ख़त्म कर देते थे। बचपन ही से लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया था। समय गुज़रने के साथ-साथ उनका सम्मान बढ़ता गया और उनके पास लोगों की भीड़ उमंडती गई। सन् 597 हिजरी में मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം അബുൽ ഫറജ് ഇബ്നുൽ ജൗസി, അബ്ദുൽ റഹ്'മാൻ ബ്നു അലി ബ്നി മുഹമ്മദ് ബ്നി അലി ബ്നി ഉബൈദില്ലാഹ് ബ്നി അബ്ദില്ലാഹ് ബ്നി ഹമ്മാദീ. അബൂബക്ർ അസ്സിദ്ധീഖിൻ്റെ പിതൃപരമ്പരയിലാണ് അദ്ദേഹമുള്ളത്. ബനൂ തമീമുകാരിൽ പെട്ട ഖുറൈശിയാണ് അദ്ദേഹം. ഹമ്പലീ മദ്ഹബുകാരനും, ബഗ്ദാദിലെ പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇമാമും, മഹാപണ്ഡിതനും, അനേകം ഹദീഥുകൾ മനഃപാഠമുള്ള ഹാഫിദും, ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവുമായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. തഫ്സീറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാസമുദ്രം കണക്കെയായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലും നബി -ﷺ- യുടെ ജീവിതഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് അപാരമായ വിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സംസാരരീതിയും, മതത്തിൽ അവഗാഹവും, പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലെ ഇജ്മാഉകളെയും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള നല്ല വിവരവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇബ്നുൽ ജൗസിയുടെ പേരക്കുട്ടിയായ അബുൽ മുദ്വഫ്ഫർ പറയുന്നു: "എൻ്റെ പ്രപിതാവ് മിമ്പറിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ രണ്ടു വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരം വോള്യങ്ങൾ എഴുതിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുഖേന ആയിരം പേർ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുകയും, ഇരുപതിനായിരം പേർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്." ആഴ്ച്ചയിൽ ഒരു തവണ അദ്ദേഹം ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും പാരായണം ചെയ്തു തീർക്കുമായിരുന്നു. കുട്ടിയായിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വഅ്ദ് (ഉപദേശം) നൽകുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അങ്ങാടിയിൽ ഉയർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു; ആദരണീയനും വിലകൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവനുമായി. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനരികിൽ തടിച്ചു കൂടി. ഹി 597 ൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు అబుల్ ఫర్జ్ ఇబ్నుల్ జౌజీ. అబ్దుర్ రహ్మాన్ బిన్ అలీ బిన్ ముహమ్మద్ బిన్ అలీ బిన్ ఉబైదుల్లా బిన్ అబ్దుల్లాహ్ బిన్ హుమాది ఆయన నసబ్ అబూబకర్ సిద్దీఖ్ ఖురషీ. అతైమీ, అల్ బక్రీ, అల్ బగ్దాదీ, హంబలీ. హిజ్రీ 509వ సంవత్సరంలో జన్మించారు. ఈయన ఆ కాలంలో ఇమామ్, అల్లామా, హాఫిజ్, ముఫస్సిర్, అనేక రకాల పుస్తకాలకు రచయిత. తఫ్సీర్'లో సముద్రం. సీరత్ మరియు చరిత్రలో గొప్పపండితనిపుణుడు, హదీసులలో గొప్పవిజ్ఞుడు,పెద్దఫఖీహ్ మరియు ఉలమాల విభేధాలు,ఇజ్మాలు తెలిసినపండితుడు. అతని మనవడు అబుల్ ముజఫ్ఫర్ ఇలా చెప్పారు: మా తాత మింబర్ పై నిలబడి ఇలా చెప్పడం నేను విన్నాను:(నేను నా ఈ రెండు వేళ్లతో రెండు వేల సంపుటాలు వ్రాసాను.నా చేతిలో లక్షమంది పశ్చాత్తాపపడ్డారు మరియు నా చేతిలో 20 వేల మంది ఇస్లాం స్వీకరించారు.)వారానికి ఒకసారి ఖుర్ఆన్ పూర్తి చేసేవారు. చిన్నతనం నుంచి ప్రజలకు భోదించడం ప్రారంభించారు. కాలక్రమేణా ఆయనకు గౌరవం పెరిగింది మరియు అతని దగ్గర ప్రజలు సమీక్షించేవారు. ఆయన హిజ్రీ 597వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
ไทย อบุลฟัรจ์ อิบนุลเญาซีย์ อับดุรเราะห์มาน บิน อะลี บิน มุฮัมมัด บิน อะลี บิน อุบัยดิลลาฮ์ บิน อับดุลลอฮ์ บิน ฮัมมาดีย์ เชื้อสายของท่านสิ้นสุดที่ ท่านอบูบักร์ อัศศิดดีก อัลกุเราะชีย์ อัตตัยมีย์ อัลบักรีย์ อัลบัฆดาดีย์ อัลฮัมบะลีย์ ท่านเกิดในปีฮิจเราะฮ์ที่ 509 ท่านคือผู้นำแห่งเหล่าบรรดาผู้รู้ ท่านเป็นฮาฟิซ และมูฟัสซิร (ผู้รู้ด้านการอรรถาธิบายอัลกุรอาน) ท่านเป็นเจ้าของตำราในหัวข้อต่างๆ มากมาย ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ที่กว้างขวางในเรื่องของตัฟซีร เป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และชีวประวัติ ท่านเป็นคนที่โดดเด่นในการเป็นคนพูดดี เป็นนิติศาสตร์ ท่านยังรู้ลึกเกี่ยวกับทัศนะที่เห็นพ้องและทัศนะที่ขัดแย้งของนักวิชาการ หลานชายของท่าน อบูมุซอฟฟัร กล่าวว่า: ฉันได้ยินปู่ของฉันยืนอยู่บนมิมบัร ท่านกล่าวว่า: "ฉันเขียนหนังสือ 2,000 เล่ม (หนังสือหรือต้นฉบับ) ด้วยสองนิ้วนี้และมีคน 100,000 คนที่สำนึกผิดผ่านมือของฉันและมีผู้คนเข้ารับอิสลาม 20,000 คน โดยผ่านมือของฉัน" และท่านจะอ่านอัลกุรอานจบในหนึ่งสัปดาห์ ท่านตักเตือนผู้คนตั้งแต่ยังเด็ก นับจากนั้นเป็นต้นมา ความต้องการของผู้คนที่มีต่อท่านก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพวกเขายังคงรวมตัวกันอยู่รอบๆ ท่าน ท่านเสียชีวิตในปีฮิจเราะฮ์ที่ 597

تاريخ بغداد وذيوله (15/ 237)، تاريخ الإسلام (12/ 1100)، الوافي بالوفيات (18/110)، الأعلام للزركلي (3/ 316).